Postavljanje otvorenog, zatvorenog i internog testiranja

Pomoću Play konzole možete testirati svoju aplikaciju s određenim grupama ili ponuditi otvoreno testiranje korisnicima Google Playa.

Prije početka

 • Zahtjevi koji se odnose na e-adresu: da bi se pridružili testiranju, korisnici moraju imati Google račun (@gmail.com) ili G Suite račun.
 • Promjene na stranici Cijene i distribucija: ako unesete bilo kakve promjene na stranici Cijene i distribucija za svoju aplikaciju, to će utjecati na trenutačne i buduće verzije svih vrsta.
  • Napomena o internom testiranju: za interno testiranje postoje određene iznimke u vezi s distribucijom po zemljama i plaćanjem. Pojedinosti potražite u odjeljku o postavljanju internog testiranja.

 • Izdanje
  • Preporučujemo da testirate aplikaciju prija objavljivanja u produkciju.
  • Nakon prvog objavljivanja otvorenog, zatvorenog ili internog testiranja veza za testiranje postat će dostupna testerima u roku od nekoliko sati. Ako objavite dodatne promjene, može proći nekoliko sati dok te promjene ne postanu dostupne testerima.
 • Dodavanje organizacija testiranju
  • Da biste dodali testere povezane s organizacijom koja upotrebljava upravljani Google Play, na stranici Cijene i distribucija svoje aplikacije stavite kvačicu u okvir opcije "Uključi napredne značajke upravljanog Google Playa".
  • Ako je aplikacija privatna, organizaciju povezanu s testiranjem također trebate dodati na ciljani popis.
 • Recenzije: testeri ne mogu slati javne recenzije.
 • Plaćene aplikacije: ako testirate plaćenu aplikaciju putem otvorenog ili zatvorenog testa, testeri će je svejedno trebati kupiti. Ako testirate plaćenu aplikaciju putem internog testa, testeri mogu besplatno instalirati vašu aplikaciju.

Koja je razlika između otvorenog, zatvorenog i internog testiranja?

Interno testiranje: brzo distribuirajte svoju aplikaciju radi internog testiranja i provjera za osiguranje kvalitete. 

Zatvoreno: izradite zatvoreno izdanje da biste testirali verzije aplikacije prije objave s većim skupom testera. Nakon testiranja na manjoj grupi zaposlenika ili pouzdanih korisnika možete proširiti testiranje na otvoreno izdanje. Na stranici Izdanja aplikacije bit će dostupna alfa verzija kao početni zatvoreni test. Po potrebi možete izraditi dodatne zatvorene verzije i dodijeliti im nazive.

Ako testirate postojeću aplikaciju koju ste već objavili, samo korisnici u testnoj grupi primit će ažuriranje za zatvorenu verziju.

Otvoreno: izradite otvoreno izdanje da biste testirali aplikaciju u velikoj grupi i ponudili testnu verziju aplikacije na Google Playu. Ako pokrenete otvoreno testiranje, nema ograničenja za to tko se može pridružiti programu testiranja i slati privatne povratne informacije. Prije nego što odaberete tu opciju, vaša aplikacija i unos u trgovini moraju biti spremni za vidljivost na Google Playu.

Napomena: više ne možete izrađivati otvorena testiranja alfa verzije i zatvorena testiranja beta verzije. Zadržat ćete pristup svim postojećim otvorenim testiranjima alfa verzije i zatvorenim testiranjima beta verzije koja su u tijeku. 

Sažmi sve Proširi sve

Savjeti

Kako početi?

Preporučujemo da počnete s internim testiranjem, a zatim ga proširite na malu grupu zatvorenih testera.

Kada se upotrebljava interno testiranje?

Kada izradite interni test, aplikaciju odmah objavljujete svojim internim testerima. Tako možete otkriti poteškoće i dobiti povratne informacije u ranoj fazi razvojnog procesa. Interno je testiranje:

 • Brzo: aplikacije možete puno brže distribuirati putem verzije za interno testiranje nego putem otvorene ili zatvorene verzije. Novi APK ili app bundle koji objavite u verziji za interno testiranje testerima će biti dostupan za nekoliko minuta.
  • Napomena: ako prvi put objavljujete aplikaciju, može proći i do 48 sati da bi interno testiranje aplikacije postalo dostupno.

 • Fleksibilno: interno testiranje može se prilagoditi za različite faze testiranja, uključujući interno testiranje, provjere za osiguranje kvalitete i otklanjanje pogrešaka nakon pokretanja.
 • Sigurno: uz zapis internog testiranja testna verzija vaše aplikacije korisnicima se distribuira putem Trgovine Play.
Mogu li istovremeno izvoditi više testiranja po aplikaciji?

Ako želite izvoditi više testiranja iste aplikacije, morate znati sljedeće:

 • U bilo kojem trenutku možete pokrenuti više zatvorenih testiranja i jedno otvoreno testiranje.
 • Ako se korisnik uključi u interno testiranje vaše aplikacije, više ne ispunjava uvjete za primanje otvorenog ili zatvorenog testiranja. Da bi ponovo dobio pristup otvorenom ili zatvorenom testiranju, korisnik se mora isključiti iz internog testiranja i ponovo uključiti u otvoreno ili zatvoreno testiranje.

1. korak: postavljanje pojedinosti testiranja

Odaberite način testiranja

Interno testiranje: može obuhvaćati do 100 testera

Popis internih testera može se izraditi na temelju e-adresa. Interno testiranje može imati do 100 testera po aplikaciji.

Prilikom postavljanja internog testiranja vodite računa o sljedećem:

 • Distribucija po zemljama: u interno testiranje možete dodati korisnike s bilo koje lokacije. Ako se interni tester nalazi u zemlji u kojoj produkcijska, otvorena ili zatvorena verzija vaše aplikacije nije dostupna, korisnik će ipak primiti interno testiranje.
 • Plaćanje: za aplikacije koje se plaćaju testeri mogu besplatno instalirati verziju za interno testiranje. Proizvode ponuđene putem aplikacije testeri će morati platiti ako ujedno nisu navedeni i na popisu testera licence.
 • Pravila o izuzimanju uređaja: pravila o izuzimanju uređaja ne primjenjuju se na interne testere.
 • Sigurnosni pregledi i pregledi usklađenosti s pravilima: za interne se testove možda ne provode uobičajeni sigurnosni pregledi i pregledi usklađenosti s pravilima usluge Play.

Pokretanje internog testiranja

 Izrada popisa testera

Ako ste već izradili popis testera, idite na upute za dodavanje testera.

 1. Prijavite se na Play konzolu.
 2. Na lijevom izborniku odaberite Postavke Settings gear > Upravljanje testerima > Izradi popis.
 3. Unesite naziv za popis testera.
 4. Dodajte e-adrese odvojene zarezima ili kliknite Prenesi CSV. Ako upotrebljavate .CSV datoteku, svaku e-adresu unesite u zaseban redak bez zareza. Ako prenesete .CSV datoteku, ona će prebrisati sve e-adrese koje ste dotad dodali.
 5. Odaberite Izradi popis.

Dodavanje testera

 1. Prijavite se na Play konzolu.
 2. Odaberite aplikaciju.
 3. Na lijevom izborniku odaberite Upravljanje izdanjima > Izdanja aplikacije.
 4. Pored zapisa internog testiranja odaberite Upravljanje internim testiranjem.
 5. Proširite odjeljak "Upravljanje testerima". Ako je odjeljak "Upravljanje testerima" prazan, provjerite jeste li prenijeli APK ili app bundle u verziji za interno testiranje.
 6. Pored opcije "Odabir načina testiranja" odaberite Interno testiranje.
 7. U odjeljku "Korisnici" stavite kvačicu u potvrdni okvir pored popisa koji želite upotrijebiti.
 8. Kopirajte "URL za uključivanje" i podijelite ga s testerima.
 9. Pored stavke "Kanal za povratne informacije" dodajte e-adresu ili URL za prikupljanje povratnih informacija testera. Kanal za povratne informacije vaše aplikacije prikazivat će se korisnicima na stranici za uključivanje u testiranje.
 10. Odaberite Spremi.
Zatvoreno testiranje: upravljanje testerima na temelju e-adresa

Zatvoreno testiranje omogućuje vam izradu popisa testera na temelju e-adresa. Možete izraditi ukupno 200 popisa, a svaki popis može imati do 2000 korisnika. Možete izraditi do 50 popisa po verziji.

Pokretanje zatvorenog testiranja

Izrada popisa testera

Ako ste već izradili popis testera, idite na upute za dodavanje testera.

 1. Prijavite se na Play konzolu.
 2. Na lijevom izborniku odaberite Postavke Postavke > Upravljanje testerima > Izradi popis.
 3. Unesite naziv za popis testera. Isti popis možete upotrebljavati za buduće testove na bilo kojoj aplikaciji.
 4. Dodajte e-adrese odvojene zarezima ili kliknite Prenesi CSV. Ako upotrebljavate .CSV datoteku, svaku e-adresu unesite u zaseban redak bez zareza. Ako prenesete .CSV datoteku, ona će prebrisati sve e-adrese koje ste dotad dodali.
 5. Odaberite Izradi popis.

Dodavanje testera

 1. Prijavite se na Play konzolu.
 2. Odaberite aplikaciju.
 3. Na lijevom izborniku odaberite Upravljanje izdanjima > Izdanja aplikacije.
 4. Pored zatvorene verzije odaberite Upravljanje.
 5. Proširite odjeljak "Upravljanje testerima". Ako je odjeljak "Upravljanje testerima" prazan, provjerite jeste li prenijeli APK ili app bundle.
 6. Pored opcije "Odabir načina testiranja" odaberite Zatvoreno testiranje.
 7. U odjeljku "Korisnici" stavite kvačicu u potvrdni okvir pored popisa koji želite upotrijebiti.
 8. Kopirajte "URL za uključivanje" i podijelite ga s testerima.
 9. Pored stavke "Kanal za povratne informacije" dodajte e-adresu ili URL za prikupljanje povratnih informacija testera. Kanal za povratne informacije vaše aplikacije prikazivat će se korisnicima na stranici za uključivanje u testiranje.
 10. Ako postavljate testiranje unutar organizacije, unesite ID i naziv organizacije u odjeljak "Organizacija".
 11. Odaberite Spremi.
Zatvoreno testiranje: upravljanje testerima putem Google grupa
 1. Prijavite se na Play konzolu.
 2. Odaberite aplikaciju.
 3. Na lijevom izborniku odaberite Upravljanje izdanjima > Izdanja aplikacije.
 4. Pored zatvorene verzije odaberite Upravljanje.
 5. Proširite odjeljak "Upravljanje testerima". Ako je odjeljak "Upravljanje testerima" prazan, provjerite jeste li prenijeli APK ili app bundle.
 6. Pored stavke "Način testiranja" odaberite Testiranje alfa verzije putem Google grupa.
 7. Upišite e-adresu Google grupe koristeći sljedeći format: yourgroupname@googlegroups.com
 8. Kopirajte "URL za uključivanje" i podijelite ga s testerima.
 9. Ako postavljate testiranje unutar organizacije, unesite ID i naziv organizacije u odjeljak "Organizacija".
 10. Odaberite Spremi.

Napomena: s obzirom da Google+ prestaje s radom 2019., više ne možete dodavati Google+ zajednice u verzije za zatvoreno testiranje. Ako ste već konfigurirali Google+ zajednice da biste upravljali testerima, one će i dalje funkcionirati tijekom prijelaznog razdoblja. Preporučujemo da premjestite testere Google+ zajednice u Google grupe ili upravljajte njima putem e-adrese.

Otvoreno testiranje: ponudite testnu verziju aplikacije na Google Playu

Ako postavite otvoreno testiranje, korisnici mogu pronaći testnu verziju aplikacije na Google Playu. Prije nego što odaberete tu opciju, vaša aplikacija mora biti spremna za vidljivost na Google Playu.

 • Za aplikacije s ranim pristupom (nove aplikacije koje nisu objavljene u produkciji): korisnici mogu pronaći otvoreno testiranje pretražujući na Google Playu. Kada pronađu vaš unos, mogu instalirati aplikaciju na uobičajen način.
 • Za aplikacije s produkcijskom verzijom uživo: korisnici se mogu uključiti u otvoreno testiranje putem vašeg unosa u trgovini.

Možete i podijeliti URL vezu na web-lokaciji ili u e-poruci. Svaki korisnik koji ima vezu može pristupiti otvorenom testiranju.

Pokretanje otvorenog testiranja

 1. Prijavite se na Play konzolu.
 2. Odaberite aplikaciju.
 3. Na lijevom izborniku odaberite Upravljanje izdanjima > Izdanja aplikacije.
 4. Pored otvorene verzije odaberite Upravljanje.
 5. Proširite odjeljak "Upravljanje testerima". Ako je odjeljak "Upravljanje testerima" prazan, provjerite jeste li prenijeli APK ili app bundle.
 6. Pored opcije "Odabir načina testiranja" odaberite Otvoreno testiranje beta verzije.
 7. Nije obavezno: unesite maksimalan broj korisnika za koje želite da testiraju vašu aplikaciju (najmanje 1000). Ako ništa ne upišete, maksimalan se broj neće koristiti.
 8. Kopirajte "URL za uključivanje" i podijelite ga s testerima.
 9. Pored stavke "Kanal za povratne informacije" dodajte e-adresu ili URL za prikupljanje povratnih informacija testera. Kanal za povratne informacije vaše aplikacije prikazivat će se korisnicima na stranici za uključivanje u testiranje.
 10. Odaberite Spremi.
Izrada dodatnih verzija za zatvoreno testiranje za razvojne timove

U nekim će vam slučajevima možda trebati dodatne verzije za zatvoreno testiranje. Primjerice, možete imati različite razvojne timove koji trebaju riješiti programske pogreške u različitim značajkama. Ako svaki tim izradi vlastitu verziju za testiranje, moguće je istovremeno raditi na tim značajkama.

Pomoću dodatnih verzija za testiranje možete izraditi popis testera na temelju e-adresa ili upravljati testerima putem Google grupa ili Google+ zajednica. Za te grupe nema ograničenja veličine. 

Izrada dodatne verzije za testiranje

 1. Prijavite se na Play konzolu.
 2. Odaberite aplikaciju.
 3. Na lijevom izborniku odaberite Upravljanje izdanjima > Izdanja aplikacije.
 4. Pored zatvorene verzije odaberite Izradi zatvorenu verziju.
 5. Dodajte naslov verzije. Naslov verzije upotrebljava se na Play konzoli i API-ju za Google Play razvojne programere kao naziv verzije.
 6. Odaberite Izradi verziju.
 7. Odaberite želite li upravljati testerima na temelju e-adresa, Google grupa ili Google+ zajednica.
 8. Kopirajte "URL za uključivanje" i podijelite ga s testerima.
 9. Pored stavke "Kanal za povratne informacije" dodajte e-adresu ili URL za prikupljanje povratnih informacija testera. Kanal za povratne informacije vaše aplikacije prikazivat će se korisnicima na stranici za uključivanje u testiranje.
 10. Odaberite Spremi.

Savjeti za testiranje i podrška

Ako izradite dodatne zatvorene verzije, sljedeće značajke neće biti podržane:

Upravljanje testerima za Google Play usluge igara

Ako upotrebljavate Google Play usluge igara, grupe testera automatski se dijele između vašeg APK-a ili app bundlea i Google Play usluga igara.

Na stranici Usluge igara > Testiranje možete upotrijebiti prekidač testera da biste automatski uključili sve korisnike koji su se uključili u testiranje vašeg APK-a ili app bundlea.

Ručno dodavanje pojedinačnih testera za Google Play usluge igara:

 1. Prijavite se na Play konzolu.
 2. Kliknite Usluge igara Games services.
 3. Odaberite igru.
 4. Na lijevom izborniku kliknite Testiranje > Dodaj testere.
 5. Upišite e-adrese koje želite dodati. E-adrese moraju biti važeći Google računi koji upotrebljavaju Google+.
 6. Odaberite Dodaj.

Nakon uključivanja u vašu testnu grupu korisnici se mogu prijavljivati putem Googlea+, zarađivati testne ili objavljene uspjehe i objavljivati postove na testnim ili objavljenim pločama s najboljim rezultatima.

2. korak: izrada izdanja

Nakon što postavite pojedinosti testiranja aplikacije, možete izraditi i uvesti izdanje prema ovim uputama.

Pojedinosti o upravljanju dostupnošću po zemljama za alfa i beta verzije aplikacije pročitajte u članku Distribucija izdanja aplikacije u određenim zemljama

3. korak: dijeljenje URL-a za uključivanje s korisnicima

Kada izradite testiranje, primit ćete URL vezu za svoju aplikaciju koju ćete moći dijeliti s testerima.
 • Veza za uključivanje prikazuje se samo kada je aplikacija "Objavljena". Aplikacije čiji je status "Skica" ili "Na čekanju za objavljivanje" ne prikazuju vezu za uključivanje.
 • Nakon što kliknu vezu za uključivanje, vašim će se testerima prikazati objašnjenje što znači biti tester i veza za uključivanje. Svaki se tester mora uključiti putem te veze.
 • Ako provodite zatvoreno testiranje putem Google grupe ili Google+ zajednice, korisnici se prije uključivanja u testiranje moraju pridružiti grupi ili zajednici. 

4. korak: dobivanje povratnih informacija

Nakon što vaši testeri instaliraju aplikaciju, za nekoliko će minuta automatski primiti ažuriranu testnu verziju.

Budući da testeri ne mogu ostavljati javne recenzije na Google Playu, preporučujemo da uključite kanal za povratne informacije ili im javite kako vam mogu poslati povratne informacije (e-poštom, putem web-lokacije ili foruma).

Ako provodite otvoreno testiranje, testeri vam mogu slati privatne povratne informacije i putem Google Playa.

5. korak: završavanje testiranja

Uklanjanje korisnika iz testiranja aplikacije: 

 1. Prijavite se na Play konzolu.
 2. Odaberite aplikaciju.
 3. Na lijevom izborniku odaberite Upravljanje izdanjima > Izdanja aplikacije.
 4. Pored testa koji želite završiti odaberite Upravljanje.
 5. Proširite karticu "Upravljanje testerima".
 6. Po završetku testiranja testeri neće primati ažuriranja, ali aplikacija će ostati instalirana na njihovom uređaju.
  • Za uklanjanje zapisa o zatvorenom testiranju koji ste izradili odaberite Deaktivirati zapis. Deaktiviranim zapisima možete pristupiti na stranici Izdanja aplikacija u odjeljku "Zatvoreni zapisi".  
  • Za zaustavljanje otvorenog, alfa zatvorenog ili internog testiranja odaberite Ukloniti testere

Kodovi verzije i statusi testnih verzija

Zahtjevi za kôd verzije

Korisnici primaju verziju aplikacije koja: 

 • ima najviši kôd verzije kompatibilan s njihovim uređajem i
 • koja je objavljena u verziji za koju ispunjavaju uvjete za primanje.

Svi korisnici uvijek ispunjavaju uvjete za primanje produkcijske verzije. Ako se APK objavljuje u produkciji s višim kodom verzije nego u verziji za testiranje u kojoj se korisnik uključio, korisnik će primiti produkcijski APK.

Korisnici koji ispunjavaju uvjete za primanje više verzija, primit će APK s najvišim kodom verzije koji je objavljen u tim verzijama.

Da bi korisnik ispunjavao uvjete za primanje verzije za testiranje:

 • mora biti uključen u konfiguraciju upravljane verzije i
 • mora biti uključen u odgovarajući program testiranja.

Primjerice, svi korisnici koji su se uključili u program testiranja ispunjavaju uvjete za otvorenu verziju za testiranje. Korisnici koji su se uključili u interni program testiranja ne ispunjavaju uvjete za otvorene i zatvorene verzije za testiranje, čak i ako su uključeni u konfiguraciju upravljanih testera. Ovi korisnici neće primiti APK-ove višeg koda verzije koji su objavljeni u tim verzijama.

Više informacija pronaći ćete u članku o određivanju verzije aplikacije.

Statusi testnih verzija

Pri uvođenju izdanja možda ćete vidjeti poruke s potvrdom kad korisnici određene verzije prime APK-ove ili app bundleove izdane u drugoj verziji, što se naziva statusom zamjene verzije. 

Uvjeti i statusi zamjene

 • Blokirano: jedan APK blokira drugi kad poslužuje istu konfiguraciju uređaja ili njezin dio, a ima viši kôd verzije.
 • Prebačeno: svi aktivni APK-ovi verzije sadržani su u aktivnim APK-ovima zamjenske verzije (na primjer, svi aktivni beta APK-ovi aktivni su i u produkciji). To možete vidjeti ako aplikaciju najprije izdate putem testnog zapisa, a zatim izdate stabilnije izdanje s testiranim APK-ovima.
 • Nadomješteno: sve aktivne APK-ove u verziji potpuno blokiraju aktivni APK-ovi s višim kodovima verzije u zamjenskoj verziji. Nijedan APK u zapisu ne poslužuje se korisnicima jer će svi korisnici dobiti APK iz zamjenskog zapisa. To znači da je program testiranja predstavljen nadomještenim zapisom obustavljen.
 • Djelomično blokirano: barem jedan aktivni APK u verziji blokira APK s višim kodom verzije u zamjenskoj verziji. To znači da će neki beta korisnici dobiti APK iz beta zapisa, dok drugi mogu dobiti APK iz produkcijskog zapisa. Najvjerojatnije je riječ o pogrešci pri dodjeljivanju kodova verzije.

Povezani sadržaj

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?