Konfigurer åpne, lukkede eller interne tester

Ved hjelp av Play-konsollen kan du teste appen din med bestemte grupper eller åpne opp testen for Google Play-brukere.

Før du begynner

 • Krav til e-postadresse: Brukerne må ha en Google-konto (@gmail.com) eller en G Suite-konto for å delta i en test.
 • Endringer i priser og distribusjon: Hvis du gjør endringer på appens Priser og distribusjon-side, gjelder de for appens nåværende og fremtidige versjoner i alle målgrupper for utgivelsen.
  • Merknad om interne tester: Det finnes noen unntak for landdistribusjon og betaling for interne tester. Mer informasjon finner du i avsnittet om konfigurering av interne tester.

 • Versjon
  • Vi anbefaler at du tester appen din før du publiserer den til produksjon.
  • Når du har publisert en åpen, lukket eller intern testutgave for første gang, kan det ta noen timer før testlinken blir tilgjengelig for testerne. Hvis du publiserer flere endringer, kan det ta flere timer før de blir tilgjengelige for testerne.
 • Legg til organisasjoner for en test
  • For å legge til testere tilknyttet en organisasjon som bruker administrering i Google Play, gå til appens Priser og distribusjon-side, og merk av for «Slå på avanserte funksjoner for administrering i Google Play».
  • Hvis appen din er privat, må du også legge til organisasjonen som er tilknyttet testen din, på listen du målretter mot.
 • Anmeldelser: Testere kan ikke publisere offentlige anmeldelser.
 • Apper som koster penger: Hvis du tester en betalt app ved hjelp av en åpen eller lukket test, må testerne kjøpe appen. Hvis du tester en app som koster penger, ved hjelp av en intern test, kan testerne installere appen gratis.

Hva er forskjellen mellom interne, lukkede og åpne tester?

Intern test: Bruk en intern test for å distribuere appen din raskt for intern testing og kvalitetskontroll. 

Lukket: Opprett en lukket utgave for å teste forhåndsversjoner av appen din blant et større sett med testere. Etter at du har testet blant en mindre gruppe medarbeidere eller brukere du stoler på, kan du utvide testen til en åpen utgave. På Apputgaver-siden din er en alfamålgruppe tilgjengelig som den innledende lukkede testen. Om nødvendig kan du også opprette og sette navn på andre lukkede målgrupper.

Hvis du tester en eksisterende app du har publisert før, sendes oppdateringer av den lukkede versjonen bare til brukerne i testgruppen.

Åpen: Opprett en åpen utgave for å kjøre en test med en stor gruppe og gjøre testversjonen av appen din tilgjengelig på Google Play. Hvis du kjører en åpen test, kan hvem som helst bli med i testprogrammet og sende deg privat tilbakemelding. Sørg for at appen din og butikkoppføringen er klare til å være synlige på Google Play, før du velger dette alternativet.

Merk: Du kan ikke lenger opprette åpne alfatester eller lukkede betatester. Du beholder tilgangen til eventuelle eksisterende åpne alfatester eller lukkede betatester som allerede pågår. 

Skjul alle Vis alle

Tips

Hvordan kommer jeg i gang?

Vi anbefaler at du starter med en intern test og deretter utvider til en liten gruppe lukkede testere.

Når bør jeg bruke en intern test?

Når du oppretter en intern test, publiserer du appen din umiddelbart til de interne testerne. Dette kan gjøre det enklere å identifisere problemer og få tilbakemelding tidligere i utviklingsprosessen. Interne tester er:

 • Raske: Du kan distribuere apper via den interne testmålgruppen mye raskere enn de åpne eller lukkede målgruppene. Når du publiserer en ny APK eller appsamling til den interne testmålgruppen, blir den tilgjengelig for testerne i løpet av noen minutter.
  • Merk: Hvis du publiserer en app for første gang, kan det ta opptil 48 timer før appens interne test blir tilgjengelig.

 • Fleksible: Interne tester kan justeres slik at de støtter forskjellige testfaser, inkludert intern testing, kvalitetskontroll og feilsøking etter lansering.
 • Sikre: Med den interne testmålgruppen distribueres testappen din til brukerne via Play-butikken.
Kan jeg kjøre flere tester for samme app samtidig?

Hvis du vil kjøre flere tester for samme app, bør du huske på dette:

 • Du kan når som helst kjøre flere lukkede tester og én åpen test.
 • Hvis en bruker registrerer seg for appens interne test, er ikke vedkommende lenger kvalifisert for å motta den åpne eller lukkede testen. For å få tilbake tilgangen til den åpne eller lukkede testen må brukeren avregistrere seg fra den interne testmålgruppen og registrere seg for den åpne eller lukkede testen igjen.

Trinn 1: Konfigurer testdetaljene

Velg en testmetode

Intern test: Administrer opptil 100 testere

Du kan lage en liste med interne testere basert på e-postadresser. Interne tester kan ha opptil 100 testere per app.

Når du konfigurerer en intern test, må du huske følgende:

 • Landdistribusjon: Du kan legge til brukere fra hvor som helst i den interne testen. Hvis en intern tester befinner seg i et land der appens produksjonsversjon, åpne versjon eller lukkede versjon ikke er tilgjengelig, mottar brukeren likevel den interne testen.
 • Betaling: For apper som koster penger, kan testerne installere den interne testversjonen din gratis. Testerne må betale for kjøp i appen, med mindre de også legges til på en liste over lisenstestere.
 • Regler for utelatelse av enheter: Regler for utelatelse av enheter gjelder ikke for interne testere.
 • Gjennomganger i forbindelse med sikkerhet og overholdelse av retningslinjer: Interne tester blir kanskje ikke gjennomgått på vanlig måte i forbindelse med sikkerhet og overholdelse av Play-retningslinjene.

Start en intern test

 Opprett en liste over testere

Hvis du allerede har opprettet en liste over testere, kan du gå til instruksjonene under «Legg til testere».

 1. Logg på Play-konsollen.
 2. Velg Innstillinger i menyen til venstre Settings gear > Administrer testere > Opprett liste.
 3. Skriv inn et navn på listen over testere.
 4. Legg til e-postadresser atskilt med komma, eller klikk på Last opp CSV. Hvis du bruker en .CSV-fil, må du skrive inn hver e-postadresse på en egen linje, uten komma. Hvis du laster opp en .CSV-fil, overskrives eventuelle e-postadresser du har lagt til.
 5. Velg Opprett liste.

Legg til testere

 1. Logg på Play-konsollen.
 2. Velg en app.
 3. Velg Administrering av utgaver > Apputgaver i menyen til venstre.
 4. Velg Administrer intern test ved siden av det interne testsporet.
 5. Vis «Administrer testere»-delen. Hvis «Administrer testere»-delen er tom, må du sjekke at du har lastet opp en APK eller appsamling til den interne testmålgruppen.
 6. Velg Intern test ved siden av «Velg en testmetode».
 7. I «Brukere»-delen merker du av i boksen ved siden av listen du vil bruke.
 8. Kopiér nettadressen for registrering for å dele den med testerne.
 9. Ved siden av «Kanal for tilbakemelding» legger du til en e-postadresse eller nettadresse for å samle inn tilbakemeldinger fra testerne. Tilbakemeldingskanalen for appen din vises til brukerne på registreringssiden for testen.
 10. Velg Lagre.
Lukket test: Administrer testere med e-postadresser

Med en lukket test kan du opprette en liste over testere basert på e-postadresser. Du kan opprette totalt 200 lister, og hver liste kan inneholde opptil 2000 brukere. Du kan opprette opptil 50 lister per målgruppe.

Start en lukket test

Opprett en liste over testere

Hvis du allerede har opprettet en liste over testere, kan du gå til instruksjonene under «Legg til testere».

 1. Logg på Play-konsollen.
 2. Velg Innstillinger i menyen til venstre Innstillinger > Administrer testere > Opprett liste.
 3. Skriv inn et navn på listen over testere. Du kan bruke den samme listen for å teste andre apper senere.
 4. Legg til e-postadresser atskilt med komma, eller klikk på Last opp CSV. Hvis du bruker en .CSV-fil, må du skrive inn hver e-postadresse på en egen linje, uten komma. Hvis du laster opp en .CSV-fil, overskrives eventuelle e-postadresser du har lagt til.
 5. Velg Opprett liste.

Legg til testere

 1. Logg på Play-konsollen.
 2. Velg en app.
 3. Velg Administrering av utgaver > Apputgaver i menyen til venstre.
 4. Velg Administrer ved siden av den lukkede målgruppen.
 5. Vis «Administrer testere»-delen. Hvis «Administrer testere»-delen er tom, må du sjekke at du har lastet opp en APK eller appsamling.
 6. Velg Lukket testing ved siden av «Velg en testmetode».
 7. I «Brukere»-delen merker du av i boksen ved siden av listen du vil bruke.
 8. Kopiér nettadressen for registrering for å dele den med testerne.
 9. Ved siden av «Kanal for tilbakemelding» legger du til en e-postadresse eller nettadresse for å samle inn tilbakemeldinger fra testerne. Tilbakemeldingskanalen blir vist til brukere på registreringssiden for testen din.
 10. Hvis du konfigurerer en test innad i en organisasjon, skriver du inn ID og navn for organisasjonen i «Organisasjoner»-delen.
 11. Velg Lagre.
Lukket test: Administrer testere med Google Grupper
 1. Logg på Play-konsollen.
 2. Velg en app.
 3. Velg Administrering av utgaver > Apputgaver i menyen til venstre.
 4. Velg Administrer ved siden av den lukkede målgruppen.
 5. Vis «Administrer testere»-delen. Hvis «Administrer testere»-delen er tom, må du sjekke at du har lastet opp en APK eller appsamling.
 6. Velg Alfatesting med Google Grupper ved siden av «Testmetode».
 7. Skriv inn e-postadressen til Google-gruppen i dette formatet: gruppenavn@googlegroups.com
 8. Kopiér nettadressen for registrering for å dele den med testerne.
 9. Hvis du konfigurerer en test innad i en organisasjon, skriver du inn ID og navn for organisasjonen i «Organisasjoner»-delen.
 10. Velg Lagre.

Merk: Siden Google+ avvikles i 2019, kan du ikke lenger legge til Google+-grupper i lukkede testmålgrupper. Hvis du allerede har konfigurert Google+-grupper for å administrere testere, fortsetter de å fungere i overgangsperioden. Du bør overføre testere i Google+-grupper til Google-grupper eller administrere dem gjennom e-postadresser i stedet.

Åpen test: Publiser testappen din på Google Play

Hvis du oppretter en åpen test, kan brukerne finne testappen din på Google Play. Sørg for at appen din er klar til å være synlig på Google Play, før du velger dette alternativet.

 • For apper med tidlig tilgang (nye apper som ikke er publisert til produksjon): Brukerne kan finne den åpne testversjonen din via søk på Google Play. Når de finner oppføringen, kan de installere appen på vanlig måte.
 • For apper med en aktiv produksjonsversjon: Brukerne kan velge å delta i den åpne testen fra butikkoppføringen din.

Du kan også dele en nettadresse på et nettsted eller i en e-post. Alle brukere som har linken, har tilgang til den åpne testen.

Start en åpen test

 1. Logg på Play-konsollen.
 2. Velg en app.
 3. Velg Administrering av utgaver > Apputgaver i menyen til venstre.
 4. Velg Administrer ved siden av den åpne målgruppen.
 5. Vis «Administrer testere»-delen. Hvis «Administrer testere»-delen er tom, må du sjekke at du har lastet opp en APK eller appsamling.
 6. Velg Åpen betatesting ved siden av «Velg en testmetode».
 7. Valgfritt: Skriv inn det maksimale antallet brukere du vil skal teste appen din (minst 1000). Hvis du ikke oppgir noe tall her, brukes det ikke noe maksimumsantall.
 8. Kopiér nettadressen for registrering for å dele den med testerne.
 9. Ved siden av «Kanal for tilbakemelding» legger du til en e-postadresse eller nettadresse for å samle inn tilbakemeldinger fra testerne. Tilbakemeldingskanalen for appen din vises til brukerne på registreringssiden for testen.
 10. Velg Lagre.
Lag flere lukkede testmålgrupper for utviklingsteamene dine

Iblant trenger du kanskje flere lukkede testmålgrupper. Det kan for eksempel hende du har forskjellige utviklingsteam som må håndtere feil i ulike funksjoner. Hvis hvert team oppretter sin egen testmålgruppe, kan teamene jobbe med flere funksjoner samtidig.

Med testmålgrupper du oppretter i tillegg, kan du lage en liste over testere basert på e-postadresser eller administrere testere med Google Grupper eller Google+ Grupper. Det finnes ingen størrelsesbegrensninger for disse gruppene. 

Opprett ekstra testmålgrupper

 1. Logg på Play-konsollen.
 2. Velg en app.
 3. Velg Administrering av utgaver > Apputgaver i menyen til venstre.
 4. Velg Opprett lukket målgruppe ved siden av den lukkede målgruppen.
 5. Legg til en tittel for målgruppen. Målgruppetittelen brukes i Play-konsollen og Google Play Developer API som navnet på målgruppen.
 6. Velg Opprett målgruppe.
 7. Velg om du vil administrere testere basert på e-postadresser, Google Grupper eller Google+ Grupper.
 8. Kopiér nettadressen for registrering for å dele den med testerne.
 9. Ved siden av «Kanal for tilbakemelding» legger du til en e-postadresse eller nettadresse for å samle inn tilbakemeldinger fra testerne. Tilbakemeldingskanalen for appen din vises til brukerne på registreringssiden for testen.
 10. Velg Lagre.

Tips og brukerstøtte for testing

Når du lager lukkede tilleggsmålgrupper, støttes ikke de følgende funksjonene:

Administrer testere for spilltjenester på Google Play

Hvis du bruker spilltjenester på Google Play, deles testergruppene automatisk mellom APK-en eller appsamlingen din og spilltjenester på Google Play.

På siden Spilltjenester > Testing kan du bruke bryteren for testere til å automatisk inkludere brukere som har registrert seg for testing av APK-en eller appsamlingen din.

Slik legger du til individuelle testere for spilltjenester på Google Play manuelt:

 1. Logg på Play-konsollen.
 2. Klikk på Spilltjenester Games services.
 3. Velg et spill.
 4. Klikk på Testing i menyen til venstre > Legg til testere.
 5. Skriv inn e-postadressene du vil legge til. E-postadressene må være gyldige Google-kontoer som bruker Google+.
 6. Velg Legg til.

Når brukere har registrert seg for testgruppen din, kan de logge på med Google+, oppnå utkastsprestasjoner eller publiserte prestasjoner samt legge ut prestasjonene på utkast-poengoversikter eller publiserte poengoversikter.

Trinn 2: Opprett en utgave

Når du har konfigurert detaljene for testingen av appen, kan du opprette og distribuere en utgave ved hjelp av disse instruksjonene.

For å få mer informasjon om hvordan du administrerer tilgjengeligheten for hvert land for alfa- og betamålgruppene for appen din, les om distribuering av apputgaver i spesifikke land

Trinn 3: Del nettadressen for registrering med brukerne

Når du har opprettet en test, får du en link til appen som du kan dele med testerne.
 • Registreringslinken vises bare når appen har statusen «Publisert». Registreringslinken vises ikke hvis statusen er «Utkast» eller «Venter på publisering».
 • Når testerne har klikket på registreringslinken, blir de informert om hva det innebærer å være tester, og de får en link de kan bruke til å registrere seg. Hver tester må registrere seg ved å bruke linken.
 • Hvis du kjører en lukket test med en Google-gruppe eller Google+-gruppe, må brukerne bli med i gruppen før de registrerer seg for testen din. 

Trinn 4: Få tilbakemeldinger

Når testerne dine har installert appen din, blir de automatisk oppdatert til testversjonen i løpet av noen minutter.

Siden testerne ikke kan legge ut offentlige anmeldelser på Google Play, er det lurt å legge til en tilbakemeldingskanal eller gi brukerne informasjon om hvordan de kan sende deg tilbakemeldinger (via e-post, et nettsted eller et forum).

Hvis du kjører en åpen test, kan testerne også gi deg private tilbakemeldinger gjennom Google Play.

Trinn 5: Avslutt testen

Slik fjerner du brukere fra testen av appen din: 

 1. Logg på Play-konsollen.
 2. Velg en app.
 3. Velg Administrering av utgaver > Apputgaver i menyen til venstre.
 4. Velg Administrer ved siden av testen du vil avslutte.
 5. Vis «Administrer testere»-kortet.
 6. Når en test er avsluttet, får ikke testerne oppdateringer, men appen fortsetter å være installert på enhetene deres.
  • For å fjerne en lukket testmålgruppe du har opprettet, velg Deaktiver målgruppen. Du finner deaktiverte målgrupper under «Lukkede målgrupper» på Apputgaver-siden.  
  • For å avslutte en åpen test, en lukket alfatest eller en intern test, velg Fjern testere

Versjonskoder og statuser for testspor

Krav til versjonskoder

Brukerne får versjonen av appen som 

 • har den høyeste versjonskoden som er kompatibel med enheten deres, og
 • er publisert til en målgruppe de er kvalifisert for å motta

Alle brukere er alltid kvalifisert for å motta produksjonsutgaven. Hvis en APK som blir publisert i produksjonsmålgruppen, har høyere versjonskode enn APK-en i testmålgruppen hvor brukeren er registrert, mottar brukeren produksjons-APK-en.

Brukere som er kvalifisert for flere målgrupper, får APK-en med den høyeste versjonskoden fra disse målgruppene.

For at en bruker skal være kvalifisert for få en testutgave, må brukeren

 • være inkludert i konfigurasjonen for den administrerte målgruppen, og
 • ha registrert seg for det tilsvarende testprogrammet

For eksempel er alle brukere som har registrert seg for testprogrammet, kvalifisert for den åpne testmålgruppen. Brukere som har registrert seg for det interne testprogrammet, er ikke kvalifisert for den åpne og lukkede testmålgruppen, selv om de er inkludert i konfigurasjonen for administrerte testere. Disse brukerne får ikke APK-er med høyere versjonskode som publiseres i de aktuelle målgruppene.

For mer informasjon, finn ut mer om versjonsnummerering av appene dine.

Statuser for testmålgrupper

Når du publiserer en utgave, kan det hende du ser valideringsmeldinger der det står når brukere av en bestemt målgruppe mottar APK-er eller appsamlinger som er utgitt til en annen målgruppe – dette er målgruppens reservestatus. 

Termer og statuser for reservemålgrupper

 • Skygget: Én APK skygger en annen APK når den dekker hele eller deler av den samme enhetskonfigurasjonen og har høyere versjonskode.
 • Oppgradert: Alle aktive APK-er i sporet er å finne blant reservesporets aktive APK-er (for eksempel hvis alle de aktive beta-APK-ene også er aktive i produksjon). Du kan se dette hvis du først utgir til et testspor, og deretter utgir de testede APK-ene til en mer stabil versjon.
 • Erstattet: Alle de aktive APK-ene i et spor skygges fullstendig av aktive APK-er med høyere versjonskoder i reservesporet. Ingen av APK-ene i sporet blir levert til brukere, siden alle får en APK fra reservesporet. Dette betyr at testprogrammet som representeres av det erstattede sporet, er avsluttet.
 • Delvis skygget: Minst én av de aktive APK-ene i et spor skygges av en APK med høyere versjonskode i reservesporet. Dette betyr at noen av betabrukerne får en APK fra betasporet, mens andre kan få en APK fra produksjon. Dette skyldes sannsynligvis en feil i tilordningen av versjonskoder.

Relatert innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt