Statistieken voor Google Play-gameservices

Statistieken voor Google Play-gameservices bieden u insights voor uw spelersbestand en de betrokkenheid van spelers bij uw games.

Tip: Maak de mogelijkheid voor inloggen met een Google-account zichtbaarder in uw game om het gebruik van gameservices te stimuleren.

Ga als volgt te werk om de statistieken voor uw gameservices te bekijken:

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Klik op Gameservices Games services.
 3. Selecteer een game.

Opmerking: Betrokkenheidsstatistieken van spelers worden verzameld via de activiteiten van de spelers wanneer ze zijn ingelogd met hun Google-account. Opbrengstengegevens omvatten alle spelers. De gegevens over land, leeftijd en geslacht zijn bij benadering. Mogelijk worden alleen statistieken met significante waarden weergegeven.

Spelersanalyse

Overzicht

Op uw dashboard met het overzicht van de spelersanalyse vindt u een algemeen overzicht van de statistieken die de financiële prestaties van uw game stimuleren.

Klik in de rechterbovenhoek van de pagina op het dropdown-menu Doel selecteren en selecteer een jaarlijks/dagelijks opbrengstdoel dat u wilt gebruiken in combinatie met de opbrengstengegevens van uw dashboard. Als u inkomstengegevens in een andere valuta wilt bekijken, kunt u in het dropdown-menu een andere valuta selecteren.

Selecteer hieronder een sectie voor meer informatie over het dashboard Overzicht van spelersanalyse:

Prestatiehoogtepunten

Boven aan de pagina 'Overzicht' tonen uw prestatiehoogtepunten uw werkelijke opbrengstengegevens naast uw doelopbrengst op basis van het door u geselecteerde opbrengstdoel.

In de linkerbovenhoek worden de doelopbrengsten, huidige opbrengsten en het percentageverschil voor uw app weergegeven. In de rechterbovenhoek worden de gegevens van uw app met betrekking tot de opbrengst van de vorige dag, de gemiddelde opbrengst per dagelijks actieve gebruiker (ARPDAU, Average Revenue Per Daily Active User) en actieve gebruikers weergegeven.

U kunt diagrammen met de volgende informatie voor uw app bekijken:

 • Doelopbrengst: run rate (prognose op basis van extrapolatie) voor opbrengsten op basis van uw geselecteerde opbrengstdoel
 • Werkelijke opbrengst: zevendaags voortschrijdend opbrengstgemiddelde
Doel versus werkelijk

U kunt in uw diagram 'Doel versus werkelijk' uw werkelijke opbrengsten vergelijken met uw geselecteerde benchmark voor het opbrengstdoel.

In het diagram worden gegevens weergegeven vanaf de eerste dag van de kalendermaand tot en met de laatste dag van de huidige maand. De linker y-as geeft cumulatieve opbrengsten weer.

U kunt in het diagram uw cumulatieve opbrengsten en ARPPU in vergelijking met uw geselecteerde opbrengstdoel zien.

Bedrijfseconomische factoren

In uw diagram 'Bedrijfseconomische factoren' kunt u een analyse bekijken van de actieve spelers in uw game, gesegmenteerd op de gemiddelde besteding van spelers (laag, gemiddeld of hoog) in de afgelopen 28 dagen.

Opmerking: De bestedingsmarge in de periode van 28 dagen (bijvoorbeeld: tussen € 0 en € 10 besteed) voor de segmenten 'laag', 'gemiddeld' of 'hoog' is gebaseerd op het door u geselecteerde opbrengstdoel.

Voor elk segment actieve gebruikers (bijvoorbeeld: alle actieve gebruikers in de afgelopen 28 dagen, actieve gebruikers die in de afgelopen 28 dagen 'tussen € X en € Y hebben besteed') worden de gemeten gegevens in de tabel berekend als een dagelijkse waarde op basis van een zevendaags voortschrijdend gemiddelde.

