„Google Play“ žaidimų paslaugų statistika

Naudodami „Google Play“ žaidimų paslaugų statistiką galite rasti įžvalgų apie žaidėjus ir naudotojų įtraukimą į jūsų žaidimus.

Patarimas: kad sulauktumėte daugiau žaidėjų, naudojančių žaidimų paslaugas, padarykite „Google“ paskyros prisijungimą geriau matomą žaidime.

Toliau nurodyta, kaip gauti žaidimų paslaugų statistiką.

 1. Prisijunkite prie „Play Console“.
 2. Spustelėkite „Sąranka“ > „Žaidimų projektai“.
 3. Pasirinkite žaidimą.

Pastaba: žaidėjų įtraukimo statistika renkama pagal žaidėjų, kurie yra prisijungę prie „Google“ paskyros, veiklą. Pajamų duomenys apima visus žaidėjus. Šalies, amžiaus ir lyties duomenys yra apytiksliai. Gali būti rodoma tik reikšmingų verčių statistika.

Žaidėjų analizė

Apžvalga

Žaidėjų analizės apžvalgos informacijos suvestinėje galite rasti išsamios metrikos, kuri lemia žaidimo finansinį našumą, suvestinę.

Netoli puslapio viršaus, dešinėje, spustelėkite išskleidžiamąjį meniu Pasirinkti tikslą ir pasirinkite tikslines metų / dienos pajamas, kurios bus naudojamos kartu su informacijos suvestinės pajamų duomenimis. Jei pajamų duomenis norite peržiūrėti kita valiuta, valiutos išskleidžiamajame meniu galite pasirinkti kitą valiutą.

Pasirinkite toliau pateiktą skiltį, kad sužinotumėte daugiau apie Žaidėjų analizės apžvalgos informacijos suvestinę:

Svarbiausi našumo elementai

Netoli puslapio „Apžvalga“ viršaus svarbiausi našumo elementai rodo faktinių pajamų duomenis kartu su tikslinėmis pajamomis, kurios pateikiamos pagal pasirinktas tikslines pajamas.

Netoli viršutinio kairiojo kampo rodomos programos tikslinės pajamos, dabartinės pajamos ir jų skirtumas procentais. Netoli viršutinio dešiniojo kampo rodomi programos paskutinės dienos pajamų, vidutinių vieno aktyvaus dienos naudotojo pajamų (angl. „Average Revenue Per Daily Active User“, ARPDAU) ir aktyvių naudotojų duomenys.

Galite peržiūrėti diagramas, kuriose rodomi šie programos duomenys:

 • Tikslinės pajamos: pajamų vykdymo rodiklis, nustatomas pagal pasirinktas tikslines pajamas
 • Faktinės pajamos: per 7 dienas sukauptų pajamų vidurkis
Tikslinės ir faktinės pajamos

Diagramoje „Tikslinės ir faktinės“ galite palyginti faktinių pajamų duomenis su pasirinktomis tikslinėmis etaloninėmis pajamomis.

Diagramoje rodomi duomenys nuo pirmos kalendorinio mėnesio dienos iki dabartinio mėnesio pabaigos. Kairiojoje Y ašyje nurodomos sukauptos pajamos.

Diagramoje galite palyginti sukauptas pajamas ir VVNP su pasirinktomis tikslinėmis pajamomis.

Verslo plėtojimo veiksniai

„Verslo plėtojimo veiksnių“ diagramoje galite peržiūrėti žaidimo aktyvių žaidėjų, suskirstytų į segmentus pagal žaidėjų vidutines išlaidas (mažos, vidutinės ir didelės) per pastarąsias 28 dienas, analizę.

Pastaba: mažų, vidutinių ir didelių išlaidų segmentams taikomi 28 dienų išlaidų diapazonai (pvz., išleista nuo 0 EUR iki 10 EUR) nustatomi pagal pasirinktas tikslines pajamas.

Kiekvieno aktyvių naudotojų segmento (pvz., visi aktyvūs naudotojai per pastarąsias 28 dienas, aktyvūs naudotojai, kurie per pastarąsias 28 dienas išleido nuo X EUR iki Y EUR) lentelėje nurodyta metrika skaičiuojama kasdien, nustatant septynių dienų slenkamąjį vidurkį.

