Nastavenie otvoreného, uzatvoreného alebo interného testovania

Pomocou služby Play Console môžete testovať svoju aplikáciu v rámci konkrétnych skupín alebo môžete testovanie sprístupniť používateľom služby Google Play.

Než začnete

 • Požiadavky na e-mailovú adresu: Na zapojenie do testovania potrebujú používatelia účet Google (@gmail.com) alebo účet G Suite.
 • Zmeny na stránke Ceny a distribúcia: Ak vykonáte zmeny na stránke Ceny a distribúcia svojej aplikácie, prejavia sa v aktuálnych aj budúcich verziách vo všetkých kanáloch.
  • Poznámka k interným testovaniam: V prípade interných testovaní platia určité výnimky týkajúce sa distribúcie do krajín a platieb. Podrobnosti získate v časti o nastavení interného testu.

 • Vydanie
  • Skôr ako aplikáciu vydáte do produkcie, odporúčame ju otestovať.
  • Po prvom zverejnení otvoreného, uzatvoreného alebo interného testovania môže trvať niekoľko hodín, kým budú mať testeri k dispozícii odkaz na testovanie. Pri zverejnení ďalších zmien môže trvať niekoľko hodín, kým budú testerom dostupné.
 • Pridanie organizácií do testovania
  • Ak chcete pridať testerov priradených k organizácii, ktorá používa spravovaný obchod Google Play, prejdite na stránku Ceny a distribúcia aplikácie a začiarknite políčko vedľa možnosti Zapnúť pokročilé funkcie spravovaného obchodu Google Play.
  • Ak je aplikácia súkromná, budete musieť do zacieleného zoznamu pridať organizáciu priradenú k testu.
 • Recenzie: Testeri nemôžu odosielať verejné recenzie.
 • Platené aplikácie: Ak testujete platenú aplikáciu otvoreným alebo uzatvoreným testovaním, testeri si ju budú musieť zakúpiť. Ak testujete platenú aplikáciu interným testovaním, testeri si ju môžu nainštalovať bezplatne.

Aký je rozdiel medzi interným, uzatvoreným a otvoreným testom?

Interné testovanie: Umožňuje rýchlo distribuovať aplikáciu na interné testovanie a vykonávanie kontrol kvality. 

Uzatvorené: Vytvorte uzatvorené vydanie na testovanie predbežných verzií aplikácie väčšou skupinou testerov. Po testovaní v rámci menšej skupiny zamestnancov alebo dôveryhodných používateľov môžete testovanie rozšíriť na otvorené vydanie. Na stránke Vydania aplikácie bude k dispozícii alfa kanál ako počiatočné uzatvorené testovanie. V prípade potreby si môžete vytvoriť a pomenovať ďalšie uzatvorené kanály.

Ak testujete existujúcu aplikáciu, ktorú ste už zverejnili, aktualizáciu vašej uzatvorenej verzie získajú iba používatelia v testovacej skupine.

Otvorené: Ak chcete testovanie spustiť v rámci veľkej skupiny a sprístupniť testovaciu verziu aplikácie v službe Google Play, vytvorte otvorené vydanie. Keď spustíte otvorené testovanie, ktokoľvek sa môže zúčastniť vášho programu aj odoslať súkromnú spätnú väzbu. Pred vybraním tejto možnosti skontrolujte, či sú aplikácia a záznam v obchode pripravené na zverejnenie v službe Google Play.

Poznámka: Už nemôžete vytvárať otvorené alfa alebo uzatvorené beta testovanie. Zachová sa iba prístup k existujúcim otvoreným alfa alebo uzatvoreným beta testovaniam, ktoré momentálne prebiehajú. 

Zbaliť všetko Rozbaliť všetko

Tipy

Ako mám začať?

Odporúčame začať s interným testovaním, následne ho rozšíriť na malú skupinu uzatvorených testerov.

Kedy mám použiť interné testovanie?

Keď vytvoríte interný test, aplikáciu okamžite vydáte pre interných testerov. Môže vám to pomôcť identifikovať problémy a skôr získať spätnú väzbu v procese vývoja. Interné testovanie je:

 • Rýchle: Aplikácie môžete distribuovať cez interný testovací kanál oveľa rýchlejšie než cez otvorený alebo uzatvorený kanál. Keď do interného testovacieho kanála uverejníte nový súbor APK alebo balík aplikácií, sprístupní sa testerom do niekoľkých minút.
  • Poznámka: Ak zverejňujete aplikáciu prvýkrát, môže trvať až 48 hodín, kým bude interné testovanie vašej aplikácie dostupné.

 • Flexibilné: Interný test sa dá upraviť tak, aby podporoval rôzne fázy testovania vrátane interného testovania, kontrol kvality a ladenia po uvedení.
 • Bezpečné: Interný testovací kanál slúži na distribúciu testovanej aplikácie používateľom prostredníctvom Obchodu Play.
Môžem súčasne spustiť viacero testovaní rovnakej aplikácie?

Ak chcete spustiť viacero testovaní tej istej aplikácie, pamätajte na nasledovné:

 • Súčasne môžete mať spustených niekoľko uzatvorených testovaní a jedno otvorené testovanie.
 • Ak sa používateľ prihlási do interného testovania aplikácie, nemá oprávnenie na prístup k otvorenému alebo uzatvorenému testovaniu. Ak chce znova získať prístup k otvorenému alebo uzatvorenému testovaniu, musí sa odhlásiť z interného testovania a prihlásiť sa späť do otvoreného alebo uzatvoreného testovania.

1. krok: nastavte podrobnosti testovania

Výber spôsobu testovania

Interný test: spravujte až 100 testerov

Môžete vytvoriť zoznam interných testerov podľa e-mailovej adresy. Interný test môže mať až 100 testerov na aplikáciu.

Pri nastavovaní interného testovania pamätajte na nasledovné:

 • Distribúcia v krajinách: Do interného testu môžete pridať používateľov z akejkoľvek krajiny. Ak sa interný tester nachádza v krajine, v ktorej nie je produkčná, otvorená alebo uzatvorená verzia aplikácie k dispozícii, dostane internú testovaciu verziu.
 • Platba: Testeri si môžu nainštalovať internú testovaciu verziu platených aplikácií zadarmo. Musia platiť za nákupy v aplikácii. Výnimku predstavujú prípady, keď sú pridaní do zoznamu licencovaných testerov.
 • Pravidlá vylúčenia zariadení: Pravidlá vylúčenia zariadení neplatia pre interných testerov.
 • Kontroly pravidiel a zabezpečenia: Interné testy nepodliehajú obvyklým kontrolám pravidiel služby Play a zabezpečenia.

Spustenie interného testu

 Vytvorenie zoznamu testerov

Ak ste zoznam testerov už vytvorili, prejdite na pokyny na pridanie testerov.

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. V ponuke vľavo vyberte položky Nastavenia Settings gear > Správa testerov > Vytvoriť zoznam.
 3. Zadajte názov zoznamu testerov.
 4. Zadajte e‑mailové adresy oddelené čiarkami alebo kliknite na položku Nahrať súbor CSV. Ak použijete súbor .CSV, zadajte jednotlivé e‑mailové adresy do samostatných riadkov bez čiarok. Ak nahráte súbor .CSV, prepíšu sa tým všetky e‑mailové adresy, ktoré ste pridali.
 5. Vyberte možnosť Vytvoriť zoznam.

Pridanie testerov

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo vyberte položky Správa vydania > Vydania aplikácie.
 4. Vedľa interného testovacieho kanála vyberte možnosť Spravovať interný test.
 5. Rozbaľte časť Správa testerov. Ak je táto časť prázdna, skontrolujte, či ste nahrali súbor APK alebo balík aplikácií do interného testovacieho kanála.
 6. Vedľa možnosti Zvoľte spôsob testovania vyberte položku Interné testovanie.
 7. V časti Používatelia začiarknite políčko vedľa zoznamu, ktorý chcete použiť.
 8. Skopírujte webovú adresu na prihlásenie a zdieľajte ju s testermi.
 9. Vedľa položky Kanál spätnej väzby zadajte e-mailovú alebo webovú adresu, kam majú testeri zadávať spätnú väzbu. Kanál spätnej väzby vašej aplikácie sa bude používateľom zobrazovať na prihlasovacej stránke pre testerov.
 10. Vyberte možnosť Uložiť.
Uzatvorené testovanie: spravujte testerov podľa e-mailovej adresy

V uzatvorenom testovaní môžete vytvoriť zoznam e‑mailových adries testerov. Môžete vytvoriť celkovo 200 zoznamov a každý z nich môže mať až 2 000 používateľov. Môžete vytvoriť až 50 zoznamov na jeden kanál.

Spustenie uzatvoreného testovania

Vytvorenie zoznamu testerov

Ak ste zoznam testerov už vytvorili, prejdite na pokyny na pridanie testerov.

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. V ponuke vľavo vyberte položky Nastavenia Nastavenia > Správa testerov > Vytvoriť zoznam.
 3. Zadajte názov zoznamu testerov. Tento zoznam môžete použiť aj na budúce testovanie ľubovoľných aplikácií.
 4. Zadajte e‑mailové adresy oddelené čiarkami alebo kliknite na položku Nahrať súbor CSV. Ak použijete súbor .CSV, zadajte jednotlivé e‑mailové adresy do samostatných riadkov bez čiarok. Ak nahráte súbor .CSV, prepíšu sa tým všetky e‑mailové adresy, ktoré ste pridali.
 5. Vyberte možnosť Vytvoriť zoznam.

Pridanie testerov

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo vyberte položky Správa vydania > Vydania aplikácie.
 4. Vedľa uzatvoreného kanála vyberte možnosť Spravovať.
 5. Rozbaľte časť Správa testerov. Ak je táto časť prázdna, skontrolujte, či ste nahrali súbor APK alebo balík aplikácií.
 6. Vedľa možnosti Zvoľte spôsob testovania vyberte položku Uzatvorené testovanie.
 7. V časti Používatelia začiarknite políčko vedľa zoznamu, ktorý chcete použiť.
 8. Skopírujte webovú adresu na prihlásenie a zdieľajte ju s testermi.
 9. Vedľa položky Kanál spätnej väzby zadajte e-mailovú alebo webovú adresu, kam majú testeri zadávať spätnú väzbu. Kanál spätnej väzby vašej aplikácie sa bude používateľom zobrazovať na prihlasovacej stránke pre testerov.
 10. Ak nastavujete test v rámci organizácie, vložte do časti Organizácie názov a ID organizácie.
 11. Vyberte možnosť Uložiť.
Uzatvorené testovanie: spravujte testerov pomocou Skupín Google
 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo vyberte položky Správa vydania > Vydania aplikácie.
 4. Vedľa uzatvoreného kanála vyberte možnosť Spravovať.
 5. Rozbaľte časť Správa testerov. Ak je táto časť prázdna, skontrolujte, či ste nahrali súbor APK alebo balík aplikácií.
 6. Vedľa možnosti Spôsob testovania vyberte položku Alfa testovanie pomocou Skupín Google.
 7. Zadajte e‑mailovú adresu skupiny Google v nasledujúcom formáte: yourgroupname@googlegroups.com
 8. Skopírujte webovú adresu na prihlásenie a zdieľajte ju s testermi.
 9. Ak nastavujete test v rámci organizácie, vložte do časti Organizácie názov a ID organizácie.
 10. Vyberte možnosť Uložiť.

Poznámka: Služba Google+ bude v roku 2019 ukončená, takže do uzatvorených testovacích kanálov už nemôžete pridávať Komunity Google+. Ak ste už nakonfigurovali Komunity Google+ na správu testerov, budú počas obdobia prechodu fungovať. Odporúčame migrovať testerov v Komunitách Google+ do Skupín Google alebo ich radšej spravovať pomocou e‑mailovej adresy.

Otvorené testovanie: sprístupnite testovaciu verziu svojej aplikácie v službe Google Play

Ak ste nastavili otvorené testovanie, používatelia budú môcť nájsť vašu testovaciu aplikáciu v službe Google Play. Pred vybraním tejto možnosti sa uistite, že je aplikácia pripravená na zverejnenie v službe Google Play.

 • V prípade aplikácií s prednostným prístupom (nové aplikácie, ktoré neboli zverejnené do produkcie): Používatelia môžu nájsť vaše otvorené testovanie prostredníctvom vyhľadávania v službe Google Play. Keď nájdu váš záznam, môžu si aplikáciu nainštalovať bežným spôsobom.
 • V prípade aplikácií s verziou zverejnenou v produkcii: Používatelia sa môžu do vášho otvoreného testovania prihlásiť v rámci vášho záznamu v obchode.

Môžete tiež zdieľať odkaz na webovú adresu v rámci webu alebo prostredníctvom e-mailu. Používatelia s týmto odkazom získajú prístup k otvorenému testovaniu.

Spustenie otvoreného testovania

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo vyberte položky Správa vydania > Vydania aplikácie.
 4. Vedľa otvoreného kanála vyberte možnosť Spravovať.
 5. Rozbaľte časť Správa testerov. Ak je táto časť prázdna, skontrolujte, či ste nahrali súbor APK alebo balík aplikácií.
 6. Vedľa možnosti Zvoľte spôsob testovania vyberte položku Otvorené beta testovanie.
 7. Zadajte maximálny počet užívateľov, ktorí majú testovať aplikáciu (musí ich byť aspoň 1 000). Ak nezadáte žiadnu hodnotu, maximálny počet sa nepoužije.
 8. Skopírujte webovú adresu na prihlásenie a zdieľajte ju s testermi.
 9. Vedľa položky Kanál spätnej väzby zadajte e-mailovú alebo webovú adresu, kam majú testeri zadávať spätnú väzbu. Kanál spätnej väzby vašej aplikácie sa bude používateľom zobrazovať na prihlasovacej stránke pre testerov.
 10. Vyberte možnosť Uložiť.
Vytvorenie ďalších kanálov uzatvoreného testovania pre vývojárske tímy

V niektorých prípadoch môžete potrebovať ďalšie kanály uzatvoreného testovania. Môžete mať napríklad rôzne vývojárske tímy, ktoré potrebujú odstraňovať chyby v rôznych funkciách. Ak si každý tím vytvorí vlastný testovací kanál, môžu súčasne pracovať na rôznych funkciách.

V ďalších testovacích kanáloch môžete vytvoriť zoznam e-mailových adries testerov alebo testerov spravovať pomocou Skupín Google alebo Komunít Google+. Veľkosť týchto skupín nie je obmedzená. 

Vytvorenie ďalšieho testovacieho kanála

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo vyberte položky Správa vydaní > Vydania aplikácie.
 4. Vedľa uzatvoreného kanála vyberte možnosť Vytvoriť uzatvorený kanál.
 5. Zadajte názov kanála. Názov kanála sa použije v službe Play Console a rozhraní Google Play Developer API ako názov kanála.
 6. Vyberte možnosť Vytvoriť kanál.
 7. Vyberte, či chcete testerov spravovať pomocou e-mailových adries, Skupín Google alebo Komunít Google+.
 8. Skopírujte webovú adresu na prihlásenie a zdieľajte ju s testermi.
 9. Vedľa položky Kanál spätnej väzby zadajte e-mailovú alebo webovú adresu, kam majú testeri zadávať spätnú väzbu. Kanál spätnej väzby vašej aplikácie sa bude používateľom zobrazovať na prihlasovacej stránke pre testerov.
 10. Vyberte možnosť Uložiť.

Tipy na testovanie a podpora

Keď vytvoríte ďalšie uzatvorené kanály, nasledujúce funkcie nebudú podporované:

Správa testerov pre herné služby Google Play

Ak používate herné služby Google Play, skupiny testerov sa automaticky zdieľajú medzi vaším súborom APK alebo balíkom aplikácií a hernými službami Google Play.

Na stránke Herné služby > Testovanie môžete pomocou prepínača testerov automaticky zahrnúť všetkých používateľov, ktorí sa prihlásili na testovanie súboru APK alebo balíka aplikácií.

Ak chcete jednotlivých testerov pridať pre herné služby Google Play manuálne, postupujte nasledovne:

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Kliknite na položku Herné služby Games services.
 3. Vyberte hru.
 4. V ľavej ponuke kliknite na položky Testovanie > Pridať testerov.
 5. Zadajte e-mailové adresy, ktoré chcete pridať. E-mailové adresy musia byť platné účty Google, ktoré používajú službu Google+.
 6. Vyberte možnosť Pridať.

Používatelia, ktorí sa prihlásia do vašej skupiny testerov, sa budú môcť prihlásiť pomocou služby Google+, získavať bonusy súvisiace s konceptom alebo zverejnenou verziou a uverejňovať príspevky do rebríčka konceptu alebo zverejnenej verzie.

2. krok: Vytvorte vydanie

Po nastavení podrobností o testovaní aplikácie môžete vytvoriť a zaviesť vydanie pomocou týchto pokynov.

Podrobnosti o správe dostupnosti alfa a beta kanálov vašej aplikácie v krajinách nájdete v časti Distribúcia vydaní aplikácie do konkrétnych krajín

3. krok: Zdieľanie webovej adresy na prihlásenie s používateľmi

Po vytvorení testu dostanete odkaz na webovú adresu aplikácie na zdieľanie s testermi.
 • Odkaz na prihlásenie sa zobrazuje iba vtedy, keď má aplikácia stav Zverejnené. Pri aplikáciách so stavom Koncept alebo Čaká na zverejnenie sa nezobrazí.
 • Po kliknutí na odkaz na prihlásenie im bude vysvetlené, čo to znamená byť testerom, a následne sa budú môcť prihlásiť. Testeri sa musia prihlásiť pomocou odkazu.
 • Ak ste spustili uzatvorené testovanie s využitím Skupiny Google alebo Komunity Google+, používatelia musia byť pred prihlásením na testovanie členmi príslušnej skupiny alebo komunity. 

4. krok: Získanie spätnej väzby

Keď si testeri nainštalujú aplikáciu, automaticky sa aktualizuje a testovaciu verziu budú môcť použiť do niekoľkých minút.

Keďže testeri nemôžu v službe Google Play písať verejné recenzie aplikácií, mali by ste im poskytnúť kanál na spätné väzby alebo im oznámiť, akým spôsobom vám môžu poskytnúť spätnú väzbu (napr. e-mailom, na webe alebo správou vo fóre).

Ak uskutočňujete otvorené testovanie, testeri vám môžu poskytnúť súkromnú spätnú väzbu prostredníctvom služby Google Play.

5. krok: Ukončenie testovania

Postup odstránenia používateľov z testovania aplikácie: 

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo vyberte položky Správa vydania > Vydania aplikácie.
 4. Vedľa testovania, ktoré chcete ukončiť, vyberte možnosť Spravovať.
 5. Rozbaľte kartu Správa testerov.
 6. Po ukončení testovania nebudú testeri dostávať žiadne aktualizácie, ale aplikácia zostane nainštalovaná v ich zariadeniach.
  • Ak chcete odstrániť uzatvorený test, ktorý ste vytvorili, vyberte možnosť Deaktivovať kanál. Prístup k deaktivovaným kanálom môžete získať na stránke Vydania aplikácie v sekcii Uzatvorené kanály.  
  • Ak chcete ukončiť uzatvorený alfa alebo interný test, vyberte možnosť Odstrániť testerov

Kódy verzií a stavy testovacích kanálov

Požiadavky na kódy verzií

Používatelia získajú verziu aplikácie, ktorá: 

 • má kód najvyššej verzie kompatibilnej s ich zariadením;
 • bola zverejnená v kanáli, ktorý môžu získať.

Všetci používatelia môžu vždy získať produkčný kanál. Ak sa do produkčného kanála zverejní súbor APK s kódom vyššej verzie ako do testovacieho kanála, ktorý si používateľ aktivoval, získa používateľ verziu súboru APK v produkčnej verzii.

Používatelia, ktorí môžu získať viacero kanálov, získajú súbor APK s kódom najvyššej verzie zverejnený v daných kanáloch.

Na to, aby mohol používateľ získať testovací kanál, musí:

 • byť zahrnutý do konfigurácie spracovaného kanála,
 • mať aktivovaný zodpovedajúci testovací program.

Všetci používatelia, ktorí majú aktivovaný testovací program, napríklad môžu používať otvorený testovací kanál. Používatelia, ktorí si aktivovali interný testovací program, nemajú nárok na otvorené ani uzavreté testovacie kanály, a to ani vtedy, ak sú zahrnutí do konfigurácie spravovaných testerov. Títo používatelia nezískajú súbory APK s kódom vyššej verzie zverejnené v daných kanáloch.

Ďalšie informácie o spravovaní verzií aplikácií

Stavy testovacích kanálov

Pri zavádzaní vydania sa môžu zobraziť overovacie správy, ktoré upozorňujú na to, že používatelia určitého kanála dostanú súbory APK alebo balíky aplikácií, ktoré boli vydané aj do iného kanála – tzv. stav súčasného zavedenia v inom kanáli. 

Terminológia a stavy súčasného zavedenia

 • Nahradenie: Jeden súbor APK nahradí iný, keď pokrýva časť rovnakej konfigurácie zariadenia alebo celú a má vyšší kód verzie.
 • Posunutie: Všetky aktívne súbory APK určitého kanála sú zároveň zahrnuté v aktívnych súboroch APK v inom súčasne zavedenom kanáli (napr. všetky aktívne súbory APK v beta kanáli sú aktívne aj v produkčnom kanáli). Môže k tomu dôjsť vtedy, keď súbory APK vydáte najprv do testovacieho kanála a po ich otestovaní ich vydáte do stabilnejšej verzie.
 • Úplné nahradenie: Všetky aktívne súbory APK určitého kanála sú úplne nahradené aktívnymi súbormi APK s vyššími kódmi verzie v inom súčasne zavedenom kanáli. Žiadny zo súborov APK kanála nie je sprístupnený používateľom. Všetci používatelia totiž získajú súbor APK z daného súčasne zavedeného kanála. Znamená to, že testovací program v podobe nahradeného kanála bol opustený.
 • Čiastočné nahradenie: Najmenej jeden aktívny súbor APK určitého kanála je nahradený súborom APK s vyšším kódom verzie v inom súčasne zavedenom kanáli. Niektorí používatelia beta verzie preto získajú súbor APK z beta kanála, zatiaľ čo iní ho môžu získať z produkcie. Dôvodom je pravdepodobne chyba pri priraďovaní kódov verzií.

Súvisiaci obsah

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?