Onder de balken in het diagram 'Bedrijfseconomische factoren' wordt in elke tabelkolom meer informatie over elk segment weergegeven, waaronder de volgende gegevens:

 • Gemiddelde dagelijkse opbrengst
 • Gemiddelde opbrengst per dagelijks actieve gebruiker (ARPDAU, Average Revenue Per Daily Active User)
 • Gemiddelde transactiewaarde (cumulatieve opbrengsten gedeeld door aantal transacties)
 • Gemiddelde dagelijkse sessies per actieve gebruiker

Als u recente trends wilt bekijken, geven pijlen het verschil weer tussen het zevendaagse voortschrijdende gemiddelde van vandaag en van gisteren.

Daarnaast krijgen cellen een kleur op basis van hoe de statistieken presteren in vergelijking met benchmarks voor vergelijkbare games:

 • Groen: ver boven benchmark
 • Lichtgroen: boven benchmark
 • Neutraal: ongeveer op niveau van benchmark
 • Lichtrood: onder benchmark
 • Rood: ver onder benchmark

Wanneer er meer details beschikbaar zijn voor een statistiek, wordt het pictogram Drill down weergegeven in de cel. Als u op het pictogram klikt, wordt de pagina Inkomstengegevens weergegeven waarop het relevante vraag- en bestedingssegment zijn geselecteerd.

 • Als u op de ARPDAU-link 'Hebben meer dan € 15 besteed' klikt, wordt de pagina Inkomstengegevens weergegeven waarop de vraag 'Waarom is de ARPDAU gedaald?' en het bestedingssegment 'Hebben meer dan € 15 besteed' al zijn geselecteerd.
Behoud

In het rapport Behoud kunt u het percentage spelers bekijken dat uw game is blijven spelen in de 7 of 28 dagen na installatie van uw game.

Opmerking: Berekeningen zijn gebaseerd op het aantal spelers dat een exact aantal dagen na installatie van de game terugkomt. Behoud op dag 1 bijvoorbeeld is het percentage spelers dat precies 1 dag nadat ze de game voor het eerst hebben gespeeld, terugkomen naar de game.

Spelersvoortgang

In het rapport 'Spelersvoortgang' kunt u het aantal prestaties zien dat spelers hebben verdiend.

U kunt de trechter 'Spelersvoortgang' gebruiken als u de game wilt verfijnen en het behoud wilt verbeteren. Op deze manier kunt u bepalen waar uw spelers precies moeilijkheden ondervinden.

Het rapport bevat:

 • Aantal spelers op level 'X': het aantal spelers dat in de afgelopen 28 dagen 'X' prestaties heeft behaald
 • Percentage gebruikers op level 'X': het percentage spelers dat op dit moment in totaal 'X' prestaties heeft behaald
 • % churn op level 'X': het percentage spelers dat in de afgelopen zeven dagen niet heeft gespeeld sinds ze hun "X"-e prestatie hebben behaald
 • % sessies op level 'X': het percentage van alle spelersessies die zijn uitgevoerd toen het totale aantal prestaties 'X' bedroeg
Valutabronnen en -sinks

Met het rapport 'Valutabronnen en -sinks' kunt u de balans opmaken van uw in-game-financiën door te controleren of u sneller uw in-game-valuta weggeeft dan uw spelers deze kunnen consumeren.

Als spelers bijvoorbeeld sneller gouden munten verdienen dan ze besteden, heeft het voor spelers weinig zin om gouden munten te kopen.

U kunt het rapport 'Valutabronnen en -sinks' als volgt inschakelen:

Een premium valutabron-gebeurtenis aanmaken
 1. Ga naar het gedeelte 'Gameservices' Games services.
 2. Selecteer uw game.
 3. Klik in het linkermenu op Gebeurtenissen.
 4. Maak een gebeurtenis aan waarmee u de 'premium valuta' kunt bijhouden die spelers verdienen, zoals gouden munten die spelers verdienen wanneer ze een missie hebben voltooid. (Als u al een gebeurtenis heeft gemaakt waarmee u de verdiende premium valuta kunt bijhouden, kunt u deze stap overslaan.)
 5. Stel het gebeurtenistype in op 'Premium valutabron'.
 6. Klik boven aan het scherm op Opslaan.
Een premium valuta-sinkgebeurtenis aanmaken
 1. Ga naar het gedeelte 'Gameservices' Games services.
 2. Selecteer uw game.
 3. Klik in het linkermenu op Gebeurtenissen.
 4. Maak een gebeurtenis om de 'premium valuta' te volgen die spelers gebruiken. (Als u al een gebeurtenis heeft gemaakt waarmee u de geconsumeerde premium valuta kunt bijhouden, kunt u deze stap overslaan.)
 5. Stel het gebeurtenistype in op 'Premium valuta-sink'.
 6. Klik boven aan het scherm op Opslaan.

Meer informatie over het instellen van gebeurtenissen in de Play Console.

Als u meer wilt weten over de integratie van gebeurtenissen in uw game, kunt u hieronder meer informatie vinden:

Opmerking: Er wordt slechts één premium valutabron- en één premium valuta-sink-gebeurtenis ondersteund.

 

Extra spelersanalyse

Inkomstengegevens

Op de pagina Inkomstengegevens kunt u gedetailleerde gegevens bekijken over de opbrengst van uw games.

Als u een geselecteerde statistiek wilt segmenteren voor meer informatie, klikt u op de dropdown-menu's Spelersegment en Vraag boven aan de pagina en selecteert u een optie. Wanneer u een segment selecteert, worden alle gegevens op de detailpagina gefilterd op het geselecteerde opbrengstenbereik.

 • Gemiddelde transactiewaarde: gemiddelde waarde van in-app-aankopen
 • Opbrengsten: totale opbrengsten uit in-app-aankopen
 • DAU: dagelijks actieve gebruikers (Daily Active Users)
 • Aantal aankopen: totale aantal aankopen door alle gebruikers

Tip: Als er meer gedetailleerde gegevens van een rapport beschikbaar zijn (bijvoorbeeld: ARPDAU kan worden uitgesplitst in gemiddelde opbrengst per betalende gebruiker (ARPPU, Average Revenue Per Paying User) en het percentage betalende gebruikers), wordt het pictogram Drill down weergegeven. Als u op het pictogram Drill down klikt, wordt de opnieuw geconfigureerde pagina Inkomstengegevens weergegeven waarop een nieuwe vraag is geselecteerd.

Als u op het pictogram Drill down klikt, kunt u tussen vragen schakelen, tot u de oorzaak van de daling in een statistiek ontdekt.

Voorbeeld

Als u bent uitgegaan van de vraag 'Waarom zijn de opbrengsten laag?', krijgt u drie diagrammen te zien:

 • Bovenste diagram: opbrengsten
 • Diagram linksonder: actieve gebruikers
 • Diagram rechtsonder: ARPPU

Als u in het ARPDAU-diagram op het pictogram Drill down klikt, wordt de vraag 'Waarom is de ARPDAU gedaald?' weergegeven en wordt de pagina opnieuw geconfigureerd met een nieuwe set van drie diagrammen:

 • Bovenste diagram: ARPDAU
 • Diagram linksonder: ARPPU
 • Diagram rechtsonder: het percentage betalende gebruikers

Klik op het pictogram Drill down in het ARPPU-diagram om meer te weten te komen over ARPPU.

Onder de diagrammen kunt u een tabel met statistieken voor opbrengsten en betrokkenheid bekijken op datum en gebruikerscohorten. Als u de gegevens wilt wijzigen die in de tabel worden weergegeven, klikt u op de dropdown-menu's Statistiektype en 'Rijen groeperen op' boven aan de tabel en klikt u op een pictogram.

Tabelgegevens

Aan de hand van de tabel onder aan de pagina Inkomstengegevens kunt u de belangrijkste statistieken van de afgelopen 28 dagen controleren.

Label Definitie
Datum Datum waarop activiteit plaatsvond.
Opbrengst De totale opbrengst van die dag. Uitsluitend op basis van in-app-aankopen van alle gebruikers.
ARPPU Gemiddelde opbrengsten per betalende gebruiker (Average Revenue Per Paying User). Uitsluitend op basis van in-app-aankopen van alle gebruikers.
ARPDAU Gemiddelde opbrengsten per dagelijks actieve gebruiker (Average Revenue Per Daily Active User). Schatting is uitsluitend gebaseerd op de activiteit van ingelogde gebruikers.
Aantal aankopen Het aantal aankopen op die dag. Uitsluitend op basis van in-app-aankopen van alle gebruikers.
Gem. transactiewaarde De gemiddelde transactiewaarde op die dag. Uitsluitend op basis van in-app-aankopen van alle gebruikers.
Actieve gebruikers Het aantal actieve gebruikers op die dag. Uitsluitend op basis van ingelogde gebruikers.
Hebben tussen € 0 en € 1 besteed Het percentage gebruikers dat op die dag tussen € 0 en € 1 heeft besteed. Uitsluitend op basis van in-app-aankopen van ingelogde gebruikers.
Hebben tussen € 1 en € 5 besteed Het percentage gebruikers dat op die dag tussen € 1 en € 5 heeft besteed. Uitsluitend op basis van in-app-aankopen van ingelogde gebruikers.
Hebben tussen € 5 en € 10 besteed Het percentage gebruikers dat op die dag tussen € 5 en € 10 heeft besteed. Uitsluitend op basis van in-app-aankopen van ingelogde gebruikers.
Hebben tussen € 10 en € 30 besteed Het percentage gebruikers dat op die dag tussen € 10 en € 30 heeft besteed. Uitsluitend op basis van in-app-aankopen van ingelogde gebruikers.
Hebben tussen € 30 en € 50 besteed Het percentage gebruikers dat op die dag tussen € 30 en € 50 heeft besteed. Uitsluitend op basis van in-app-aankopen van ingelogde gebruikers.
Hebben tussen € 50 en € 100 besteed Het percentage gebruikers dat op die dag tussen € 50 en € 100 heeft besteed. Uitsluitend op basis van in-app-aankopen van ingelogde gebruikers.
Hebben meer dan € 100 besteed Het percentage gebruikers dat op die dag meer dan € 100 heeft besteed. Uitsluitend op basis van in-app-aankopen van ingelogde gebruikers.
Percentage betalende gebruikers Het percentage gebruikers dat op die dag een of meer aankopen heeft gedaan. Uitsluitend op basis van in-app-aankopen van ingelogde gebruikers.
Percentage met 2+ aankopen Het percentage gebruikers dat op die dag twee of meer aankopen heeft gedaan. Uitsluitend op basis van in-app-aankopen van ingelogde gebruikers.
Percentage met 7+ aankopen Het percentage gebruikers dat op die dag zeven of meer aankopen heeft gedaan. Uitsluitend op basis van in-app-aankopen van ingelogde gebruikers.
Demografie

Op uw pagina Demografie kunt u gegevens bekijken over nieuwe en actieve spelers, net als informatie over spelerbehoud. Met de tijdfilters in de rechterbovenhoek van het scherm worden gegevens weergegeven voor de volgende perioden:

 • 1 dag
 • 7 dagen
 • 30 dagen
 • Levensduur

Nieuwe spelers en actieve spelers

Op uw tabbladen Nieuwe spelers en Actieve spelers kunt u met de links in de linkerbenedenhoek van het diagram gegevens bekijken per:

 • Land: de toplanden waar uw spelers wonen
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Leeftijd en geslacht (dit diagram wordt mogelijk niet weergegeven voor games die niet genoeg spelers hebben).
Tijdserie

Op uw pagina Tijdserie kunt u gedetailleerde overzichten bekijken over hoe een gebruiker omgaat met uw game nadat hij deze voor de eerste keer heeft geopend. Uw pagina Tijdserie gebruikt gegevens uit een willekeurig monster van maximaal 100 gebruikers die uw game hebben gespeeld tijdens een geselecteerde tijdsperiode.

Hier volgen een aantal voorbeelden voor hoe u deze gegevens kunt gebruiken:

 • Uitzoeken hoe gebruikers uw game spelen kort nadat ze deze hebben geopend.
 • Ontdekken wat gebruikers doen (een prestatie ontgrendelen, een gebeurtenis activeren, enzovoort) voordat ze een in-app-product kopen.
 • Weten welke typen acties helpen gebruikers te behouden over langere perioden.

Diagram

 • X-as: organiseer gebeurtenissen op de x-as op basis van tijdstempels of de volgorde waarin deze voorkwamen. Tijd 0 staat voor de dag dat een speler zich voor de eerste keer aanmeldde voor uw game.
 • Inzoomen: pas het bereik van de tijdserie aan. Kleinere bereiken laten meer details zien.
  • Uitgeschakeld wanneer de x-as is ingesteld op Volgorde.
 • Vraag: geef de tijdserie van uw game weer voor gebruikelijke kritieke momenten.
 • Rapportinstellingen
  • Spelersegmenten: vergelijk verschillende typen spelers.
  • Spelercriteria: geef de tijdserie weer met geselecteerde spelergebeurtenissen.
  • Aangepaste gebeurtenissen: geef activiteit voor aangepaste Play Games-gebeurtenissen weer.
  • Vooraf gedefinieerde gebeurtenissen: geef activiteit voor vooraf gedefinieerde Play Games-gebeurtenis weer.

Tip: Als u wilt inzoomen of het bereik voor de tijdserie wilt aanpassen, kunt u het inzoomniveau aan de bovenkant van het diagram selecteren of de functie 'Pagina scrollen' op uw muis of trackpad gebruiken (indien ondersteund).

Pictogrammen

Afhankelijk van wat uw game aanbiedt, ziet u hier de pictogrammen die op het diagram Tijdserie kunnen worden weergegeven:

 • Start van sessie Session start: De gebruiker opent de game voor de eerste keer.
 • Begonnen met spelen Started playing: De gebruiker is begonnen de game te spelen.
 • Gebeurtenis Event: De gebruiker activeert een gebeurtenis in uw game. Gebeurtenispictogrammen hebben een kleurcodering die overeenkomt met de lijst gebeurtenissen aan de rechterzijde van de pagina Tijdserie van uw game.
 • Behoud Retention: Geeft de periode van twee dagen, zeven dagen en dertig dagen aan nadat een gebruiker een game voor de eerste keer heeft geopend.
 • Prestatie ontgrendeld Achievement: De gebruiker ontgrendelt een prestatie in de game.
 • Besteding (in-app-aankoop) plaatsgevonden Spend: De gebruiker koopt een in-app-product of abonnement in de game.
 • Met churn Started playing: De gebruiker heeft de game zeven dagen niet geopend.

Voorbeeld

Als een lijn de pictogrammen Session start Started playing Event Achievement Achievement Achievement Spend dicht bij elkaar gegroepeerd weergeeft op Dag 1, bestaat er een goede kans dat deze gebruiker op de eerste dag intensief met uw game bezig was.

Als we dit voorbeeld gebruiken, geven de pictogrammen aan dat deze gebruiker de volgende dingen deed in de eerste 24 uur dat hij de game speelde:

 1. De game geopend Session start.
 2. Begonnen met spelen Started playing.
 3. Een gebeurtenis geactiveerd Event.
 4. Meerdere prestaties ontgrendeld Achievement Achievement Achievement.
 5. Een in-app-product gekocht Spend.

U kunt de tijdserie van de gebruiker volgen om te zien hoe zijn betrokkenheid de manier beïnvloedde waarop hij uw game later speelde.

Gebeurtenisviewer

Als u gebeurtenissen in uw game heeft, kunt u de pagina Gebeurtenisviewer gebruiken om te zien hoe vaak gebruikers individuele gebeurtenissen in uw game activeren.

De gegevens in uw Gebeurtenisviewer kunnen een goede manier bieden om uit te zoeken welke gebeurtenissen in uw games het meest of minst populair zijn en hoe gerelateerde gebeurtenissen met elkaar vergeleken kunnen worden.

Als u bijvoorbeeld een gebeurtenis heeft die wordt geactiveerd wanneer een gebruiker een wedstrijd start in uw game en een andere gebeurtenis die wordt geactiveerd wanneer een gebruiker een wedstrijd voltooit, kunt u beide gebeurtenissen selecteren voor een beter begrip van wat er bij gebruikers gebeurt tijdens het gamen.

Diagram

Aan de rechterzijde van uw pagina Gebeurtenisviewer kunt u individuele gebeurtenissen selecteren voor weergave op uw diagram. Als u verschillende spelersegmenten wilt vergelijken, kunt u ook individuele spelersegmenten selecteren voor weergave in het diagram. Nadat u de filters heeft geselecteerd die u wilt weergeven, kunt u een bladwijzer voor de URL van de pagina maken of de URL opslaan.

Aan de bovenkant van de pagina Gebeurtenisviewer zijn de volgende velden beschikbaar:

 • Diagramtype: geef de gegevens in een lijn- of staafdiagram weer
 • Verzameltype: kies hoe activiteitsgegevens moeten worden verzameld
 • Interval: laat gegevens op datum of dag van de week weergeven
 • Tijdfilters: geef 7, 14 of 28 dagen aan gegevens weer
 • Gebeurtenisviewer-modus in- en uitschakelen
  • Activiteit vergelijken voor meerdere aangepaste gebeurtenissen
   • Spelersegmenten: activiteit voor gebeurtenis filteren op één spelersegment
   • Aangepaste gebeurtenissen: een of meer aangepaste gebeurtenissen selecteren om de activiteit van aangepaste Play Games-gebeurtenissen te vergelijken
  • Activiteit voor aangepaste gebeurtenis vergelijken voor meerdere spelersegmenten
   • Aangepaste gebeurtenissen: activiteit voor één gebeurtenis weergeven
   • Spelersegmenten: een of meer spelersegmenten selecteren om de activiteit van aangepaste Play Games-gebeurtenissen te vergelijken
Trechters

Met het rapport Trechters kunt u een trechterdiagram maken op basis van een reeks gebeurtenissen, zoals prestaties, uitgaven en aangepaste gebeurtenissen.

U kunt bijvoorbeeld aangepaste gebeurtenissen bijhouden voor elke stap in een trainingsprocedure (zoals stap 1, stap 2, stap 3 van de training) en het trechterrapport vervolgens gebruiken om de uitstappunten in uw training te visualiseren.

Diagram

Aan de rechterzijde van de pagina met het rapport Trechters kunt u gamegebeurtenissen en afzonderlijke spelersegmenten selecteren om weer te geven in uw trechter. Nadat u de gebeurtenissen en spelersegmenten heeft geselecteerd die u wilt weergeven, kunt u een bladwijzer voor de URL van de pagina maken of de URL opslaan.

Boven aan de pagina van het rapport Trechters zijn de volgende velden beschikbaar:

 • Spelersegmenten: activiteit voor gebeurtenis filteren op één spelersegment
 • Aangepaste gebeurtenissen: twee of meer gamegebeurtenissen selecteren om de trechter te genereren
Cohorten

Met het rapport Cohorten kunt u een gebeurtenis (bijvoorbeeld sessies, cumulatieve uitgaven en aangepaste gebeurtenissen) selecteren en de cumulatieve gebeurteniswaarden vergelijken op basis van nieuwe gebruikerscohorten. U kunt bijvoorbeeld de gebruikers bekijken die zijn begonnen op de dag voordat u een wijziging heeft aangebracht en op de dag daarna.

Dit betekent dat als u de prijs van alle items in uw in-game-store heeft verdubbeld, u kunt zien of de cumulatieve uitgaven van gebruikers die na de wijziging zijn begonnen, lager of hoger waren dan die van gebruikers die vóór de wijziging zijn begonnen.

Diagram

Aan de rechterzijde van de pagina met het rapport Cohorten kunt u één gamegebeurtenis selecteren om te vergelijken tussen verschillende nieuwe gebruikerscohorten. Als u verschillende spelersegmenten wilt vergelijken, kunt u ook één spelersegment selecteren om de weergave in het diagram te filteren. Nadat u de filters heeft geselecteerd die u wilt weergeven, kunt u een bladwijzer voor de URL van de pagina maken of de URL opslaan.

Boven aan de pagina Cohorten zijn de volgende velden beschikbaar:

 • Spelersegmenten: activiteit voor gebeurtenis filteren op één spelersegment
 • Aangepaste gebeurtenissen: één gebeurtenis selecteren die u wilt vergelijken voor de nieuwe gebruikerscohorten
 • Cohortdagen: selecteer een of meer nieuwe gebruikerscohortdatums om te vergelijken. Plaats de muisaanwijzer op een cel om de bijbehorende datum te bekijken (1 staat voor gisteren, 2 staat voor twee dagen geleden, enzovoort).

Functie-analyse

Overzicht

Op uw pagina Overzicht kunt u een overzicht bekijken van de activiteit en betrokkenheid van de spelers. Klik op een van de statistieken of diagrammen voor meer details over uw statistieken.

Opmerking: De percentages die worden weergegeven, vertegenwoordigen een vergelijking met de voorgaande periode.

Spelers

 • Nieuwe spelers: het totale aantal spelers dat de afgelopen dag, de afgelopen zeven dagen en de afgelopen 30 dagen heeft ingelogd.
 • Actieve spelers: het totale aantal spelers dat gameservices de afgelopen dag, de afgelopen zeven dagen en de volledige levensduur van uw integratie met gameservices via uw game heeft geopend.
 • Behoud op dag 2: het percentage nieuwe spelers dat twee dagen na de eerste keer terugkomt om uw game te spelen.
 • Actieve spelers op basis van leeftijd: het totale aantal spelers binnen een bepaalde leeftijdscategorie wordt weergegeven op de horizontale as. De procentuele verdeling voor die leeftijdscategorie wordt weergegeven op de verticale as.
 • Actieve spelers op basis van geslacht: de verdeling van mannelijke en vrouwelijke spelers.
 • Actieve spelers op basis van leeftijd en geslacht: het totale aantal spelers binnen een bepaalde leeftijdscategorie wordt weergegeven op de horizontale as. De procentuele verdeling voor die leeftijdscategorie wordt weergegeven op de verticale as. De staaf voor elke leeftijdscategorie toont ook de verdeling van mannelijke en vrouwelijke spelers. Dit diagram wordt mogelijk niet weergegeven voor games met onvoldoende spelers.
 • Grootste actieve landen: de top drie met landen waar uw spelers wonen op basis van de afgelopen zeven dagen.

Prestaties

 • Ontgrendeld: het totale aantal prestaties dat door spelers is ontgrendeld (vrijgespeeld) in de afgelopen dag en de afgelopen zeven dagen en 30 dagen.
 • Gem. tijd voor ontgrendelen: de gemiddelde tijd die het uw spelers kostte om prestaties te ontgrendelen in de afgelopen dag en de afgelopen zeven en 30 dagen.

Scoreborden

 • Geplaatste scores: het totale aantal unieke scores dat op alle scoreborden is geplaatst in de afgelopen dag en de afgelopen zeven en 30 dagen.
 • Populairste scoreborden op basis van geplaatste scores: de top drie met scoreborden, gerangschikt op het aantal scores dat is geplaatst in de afgelopen zeven en 30 dagen.
Betrokkenheidsdetails

Op de pagina Betrokkenheid vindt u gedetailleerde statistieken over spelersbetrokkenheid, waaronder de prestatie-, scorebord- en multiplayeractiviteiten.

Als u een rapport wilt weergeven, klikt u ergens midden op een tabblad en gebruikt u de periodefilters in de rechterbovenhoek van het scherm om te filteren op de tijd. Gebruik de selectievakjes naast de tabelrijen om selecties aan uw diagramgegevens toe te voegen of om selecties te verwijderen.

Prestaties

U kunt de prestatiegegevens gebruiken om beter inzicht te krijgen in de voortgang van spelers en op basis hiervan beslissingen over het ontwerp van de game te nemen.

Het lijndiagram toont u hoeveel spelers een prestatie hebben ontgrendeld, verhoogd of onthuld tijdens een periode. Als u wilt wijzigen welke informatie wordt weergegeven, klikt u op de dimensie Ontgrendeld, Toegenomen of Onthuld.

In de tabel kunt u het aantal ontgrendelingen, toenamen of onthullingen voor een prestatie zien, alsmede het percentage in vergelijking tot de vorige periode en het totale aantal.

Scoreborden

U kunt op het tabblad 'Scoreborden' zien hoeveel spelers scores op uw gepubliceerde scoreborden hebben geplaatst.

Het lijndiagram toont u het aantal scores dat op de geselecteerde scoreborden is geplaatst.

In de tabel kunt u het totale aantal scores bekijken dat op een scorebord is geplaatst en hoe het aantal scores dat gedurende een periode is geplaatst, zich verhoudt tot het totaal.

Multiplayer

Aan de hand van de gegevens over multiplayers kunt u zien hoeveel en welk percentage spelers gebruikmaakt van de multiplayerfuncties van uw game.

Het lijndiagram toont u het aantal overeenkomsten dat is gestart.

Snelle statistieken

Prestaties

Op de pagina Prestaties vindt u onder andere de volgende statistieken:

 • Het percentage spelers dat een prestatie heeft ontgrendeld
 • Het aantal spelers dat een prestatie heeft ontgrendeld
 • Gemiddelde tijd die nodig is om een prestatie te ontgrendelen

Ga als volgt te werk om snelle statistieken voor afzonderlijke prestaties weer te geven:

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Klik op Gameservices Games services.
 3. Selecteer een game.
 4. Klik in het linkermenu op Prestaties.
Scoreborden

Op de pagina Scoreborden vindt u onder andere statistieken voor het aantal spelers dat een score op een scorebord heeft geplaatst.

Ga als volgt te werk om snelle statistieken voor afzonderlijke scoreborden weer te geven:

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Klik op Gameservices Games services.
 3. Selecteer een game.
 4. Klik in het linkermenu op Scoreborden.
Missies

Op de pagina Missies vindt u onder andere de volgende statistieken:

 • Het totale aantal spelers dat een missie heeft geaccepteerd
 • Het totale aantal spelers dat een missie heeft voltooid
 • Percentage spelers dat de missie heeft voltooid

U kunt als volgt snelle statistieken voor afzonderlijke missies weergeven:

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Klik op Gameservices Games services.
 3. Selecteer een game.
 4. Klik in het linkermenu op Missies.
Gebeurtenissen

Op de pagina Gebeurtenissen vindt u onder andere de volgende statistieken:

 • De som van alle gebeurteniswaarden voor alle spelers
 • Gemiddeld aantal gebeurtenistriggers per dag
 • Aantal spelers per dag

Ga als volgt te werk om snelle statistieken voor afzonderlijke gebeurtenissen weer te geven:

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Klik op Gameservices Games services.
 3. Selecteer een game.
 4. Klik in het linkermenu op Gebeurtenissen.

Gamebeheer

Gamedetails

Op uw pagina Gamedetails kunt u de volgende informatie over uw game vinden:

 • Weergavenaam
 • Beschrijving
 • Categorie
 • Opgeslagen games
 • Grafische items
 • API-consoleproject (indien van toepassing)
Gekoppelde apps

Op uw pagina Gekoppelde apps kunt u zoeken naar apps die u aan de gameservices heeft gekoppeld.

Testen

Op uw pagina Testen kunt u gebruikers toevoegen die opgeslagen wijzigingen in Google Play-gameservices kunnen testen voordat deze worden gepubliceerd.

Publicatie

Op uw pagina Publiceren kunt u openstaande items bekijken die moeten worden voltooid voordat u uw game kunt publiceren.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen