Statistikk fra Spilltjenester på Google Play

Med statistikk fra Spilltjenester på Google Play kan du få innsikt i spillerbasen din og brukerengasjementet i spillene dine.

Tips: Du kan bidra til at flere spillere tar i bruk spilltjenester, ved å gjøre alternativet for å logge på en Google-konto mer synlig i spillet ditt.

Sånn får du statistikk fra spilltjenestene dine:

 1. Logg på Play-konsollen.
 2. Klikk på Konfigurering > Spillprosjekter.
 3. Velg et spill.

Merk: Statistikken over spillerengasjement er basert på spillernes aktivitet når de er logget på med Google-kontoene sine. Inntektsdataene omfatter alle spillerne. Dataene om land, alder og kjønn er omtrentlige. Bare statistikk med signifikante verdier kan vises.

Spilleranalyser

Oversikt

I Spilleranalyser-oversikten finner du en grundig oppsummering av beregningene som driver spillets økonomiske ytelse.

Du kan klikke på Velg mål-rullegardinmenyen oppe til høyre på siden og velge et årlig/daglig inntektsmål som kan brukes sammen med inntektsdataene i oversikten din. Hvis du vil se inntektsdata i en annen valuta, kan du velge en annen på rullegardinmenyen for valuta.

Velg en av delene nedenfor for å finne ut mer om Spilleranalyser-oversikten:

Ytelseshøydepunkter

Oppe på «Oversikt»-siden viser ytelseshøydepunktene dine de faktiske inntektsdataene ved siden av målinntekten, basert på det valgte inntektsmålet ditt.

Inntektsmålet, faktisk inntekt og avviksprosenten for appen din vises oppe til venstre. Informasjonen om gårsdagens aktive brukere, inntekt samt gjennomsnittlig inntekt per daglig aktiv bruker (ARPDAU) vises oppe til høyre.

Du kan åpne diagrammer som viser følgende informasjon om appen:

 • Målinntekter: inntekt basert på det valgte inntektsmålet
 • Faktiske inntekter: 7 dagers løpende inntektsgjennomsnitt
Referanse og faktisk

I «Referanse og faktisk»-diagrammet kan du sammenligne de faktiske inntektsdataene med inntektsmålet du har valgt som referansemål.

Diagrammet viser data fra den første dagen i kalendermåneden til slutten av denne måneden. Den venstre y-aksen viser samlede inntekter.

I diagrammet kan du sammenligne de samlede inntektene dine og ARPPU med inntektsmålet du har valgt som referanse.

Lønnsomhetsfaktorer

I «Lønnsomhetsfaktorer»-diagrammet kan du se en analyse av spillets aktive spillere, inndelt etter spillernes gjennomsnittlige forbruksvaner (lav, middels og høy) i løpet av de siste 28 dagene.

Merk: Forbrukssegmentene lav, middels og høy over intervallet på 28 dager (eksempel: brukte mellom USD 0 og 10) er basert på inntektsmålet du har valgt som referanse.

For hvert segment av aktive brukere (f.eks. alle aktive brukere de siste 28 dagene, eller aktive brukere som «Brukte mellom USD X og Y» de siste 28 dagene) regnes verdiene i tabellen ut som en daglig verdi, basert på et 7 dagers løpende gjennomsnitt.

I tabellkolonnene under søylene i «Lønnsomhetsfaktorer»-diagrammet finner du mer informasjon om hvert segment, inkludert

 • gjennomsnittlig daglig inntekt
 • gjennomsnittlig inntekt per daglig aktiv bruker (ARPDAU)
 • gjennomsnittlig transaksjonsverdi (samlet inntekt / antall transaksjoner)
 • gjennomsnittlig antall daglige økter per aktive bruker

Forskjellen mellom dagens og gårsdagens 7 dagers løpende gjennomsnitt fremheves med piler, for å trekke oppmerksomhet mot nye trender.

