Thiết lập thử nghiệm mở, kín hoặc nội bộ

Bằng cách sử dụng Play Console, bạn có thể thử nghiệm ứng dụng của mình với các nhóm cụ thể hoặc mở rộng thử nghiệm cho người dùng Google Play.

Trước khi bạn bắt đầu

 • Yêu cầu về email: Người dùng cần có Tài khoản Google (@gmail.com) hoặc tài khoản G Suite để tham gia thử nghiệm.
 • Thay đổi về giá cả và phân phối: Nếu bạn thực hiện bất kỳ thay đổi nào với trang Giá cả và phân phối của ứng dụng, thì điều này sẽ ảnh hưởng đến các phiên bản hiện tại và tương lai của ứng dụng trên tất cả các phiên bản thử nghiệm.
  • Lưu ý về thử nghiệm nội bộ: Có một số trường hợp ngoại lệ về phân phối và thanh toán theo quốc gia cho các thử nghiệm nội bộ. Để biết chi tiết, hãy chuyển đến phần về thiết lập thử nghiệm nội bộ.

 • Phát hành
  • Bạn nên thử nghiệm ứng dụng của mình trước khi phát hành chính thức.
  • Sau lần đầu tiên xuất bản thử nghiệm mở, kín hoặc nội bộ, có thể mất vài giờ để người thử nghiệm truy cập được vào liên kết thử nghiệm. Nếu bạn xuất bản các thay đổi bổ sung thì có thể sau vài giờ người thử nghiệm mới thấy những thay đổi đó.
 • Thêm tổ chức vào một thử nghiệm
  • Để thêm người thử nghiệm liên kết với một tổ chức sử dụng Managed Google Play, hãy truy cập vào trang Giá cả và phân phối của ứng dụng rồi chọn hộp bên cạnh "Bật tính năng nâng cao của Managed Google Play".
  • Nếu ứng dụng của bạn là riêng tư, bạn cũng cần thêm tổ chức được liên kết với thử nghiệm vào danh sách được nhắm mục tiêu.
 • Bài đánh giá: Người thử nghiệm không thể gửi bài đánh giá công khai.
 • Ứng dụng phải trả phí: Nếu bạn đang thử nghiệm một ứng dụng phải trả phí bằng thử nghiệm mở hoặc kín, thì người thử nghiệm vẫn cần mua ứng dụng đó. Nếu bạn đang thử nghiệm một ứng dụng phải trả phí bằng thử nghiệm nội bộ, thì người thử nghiệm có thể cài đặt ứng dụng của bạn miễn phí.

Sự khác biệt giữa thử nghiệm nội bộ, thử nghiệm kín và thử nghiệm mở là gì?

Thử nghiệm nội bộ: Phân phối nhanh ứng dụng của bạn để thử nghiệm nội bộ và kiểm tra đảm bảo chất lượng. 

Thử nghiệm kín: Tạo một bản phát hành kín để thử nghiệm các phiên bản phát hành trước của ứng dụng với một nhóm người thử nghiệm lớn hơn. Sau khi thử nghiệm với một nhóm nhân viên hoặc người dùng đáng tin cậy nhỏ hơn, bạn có thể mở rộng thử nghiệm của mình ra bản phát hành mở. Trên trang Bản phát hành ứng dụng, phiên bản alpha có sẵn dưới dạng thử nghiệm kín đầu tiên của bạn. Nếu cần, bạn cũng có thể tạo và đặt tên cho các phiên bản kín bổ sung.

Nếu bạn đang thử nghiệm ứng dụng mà mình đã xuất bản trước đây, thì chỉ những người dùng trong nhóm thử nghiệm mới nhận được bản cập nhật cho phiên bản kín của bạn.

Thử nghiệm mở: Tạo bản phát hành mở để chạy thử nghiệm với một nhóm lớn và hiển thị phiên bản thử nghiệm của ứng dụng trên Google Play. Nếu bạn chạy thử nghiệm mở, thì bất cứ ai cũng có thể tham gia chương trình thử nghiệm đó và gửi phản hồi riêng tư cho bạn. Trước khi chọn tùy chọn này, hãy đảm bảo ứng dụng và danh sách cửa hàng của bạn đã sẵn sàng hiển thị trên Google Play.

Lưu ý: Bạn không thể tạo thử nghiệm beta kín hoặc alpha mở được nữa. Bạn sẽ vẫn có quyền truy cập vào bất kỳ thử nghiệm beta kín hoặc alpha mở nào đang diễn ra. 

Thu gọn tất cả Mở rộng tất cả

Mẹo

Làm cách nào để bắt đầu?

Bạn nên bắt đầu với thử nghiệm nội bộ, sau đó mở rộng ra một nhóm nhỏ bao gồm những người thử nghiệm kín.

Khi nào nên sử dụng thử nghiệm nội bộ?

Khi tạo thử nghiệm nội bộ, bạn sẽ phát hành ngay ứng dụng của mình cho người thử nghiệm nội bộ. Điều này có thể giúp bạn xác định được các vấn đề và nhận được phản hồi sớm hơn trong quá trình phát triển. Thử nghiệm nội bộ là một thử nghiệm:

 • Nhanh chóng: Bạn có thể phân phối ứng dụng qua phiên bản thử nghiệm nội bộ nhanh hơn nhiều so với phiên bản mở hoặc kín. Khi bạn xuất bản APK hoặc app bundle mới cho phiên bản thử nghiệm nội bộ, thì APK hoặc app bundle này sẽ đến tay người thử nghiệm sau vài phút.
  • Lưu ý: Nếu bạn xuất bản ứng dụng lần đầu tiên, thì có thể mất tối đa 48 giờ thử nghiệm nội bộ của ứng dụng mới đến tay người thử nghiệm.

 • Linh hoạt: Thử nghiệm nội bộ có thể điều chỉnh được để hỗ trợ các giai đoạn thử nghiệm khác nhau, bao gồm thử nghiệm nội bộ, kiểm tra đảm bảo chất lượng và gỡ lỗi sau khi phát hành.
 • An toàn: Với thử nghiệm nội bộ, ứng dụng thử nghiệm của bạn được phân phối tới người dùng thông qua Cửa hàng Play.
Tôi có thể chạy cùng lúc nhiều thử nghiệm cho mỗi ứng dụng được không?

Nếu bạn muốn chạy nhiều thử nghiệm trên cùng một ứng dụng, hãy lưu ý những điều sau:

 • Bạn luôn có thể chạy nhiều thử nghiệm kín và một thử nghiệm mở.
 • Nếu người dùng chọn tham gia thử nghiệm nội bộ của ứng dụng, thì họ sẽ không đủ điều kiện nhận thử nghiệm kín hoặc mở nữa. Để lấy lại quyền truy cập vào thử nghiệm kín hoặc mở, người dùng phải chọn không tham gia thử nghiệm nội bộ và chọn tham gia lại thử nghiệm mở hoặc kín.

Bước 1: Thiết lập chi tiết thử nghiệm

Chọn phương pháp thử nghiệm

Thử nghiệm nội bộ: quản lý lên tới 100 người thử nghiệm

Bạn có thể tạo một danh sách những người thử nghiệm nội bộ theo địa chỉ email. Một thử nghiệm nội bộ có thể có tới 100 người thử nghiệm cho mỗi ứng dụng.

Khi thiết lập thử nghiệm nội bộ, hãy ghi nhớ những điều sau:

 • Phân phối theo quốc gia: Bạn có thể thêm người dùng từ bất kỳ vị trí nào vào thử nghiệm nội bộ của mình. Nếu người thử nghiệm nội bộ sinh sống ở quốc gia không có phiên bản kín, phiên bản mở hoặc phiên bản chính thức của ứng dụng, thì người dùng đó sẽ vẫn nhận được thử nghiệm nội bộ.
 • Thanh toán: Đối với ứng dụng phải trả phí, người thử nghiệm có thể cài đặt phiên bản thử nghiệm nội bộ của bạn miễn phí. Người thử nghiệm cần phải thanh toán cho các giao dịch mua hàng trong ứng dụng, trừ khi họ cũng được thêm vào danh sách người thử nghiệm được cấp phép.
 • Quy tắc loại trừ thiết bị: Quy tắc loại trừ thiết bị không áp dụng cho người thử nghiệm nội bộ.
 • Quy trình xem xét bảo mật và chính sách: Thử nghiệm nội bộ có thể không phải tuân theo các quy trình xem xét bảo mật hoặc chính sách thông thường của Play.

Bắt đầu thử nghiệm nội bộ

 Tạo danh sách người thử nghiệm

Nếu bạn đã tạo danh sách người thử nghiệm của mình, hãy chuyển tới hướng dẫn "thêm người thử nghiệm".

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Trên menu bên trái, hãy chọn biểu tượng Cài đặt Settings gear > Quản lý người thử nghiệm > Tạo danh sách.
 3. Nhập tên để xác định danh sách người thử nghiệm.
 4. Thêm các địa chỉ email được phân tách bằng dấu phẩy hoặc nhấp vào Tải tệp CSV lên. Nếu bạn sử dụng tệp .CSV, hãy điền từng địa chỉ email vào dòng riêng mà không cần dùng dấu phẩy. Nếu bạn tải tệp .CSV lên, thì tệp này sẽ ghi đè mọi địa chỉ email mà bạn đã thêm.
 5. Chọn Tạo danh sách.

Thêm người thử nghiệm

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Trên menu bên trái, hãy chọn Quản lý bản phát hành > Bản phát hành ứng dụng.
 4. Bên cạnh phiên bản thử nghiệm nội bộ, hãy chọn Quản lý thử nghiệm nội bộ.
 5. Mở rộng phần "Quản lý người thử nghiệm". Nếu phần "Quản lý người thử nghiệm" trống, thì hãy đảm bảo rằng bạn đã tải APK hoặc app bundle lên phiên bản thử nghiệm nội bộ.
 6. Bên cạnh phần "Chọn phương pháp thử nghiệm", hãy chọn Thử nghiệm nội bộ.
 7. Trong phần "Người dùng", hãy đánh dấu vào hộp bên cạnh danh sách bạn muốn sử dụng.
 8. Sao chép "URL chọn tham gia" để chia sẻ với người thử nghiệm của bạn.
 9. Bên cạnh "Kênh phản hồi", hãy thêm địa chỉ email hoặc URL để thu thập phản hồi từ người thử nghiệm. Kênh phản hồi của ứng dụng sẽ được hiển thị cho người dùng trên trang chọn tham gia với tư cách người thử nghiệm.
 10. Chọn Lưu.
Thử nghiệm kín: quản lý người thử nghiệm bằng địa chỉ email

Với thử nghiệm kín, bạn có thể tạo danh sách người thử nghiệm bằng địa chỉ email. Bạn có thể tạo tổng cộng 200 danh sách, trong đó mỗi danh sách có tối đa 2.000 người dùng. Bạn có thể tạo tối đa 50 danh sách cho mỗi phiên bản.

Bắt đầu thử nghiệm kín

Tạo danh sách người thử nghiệm

Nếu bạn đã tạo danh sách người thử nghiệm của mình, hãy chuyển tới hướng dẫn "thêm người thử nghiệm".

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Trên menu bên trái, hãy chọn biểu tượng Cài đặt Cài đặt > Quản lý người thử nghiệm > Tạo danh sách.
 3. Nhập tên để xác định danh sách người thử nghiệm. Bạn có thể sử dụng danh sách tương tự cho các thử nghiệm trong tương lai trên bất kỳ ứng dụng nào của bạn.
 4. Thêm các địa chỉ email được phân tách bằng dấu phẩy hoặc nhấp vào Tải tệp CSV lên. Nếu bạn sử dụng tệp .CSV, hãy điền từng địa chỉ email vào dòng riêng mà không cần dùng dấu phẩy. Nếu bạn tải tệp .CSV lên, thì tệp này sẽ ghi đè mọi địa chỉ email mà bạn đã thêm.
 5. Chọn Tạo danh sách.

Thêm người thử nghiệm

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Trên menu bên trái, hãy chọn Quản lý bản phát hành > Bản phát hành ứng dụng.
 4. Bên cạnh phiên bản kín, hãy chọn Quản lý.
 5. Mở rộng phần "Quản lý người thử nghiệm". Nếu phần "Quản lý người thử nghiệm" trống, hãy đảm bảo rằng bạn đã tải APK hoặc app bundle lên.
 6. Bên cạnh "Chọn phương pháp thử nghiệm", hãy chọn Thử nghiệm kín.
 7. Trong phần "Người dùng", hãy đánh dấu vào hộp bên cạnh danh sách bạn muốn sử dụng.
 8. Sao chép "URL chọn tham gia" để chia sẻ với người thử nghiệm của bạn.
 9. Bên cạnh "Kênh phản hồi", hãy thêm địa chỉ email hoặc URL để thu thập phản hồi từ người thử nghiệm. Kênh phản hồi của ứng dụng sẽ được hiển thị cho người dùng trên trang chọn tham gia với tư cách người thử nghiệm.
 10. Nếu bạn thiết lập thử nghiệm trong tổ chức, hãy nhập ID tổ chức và tên trong phần "Tổ chức".
 11. Chọn Lưu.
Thử nghiệm kín: quản lý người thử nghiệm bằng Google Groups
 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Trên menu bên trái, hãy chọn Quản lý bản phát hành > Bản phát hành ứng dụng.
 4. Bên cạnh phiên bản kín, hãy chọn Quản lý.
 5. Mở rộng phần "Quản lý người thử nghiệm". Nếu phần "Quản lý người thử nghiệm" trống, hãy đảm bảo rằng bạn đã tải APK hoặc app bundle lên.
 6. Bên cạnh "Phương pháp thử nghiệm", hãy chọn Thử nghiệm alpha bằng Google Groups.
 7. Nhập địa chỉ email của Google Groups theo định dạng sau: yourgroupname@googlegroups.com
 8. Sao chép "URL chọn tham gia" để chia sẻ với người thử nghiệm của bạn.
 9. Nếu bạn thiết lập thử nghiệm trong tổ chức, hãy nhập ID tổ chức và tên trong phần "Tổ chức".
 10. Chọn Lưu.

Lưu ý: Vì chúng tôi sẽ ngừng cung cấp sản phẩm Google+ vào năm 2019, nên bạn không thể tiếp tục thêm Google+ Cộng đồng vào các phiên bản thử nghiệm kín của mình. Nếu bạn đã định cấu hình Google+ Cộng đồng để quản lý người thử nghiệm, thì những cộng đồng này sẽ tiếp tục hoạt động trong suốt thời gian chuyển đổi. Bạn nên di chuyển người thử nghiệm trong Google+ Cộng đồng sang Google Groups hoặc quản lý những người thử nghiệm này bằng địa chỉ email.

Thử nghiệm mở: hiển thị ứng dụng thử nghiệm của bạn trên Google Play

Nếu bạn thiết lập thử nghiệm mở, thì người dùng có thể tìm thấy ứng dụng thử nghiệm của bạn trên Google Play. Hãy đảm bảo ứng dụng của bạn đã sẵn sàng hiển thị trên Google Play trước khi chọn tùy chọn này.

 • Đối với các ứng dụng truy cập sớm (ứng dụng mới chưa xuất bản chính thức): Người dùng có thể tìm thấy thử nghiệm mở của bạn bằng cách tìm kiếm trên Google Play. Sau khi người dùng tìm thấy danh sách của bạn, họ có thể cài đặt ứng dụng bình thường.
 • Đối với các ứng dụng đã phát hành phiên bản chính thức: Người dùng có thể chọn tham gia thử nghiệm mở từ danh sách cửa hàng của bạn.

Bạn cũng có thể chia sẻ liên kết URL trên trang web hoặc email. Mọi người dùng có liên kết này đều có thể truy cập vào thử nghiệm mở.

Bắt đầu thử nghiệm mở

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Trên menu bên trái, hãy chọn Quản lý bản phát hành > Bản phát hành ứng dụng.
 4. Bên cạnh phiên bản mở, hãy chọn Quản lý.
 5. Mở rộng phần "Quản lý người thử nghiệm". Nếu phần "Quản lý người thử nghiệm" trống, hãy đảm bảo rằng bạn đã tải APK hoặc app bundle lên.
 6. Bên cạnh phần "Chọn phương pháp thử nghiệm", hãy chọn Thử nghiệm beta mở.
 7. Tùy chọn: Nhập số người dùng tối đa mà bạn muốn thử nghiệm ứng dụng của mình (ít nhất phải là 1.000). Nếu bạn không chỉ định, sẽ không có số lượng tối đa nào được sử dụng.
 8. Sao chép "URL chọn tham gia" để chia sẻ với người thử nghiệm của bạn.
 9. Bên cạnh "Kênh phản hồi", hãy thêm địa chỉ email hoặc URL để thu thập phản hồi từ người thử nghiệm. Kênh phản hồi của ứng dụng sẽ được hiển thị cho người dùng trên trang chọn tham gia với tư cách người thử nghiệm.
 10. Chọn Lưu.
Tạo các phiên bản thử nghiệm kín bổ sung cho nhóm phát triển

Trong một số trường hợp, có thể bạn sẽ cần phiên bản thử nghiệm kín bổ sung. Ví dụ: có thể các nhóm phát triển khác nhau của bạn cần xử lý lỗi trên các tính năng khác nhau. Nếu mỗi nhóm tạo một phiên bản thử nghiệm riêng, thì họ có thể xử lý lỗi đồng thời trên nhiều tính năng.

Với phiên bản thử nghiệm bổ sung, bạn có thể tạo danh sách người thử nghiệm bằng địa chỉ email hoặc quản lý người thử nghiệm bằng Google Groups hoặc Google+ Cộng đồng. Các nhóm này không bị giới hạn kích thước. 

Để tạo phiên bản thử nghiệm bổ sung, hãy làm như sau:

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Trên menu bên trái, hãy chọn Quản lý bản phát hành > Bản phát hành ứng dụng.
 4. Bên cạnh phiên bản kín, hãy chọn Tạo phiên bản kín.
 5. Thêm tiêu đề phiên bản. Tiêu đề phiên bản được sử dụng trong API dành cho nhà phát triển trên Google Play và Play Console dưới dạng tên phiên bản.
 6. Chọn Tạo phiên bản.
 7. Chọn xem bạn muốn quản lý người thử nghiệm bằng địa chỉ email, Google Groups hay Google+ Cộng đồng.
 8. Sao chép "URL chọn tham gia" để chia sẻ với người thử nghiệm của bạn.
 9. Bên cạnh "Kênh phản hồi", hãy thêm địa chỉ email hoặc URL để thu thập phản hồi từ người thử nghiệm. Kênh phản hồi của ứng dụng sẽ được hiển thị cho người dùng trên trang chọn tham gia với tư cách người thử nghiệm.
 10. Chọn Lưu.

Các mẹo và hỗ trợ thử nghiệm

Khi bạn tạo phiên bản kín bổ sung, các tính năng sau không được hỗ trợ:

Quản lý người thử nghiệm cho dịch vụ trò chơi của Google Play

Nếu bạn sử dụng dịch vụ trò chơi của Google Play, thì nhóm người thử nghiệm sẽ tự động được chia sẻ giữa APK hoặc app bundle và các dịch vụ trò chơi của Google Play.

Trên trang Dịch vụ trò chơi > Thử nghiệm, bạn có thể sử dụng tính năng chuyển đổi người thử nghiệm để tự động bao gồm mọi người dùng được lựa chọn tham gia thử nghiệm cho APK hoặc app bundle của bạn.

Để thêm từng người thử nghiệm cho dịch vụ trò chơi của Google Play, hãy làm như sau:

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Nhấp vào biểu tượng Dịch vụ trò chơi Games services.
 3. Chọn một trò chơi.
 4. Ở menu bên trái, hãy nhấp vào Thử nghiệm > Thêm người thử nghiệm.
 5. Nhập địa chỉ email bạn muốn thêm. Địa chỉ email phải là tài khoản Google hợp lệ có sử dụng Google+.
 6. Chọn Thêm.

Khi người dùng đã tham gia vào nhóm thử nghiệm của bạn, họ có thể đăng nhập bằng Google+, thu thập thành tích chưa chính thức hoặc đã xuất bản và đăng lên bảng xếp hạng chưa chính thức hoặc đã xuất bản.

Bước 2: Tạo bản phát hành

Sau khi đã thiết lập thông tin chi tiết về thử nghiệm của ứng dụng, bạn có thể tạo và ra mắt bản phát hành bằng cách sử dụng những hướng dẫn này.

Để biết chi tiết về cách quản lý quốc gia được cung cấp phiên bản Alpha và Beta của ứng dụng, hãy chuyển đến phần phân phối bản phát hành ứng dụng cho những quốc gia cụ thể

Bước 3: Chia sẻ URL chọn tham gia với người dùng

Sau khi tạo thử nghiệm, bạn sẽ nhận được một liên kết URL tới ứng dụng của mình để chia sẻ với người thử nghiệm.
 • Liên kết chọn tham gia chỉ hiển thị khi ứng dụng ở trạng thái "Đã phát hành". Các ứng dụng có trạng thái "Bản nháp" hoặc "Đang chờ phát hành" sẽ không hiển thị liên kết chọn tham gia.
 • Sau khi nhấp vào liên kết chọn tham gia, những người thử nghiệm của bạn sẽ được giải thích về ý nghĩa của việc trở thành người thử nghiệm và liên kết chọn tham gia. Mỗi người thử nghiệm cần chọn tham gia bằng cách sử dụng liên kết.
 • Nếu bạn đang chạy thử nghiệm kín với Google Groups hoặc Google+ Cộng đồng, thì người dùng cần tham gia nhóm hoặc cộng đồng trước khi chọn tham gia thử nghiệm của bạn. 

Bước 4: Nhận phản hồi

Sau khi cài đặt ứng dụng của bạn, người thử nghiệm sẽ tự động được cập nhật để sử dụng phiên bản thử nghiệm trong vòng vài phút.

Vì người thử nghiệm của bạn không thể để lại đánh giá công khai trên Google Play, do đó, bạn nên bao gồm một kênh phản hồi hoặc cho người dùng biết cách cung cấp phản hồi cho bạn (qua email, trang web hoặc diễn đàn tin nhắn).

Nếu bạn đang chạy thử nghiệm mở, thì người thử nghiệm của bạn cũng có thể cung cấp cho bạn phản hồi riêng qua Google Play.

Bước 5: Kết thúc thử nghiệm

Để xóa người dùng khỏi thử nghiệm của ứng dụng, hãy làm như sau: 

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Trên menu bên trái, hãy chọn Quản lý bản phát hành > Bản phát hành ứng dụng.
 4. Bên cạnh thử nghiệm mà bạn muốn kết thúc, hãy chọn Quản lý.
 5. Mở rộng thẻ "Quản lý người thử nghiệm".
 6. Sau khi kết thúc thử nghiệm, người thử nghiệm sẽ không nhận được bản cập nhật nhưng ứng dụng vẫn được cài đặt trên thiết bị của họ.
  • Để xóa một phiên bản thử nghiệm kín mà bạn đã tạo, hãy chọn Hủy kích hoạt phiên bản. Bạn có thể truy cập vào các phiên bản đã hủy kích hoạt trên trang Bản phát hành ứng dụng trong phần "Phiên bản kín".  
  • Để kết thúc thử nghiệm mở, thử nghiệm alpha kín hoặc thử nghiệm nội bộ, hãy chọn Xóa người thử nghiệm

Trạng thái phiên bản thử nghiệm và mã phiên bản

Yêu cầu mã phiên bản

Người dùng nhận được phiên bản ứng dụng: 

 • Có mã phiên bản cao nhất tương thích với thiết bị của họ và
 • Đã được xuất bản thành phiên bản mà họ đủ điều kiện để nhận

Tất cả người dùng luôn đủ điều kiện để nhận phiên bản chính thức. Nếu APK được phát hành chính thức có mã phiên bản cao hơn APK trong phiên bản thử nghiệm mà người dùng chọn tham gia, thì người dùng sẽ nhận được APK phát hành chính thức.

Người dùng đủ điều kiện sở hữu nhiều phiên bản sẽ nhận được APK có mã phiên bản cao nhất được xuất bản trên các phiên bản đó.

Để đủ điều kiện nhận phiên bản thử nghiệm, người dùng phải:

 • Có trong cấu hình phiên bản được quản lý và
 • Chọn tham gia chương trình thử nghiệm tương ứng

Ví dụ: tất cả người dùng đã chọn tham gia vào chương trình thử nghiệm đều đủ điều kiện nhận phiên bản thử nghiệm mở. Người dùng chọn tham gia vào chương trình thử nghiệm nội bộ không đủ điều kiện nhận phiên bản thử nghiệm kín và mở, ngay cả khi họ có trong cấu hình người thử nghiệm được quản lý. Những người dùng này sẽ không nhận được APK có mã phiên bản cao hơn được xuất bản trên những phiên bản đó.

Để biết thêm thông tin, hãy tìm hiểu về cách xác định phiên bản ứng dụng của bạn.

Trạng thái phiên bản thử nghiệm

Khi ra mắt bản phát hành của mình, bạn có thể thấy thông báo xác thực ghi chú thời điểm người dùng phiên bản đã cho nhận được APK hoặc gói ứng dụng được phát hành cho một phiên bản khác - được gọi là trạng thái dự phòng của phiên bản. 

Trạng thái và điều khoản dự phòng

 • Bị ẩn: Một APK sẽ ẩn một APK khác khi APK đó phân phối một phần hoặc tất cả cấu hình thiết bị giống nhau và có mã phiên bản cao hơn.
 • Được quảng cáo: Tất cả các APK đang hoạt động của phiên bản theo dõi đều có trong APK đang hoạt động của phiên bản theo dõi dự phòng (ví dụ: tất cả các APK beta đang hoạt động cũng hoạt động trong phiên bản phát hành chính thức). Bạn có thể thấy điều này nếu bạn phát hành phiên bản đầu tiên đến một phiên bản theo dõi thử nghiệm và sau đó phát hành APK được thử nghiệm đến một bản phát hành ổn định hơn.
 • Được thay thế: Tất cả các APK đang hoạt động trong phiên bản theo dõi đều bị ẩn hoàn toàn bởi APK đang hoạt động có mã phiên bản cao hơn trong phiên bản theo dõi dự phòng. Không có APK nào trong phiên bản theo dõi được phân phối cho người dùng, vì tất cả người dùng sẽ nhận được APK từ phiên bản theo dõi dự phòng. Điều này có nghĩa là chương trình thử nghiệm biểu diễn bởi phiên bản theo dõi thay thế đã bị bỏ qua.
 • Bị ẩn một phần: Ít nhất một trong số các APK đang hoạt động trong phiên bản theo dõi bị ẩn bởi một APK có mã phiên bản cao hơn trong phiên bản theo dõi dự phòng. Điều này có nghĩa là một số người dùng beta sẽ nhận được APK từ phiên bản theo dõi beta, trong khi những người dùng khác có thể nhận được APK từ phiên bản sản xuất. Đây rất có thể là lỗi khi gán mã phiên bản.

Nội dung liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?