Konfigurera öppna, slutna eller interna test

Med hjälp av Play Console kan du låta utvalda grupper testa appen eller öppna testet för användare på Google Play.

Innan du börjar

 • Krav på e-postadress: Användare som vill delta i testet måste ha ett Google-konto (@gmail.com) eller ett G Suite-konto.
 • Ändringar i Priser och distribution: Om du ändrar något på sidan Priser och distribution för appen påverkar det alla befintliga och framtida versioner av appen i samtliga kanaler.
  • Viktigt om interna test: Det finns vissa undantag för interna test gällande distribution i olika länder och betalning. Läs mer i avsnittet om hur du konfigurerar ett internt test.

 • Version
  • Vi rekommenderar att du testar appen innan du lanserar den i produktionskanalen.
  • Första gången du publicerar ett öppet, slutet eller internt test kan det ta några timmar innan testlänken blir tillgänglig för testarna. Om du publicerar ytterligare ändringar kan det ta flera timmar innan dessa blir tillgängliga för testare.
 • Lägga till organisationer i ett test
  • Om du vill lägga till testare från en organisation som använder hantering i Google Play öppnar du sidan Priser och distribution i appen och markerar kryssrutan Aktivera avancerade funktioner för hantering i Google Play.
  • Om appen är privat måste du lägga till organisationen som ska testa appen i listan.
 • Recensioner: Testarna kan inte skriva offentliga recensioner.
 • Betalappar: Om du testar en betalapp i ett öppet eller slutet test måste testarna fortfarande köpa appen. Om du testar en betalapp i ett internt test kan testarna installera appen gratis.

Vad är skillnaden mellan interna, slutna och öppna test?

Internt test: Ett snabbt sätt att distribuera appen när den ska testas och kvalitetssäkras internt. 

Slutet test: Om du vill testa en förhandsversion av appen i en lite större testgrupp skapar du en sluten version. När en mindre grupp anställda eller betrodda användare har testat appen kan du utöka testet till en öppen version. För det första slutna testet blir en alfakanal tillgänglig på sidan Appversioner. Dessutom kan du skapa och namnge ytterligare slutna kanaler om det behövs.

Om du testar en befintlig app som du har publicerat tidigare får bara användare i testgruppen uppdateringar om den slutna versionen.

Öppet test: Skapa ett öppet test om du vill göra testversionen av appen synlig på Google Play och låta en stor grupp testa appen. Om du kör ett öppet test kan vem som helst delta i testprogrammet och skicka privat feedback till dig. Förvissa dig om att appen och butiksuppgifterna är redo att göras synliga på Google Play innan du väljer det här alternativet.

Obs! Det går inte längre att skapa öppna alfatest eller slutna betatest. Du har fortfarande tillgång till öppna alfatest eller slutna betatest som fortfarande pågår. 

Komprimera alla Utöka alla

Tips!

Hur kommer jag igång?

Vi rekommenderar att du börjar med ett internt test och sedan utökar till en liten, sluten testgrupp.

När ska jag använda ett internt test?

När du skapar ett internt test distribueras appen direkt till de interna testarna. På så sätt kan du identifiera problem och få feedback i ett tidigare skede av utvecklingsprocessen. Ett internt test är …

 • Snabbt: Du kan distribuera appar via den interna testkanalen mycket snabbare än via den öppna eller slutna kanalen. När du publicerar en ny APK-fil eller ett nytt AAB-arkiv i den interna testkanalen får de interna testarna tillgång till den/det inom några minuter.
  • Obs! Om du publicerar en app för första gången kan det ta upp till 48 timmar innan den interna testversionen blir tillgänglig.

 • Flexibelt: Ett internt test kan justeras så att det finns stöd för flera olika teststadier, till exempel internt test, kvalitetssäkringskontroller och felsökning efter lanseringen.
 • Säkert: Om du använder den interna testkanalen distribueras testappen till användarna via Play Butik.
Kan jag köra flera tester för samma app samtidigt?

Tänk på följande om du vill köra flera test för samma app:

 • Du kan alltid köra flera slutna test och ett öppet test samtidigt.
 • En användare som har registrerat sig för ett internt test av appen har inte längre behörighet att använda den öppna eller slutna versionen. Den som vill återfå tillgången till den öppna eller slutna versionen måste avregistrera sig från det interna testet och registrera sig för det öppna eller slutna testet igen.

Steg 1: Konfigurera testuppgifter

Välja testmetod

Internt test: hantera upp till 100 testare

Du kan skapa en lista över interna testare utifrån e-postadress. Upp till 100 testare åt gången kan delta i ett internt test.