Cellene er også fargekodet etter hvordan beregningene måler seg med referansenivåer fra lignende spill:

 • Grønn: langt over referansenivået
 • Lys grønn: over referansenivået
 • Nøytral: omtrent på referansenivået
 • Lys rød: under referansenivået
 • Rød: langt under referansenivået

Hvis det finnes tilleggsinformasjon for en bestemt beregning, vises et Drill down-ikon i cellen. Hvis du klikker på ikonet, åpnes en Inntektsinformasjon-side med det aktuelle spørsmålet og det valgte forbrukssegmentet.

 • Hvis du klikker på ARPDAU-linken med teksten «Brukte mer enn USD 15», får du opp en Inntektsinformasjon-side med spørsmålet «Hvorfor har ARPDAU gått ned?». Forbrukssegmentet «Brukte mer enn USD 15» kommer da til å være valgt allerede.
Lojalitet

I «Lojalitet»-rapporten kan du se prosentandelen av spillere som fortsatte å spille spillet ditt 7 dager eller 28 dager etter at de installerte det.

Merk: Beregningene er basert på antall spillere som kommer tilbake etter nøyaktig det angitte antallet dager etter at de installerte spillet. De som for eksempel markeres med lojalitet etter 1 dag, er prosentandelen av spillerne som spilte spillet igjen nøyaktig én dag etter at de spilte det første gang.

Spillerprogresjon

I «Spillerprogresjon»-rapporten kan du se antallet prestasjoner spillerne har oppnådd.

Du kan bruke traktdiagrammet for spillerprogresjon til å avgrense spillet og øke lojaliteten, ved å identifiserte hvor spillerne sliter og faller fra.

Rapporten inneholder følgende:

 • [Antall] spillere på nivå «X»: Antallet spillere som har oppnådd «X» prestasjoner de siste 28 dagene.
 • [Prosentandel] av brukere på nivå «X»: Prosentandelen av spillerne som på det nåværende tidspunkt har opptjent «X» prestasjoner.
 • [Prosentandel] faller fra på nivå «X»: Prosentandelen av spillerne som ikke har spilt spillet de siste sju dagene etter at de oppnådde sin prestasjon nummer «X».
 • [Prosentandel] av økter på nivå «X»: Prosentandelen av alle spillerøkter som er gjort mens det totale antallet prestasjoner var på «X».
Opptjent og brukt

Du kan bruke «Opptjent og brukt»-rapporten til å balansere økonomien i spillet ditt ved å sjekke om du gir bort spillvalutaen raskere enn spillerne dine kan bruke den.

Hvis for eksempel det opptjente antallet «gullmynter» er høyere enn antall gullmynter som er brukt, har ikke spillerne nevneverdig grunn til å kjøpe gullmynter.

Sånn kan du slå på «Opptjent og brukt»-rapporten:

Opprett en «Opptjent valuta»-aktivitet
 1. Gå til Spillprosjekter-delen Games services.
 2. Velg spillet ditt.
 3. Klikk på Aktiviteter i menyen til venstre.
 4. Opprett en aktivitet som sporer hva spillerne tjener av «spillvaluta», for eksempel gullmynter tjent for å fullføre et oppdrag. (Hvis du allerede har opprettet en aktivitet som sporer forbruk av spillvaluta, kan du hoppe over dette trinnet.)
 5. Angi aktiviteten som «Opptjent spillvaluta».
 6. Klikk på Lagre øverst på skjermen.
Opprett en «Brukt valuta»-aktivitet
 1. Gå til Spillprosjekter-delen Games services.
 2. Velg spillet ditt.
 3. Klikk på Aktiviteter i menyen til venstre.
 4. Opprett en aktivitet for å spore «spillvalutaen» som spillere forbruker. (Hvis du allerede har opprettet en aktivitet som sporer forbruk av spillvaluta, kan du hoppe over dette trinnet.)
 5. Angi aktiviteten som «Brukt spillvaluta».
 6. Klikk på Lagre øverst på skjermen.

Finn ut mer om hvordan du konfigurerer aktiviteter i Play-konsollen.

Hvis du vil finne ut mer om integrering av aktiviteter i spillet, finner du tilleggsdokumentasjon her:

Merk: Det er bare støtte for én Opptjent valuta- og én Brukt valuta-aktivitet om gangen.