Po kiekviena „Verslo plėtojimo veiksnių“ diagramos juosta rodomame kiekviename lentelės stulpelyje pateikiama daugiau informacijos apie kiekvieną segmentą, įskaitant toliau nurodytą informaciją.

 • Vidutines dienos pajamas
 • Vidutines vieno aktyvaus dienos naudotojo pajamas (VDANP)
 • Vidutinę operacijos vertę (sukauptos pajamos / operacijų skaičius)
 • Vidutinį vieno aktyvaus naudotojo dienos sesijų skaičių

Siekiant pavaizduoti naujausias tendencijas, rodyklės atspindi šios ir vakar dienų nustatyto septynių dienų slenkamojo vidurkio skirtumą.

Be to, langeliai pažymėti spalvų kodais, atsižvelgiant į metrikos našumą, palyginti su panašių žaidimų etalonais.

 • Žalia: gerokai didesnis nei etalonas
 • Šviesiai žalia: didesnis nei etalonas
 • Neutrali: maždaug kaip etalonas
 • Šviesiai raudona: mažesnis nei etalonas
 • Raudona: gerokai mažesnis nei etalonas

Kai pasiekiama išsamesnė metrikos informacija, langelyje pateikiama piktograma Drill down. Spustelėję piktogramą būsite nukreipti į puslapį Išsami pajamų informacija, atitinkantį nurodytą klausimą ir pasirinktą išlaidų segmentą.

 • Jei spustelėsite VDANP nuorodą „Išleista daugiau nei 15 EUR“, bus parodytas puslapis Išsami pajamų informacija su klausimu „Kodėl sumažėjo VDANP?“ ir jau pasirinktu išlaidų segmentu „Išleista daugiau nei 15 EUR“.
Išlaikymas

„Išlaikymo“ ataskaitoje galite sužinoti, kiek procentų žaidėjų toliau žaidė žaidimą 7 arba 28 dienas po žaidimo įdiegimo.

Pastaba: apskaičiuojama pagal žaidėjų, kurie grįžta per nustatytą tikslų skaičių dienų nuo žaidimo įdiegimo, skaičių. Pvz., 1 dienos išlaikymas – tai žaidėjų, kurie grįžo į žaidimą praėjus būtent vienai dienai nuo pirmojo žaidimo, procentas.

Žaidėjų progresas

„Žaidėjų progreso“ ataskaitoje galite peržiūrėti žaidėjų gautų laimėjimų skaičių.

Kad patikslintumėte žaidimą ir padidintumėte išlaikymą, galite naudoti žaidėjų progreso sklaidos kanalą. Jį naudodami galėsite nustatyti, kur žaidėjams kyla sunkumų.

Į ataskaitą ši metrika:

 • X lygio žaidėjų skaičius: žaidėjų, per pastarąsias 28 dienas sukaupusių X skaičių laimėjimų, skaičius
 • X lygio naudotojų proc.: žaidėjų, kurių bendras laimėjimų skaičius šiuo metu yra X, procentas
 • X lygio žaidėjų sumažėjimo proc.: žaidėjų, kurie pelnę X-ąjį laimėjimą nežaidė per pastarąsias 7 dienas, procentas
 • X lygio sesijų proc.: visų žaidėjų sesijų išlaidų procentas, kai bendras laimėjimų skaičius atitinka X
Valiutos šaltiniai ir išleidimas

Naudodami „Valiutos šaltinių ir išleidimo“ ataskaitą galite palaikyti žaidimo ekonomikos pusiausvyrą, sužinoję, ar valiutą žaidime teikiate greičiau, nei žaidėjai ją gali panaudoti.

Pvz., jei „aukso monetų“ gavimo rodiklis didesnis nei „aukso monetų“ išleidimo rodiklis, mažai tikėtina, kad žaidėjai norės įsigyti „aukso monetų“.

Nurodoma, kaip galite įjungti „Valiutos šaltinių ir išleidimo“ ataskaitą.