Tänk på följande när du konfigurerar ett internt test:

 • Distribution i olika länder: Du kan lägga till användare för ett internt test oavsett var de befinner sig. Om en intern testare bor i ett land där produktionsversionen eller den öppna eller slutna versionen av appen inte är tillgänglig får användaren ändå den interna testversionen.
 • Betalning: Testare kan installera interna testversioner av betalappar utan kostnad. Testarna måste betala för köp i appen om de inte är tillagda på en lista över licenstestare.
 • Regler för enhetsuteslutning: Reglerna för enhetsuteslutning gäller inte för interna testare.
 • Policy- och säkerhetsgranskningar: Interna tester kanske inte genomgår de vanliga policy- och säkerhetsgranskningarna.

Starta ett internt test

 Skapa en lista över testare

Om du redan har skapat testarlistan fortsätter du med anvisningarna under Lägga till testarlistan.

 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj Inställningar Settings gear på menyn till vänster > Hantera testare > Skapa lista.
 3. Ge testarlistan ett namn.
 4. Lägg till e-postadresser avgränsade med komma eller klicka på Ladda upp CSV-fil. Om du använder en .CSV-fil ska varje e-postadress stå på en egen rad utan kommatecken. Om du laddar upp en .CSV-fil ersätts e-postadresser som du har lagt till.
 5. Välj Skapa lista.

Lägga till testare

 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj en app.
 3. På menyn till vänster väljer du Versionshantering > Appversioner.
 4. Välj Hantera internt test bredvid den interna testkanalen.
 5. Utöka avsnittet Hantera testare. Om avsnittet Hantera testare är tomt kontrollerar du att du har laddat upp en APK-fil eller ett AAB-arkiv i den interna testkanalen.
 6. Välj Internt test vid Välj en testmetod.
 7. Markera kryssrutan bredvid den lista du vill använda under Användare.
 8. Kopiera aktiveringslänken som ska delas med testgruppen.
 9. Lägg till en e-postadress eller webbadress bredvid Feedbackkanal så att du kan samla in feedback från testarna. Appens feedbackkanal visas för användare på aktiveringssidan för testare.
 10. Välj Spara.
Slutet test: Hantera testare utifrån e-postadress

Med ett slutet test kan du skapa en lista över testare utifrån deras e-postadresser. Du kan skapa upp till 200 listor sammanlagt med upp till 2 000 användare per lista. Du kan skapa upp till 50 listor per kanal.

Starta ett slutet test

Skapa testarlista

Om du redan har skapat testarlistan fortsätter du med anvisningarna under Lägga till testarlistan.

 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj Inställningar Inställningar på menyn till vänster > Hantera testare > Skapa lista.
 3. Ge testarlistan ett namn. Du kan använda samma lista för framtida tester av appar.
 4. Lägg till e-postadresser avgränsade med komma eller klicka på Ladda upp CSV-fil. Om du använder en .CSV-fil ska varje e-postadress stå på en egen rad utan kommatecken. Om du laddar upp en .CSV-fil ersätts e-postadresser som du har lagt till.
 5. Välj Skapa lista.

Lägga till testare

 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Välj Versionshantering på menyn till vänster > Appversioner.
 4. Välj Hantera vid den slutna kanalen.
 5. Utöka avsnittet Hantera testare. Om avsnittet Hantera testare är tomt kontrollerar du att du har laddat upp en APK-fil eller ett AAB-arkiv.
 6. Välj Stängd testning vid Välj en testmetod.
 7. Markera kryssrutan bredvid den lista du vill använda under Användare.
 8. Kopiera aktiveringslänken som ska delas med testgruppen.
 9. Lägg till en e-postadress eller webbadress bredvid Feedbackkanal så att du kan samla in feedback från testarna. Appens feedbackkanal visas för användare på aktiveringssidan för testare.
 10. Om du konfigurerar ett test inom en organisation anger du organisations-id och namn under Organisationer.
 11. Välj Spara.
Slutet test: hantera testare med Google Grupper
 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Välj Versionshantering på menyn till vänster > Appversioner.
 4. Välj Hantera vid den slutna kanalen.
 5. Utöka avsnittet Hantera testare. Om avsnittet Hantera testare är tomt kontrollerar du att du har laddat upp en APK-fil eller ett AAB-arkiv.
 6. Välj Alfatestning med Google Grupper vid Testmetod.
 7. Skriv e-postadressen till Google-gruppen i följande format: yourgroupname@googlegroups.com
 8. Kopiera aktiveringslänken som ska delas med testgruppen.
 9. Om du konfigurerar ett test inom en organisation anger du organisations-id och namn under Organisationer.
 10. Välj Spara.

Obs! Eftersom Google+ läggs ned 2019 går det inte längre att lägga till grupper på Google+ för slutna test. Om du redan har konfigurerat testargrupper på Google+ kan du fortsätta att använda dem under övergångsperioden. Testare i grupper på Google+ kan lämpligen migreras till Google Grupper. Du kan också hantera dem via e-postadresserna i stället.

Öppet test: göra en testversion synlig på Google Play

Vid ett öppet test kan användarna hitta testversionen av appen på Google Play. Förvissa dig om att appen är klar att göras synlig på Google Play innan du väljer det här alternativet.

 • Förtursappar (nya appar där ingen produktionsversion har publicerats): Användarna kan hitta den öppna testversionen genom att söka på Google Play. När användarna har hittat uppgifterna kan de installera appen precis som vanligt.
 • Appar med en publicerad produktionsversion: Användarna kan medverka i det öppna testet via butiksuppgifterna.

Du kan också dela en adresslänk på en webbplats eller via e-post. Alla som har länken kan medverka i det öppna testet.

Starta ett öppet test

 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Välj Versionshantering på menyn till vänster > Appversioner.
 4. Välj Hantera vid den öppna kanalen.
 5. Utöka avsnittet Hantera testare. Om avsnittet Hantera testare är tomt kontrollerar du att du har laddat upp en APK-fil eller ett AAB-arkiv.
 6. Välj Öppen betatestning vid Välj en testmetod.
 7. Valfritt: Ange det högsta antalet användare som ska testa appen (minst 1 000). Om du inte anger något värde finns ingen övre gräns.
 8. Kopiera aktiveringslänken som ska delas med testgruppen.
 9. Lägg till en e-postadress eller webbadress bredvid Feedbackkanal så att du kan samla in feedback från testarna. Appens feedbackkanal visas för användare på aktiveringssidan för testare.
 10. Välj Spara.
Skapa flera slutna testkanaler för olika utvecklingsteam

I vissa fall kan det behövas flera slutna testkanaler. Till exempel kanske olika utvecklingsteam arbetar med att åtgärda fel i olika funktioner. Om varje team har sin egen testkanal kan de arbeta med funktionerna samtidigt.

Med extra testkanaler kan du skapa en lista utifrån testarnas e-postadresser eller hantera testarna via Google Grupper eller grupper på Google+. Grupperna kan vara hur stora som helst. 

Skapa en extra testkanal

 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj en app.
 3. På menyn till vänster väljer du Versionshantering > Appversioner.
 4. Välj Skapa sluten kanal vid den slutna kanalen.
 5. Lägg till ett namn på kanalen. Kanalnamnet används på Play Console och i Google Play Developer API.
 6. Välj Skapa spår.
 7. Välj om du vill hantera testarna utifrån e-postadresser, Google Grupper eller grupper på Google+.
 8. Kopiera aktiveringslänken som ska delas med testgruppen.
 9. Lägg till en e-postadress eller webbadress bredvid Feedbackkanal så att du kan samla in feedback från testarna. Appens feedbackkanal visas för användare på aktiveringssidan för testare.
 10. Välj Spara.

Tips och support

Följande funktioner stöds inte när du skapar flera slutna kanaler:

Hantera testare för Google Plays speltjänster

Om du använder Google Plays speltjänster delas testargrupper automatiskt mellan APK-filen eller AAB-arkivet och Google Plays speltjänster.

På sidan Speltjänster > Testning kan du ange att användare som har registrerat sig som testare av APK-filen eller AAB-arkivet automatiskt ska räknas som testare.

Så här lägger du till enskilda testare för Google Plays speltjänster manuellt:

 1. Logga in på Play Console.
 2. Klicka på Speltjänster Games services.
 3. Välj ett spel.
 4. Klicka på Testning > Lägg till testare.
 5. Skriv in e-postadresserna som du vill lägga till. E-postadresserna måste vara giltiga Google-konton som använder Google+.
 6. Välj Lägg till.

När användarna har valt att delta i testgruppen kan de logga in med Google+, uppnå prestationer som finns i utkastform eller publicerad form och lägga upp resultat på topplistor som finns i utkastform eller publicerad form.

Steg 2: Skapa en version

När du är klar med konfigurationen av testet kan du skapa en version och lansera testversionen enligt de här anvisningarna.

Mer information om hur du hanterar landsinriktning för appens alfa- och betakanaler finns i artikeln om att distribuera appversioner till olika länder

Steg 3: Dela aktiveringslänken

När du har skapat ett test får du en adresslänk till appen som du kan dela med testarna.
 • Aktiveringslänken visas enbart när appen har angetts som Publicerad. Länken visas inte för appar i stadierna Utkast eller Väntar på publicering.
 • När testarna har klickat på länken får de en förklaring av vad det innebär att vara testare och en aktiveringslänk. Varje testare måste registrera sig via länken.
 • Om du kör ett slutet test med Google Grupper eller grupp på Google+ måste användarna vara med i gruppen innan de registrerar sig för testet. 

Steg 4: Få feedback

När testarna har installerat appen uppdateras den automatiskt och testarna kan använda testversionen inom några minuter.

Eftersom testarna inte kan lämna offentliga recensioner på Google Play kan det vara bra att inkludera en feedbackkanal eller att tala om för testarna hur de kan ge dig feedback (via e-post, en webbplats eller ett forum).

Om du kör ett öppet test kan testarna också ge privat feedback via Google Play.

Steg 5: Avsluta ett test

Så här tar du bort användare från testet: 

 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj en app.
 3. På menyn till vänster väljer du Versionshantering > Appversioner.
 4. Välj Hantera vid testet som ska avslutas.
 5. Utöka kortet Hantera testare.
 6. När ett test har avslutats är appen fortfarande installerad på testarnas enheter, men de får inga uppdateringar.
  • Om du vill ta bort en sluten testkanal som du har skapat väljer du Inaktivera kanal. Du kommer åt inaktiverade kanaler på sidan Appversioner i avsnittet Slutna kanaler.  
  • Om du vill avsluta ett öppet, slutet eller internt test väljer du Ta bort testare

Versionskoder och status för testkanaler

Krav på versionskoder

Användare får den version av appen som har 

 • den högsta versionskoden som är kompatibel med den enhet de använder
 • publicerats i en kanal som de uppfyller villkoren för.

Alla användare uppfyller villkoren för versionen i produktionskanalen. Om en APK-fil som publiceras i produktionskanalen har en högre versionskod än den som har publicerats i testkanalen som användaren har valt, då får användaren APK-filen i produktionskanalen.

Användare som uppfyller villkoren för flera kanaler får den APK-fil som har den högsta versionskoden som har publicerats i kanalerna.

En användare uppfyller villkoren för att ta del av en testkanal genom att

 • inkluderas i konfigurationen av hanterade kanaler
 • välja att delta i motsvarande testprogram.

Alla användare som har valt att delta i testprogrammet uppfyller exempelvis villkoren för den öppna testkanalen. Men användare som har valt att delta i det interna testprogrammet uppfyller inte villkoren för den öppna och slutna testkanalen, även om de inkluderas i konfigurationen av hanterade testare. Sådana användare får inte en APK-fil med en högre versionskod om den publiceras i dessa kanaler.

Om du vill veta mer läser du om versionsangivelser för appar.

Status för testkanaler

Under versionslanseringen kan du få valideringsmeddelanden när användare på en kanal får APK-filer eller AAB-arkiv som lanserades för en annan kanal – den så kallade reservkanalen. 

Termer i statusmeddelanden om reservkanaler

 • Skuggas: En APK överskuggar en annan APK om den används för samma enhetskonfiguration eller delar därav och har en högre versionskod.
 • Uppflyttad: Alla aktiva APK-filer i kanalen finns även som aktiva APK-filer i reservkanalen (till exempel är alla aktiva beta-APK:er även aktiva i produktionskanalen). Du kan se detta om du först lanserar i en testkanal och sedan lanserar de testade APK-filerna i en mer stabil version.
 • Ersatt: Alla aktiva APK-filer i en kanal överskuggas helt av aktiva APK-filer med högre versionskoder i reservkanalen. Inga av APK-filerna i kanalen skickas till användarna – alla får en APK från reservkanalen. Det innebär att testprogrammet i den ersatta kanalen har övergetts.
 • Skuggas delvis: Minst en aktiv APK-fil i en kanal överskuggas av en APK-fil med högre versionskod i reservkanalen. Det innebär att några av betaanvändarna får en APK-fil från betakanalen medan andra kan få en APK-fil från produktionskanalen. Detta beror troligen på ett fel i numreringen i versionskoderna.

Relaterat innehåll

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?