 

Andre spilleranalyser

Inntektsdetaljer

Inntektsdetaljer-siden kan du finne ut mer om spillinntektene dine.

For å segmentere og finne ut mer om en valgt beregning, klikk på rullegardinmenyene «Spillersegment» og «Spørsmål» oppe på siden, og velg et alternativ. Når du velger et segment, blir alle dataene på informasjonssiden filtrert etter det valgte inntektsområdet.

 • Gjennomsnittlig transaksjonsverdi: gjennomsnittlig verdi av kjøp i apper
 • Inntekter: totale inntekter fra kjøp i apper
 • DAU: brukere som er aktive hver dag
 • Antall kjøp: totalt antall kjøp gjort av alle brukere

Tips: Hvis en videre inndeling av en rapport er tilgjengelig (ARPDAU kan for eksempel deles inn i Gjennomsnittlig inntekt per betalende bruker (ARPPU) og Prosentandel som betaler), vises et Drill down-ikon til. Hvis du klikker på Drill down-ikonet, får du opp en ny konfigurering av Inntektsdetaljer-siden, basert på et nytt spørsmål.

Du kan veksle mellom flere forskjellige spørsmål ved å klikke på Drill down-ikonet, og på den måten finne grunnårsaken til nedgangen i en gitt beregning.

Eksempel

Hvis du begynte med spørsmålet «Hvorfor har inntektene mine gått ned?», ser du tre diagrammer:

 • Diagrammet øverst: Inntekt
 • Diagrammet nederst til venstre: Aktive brukere
 • Diagrammet nederst til høyre: ARPPU

Hvis du klikker på Drill down-ikonet i ARPDAU-diagrammet, endres spørsmålet til «Hvorfor har ARPDAU gått ned?», og siden konfigureres på nytt med et nytt sett med tre diagrammer:

 • Øverste diagram: ARPDAU
 • Diagrammet nederst til venstre: ARPPU
 • Diagrammet nederst til høyre: Prosentandel som betaler

For å få en bedre forståelse av ARPPU, klikk på Drill down-ikonet i ARPPU-diagrammet.

Under diagrammene finner du en tabell over beregninger av inntekt og engasjement, sortert etter dato og brukerkohorter. For å endre dataene som vises i tabellen, klikk på rullegardinmenyene «Beregningstyper» og «Gruppér rader etter» oppe i tabellen, og klikk på et ikon.

Tabelldata

Du kan bruke tabellen nederst på siden for Inntektsdetaljer til å se hovedberegninger for de siste 28 dagene.

Etikett Definisjon
Dato Dato aktiviteten inntraff.
Inntekter Totale inntekter denne dagen. Basert kun på kjøp i app gjort av alle brukere.
ARPPU Gjennomsnittlig inntekt per betalende bruker. Basert kun på kjøp i app og alle brukere.
ARPDAU Gjennomsnittlig inntekt per daglig aktive bruker. Beregningen er bare basert på aktiviteten til påloggede brukere.
Antall kjøp Antall kjøp gjort denne dagen. Basert kun på kjøp i app og alle brukere.
Gjennomsnittlig transaksjonsverdi Gjennomsnittlig transaksjonsverdi denne dagen. Basert kun på kjøp i app og alle brukere.
Aktive brukere Brukere som er aktive denne dagen. Basert kun på påloggede brukere.
Brukt mellom USD 0 og 1 Prosentandel av brukerne som har brukt mellom USD 0 og 1 denne dagen. Basert kun på kjøp i app og påloggede brukere.
Brukt mellom USD 1 og 5 Prosentandel av brukerne som har brukt mellom USD 1 og 5 denne dagen. Basert kun på kjøp i app og påloggede brukere.
Brukt mellom USD 5 og 10 Prosentandel av brukerne som har brukt mellom USD 5 og 10 denne dagen. Basert kun på kjøp i app og påloggede brukere.
Brukt mellom USD 10 og 30 Prosentandel av brukerne som har brukt mellom USD 10 og 30 denne dagen. Basert kun på kjøp i app og påloggede brukere.
Brukt mellom USD 30 og 50 Prosentandel av brukerne som har brukt mellom USD 30 og 50 denne dagen. Basert kun på kjøp i app og påloggede brukere.
Brukt mellom USD 50 og 100 Prosentandel av brukerne som har brukt mellom USD 50 og 100 denne dagen. Basert kun på kjøp i app og påloggede brukere.
Brukt over USD 100 Prosentandel av brukerne som har brukt over USD 100 denne dagen. Basert kun på kjøp i app og påloggede brukere.
Prosentandel som betaler Prosentandel av brukerne som har gjort ett eller flere kjøp denne dagen. Basert kun på kjøp i app og påloggede brukere.
Prosentandel som har kjøpt 2+ Prosentandel av brukerne som har gjort to eller flere kjøp denne dagen. Basert kun på kjøp i app og påloggede brukere.
Prosentandel som har kjøpt 7+ Prosentandel av brukerne som har gjort sju eller flere kjøp denne dagen. Basert kun på kjøp i app og påloggede brukere.

Tidsrekker

Tidsrekker-siden din kan du se detaljert informasjon om hvordan brukere samhandler med spillet ditt etter å ha åpnet det for første gang. Tidsrekker-siden bruker data fra et tilfeldig utvalg av opptil 100 brukere som spilte spillet ditt i løpet av den valgte tidsperioden.

Her er noen eksempler på hvordan du kan bruke disse dataene:

 • Finn ut hvordan brukere spiller spillet ditt rett etter at de har åpnet det.
 • Finn ut hva brukere gjør (for eksempel låser opp prestasjoner, utløser aktiviteter osv.) før de kjøper produkter i apper.
 • Se hva slags aktiviteter som hjelper til med å beholde brukere over tid.

Diagram

 • X-aksen: Organiser aktiviteter på x-aksen basert på tidsstempel eller rekkefølgen de inntraff i. Tid 0 representerer dagen en bestemt spiller logget på spillet ditt for første gang.
 • Zoom inn: Juster tidsrekkeområdet. Mindre områder gjør at flere detaljer vises.
  • Slått av når x-aksen er satt til «Sekvens».
 • Spørsmål: Vis tidsrekken for vanlige kritiske øyeblikk for spillet ditt.
 • Rapportinnstillinger:
  • Spillersegmenter: Sammenlign forskjellige typer spillere.
  • Spillkriterier: Vis tidsrekke med valgte spilleraktiviteter.
  • Tilpassede aktiviteter: Vis aktivitet for tilpassede Play Spill-aktiviteter.
  • Forhåndsdefinerte aktiviteter: Vis aktivitet for forhåndsdefinerte Play Spill-aktiviteter.

Tips: For å zoome inn og justere området for tidsrekken, velg zoom inn-nivået oppe på diagrammet, eller bruk funksjonen for siderulling på musen eller styreflaten (hvis funksjonen støttes).

Ikoner

Avhengig av hva spillet ditt tilbyr, kan disse ikonene vises i Tidsrekker-diagrammet:

 • Øktstart Session start: Brukeren åpner spillet for første gang.
 • Begynte å spille Started playing: Brukeren begynte å spille spillet.
 • Aktivitet Event: Brukeren utløser en aktivitet i spillet. Ikoner som representerer aktiviteter, er fargekodet for å samsvare med listen over aktiviteter på den høyre siden av spillets Tidsrekke-side.
 • Lojalitet Retention: Markerer det 2., 7. og 30. døgnet etter at en bruker har åpnet spillet for første gang.
 • Opplåste prestasjoner Achievement: Brukeren låser opp en prestasjon i spillet.
 • Kjøp (kjøp i app) fant sted Spend: Brukeren kjøper et produkt eller abonnement i spillet.
 • Brukerfrafall Started playing: Brukeren har ikke åpnet spillet på sju dager.

Eksempel

Hvis en linje viser ikonene Session start Started playing Event Achievement Achievement Achievement Spend gruppert tett sammen på Dag 1, er det stor sjanse for at denne brukeren var engasjert i spillet ditt på den første dagen sin.

Med dette eksempelet viser ikonene at denne brukeren gjorde følgende de første 24 spilletimene:

 1. Åpne spillet Session start.
 2. Begynte å spille Started playing.
 3. Utløste en aktivitet Event.
 4. Låste opp flere prestasjoner Achievement Achievement Achievement.
 5. Kjøpte et produkt i appen Spend.

Senere kan du følge brukerens tidsrekke for å se hvordan engasjementet nå påvirker hvordan vedkommende fortsetter å spille spillet ditt.

Aktivitetsvisning

Hvis du har aktiviteter i spillet ditt, kan du bruke Aktivitetsvisning-siden for å se hvor ofte brukere utløser enkeltaktiviteter i spillet.

Aktivitetsvisning-dataene kan gi informasjon om hvilke aktiviteter i spillene dine som er de mest og minst populære samt hvordan relaterte aktiviteter står i forhold til hverandre.

Hvis du for eksempel har en aktivitet som utløses når en bruker starter et spill i spillet ditt, og en annen aktivitet som utløses når en spiller fullfører et spill, kan du velge begge aktivitetene for å gjøre det lettere å forstå brukernes opplevelse.

Diagram

Til høyre for Aktivitetsvisning-siden kan du velge enkeltaktiviteter som skal vises i diagrammet ditt. Og hvis du vil sammenligne ulike spillersegmenter, kan du velge segmenter for enkeltspillere som skal vises i diagrammet. Når du har valgt filtrene du vil se, kan du legge inn bokmerke for nettadressen til siden eller lagre den.

Følgende felt er tilgjengelig oppe på Aktivitetsvisning-siden:

 • Diagramtype: Visningsdata i et linje- eller søylediagram
 • Samlingstype: Velg hvordan du samler aktivitetsdata
 • Intervall: Velg om du vil se dataene etter dato eller ukedag
 • Tidsfiltre: Vis 7, 14 eller 28 dager med data
 • Slå av/på modusen for aktivitetsvisning
  • Sammenlign deltakelse for flere tilpassede aktiviteter
   • Spillersegmenter: Filtrer aktivitetsdeltakelse etter ett enkelt spillersegment
   • Tilpassede aktiviteter: Velg én eller flere aktiviteter for å sammenligne tilpasset aktivitetsdeltakelse i Play Spill
  • Sammenlign tilpasset aktivitetsdeltakelse for flere spillersegmenter
   • Tilpassede aktiviteter: Vis deltakelse for én enkelt aktivitet
   • Spillersegmenter: Velg ett eller flere spillersegmenter for å sammenligne tilpasset aktivitetsdeltakelse for Play Spill
Traktdiagrammer

Med Traktdiagram-rapportene kan du lage traktdiagrammer fra hvilken som helst sekvens av aktiviteter – for eksempel prestasjoner, pengebruk og tilpassede aktiviteter.

For eksempel kan du logge tilpassede aktiviteter for hvert trinn i en veiledningsflyt (f.eks. trinn 1, trinn 2 og trinn 3 av veiledningen), og så kan du bruke traktdiagramrapporten for å visualisere hvor brukerne slutter å lese.

Diagram

Til høyre for Traktdiagrammer-rapportsiden, kan du velge spillaktiviteter og individuelle spillersegmenter du vil vise i traktdiagrammet ditt. Når du har valgt aktivitetene og spillersegmentene du vil se, kan du sette nettadressen til siden som bokmerke eller lagre den.

Oppe på Traktdiagram-rapportsiden er følgende felt tilgjengelige:

 • Spillersegmenter: Filtrer aktivitetsdeltakelse etter ett enkelt spillersegment
 • Tilpassede aktiviteter: Velg to eller flere spillaktiviteter for å generere traktdiagrammet
Kohorter

Med Kohorter-rapporten kan du ta hvilken som helst aktivitet (f.eks. økter, samlet pengebruk eller tilpassede aktiviteter), og sammenligne de samlede aktivitetsverdiene etter nye brukerkohorter. Du kan for eksempel se brukere som begynte dagen før du gjorde en endring, samt dagen etter.

Dette betyr at hvis du doblet prisen på alle varene dine i butikken i spillet, får du se om den samlede pengebruken til brukere som begynte etter endringen, var lavere eller høyere enn for brukerne som begynte før endringen.

Diagram

Til høyre på Kohorter-rapportsiden kan du velge én enkelt spillaktivitet du vil sammenligne med forskjellige nye brukerkohorter. Hvis du dessuten vil sammenligne forskjellige spillersegmenter, kan du velge ett enkelt spillersegment for å filtrere visningen i diagrammet. Når du har valgt filtrene du vil se, kan du legge inn bokmerke for nettadressen til siden eller lagre den.

Oppe på Kohorter-siden er følgende felt tilgjengelig:

 • Spillersegmenter: Filtrer aktivitetsdeltakelse etter ett enkelt spillersegment
 • Tilpassede aktiviteter: Velg én aktivitet du vil sammenligne med nye brukerkohorter
 • Kohortdager: Velg én eller flere datoer for nye brukerkohorter du vil sammenligne. Hold markøren over en celle for å se datoen den representerer (f.eks. representerer 1 i går, 2 dagen før osv.).

Funksjonsanalyser

Oversikt

Oversikt-siden finner du en oppsummering av spillernes aktiviteter og engasjement. Hvis du vil ha en mer detaljert visning av statistikken, velger du en bestemt statistisk opplysning eller et diagram.

Merk: Prosentandelen som vises, er en sammenligning med den forrige tidsperioden.

Spillere

 • Nye spillere: Det totale antallet nye spillere som har logget på i løpet av det siste døgnet, de siste 7 dagene og de siste 30 dagene.
 • Aktive spillere: Det totale antallet spillere som har brukt spilltjenestene i spillet ditt i løpet av det siste døgnet, de siste 7 dagene og gjennom hele perioden du har hatt spilltjenestene integrert.
 • Spillertrofasthet etter to dager: Prosentandelen av nye spillere som har kommet tilbake for å spille spillet to dager etter første gang de spilte.
 • Aktive spillere etter alder: Totalt antall spillere i en gitt aldersgruppe på den horisontale aksen, og den prosentvise fordelingen på den vertikale aksen.
 • Aktive spillere etter kjønn: Fordeling av mannlige og kvinnelige spillere.
 • Aktive spillere etter alder og kjønn: Viser totalt antall spillere innenfor en gitt aldersgruppe på den horisontale aksen, og den prosentvise fordelingen på den vertikale aksen. Søylen for hver aldersgruppe viser også fordelingen av mannlige og kvinnelige spillere. Det kan hende at dette diagrammet ikke vises for spill hvis det ikke er nok spillere.
 • Mest aktive land: De tre landene med flest spillere de siste 7 dagene.

Prestasjoner

 • Låst opp: Totalt antall prestasjoner som er låst opp av spillere i løpet av den siste dagen, de siste 7 dagene og de siste 30 dagene.
 • Gjennomsnittlig tid for å låse opp: Gjennomsnittlig tid det har tatt spillerne å låse opp prestasjoner i løpet av den siste dagen, de siste 7 dagene og de siste 30 dagene.

Poengoversikter

 • Poeng lagt ut: Totalt antall unike poeng som er lagt ut i alle poengoversikter i løpet av den siste dagen, de siste 7 dagene og de siste 30 dagene.
 • Øverste poengoversikter etter antall poeng lagt ut: De tre øverste poengoversiktene basert på antall poeng som er lagt ut den siste dagen, de siste 7 dagene og de siste 30 dagene.
Detaljert informasjon om engasjement

Engasjement-siden kan du se detaljert statistikk over spillerengasjement, herunder prestasjoner, poengoversikter og flerspilleraktivitet.

For å se en rapport klikker du på en fane omtrent på midten av siden og bruker tidsperiodefiltrene oppe til høyre på skjermen for å filtrere etter tid. Bruk avmerkingsboksene ved siden av tabellradene for å legge til eller fjerne utvalg fra diagramdataene.

Prestasjoner

Med dataene over prestasjoner kan du få en bedre forståelse av spillernes fremgang og ta beslutninger om design basert på det.

I linjediagrammet vises antallet spillere som har låst opp, økt eller avslørt en prestasjon i løpet av en viss periode. For å endre hva som vises i tabellen, klikk på dimensjonen Låst opp, Prestasjonsfremgang eller Avslørt.

I tabellen kan du se hvor mange ganger en prestasjon er låst opp, forbedret eller avslørt, sammen med prosentandelen sammenlignet med forrige periode og totalt antall.

Poengoversikter

Ved hjelp av dataene om poengoversikter kan du se hvor mange spillere som legger ut poeng i de publiserte poengoversiktene dine.

I linjediagrammet vises det totale antallet poeng som er lagt ut i utvalgte poengoversikter.

I tabellen ser du det totale antallet poeng som er lagt ut i en poengoversikt, og antallet poeng som er lagt ut i en viss tidsperiode, sammenlignet med totalen.

For flere spillere

Ved hjelp av flerspillerdata kan du se hvor mange og hvor stor prosentandel av brukerne som bruker spillets funksjoner for flere spillere.

I linjediagrammet vises antallet spillomganger som har blitt startet.

Kjapp statistikk

Prestasjoner

Prestasjoner-siden finner du statistikk som omfatter

 • prosentandelen av spillerne som har låst opp en prestasjon
 • antall spillere som har låst opp en prestasjon
 • hvor lang tid det gjennomsnittlig har tatt å låse opp en prestasjon

Sånn finner du rask statistikk for enkeltprestasjoner:

 1. Åpne Play-konsollen.
 2. Gå til Konfigurering > Spillprosjekter.
 3. Velg et spill.
 4. I menyen til venstre klikker du på Prestasjoner.
Poengoversikter

Poengoversikter-siden finner du statistikk over antall spillere som har lagt ut poeng i en poengoversikt.

Sånn finner du rask statistikk for poengoversikter enkeltvis:

 1. Åpne Play-konsollen.
 2. Gå til Konfigurering > Spillprosjekter.
 3. Velg et spill.
 4. I menyen til venstre klikker du på Poengoversikter.
Oppdrag

Oppdrag-siden finner du statistikk som omfatter

 • det totale antallet spillere som har godtatt et oppdrag
 • det totale antallet spillere som har fullført et oppdrag
 • prosentandel av spillerne som har fullført et oppdrag

Sånn finner du rask statistikk for enkeltoppdrag:

 1. Åpne Play-konsollen.
 2. Gå til Konfigurering > Spillprosjekter.
 3. Velg et spill.
 4. I menyen til venstre klikker du på Oppdrag.
Aktiviteter

Aktiviteter-siden finner du statistikk som omfatter

 • summen av alle aktivitetsverdier for alle spillere
 • gjennomsnittlig antall aktiviteter som utløses hver dag
 • antall spillere hver dag

Sånn finner du rask statistikk for enkeltaktiviteter:

 1. Åpne Play-konsollen.
 2. Gå til Konfigurering > Spillprosjekter.
 3. Velg et spill.
 4. Klikk på Aktiviteter i menyen til venstre.

Spilladministrasjon

Spilldetaljer

Spilldetaljer-siden kan du finne følgende informasjon om spillet ditt:

 • Visningsnavn
 • Beskrivelse
 • Kategori
 • Lagrede spill
 • Grafikkelementer
 • API-konsollprosjekt (hvis relevant)
Tilknyttede apper

Tilknyttede apper-siden finner du apper du har knyttet til spilltjenestene.

Testing

Tester-siden kan du legge til brukere som kan teste lagrede endringer i Google Play spilltjenester før de blir publisert.

Publisering

Publisering-siden kan du gjennomgå eventuelle utestående elementer som må fullføres før du kan publisere spillet ditt.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
7524119857783220905
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
92637