Sukurkite papildomos valiutos šaltinio įvykį
 1. Eikite į skiltį Žaidimų projektai Games services.
 2. Pasirinkite žaidimą.
 3. Kairiajame meniu spustelėkite Įvykiai.
 4. Sukurkite įvykį, kad galėtumėte stebėti žaidėjų gaunamą „papildomą valiutą“, pvz., aukso monetas, gaunamas įvykdžius misiją. (Jei jau sukūrėte įvykį, kad galėtumėte stebėti gaunamą papildomą valiutą, šį veiksmą galite praleisti.)
 5. Nustatykite įvykio tipą „Papildomos valiutos šaltinis“.
 6. Netoli ekrano viršaus spustelėkite Išsaugoti.
Sukurkite papildomos valiutos išleidimo įvykį
 1. Eikite į skiltį Žaidimų projektai Games services.
 2. Pasirinkite žaidimą.
 3. Kairiajame meniu spustelėkite Įvykiai.
 4. Sukurkite įvykį naudotojų išleidžiamai „papildomai valiutai“ stebėti. (Jei jau sukūrėte įvykį išleidžiamai papildomai valiutai stebėti, šį veiksmą galite praleisti.)
 5. Nustatykite įvykio tipą „Papildomos valiutos išleidimas“.
 6. Netoli ekrano viršaus spustelėkite Išsaugoti.

Sužinokite daugiau, kaip nustatyti įvykius sistemoje „Play Console“.

Sužinokite daugiau apie įvykių integravimą į žaidimą perskaitę čia pateiktus papildomus dokumentus:

Pastaba: palaikomas tik vienas papildomos valiutos šaltinio ir vienas papildomos valiutos išleidimo įvykis.

 

Papildoma žaidėjų analizė

Išsami pajamų informacija

Puslapyje Išsami pajamų informacija galite peržiūrėti išsamius duomenis apie žaidimų pajamas.

Kad galėtumėte suskirstyti į segmentus pagal pasirinktą metriką ir sužinoti daugiau apie ją, spustelėkite netoli puslapio viršaus pateiktus išskleidžiamuosius meniu „Žaidėjų segmentas“ ir „Klausimas“, tada pasirinkite atitinkamą parinktį. Pasirinkus segmentą visi duomenys gilinimosi puslapyje filtruojami pagal pasirinktą pajamų diapazoną.

 • Vidutinė operacijos vertė: vidutinė pirkimo programoje vertė
 • Pajamos: visos pajamos už pirkimą programoje
 • ADN: aktyvūs dienos naudotojai
 • Pirkinių skaičius: bendras visų naudotojų pirkinių skaičius

Patarimas: jei pasiekiama papildoma ataskaitos analizė (pvz., VDANP gali būti suskirstytos į vidutines mokančio naudotojo pajamas (VMNP) ir mokančių naudotojų procentą), rodoma kita piktograma Drill down. Spustelėję piktogramą Drill down būsite nukreipti į iš naujo sukonfigūruotą Išsamios pajamų informacijos puslapio rodinį su nauju pasirinktu klausimu.

Spustelėję piktogramą Drill down galite nustatyti klausimų suvestinę, kol metrikoje nustatysite pagrindinę atmetimo priežastį.

Pavyzdys

Jei pradedate nuo klausimo „Kodėl sumažėjo pajamos“, rodomos trys diagramos:

 • Viršutinė diagrama: pajamos
 • Apatinė kairioji diagrama: aktyvūs naudotojai
 • Apatinė dešinioji diagrama: ARPPU

Spustelėjus piktogramą Drill down ARPDAU diagramoje klausimas pakeičiamas į „Kodėl sumažėjo ARPDAU“ ir puslapis iš naujo sukonfigūruojamas pateikiant naują trijų diagramų rinkinį.

 • Viršutinė diagrama: ARPDAU
 • Apatinė kairioji diagrama: ARPPU
 • Apatinė dešinioji diagrama: mokančių naudotojų procentas

Kad geriau suprastumėte ARPPU, galite spustelėti piktogramą Drill down ARPPU diagramoje.

Po diagramomis galite peržiūrėti pagal datą ir naudotojų grupes surūšiuotos pajamų ir įtraukimo metrikos lentelę. Kad pakeistumėte lentelėje pateiktus duomenis, netoli lentelės viršaus spustelėkite išskleidžiamąjį meniu „Metrikos tipas“ ir „Grupuoti eilutes pagal“, tada spustelėkite piktogramą.

Lentelės duomenys

Išsamios pajamų informacijos puslapio apačioje pateiktą lentelę galite naudoti pagrindinei pastarųjų 28 dienų metrikai peržiūrėti.

Etiketė Apibrėžtis
Data Veiklos data
Pajamos Bendros tą dieną sukauptos pajamos. Nustatoma tik pagal pirkimą programoje; įtraukiami visų naudotojų pirkiniai
ARPPU Vidutinės mokančių naudotojų pajamos. Nustatoma tik pagal pirkimą programoje ir visus naudotojus
VDANP Vidutinės vieno aktyvaus dienos naudotojo pajamos. Įvertinama tik pagal prisijungusių naudotojų veiklą
Pirkinių skaičius Tą dieną įsigytų pirkinių skaičius. Nustatoma tik pagal pirkimą programoje ir visus naudotojus
Vid. operacijos vertė Vidutinė operacijų vertė tą dieną. Nustatoma tik pagal pirkimą programoje ir visus naudotojus
Aktyvūs naudotojai Tą dieną aktyvūs naudotojai. Nustatoma tik pagal prisijungusius naudotojus
Išlaidos nuo 0 EUR iki 1 EUR Tą dieną nuo 0 EUR iki 1 EUR išleidusių naudotojų proc. Nustatoma tik pagal pirkimą programoje ir prisijungusius naudotojus
Išlaidos nuo 1 EUR iki 5 EUR Tą dieną nuo 1 EUR iki 5 EUR išleidusių naudotojų proc. Nustatoma tik pagal pirkimą programoje ir prisijungusius naudotojus
Išlaidos nuo 5 EUR iki 10 EUR Tą dieną nuo 5 EUR iki 10 EUR išleidusių naudotojų proc. Nustatoma tik pagal pirkimą programoje ir prisijungusius naudotojus
Išlaidos nuo 10 EUR iki 30 EUR Tą dieną nuo 10 EUR iki 30 EUR išleidusių naudotojų proc. Nustatoma tik pagal pirkimą programoje ir prisijungusius naudotojus
Išlaidos nuo 30 EUR iki 50 EUR Tą dieną nuo 30 EUR iki 50 EUR išleidusių naudotojų proc. Nustatoma tik pagal pirkimą programoje ir prisijungusius naudotojus
Išlaidos nuo 50 EUR iki 100 EUR Tą dieną nuo 50 EUR iki 100 EUR išleidusių naudotojų proc. Nustatoma tik pagal pirkimą programoje ir prisijungusius naudotojus
Didesnės nei 100 EUR išlaidos Tą dieną daugiau nei 100 EUR išleidusių naudotojų proc. Nustatoma tik pagal pirkimą programoje ir prisijungusius naudotojus
Mokančių naudotojų procentas Tą dieną bent vieną pirkinį įsigijusių naudotojų procentas. Nustatoma tik pagal pirkimą programoje ir prisijungusius naudotojus
2 (ar daugiau) pirkinius įsigijusių naudotojų procentas Tą dieną bent du pirkinius įsigijusių naudotojų procentas. Nustatoma tik pagal pirkimą programoje ir prisijungusius naudotojus
7 (ar daugiau) pirkinius įsigijusių naudotojų procentas Tą dieną bent septynis pirkinius įsigijusių naudotojų procentas. Nustatoma tik pagal pirkimą programoje ir prisijungusius naudotojus

Laiko seka

Puslapyje Laiko seka galite gauti išsamių įžvalgų apie tai, kaip naudotojas sąveikauja su žaidimu, kai atidaro jį pirmą kartą. Puslapyje Laiko seka naudojami 100 atsitiktinai atrinktų naudotojų, žaidusių žaidimą pasirinktu laikotarpiu, duomenys.

Toliau pateikti keli pavyzdžiai, kaip šiuos duomenis galite naudoti.

 • Sužinokite, kaip naudotojai žaidžia žaidimą iškart jį atidarę.
 • Sužinokite, kokius veiksmus atlieka žaidėjas (pvz., atrakina laimėjimą, suaktyvina įvykį ir pan.) prieš įsigydamas produktą programoje.
 • Sužinokite, kokie veiksmai padeda išlaikyti naudotojus laikui bėgant.

Diagrama

 • X ašis: rodykite įvykius x ašyje, atsižvelgdami į laiko žymę arba vykdymo seką. 0 laikas nurodo dieną, kai žaidėjas pirmą kartą prisijungia prie žaidimo.
 • Artinimas: koreguokite laiko sekos diapazoną. Naudojant mažesnius diapazonus rodoma daugiau išsamios informacijos.
  • Išjungta, kai pasirinkta X ašies parinktis „Seka“.
 • Klausimas: rodykite dažnai vykstančių svarbių momentų žaidimo laiko seką.
 • Ataskaitos nustatymai
  • Žaidėjų segmentai: palyginkite skirtingų tipų žaidėjus.
  • Žaidėjo kriterijai: rodykite laiko seką su pasirinkto žaidėjo įvykiais.
  • Tinkinti įvykiai: rodykite tinkintų „Play“ žaidimų įvykių veiklą.
  • Iš anksto nustatyti įvykiai: rodykite „Play“ žaidimų iš anksto nustatyto įvykio veiklą.

Patarimas: kad priartintumėte ir koreguotumėte laiko sekos diapazoną, netoli diagramos viršaus pasirinkite artinimo lygį arba naudokite pelės ar jutiklinės dalies puslapio slinkimo funkciją (jei palaikoma).

Piktogramos

Atsižvelgiant į tai, kas siūloma įrenginyje, toliau pateikiamos piktogramos, kurios gali būti rodomos Laiko sekos diagramoje.

 • Sesijos pradžia Session start: naudotojas pirmą kartą atidarė žaidimą.
 • Pradėta žaisti Started playing: naudotojas pradėjo žaisti žaidimą.
 • Įvykis Event: naudotojas suaktyvino įvykį žaidime. Įvykių piktogramos pažymėtos spalvomis ir atitinka žaidimo puslapio Laiko seka dešinėje rodomo sąrašo įvykius.
 • Išlaikymas Retention: rodomi dviejų, septynių ir trisdešimties dienų laikotarpiai po to, kai naudotojas pirmą kartą atidarė žaidimą.
 • Atrakintas laimėjimas Achievement: naudotojas žaidime atrakino laimėjimą.
 • Išlaidų (pirkimo programoje) įvykis Spend: naudotojas nusiperka produktą programoje arba prenumeratą žaidime.
 • Žaidėjų sumažėjimas Started playing: naudotojas neatidarė žaidimo 7 dienas.

Pavyzdys

Jei eilutėje 1 dieną rodomos viena šalia kitos sugrupuotos piktogramos Session start Started playing Event Achievement Achievement Achievement Spend, naudotojas tikriausiai įsitraukė į žaidimą pirmą dieną.

Šiame pavyzdyje pateiktos piktogramos rodo, kad naudotojas visus toliau nurodytus veiksmus atliko per pirmas 24 val. nuo pirmo prisijungimo prie žaidimo.

 1. Atidarė žaidimą Session start.
 2. Pradėjo žaisti Started playing.
 3. Suaktyvino įvykį Event.
 4. Atrakino kelis laimėjimus Achievement Achievement Achievement.
 5. Įsigijo produktą programoje Spend.

Stebėdami naudotojo laiko seką galite sužinoti, kaip įtraukimas paveikė veiklą žaidime ateityje.

Įvykių peržiūros priemonė

Jei žaidime turite įvykių, naudodami puslapį Įvykių peržiūros priemonė galite sužinoti, kaip dažnai naudotojai suaktyvina atskirus žaidimo įvykius.

Įvykių peržiūros priemonės duomenys gali būti itin naudingi, norint sužinoti, kurie įvykiai žaidimuose populiariausi ar mažiausiai populiarūs, bei palyginti susijusius įvykius.

Pvz., jei yra įvykis, kuris suaktyvinamas naudotojui pradedant žaidimo partiją, ir kitas įvykis, kuris suaktyvinamas naudotojui užbaigus žaidimo partiją, galite pasirinkti abu įvykius, kad lengviau suprastumėte naudotojų veiklą.

Diagrama

Dešiniojoje Grupių ataskaitos puslapio pusėje galite pasirinkti vieną žaidimo įvykį, kurį galite palyginti su skirtingomis naujų naudotojų grupėmis. Be to, jei norite palyginti skirtingus žaidėjų segmentus, galite pasirinkti vieną žaidėjų segmentą, pagal kurį galite filtruoti diagramos rodinį. Kai pasirinksite norimų peržiūrėti duomenų filtrus, galėsite pažymėti arba išsaugoti puslapio URL.

Netoli puslapio Įvykių peržiūros priemonė viršaus pasiekiami toliau nurodyti laukai.

 • Diagramos tipas: rodykite duomenis linijinėje arba juostinėje diagramoje
 • Kaupimo tipas: pasirinkite, kaip kaupti veiklos duomenis
 • Intervalas: pasirinkite peržiūrėti duomenis pagal datą arba savaitės dieną
 • Laiko filtrai: rodykite 7, 14 arba 28 dienų duomenis
 • Įvykių peržiūros priemonės režimo perjungimas
  • Palyginkite kelių tinkintų įvykių veiklą
   • Žaidėjų segmentai: filtruokite įvykio veiklą pagal vieno žaidėjo segmentą
   • Tinkinti įvykiai: pasirinkite bent vieną tinkintą įvykį ir palyginkite tinkintų „Google Play“ žaidimų įvykių veiklą
  • Palyginkite kelių žaidėjų segmentų tinkinto įvykio veiklą
   • Tinkinti įvykiai: rodykite vieno įvykio veiklą
   • Žaidėjų segmentai: pasirinkite bent vieną žaidėjų segmentą ir palyginkite tinkintų „Google Play“ žaidimų įvykių veiklą
Konversijų procesai

Naudodami Konversijų procesų ataskaitą galite kurti konversijų procesų diagramą iš bet kokios sekos įvykių, pvz., laimėjimų, išlaidų ir tinkintų įvykių.

Pvz., galite užregistruoti kiekvieno veiksmo mokymo programos eigoje (pvz., mokymo programos 1 veiksmo, 2 veiksmo, 3 veiksmo) tinkintus įvykius ir naudoti konversijų procesų ataskaitą išėjimo vietoms mokymo programoje vizualizuoti.

Diagrama

Dešiniojoje Konversijų procesų ataskaitos puslapio pusėje galite pasirinkti žaidimo įvykius ir atskirus žaidėjų segmentus, kurie bus rodomi konversijos procese. Pasirinkę norimus peržiūrėti įvykius ir žaidėjų segmentus galite žymėti ar išsaugoti puslapio URL.

Netoli Konversijų procesų ataskaitų puslapio viršaus pasiekiami nurodyti laukai.

 • Žaidėjų segmentai: filtruokite įvykio veiklą pagal vieno žaidėjo segmentą
 • Tinkinti įvykiai: pasirinkite mažiausiai du žaidimo įvykius, kad sugeneruotumėte konversijos procesą
Grupės

Naudodami Grupių ataskaitą galite palyginti bet kokio įvykio (pvz., sesijų, sukauptų išlaidų ir tinkintų įvykių) sukauptas vertes pagal naujų naudotojų grupę. Pvz., galite peržiūrėti naudotojus, kurie pradėjo dieną prieš jums atliekant pakeitimą ir dieną po to.

Tai reiškia, kad jei padvigubintumėte visų elementų žaidimo parduotuvėje kainą, galėtumėte peržiūrėti, ar naudotojų, pradėjusių po to, kai atlikote pakeitimą, sukauptos išlaidos yra mažesnės ar didesnės nei naudotojų, kurie pradėjo prieš atliekant pakeitimą.

Diagrama

Puslapio Įvykių peržiūros priemonė dešinėje galite pasirinkti diagramoje rodyti atskirus įvykius. Be to, jei norite palyginti skirtingus žaidėjo segmentus, galite pasirinkti atskiro žaidėjo segmentus, kurie bus rodomi diagramoje. Kai pasirinksite norimų peržiūrėti duomenų filtrus, galėsite pažymėti arba išsaugoti puslapio URL.

Netoli Grupių puslapio viršaus pasiekiami nurodyti laukai.

 • Žaidėjų segmentai: filtruokite įvykio veiklą pagal vieno žaidėjo segmentą
 • Tinkinti įvykiai: pasirinkite vieną įvykį, kurį galite palyginti su naujų naudotojų grupėmis
 • Grupės dienos: pasirinkite bent vieną naujų naudotojų grupės datą, pagal kurią norite palyginti. Užveskite žymeklį virš langelio, kad peržiūrėtumėte, kokią datą jis nurodo (pvz., vienas nurodo vakar, du nurodo prieš dvi dienas ir t. t.).

Funkcijų analizė

Apžvalga

Puslapyje Apžvalga galite peržiūrėti žaidėjų veiklos ir įsitraukimo suvestinę. Kad galėtumėte peržiūrėti išsamesnį statistikos rodinį, pasirinkite statistikos elementą arba diagramą.

Pastaba: pateikti procentai nurodo palyginimą su ankstesnio laikotarpio duomenimis.

Žaidėjai

 • Nauji žaidėjai – bendras naujų žaidėjų, prisijungusių per pastarąją dieną, per pastarąsias 7 dienas ir per pastarąsias 30 dienų, skaičius.
 • Aktyvūs žaidėjai: bendras žaidėjų, kurie žaisdami žaidimą naudojosi žaidimų paslaugomis per pastarąją dieną, per pastarąsias 7 dienas ir per visą laikotarpį nuo žaidimų paslaugų integravimo, skaičius.
 • Išlaikymas po 2 dienų: procentinė naujų žaidėjų, kurie sugrįžta žaisti žaidimą praėjus dviem dienoms po to, kai pirmą kartą jį žaidė, vertė.
 • Aktyvūs žaidėjai pagal amžių: bendras pateikto amžiaus diapazono žaidėjų skaičius horizontalioje ašyje ir pasiskirstymo procentas vertikalioje ašyje.
 • Aktyvūs žaidėjai pagal lytį: vyrų ir moterų žaidėjų analizė.
 • Aktyvūs žaidėjai pagal amžių ir lytį: rodomas bendras pateikto amžiaus diapazono žaidėjų skaičius horizontalioje ašyje ir pasiskirstymas vertikalioje ašyje. Kiekvienos amžiaus grupės juostoje taip pat rodoma žaidėjų vyrų ir moterų analizė. Ši diagrama gali būti nerodoma žaidimuose, kuriuose nepakanka žaidėjų.
 • Populiariausios aktyvios šalys: per paskutines 7 dienas 3 populiariausios šalys, kuriose gyvena jūsų žaidėjai.

Laimėjimai

 • Atrakinta: bendras laimėjimų, kuriuos žaidėjai atrakino per paskutinę dieną, paskutines 7 dienas ir 30 dienų, skaičius.
 • Vid. atrakinimo laikas: vidutinis laikas, per kurį jūsų žaidėjai atrakino laimėjimus per paskutinę dieną, paskutines 7 dienas ir 30 dienų.

Pirmaujančiųjų sąrašai

 • Paskelbti rezultatai: bendras unikalių rezultatų, paskelbtų visuose pirmaujančiųjų sąrašuose per paskutinę dieną, paskutines 7 dienas ir 30 dienų, skaičius.
 • Populiariausi pirmaujančiųjų sąrašai pagal paskelbtus rezultatus: 3 populiariausi pirmaujančiųjų sąrašai pagal per pastarąsias 7 ir 30 dienų paskelbtų rezultatų skaičių.
Gilinimasis į įtraukimo duomenis

Puslapyje Įtraukimas galite peržiūrėti išsamią žaidėjų įtraukimo statistiką, įskaitant laimėjimus, pirmaujančiųjų sąrašą ir veiklą kelių žaidėjų režimu.

Jei norite peržiūrėti ataskaitą, spustelėkite puslapio centre esantį skirtuką ir naudokite ekrano viršuje dešinėje esančius laikotarpio filtrus, kad filtruotumėte pagal laiką. Naudokite šalia lentelės eilučių esančius žymimuosius laukelius, kad pridėtumėte arba pašalintumėte pasirinkimus iš diagramos duomenų.

Laimėjimai

Laimėjimų duomenys padės suprasti žaidėjų progresą ir priimti apgalvotus sprendimus.

Linijinėje diagramoje rodomas žaidėjų, kurie per tam tikrą laikotarpį atrakino, pagerino ar atskleidė laimėjimą, skaičius. Jei norite pakeisti tai, kas rodoma diagramoje, spustelėkite aspektą Atrakinta, Pagerinta ar Atskleista.

Lentelėje galite matyti laimėjimo atrakinimų, pagerinimų ar atskleidimų skaičių kartu su procentu, kuris gautas palyginus šį skaičių su praėjusio laikotarpio skaičiumi, ir bendrą skaičių.

Pirmaujančiųjų sąrašai

Pirmaujančiųjų sąrašų duomenyse galite peržiūrėti, kiek žaidėjų skelbia rezultatus jūsų paskelbtuose pirmaujančiųjų sąrašuose.

Linijinėje diagramoje rodomas bendras pasirinktuose pirmaujančiųjų sąrašuose paskelbtų rezultatų skaičius.

Lentelėje galite peržiūrėti bendrą pirmaujančiųjų sąrašuose paskelbtų rezultatų skaičių ir tam tikru laikotarpiu paskelbtų rezultatų skaičiaus ir bendro skaičiaus palyginimą.

Kelių žaidėjų režimas

Kelių žaidėjų režimo duomenys nurodo, kiek žaidėjų ir koks žaidėjų procentas naudoja kelių žaidėjų režimo funkcijas.

Linijinėje diagramoje rodomas pradėtų žaidimo partijų skaičius.

Trumpa statistika

Laimėjimai

Puslapyje Laimėjimai rasite statistiką, kuri apims toliau nurodytus duomenis.

 • Laimėjimą atrakinusių žaidėjų procentinė išraiška
 • Atrakinusių laimėjimą žaidėjų skaičius
 • Vidutinis laimėjimo atrakinimo laikas

Toliau nurodyta, kaip rasti trumpą individualių laimėjimų statistiką.

 1. Atidarykite „Play Console“.
 2. Eikite į skiltį „Sąranka“ > „Žaidimų projektai“.
 3. Pasirinkite žaidimą.
 4. Kairiajame meniu spustelėkite Laimėjimai.
Pirmaujančiųjų sąrašai

Puslapyje Pirmaujančiųjų sąrašai rasite statistinius duomenis apie pirmaujančiųjų sąraše rezultatą paskelbusių žaidėjų skaičių.

Toliau nurodyta, kaip rasti trumpą individualių pirmaujančiųjų sąrašų statistiką.

 1. Atidarykite „Play Console“.
 2. Eikite į skiltį „Sąranka“ > „Žaidimų projektai“.
 3. Pasirinkite žaidimą.
 4. Kairiajame meniu spustelėkite Pirmaujančiųjų sąrašai.
Užduotys

Puslapyje Užduotys rasite statistiką, kuri apims toliau nurodytus duomenis.

 • Bendrą užduotį priėmusių žaidėjų skaičius
 • Bendrą užduotį atlikusių žaidėjų skaičius
 • Procentinę užduotį atlikusių žaidėjų išraiška

Toliau nurodyta, kaip rasti trumpą individualią užduočių statistiką.

 1. Atidarykite „Play Console“.
 2. Eikite į skiltį „Sąranka“ > „Žaidimų projektai“.
 3. Pasirinkite žaidimą.
 4. Kairiajame meniu spustelėkite Užduotys.
Įvykiai

Puslapyje Įvykiai rasite statistiką apimančią toliau nurodytus duomenis.

 • Visų žaidėjų visų įvykio verčių suma
 • Vidutinis įvykių suaktyvinimo skaičius per dieną
 • Žaidėjų skaičius per dieną

Toliau nurodyta, kaip rasti trumpą individualių įvykių statistiką.

 1. Atidarykite „Play Console“.
 2. Eikite į skiltį „Sąranka“ > „Žaidimų projektai“.
 3. Pasirinkite žaidimą.
 4. Kairiajame meniu spustelėkite Įvykiai.

Žaidimo tvarkymas

Išsami žaidimo informacija

Išsamios žaidimo informacijos puslapyje rasite nurodytą informaciją apie žaidimą:

 • Pateikiamas pavadinimas
 • Aprašas
 • Kategorija
 • Išsaugoti žaidimai
 • Grafikos ištekliai
 • „API Console Project“ (jei taikoma)
Susietos programos

Susietų programų puslapyje galite rasti programas, kurias susiejote su žaidimų paslaugomis.

Bandymas

Bandymo puslapyje galite pridėti naudotojų, kurie gali išbandyti išsaugotus „Google Play“ žaidimų paslaugų pakeitimus prieš juos paskelbiant.

Paskelbimas

Puslapyje Paskelbimas galite peržiūrėti visus nebaigtus elementus, kuriuos reikia užbaigti prieš paskelbiant žaidimą.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta