Ρύθμιση ανοικτής, κλειστής ή εσωτερικής δοκιμής

Χρησιμοποιώντας το Play Console, μπορείτε να δοκιμάσετε την εφαρμογή σας με συγκεκριμένες ομάδες ή να ανοίξετε τη δοκιμή σε χρήστες του Google Play.

Προτού ξεκινήσετε

 • Απαιτήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν έναν Λογαριασμό Google (@gmail.com) ή λογαριασμό G Suite, για να λάβουν μέρος σε μια δοκιμή.
 • Αλλαγές τιμολόγησης και διανομής: Εάν κάνετε αλλαγές στη σελίδα Τιμολόγηση και διανομή της εφαρμογής σας, θα επηρεαστούν οι τρέχουσες και μελλοντικές εκδόσεις της εφαρμογής σας σε όλα τα κανάλια.
  • Σημείωση σχετικά με τις εσωτερικές δοκιμές: Ισχύουν εξαιρέσεις διανομής και πληρωμής σε ορισμένες χώρες για τις εσωτερικές δοκιμές. Για λεπτομέρειες, μεταβείτε στην ενότητα σχετικά με τη ρύθμιση μιας εσωτερικής δοκιμής.

 • Κυκλοφορία
  • Σας συνιστούμε να δοκιμάσετε την εφαρμογή σας πριν από την κυκλοφορία στο κανάλι παραγωγής.
  • Μετά την πρώτη δημοσίευση μιας ανοικτής, κλειστής ή εσωτερικής δοκιμής, μπορεί να περάσουν λίγες ώρες προτού εμφανιστεί ο σύνδεσμος δοκιμής στους υπευθύνους δοκιμών. Αν δημοσιεύσετε επιπλέον αλλαγές, ενδέχεται να χρειαστούν αρκετές ώρες, για να γίνουν διαθέσιμες στους υπευθύνους δοκιμών.
 • Προσθήκη οργανισμών σε μια δοκιμή
  • Για να προσθέσετε υπευθύνους δοκιμών που σχετίζονται με έναν οργανισμό που χρησιμοποιεί διαχειριζόμενο Google Play, μεταβείτε στη σελίδα Τιμολόγηση και διανομή της εφαρμογής σας και επιλέξτε το πλαίσιο "δίπλα στην επιλογή "Ενεργοποίηση σύνθετων λειτουργιών διαχειριζόμενου Google Play".
  • Εάν η εφαρμογή σας είναι ιδιωτική, θα πρέπει επίσης να προσθέσετε τον οργανισμό που σχετίζεται με τη δοκιμή σας στη στοχευμένη λίστα σας.
 • Αξιολογήσεις: Οι υπεύθυνοι δοκιμών δεν μπορούν να υποβάλλουν δημόσιες αξιολογήσεις.
 • Εφαρμογές επί πληρωμή: Αν κάνετε δοκιμή μιας εφαρμογής επί πληρωμή, χρησιμοποιώντας μια ανοικτή ή κλειστή δοκιμή, θα εξακολουθεί να είναι απαραίτητη η αγορά της από τους υπεύθυνους δοκιμών. Αν κάνετε δοκιμή μιας εφαρμογής επί πληρωμή, χρησιμοποιώντας μια εσωτερική δοκιμή, οι υπεύθυνοι δοκιμών μπορούν να εγκαταστήσουν την εφαρμογή σας δωρεάν.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της εσωτερικής, της ανοικτής και της κλειστής δοκιμής;

Εσωτερική δοκιμή: Διανείμετε γρήγορα την εφαρμογή σας για εσωτερικές δοκιμές και ελέγχους διασφάλισης ποιότητας. 

Κλειστή: Δημιουργήστε μια κλειστή κυκλοφορία, για να δοκιμάσετε προ-εκδόσεις της εφαρμογής σας με ένα μεγαλύτερο σύνολο υπευθύνων δοκιμών. Μόλις τη δοκιμάσετε με μια μικρή ομάδα εργαζομένων ή αξιόπιστων χρηστών, μπορείτε να επεκτείνετε τη δοκιμή σε μια ανοικτή κυκλοφορία. Στη σελίδα Κυκλοφορίες εφαρμογής, θα είναι διαθέσιμο ένα κανάλι Alpha ως η αρχική κλειστή δοκιμή. Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε, επίσης, να δημιουργήσετε πρόσθετα κλειστά κανάλια και να τους δώσετε όνομα.

Εάν δοκιμάζετε μια υπάρχουσα εφαρμογή που είχατε δημοσιεύσει παλαιότερα, μόνο οι χρήστες στην ομάδα δοκιμής θα λάβουν μια ενημέρωση για την κλειστή έκδοση.

Ανοικτή: Δημιουργήστε μια ανοιχτή κυκλοφορία, για να κάνετε τη δοκιμή με μια μεγάλη ομάδα και να εμφανίσετε την έκδοση δοκιμής της εφαρμογής σας στο Google Play. Αν εκτελείτε ανοικτή δοκιμή, οποιοσδήποτε μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα δοκιμής και να υποβάλλει ιδιωτικά σχόλια. Προτού ορίσετε αυτήν την επιλογή, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή και η καταχώριση καταστήματος είναι έτοιμες για προβολή στο Google Play.

Σημείωση: Δεν μπορείτε πλέον να δημιουργείτε ανοικτές δοκιμές alpha ή κλειστές δοκιμές beta. Θα διατηρήσετε την πρόσβαση σε τυχόν υπάρχουσες ανοικτές δοκιμές alpha ή κλειστές δοκιμές beta που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. 

Σύμπτυξη όλων Ανάπτυξη όλων

Συμβουλές

Πώς μπορώ να ξεκινήσω;

Προτείνουμε να ξεκινήσετε με μια εσωτερική δοκιμή και, στη συνέχεια, να την επεκτείνετε σε μια μικρή ομάδα υπευθύνων κλειστών δοκιμών.

Πότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσω μια εσωτερική δοκιμή;

Όταν δημιουργείτε μια εσωτερική δοκιμή, κυκλοφορείτε αμέσως την εφαρμογή σας σε εσωτερικούς υπευθύνους δοκιμών Αυτό μπορεί να σας διευκολύνει να εντοπίσετε προβλήματα και να λάβετε σχόλια νωρίτερα κατά τη διαδικασία ανάπτυξης. Μια εσωτερική δοκιμή είναι:

 • Γρήγορη: Μπορείτε να διανείμετε εφαρμογές μέσω του καναλιού εσωτερικών δοκιμών πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με τα κανάλια ανοιχτών ή κλειστών δοκιμών. Όταν δημοσιεύετε ένα νέο αρχείο APK ή αρχείο app bundle στο κανάλι εσωτερικών δοκιμών, θα είναι διαθέσιμο στους υπευθύνους δοκιμών μέσα σε λίγα λεπτά.
  • Σημείωση: Αν δημοσιεύετε μια εφαρμογή για πρώτη φορά, μπορεί να περάσουν έως και 48 ώρες, για να καταστεί διαθέσιμη η εσωτερική δοκιμή της εφαρμογής σας.

 • Ευέλικτη: Μια εσωτερική δοκιμή μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να υποστηρίζει διαφορετικά στάδια δοκιμών, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών δοκιμών, των ελέγχων διασφάλισης ποιότητας και του εντοπισμού και διόρθωσης σφαλμάτων μετά την κυκλοφορία.
 • Ασφαλής: Με το κανάλι εσωτερικών δοκιμών, η εφαρμογή δοκιμής διανέμεται στους χρήστες μέσω του Play Store.
Μπορώ να εκτελώ ταυτόχρονα πολλές δοκιμές ανά εφαρμογή;

Εάν θέλετε να εκτελείτε πολλές δοκιμές στην ίδια εφαρμογή, έχετε υπόψη τα εξής:

 • Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να εκτελείτε πολλές κλειστές δοκιμές και μία ανοικτή δοκιμή.
 • Εάν ένας χρήστης συμμετέχει στην εσωτερική δοκιμή της εφαρμογής σας, δεν θα μπορεί πλέον να συμμετέχει στην ανοικτή ή την κλειστή δοκιμή. Για να αποκτήσει ξανά πρόσβαση στην ανοικτή ή την κλειστή δοκιμή, ο χρήστης θα πρέπει να δηλώσει ότι δεν θέλει να συμμετέχει στην εσωτερική δοκιμή και να εγγραφεί ξανά στην ανοικτή ή κλειστή δοκιμή.

Βήμα 1: Ρύθμιση λεπτομερειών δοκιμών

Επιλέξτε μια μέθοδο δοκιμής

Εσωτερική δοκιμή: Διαχειριστείτε έως και 100 υπευθύνους δοκιμών

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα υπευθύνων εσωτερικών δοκιμών με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μια εσωτερική δοκιμή μπορεί να έχει έως 100 υπευθύνους δοκιμών ανά εφαρμογή.

Κατά τη ρύθμιση μιας εσωτερικής δοκιμής, λάβετε υπόψη σας τα εξής:

 • Χώρες διανομής: Μπορείτε να προσθέσετε στην εσωτερική δοκιμή χρήστες από οποιαδήποτε τοποθεσία. Εάν ένας χρήστης εσωτερικών δοκιμών βρίσκεται σε μια χώρα στην οποία δεν είναι διαθέσιμη είτε η έκδοση παραγωγής είτε η ανοικτή ή η κλειστή έκδοση, ο χρήστης θα εξακολουθεί να έχει δυνατότητα συμμετοχής στην εσωτερική δοκιμή.
 • Πληρωμή: Για τις εφαρμογές επί πληρωμή, οι υπεύθυνοι δοκιμών μπορούν να εγκαταστήσουν δωρεάν την έκδοση εσωτερικών δοκιμών. Οι υπεύθυνοι δοκιμών θα πρέπει να πληρώνουν για τις αγορές εντός εφαρμογής, εκτός εάν έχουν προστεθεί επίσης σε μια λίστα υπευθύνων δοκιμών αδειών.
 • Κανόνες αποκλεισμού συσκευών: Οι κανόνες αποκλεισμού συσκευών δεν ισχύουν για υπευθύνους εσωτερικών δοκιμών.
 • Αξιολογήσεις πολιτικής ή ασφάλειας: Οι εσωτερικές δοκιμές ενδέχεται να μην υπόκεινται στις συνήθεις αξιολογήσεις πολιτικής ή ασφάλειας του Play.

Ξεκινήστε μια εσωτερική δοκιμή

 Δημιουργία λίστας υπευθύνων δοκιμών

Εάν έχετε ήδη δημιουργήσει τη λίστα υπευθύνων δοκιμών, μεταβείτε στις οδηγίες "προσθήκη υπευθύνων δοκιμών".

 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Στο αριστερό μενού, επιλέξτε Ρυθμίσεις Settings gear > Διαχείριση υπευθύνων δοκιμών > Δημιουργία λίστας.
 3. Πληκτρολογήστε κάποιο όνομα για τη λίστα των υπευθύνων δοκιμών σας.
 4. Προσθέστε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαχωρισμένες με κόμμα ή κάντε κλικ στη Μεταφόρτωση CSV. Εάν χρησιμοποιείτε αρχείο .CSV τοποθετήστε κάθε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ξεχωριστή γραμμή χωρίς κόμμα. Αν ανεβάσετε ένα αρχείο .CSV αυτό το αρχείο θα αντικαταστήσει τυχόν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε προσθέσει.
 5. Επιλέξτε Δημιουργία λίστας.

Προσθήκη υπευθύνων δοκιμών

 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 3. Στο αριστερό μενού, επιλέξτε Διαχείριση κυκλοφορίας > Κυκλοφορίες εφαρμογής.
 4. Δίπλα στο κανάλι εσωτερικών δοκιμών, επιλέξτε Διαχείριση εσωτερικών δοκιμών.
 5. Αναπτύξτε την ενότητα "Διαχείριση υπευθύνων δοκιμών". Εάν η ενότητα "Διαχείριση υπευθύνων δοκιμών" είναι κενή, βεβαιωθείτε ότι έχετε ανεβάσει ένα APK ή ένα αρχείο app bundle στο κανάλι εσωτερικών δοκιμών.
 6. Δίπλα στην επιλογή "Επιλέξτε μια μέθοδο δοκιμής" επιλέξτε Εσωτερικές δοκιμές.
 7. Στην ενότητα "Χρήστες", επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα από τη λίστα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 8. Αντιγράψτε το "URL συμμετοχής" για να το μοιραστείτε με τους υπεύθυνους δοκιμών.
 9. Δίπλα στο "Κανάλι σχολίων", προσθέστε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ένα URL, για να συλλέξετε σχόλια από τους υπευθύνους δοκιμών. Το κανάλι σχολίων της εφαρμογής σας θα εμφανίζεται στους χρήστες στη σελίδα συμμετοχής του υπεύθυνου δοκιμών σας.
 10. Επιλέξτε Αποθήκευση.
Κλειστή δοκιμή: διαχείριση υπευθύνων κατά διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Με μια κλειστή δοκιμή, μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα υπευθύνων δοκιμών κατά διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να δημιουργήσετε μέχρι 200 λίστες και κάθε λίστα μπορεί να περιέχει έως και 2.000 χρήστες. Μπορείτε να δημιουργήσετε μέχρι 50 λίστες ανά κανάλι.

Έναρξη κλειστής δοκιμής

Δημιουργία λίστας υπευθύνων δοκιμών

Εάν έχετε ήδη δημιουργήσει τη λίστα υπευθύνων δοκιμών, μεταβείτε στις οδηγίες "προσθήκη υπευθύνων δοκιμών".

 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Στο αριστερό μενού, επιλέξτε Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις > Διαχείριση υπευθύνων δοκιμών > Δημιουργία λίστας.
 3. Πληκτρολογήστε κάποιο όνομα για τη λίστα των υπευθύνων δοκιμών σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια λίστα για μελλοντικές δοκιμές σε οποιαδήποτε από τις εφαρμογές σας.
 4. Προσθέστε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαχωρισμένες με κόμμα ή κάντε κλικ στη Μεταφόρτωση CSV. Εάν χρησιμοποιείτε αρχείο .CSV τοποθετήστε κάθε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ξεχωριστή γραμμή χωρίς κόμμα. Αν ανεβάσετε ένα αρχείο .CSV αυτό το αρχείο θα αντικαταστήσει τυχόν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε προσθέσει.
 5. Επιλέξτε Δημιουργία λίστας.

Προσθήκη υπευθύνων δοκιμών

 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 3. Στο αριστερό μενού, επιλέξτε Διαχείριση κυκλοφορίας > Κυκλοφορίες εφαρμογής.
 4. Δίπλα στο κανάλι κλειστής δοκιμής, επιλέξτε Διαχείριση.
 5. Αναπτύξτε την ενότητα "Διαχείριση υπευθύνων δοκιμών". Εάν η ενότητα "Διαχείριση υπευθύνων δοκιμών" είναι κενή, βεβαιωθείτε ότι έχετε ανεβάσει ένα APK ή ένα πακέτο εφαρμογής.
 6. Δίπλα στην επιλογή "Επιλέξτε μια μέθοδο δοκιμής" επιλέξτε Κλειστή δοκιμή.
 7. Στην ενότητα "Χρήστες", επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα από τη λίστα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 8. Αντιγράψτε το "URL συμμετοχής" για να το μοιραστείτε με τους υπεύθυνους δοκιμών.
 9. Δίπλα στο "Κανάλι σχολίων", προσθέστε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ένα URL, για να συλλέξετε σχόλια από τους υπευθύνους δοκιμών. Το κανάλι σχολίων της εφαρμογής σας θα εμφανίζεται στους χρήστες στη σελίδα συμμετοχής του υπεύθυνου δοκιμών σας.
 10. Εάν ρυθμίζετε μια δοκιμή σε έναν οργανισμό, εισαγάγετε ένα αναγνωριστικό οργανισμού και ένα όνομα στην ενότητα "Οργανισμοί".
 11. Επιλέξτε Αποθήκευση.
Κλειστή δοκιμή: διαχείριση υπευθύνων δοκιμών με τις Ομάδες Google
 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 3. Στο αριστερό μενού, επιλέξτε Διαχείριση κυκλοφορίας > Κυκλοφορίες εφαρμογής.
 4. Δίπλα στο κανάλι κλειστής δοκιμής, επιλέξτε Διαχείριση.
 5. Αναπτύξτε την ενότητα "Διαχείριση υπευθύνων δοκιμών". Εάν η ενότητα "Διαχείριση υπευθύνων δοκιμών" είναι κενή, βεβαιωθείτε ότι έχετε ανεβάσει ένα APK ή ένα πακέτο εφαρμογής.
 6. Δίπλα στο στοιχείο "Μέθοδος δοκιμής", επιλέξτε Δοκιμή Alpha με χρήση των Ομάδων Google.
 7. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Ομάδας Google χρησιμοποιώντας την παρακάτω μορφή: yourgroupname@googlegroups.com
 8. Αντιγράψτε το "URL συμμετοχής" για να το μοιραστείτε με τους υπεύθυνους δοκιμών.
 9. Εάν ρυθμίζετε μια δοκιμή σε έναν οργανισμό, εισαγάγετε ένα αναγνωριστικό οργανισμού και ένα όνομα στην ενότητα "Οργανισμοί".
 10. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Σημείωση: Δεδομένου ότι το Google+ θα σταματήσει να λειτουργεί εντός του 2019, δεν μπορείτε να προσθέτετε πλέον Κοινότητες Google+ στα κανάλια κλειστών δοκιμών σας. Εάν έχετε ήδη διαμορφώσει τις Κοινότητες Google+ για τη διαχείριση των υπευθύνων δοκιμών, θα συνεχίσουν να λειτουργούν κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου. Φροντίστε να μετεγκαταστήσετε τους υπευθύνους δοκιμών από Κοινότητες Google+ σε Ομάδες Google ή, εναλλακτικά, διαχειριστείτε τους μέσω διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ανοικτή δοκιμή: εμφανίστε την εφαρμογή δοκιμής στο Google Play

Εάν δημιουργήσετε μια ανοικτή δοκιμή, οι χρήστες θα μπορούν να βρίσκουν την εφαρμογή δοκιμής στο Google Play. Προτού ορίσετε αυτήν την επιλογή, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι έτοιμη, για να προβληθεί στο Google Play.

 • Για εφαρμογές πρώιμης πρόσβασης (νέες εφαρμογές που δεν έχουν δημοσιευτεί στο κανάλι παραγωγής): Οι χρήστες θα μπορούν να βρουν την ανοικτή δοκιμή μέσω της αναζήτησης στο Google Play. Μόλις οι χρήστες βρουν την καταχώρισή σας, θα μπορούν να εγκαταστήσουν κανονικά την εφαρμογή σας.
 • Για εφαρμογές με δημοσιευμένη έκδοση παραγωγής: Οι χρήστες θα μπορούν να συμμετέχουν στην ανοικτή δοκιμή από την καταχώριση καταστήματος.

Μπορείτε, επίσης, να κοινοποιήσετε έναν σύνδεσμο URL σε έναν ιστότοπο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κάθε χρήστης που διαθέτει τον σύνδεσμο θα μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στην ανοικτή δοκιμή.

Έναρξη ανοικτής δοκιμής

 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 3. Στο αριστερό μενού, επιλέξτε Διαχείριση κυκλοφορίας > Κυκλοφορίες εφαρμογής.
 4. Δίπλα στο κανάλι ανοικτής δοκιμής, επιλέξτε Διαχείριση.
 5. Αναπτύξτε την ενότητα "Διαχείριση υπευθύνων δοκιμών". Εάν η ενότητα "Διαχείριση υπευθύνων δοκιμών" είναι κενή, βεβαιωθείτε ότι έχετε ανεβάσει ένα APK ή ένα πακέτο εφαρμογής.
 6. Δίπλα στην επιλογή "Επιλέξτε μια μέθοδο δοκιμής" επιλέξτε Ανοικτές δοκιμές beta.
 7. Προαιρετικό: Πληκτρολογήστε τον μέγιστο αριθμό χρηστών που θέλετε να δοκιμάσουν την εφαρμογή σας (πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.000). Αν δεν έχει καθοριστεί, δεν θα χρησιμοποιηθεί μέγιστος αριθμός.
 8. Αντιγράψτε το "URL συμμετοχής" για να το μοιραστείτε με τους υπεύθυνους δοκιμών.
 9. Δίπλα στο "Κανάλι σχολίων", προσθέστε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ένα URL, για να συλλέξετε σχόλια από τους υπευθύνους δοκιμών. Το κανάλι σχολίων της εφαρμογής σας θα εμφανίζεται στους χρήστες στη σελίδα συμμετοχής του υπεύθυνου δοκιμών σας.
 10. Επιλέξτε Αποθήκευση.
Δημιουργία πρόσθετων καναλιών κλειστών δοκιμών για τις ομάδες ανάπτυξης

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστείτε πρόσθετα κανάλια κλειστών δοκιμών. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε διαφορετικές ομάδες ανάπτυξης οι οποίες πρέπει να αντιμετωπίζουν σφάλματα σε διαφορετικές λειτουργίες. Εάν κάθε ομάδα δημιουργήσει το δικό της κανάλι δοκιμής, θα μπορούν να εργάζονται ταυτόχρονα στις διάφορες λειτουργίες.

Με τα πρόσθετα κανάλια δοκιμών, μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα υπευθύνων δοκιμών κατά διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να διαχειρίζεστε τους υπευθύνους δοκιμών μέσω των Ομάδων Google ή των Κοινοτήτων Google+. Δεν υπάρχουν όρια μεγέθους για αυτές τις ομάδες. 

Δημιουργία πρόσθετου καναλιού δοκιμής

 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 3. Στο αριστερό μενού, επιλέξτε Διαχείριση κυκλοφορίας > Κυκλοφορίες εφαρμογής.
 4. Δίπλα στο κανάλι κλειστής δοκιμής, επιλέξτε Δημιουργία καναλιού κλειστής δοκιμής.
 5. Προσθέστε τίτλο για το κανάλι. Ο τίτλος του καναλιού χρησιμοποιείται στο Play Console και στο API προγραμματιστών Google Play ως το όνομα του καναλιού.
 6. Επιλέξτε Δημιουργία καναλιού.
 7. Επιλέξτε αν η διαχείριση των υπευθύνων δοκιμών θα γίνεται κατά διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω των Ομάδων Google ή μέσω των Κοινοτήτων Google+.
 8. Αντιγράψτε το "URL συμμετοχής" για να το μοιραστείτε με τους υπεύθυνους δοκιμών.
 9. Δίπλα στο "Κανάλι σχολίων", προσθέστε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ένα URL, για να συλλέξετε σχόλια από τους υπευθύνους δοκιμών. Το κανάλι σχολίων της εφαρμογής σας θα εμφανίζεται στους χρήστες στη σελίδα συμμετοχής του υπεύθυνου δοκιμών σας.
 10. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Συμβουλές και υποστήριξη δοκιμών

Όταν δημιουργείτε πρόσθετα κανάλια κλειστών δοκιμών, οι παρακάτω λειτουργίες δεν υποστηρίζονται:

Διαχείριση υπευθύνων δοκιμών για τις Υπηρεσίες παιχνιδιών Google Play

Εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες παιχνιδιών Google Play, γίνεται αυτόματα κοινοποίηση των ομάδων υπευθύνων δοκιμών μεταξύ του APK ή του αρχείου app bundle και των Υπηρεσιών παιχνιδιών Google Play.

Στη σελίδα Υπηρεσίες παιχνιδιών > Δοκιμή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εναλλαγή υπευθύνων δοκιμών, για να συμπεριλαμβάνονται αυτόματα τυχόν χρήστες που συμμετέχουν στη δοκιμή του APK ή του αρχείου app bundle.

Για να προσθέσετε μη αυτόματα μεμονωμένους υπευθύνους δοκιμών για τις Υπηρεσίες παιχνιδιών Google Play:

 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Υπηρεσίες παιχνιδιών Games services.
 3. Επιλέξτε ένα παιχνίδι.
 4. Στο αριστερό μενού, κάντε κλικ στο στοιχείο Δοκιμή > Προσθήκη υπεύθυνων δοκιμών.
 5. Πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε να προσθέσετε. Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να αποτελούν έγκυρους Λογαριασμούς Google που χρησιμοποιούν το Google+.
 6. Επιλέξτε Προσθήκη.

Μόλις οι χρήστες λάβουν μέρος στην ομάδα δοκιμών σας, μπορούν να συνδέονται χρησιμοποιώντας το Google+, να κερδίζουν πρόχειρα ή δημοσιευμένα επιτεύγματα και να δημοσιεύουν σε πρόχειρους ή δημοσιευμένους βαθμολογικούς πίνακες.

Βήμα 2: Δημιουργήστε μια κυκλοφορία

Αφού ρυθμίσετε τις λεπτομέρειες της δοκιμής της εφαρμογής, μπορείτε να δημιουργήσετε και να διαθέσετε μια κυκλοφορία, χρησιμοποιώντας αυτές τις οδηγίες.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαχείριση των χωρών διαθεσιμότητας στα κανάλια Alpha και Beta της εφαρμογής, μεταβείτε στην ενότητα διανομή κυκλοφοριών εφαρμογής σε συγκεκριμένες χώρες

Βήμα 3: Κοινοποιήστε το URL συμμετοχής στους χρήστες

Μετά τη δημιουργία μιας δοκιμής, θα λάβετε έναν σύνδεσμο URL για την εφαρμογή, τον οποίο μπορείτε να μοιραστείτε με τους υπεύθυνους δοκιμών.
 • Ο σύνδεσμος συμμετοχής εμφανίζεται μόνο όταν μια εφαρμογή βρίσκεται σε κατάσταση "Δημοσιευμένη". Στις εφαρμογές με κατάσταση "Πρόχειρη" ή "Δημοσίευση σε εκκρεμότητα" δεν θα εμφανίζεται ο σύνδεσμος συμμετοχής.
 • Αφού κάνουν κλικ στον σύνδεσμο συμμετοχής, οι υπεύθυνοι δοκιμών θα λάβουν μια επεξήγηση του ρόλου τους και έναν σύνδεσμο για συμμετοχή. Κάθε υπεύθυνος δοκιμών θα πρέπει να δηλώσει συμμετοχή, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο.
 • Αν πραγματοποιείτε μια κλειστή δοκιμή με μια Ομάδα Google ή Κοινότητα Google+, οι χρήστες θα πρέπει να εγγραφούν στην ομάδα ή την κοινότητα προτού δηλώσουν συμμετοχή στη δοκιμή σας. 

Βήμα 4: Λάβετε σχόλια

Μόλις οι υπεύθυνοι δοκιμών εγκαταστήσουν την εφαρμογή σας, θα γίνει αυτόματα ενημέρωση έτσι ώστε να χρησιμοποιούν τη δοκιμαστική έκδοση μέσα σε λίγα λεπτά.

Επειδή οι υπεύθυνοι δοκιμών δεν μπορούν να υποβάλουν δημόσιες αξιολογήσεις στο Google Play, θα ήταν καλό να συμπεριλάβετε ένα κανάλι σχολίων ή να τους υποδείξετε πώς μπορούν να υποβάλουν τα σχόλιά τους (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ιστοτόπου ή φόρουμ ανταλλαγής μηνυμάτων).

Εάν εκτελείτε μια ανοικτή δοκιμή, οι υπεύθυνοι δοκιμών μπορούν, επίσης, να σας παρέχουν ιδιωτικά σχόλια μέσω του Google Play.

Βήμα 5: Τερματίστε μια δοκιμή

Για να καταργήσετε χρήστες από τη δοκιμή της εφαρμογής σας: 

 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 3. Στο αριστερό μενού, επιλέξτε Διαχείριση κυκλοφορίας > Κυκλοφορίες εφαρμογής.
 4. Δίπλα στη δοκιμή που θέλετε να τερματίσετε, επιλέξτε Διαχείριση.
 5. Αναπτύξτε την κάρτα "Διαχείριση υπευθύνων δοκιμών".
 6. Μετά την ολοκλήρωση μιας δοκιμής, οι υπεύθυνοι δοκιμών δεν θα λαμβάνουν ενημερώσεις, αλλά η εφαρμογή θα παραμείνει εγκατεστημένη στη συσκευή τους.
  • Για να καταργήσετε ένα κλειστό κανάλι δοκιμής που έχετε δημιουργήσει, επιλέξτε Απενεργοποίηση καναλιού. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα απενεργοποιημένα κανάλια από τη σελίδα Κυκλοφορίες εφαρμογής της ενότητας "Κλειστά κανάλια".  
  • Για να τερματίσετε μια ανοικτή, κλειστή alpha ή εσωτερική δοκιμή, επιλέξτε Κατάργηση υπευθύνων δοκιμών

Κωδικοί έκδοσης και δοκιμή καταστάσεων καναλιού

Απαιτήσεις κωδικού έκδοσης

Οι χρήστες λαμβάνουν την έκδοση της εφαρμογής που: 

 • Έχει τον υψηλότερο κωδικό έκδοσης που είναι συμβατή με τη συσκευή τους και
 • Έχει δημοσιευτεί σε ένα κανάλι που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη λήψη του

Όλοι οι χρήστες πληρούν πάντα τις προϋποθέσεις για τη λήψη του καναλιού παραγωγής. Αν δημοσιευτεί ένα APK με υψηλότερο κωδικό έκδοσης στο κανάλι παραγωγής σε σχέση με την έκδοση του καναλιού δοκιμής στο οποίο συμμετέχει ο χρήστης, ο χρήστης θα λάβει το APK παραγωγής.

Οι χρήστες που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη λήψη πολλών καναλιών, θα λάβουν το APK με τον υψηλότερο κωδικό έκδοσης που έχει δημοσιευτεί σε αυτά τα κανάλια.

Για να πληροί τις προϋποθέσεις λήψης ενός καναλιού δοκιμής, ο χρήστης θα πρέπει:

 • Να περιλαμβάνεται στη διαμόρφωση του διαχειριζόμενου καναλιού και
 • Να συμμετέχει στο αντίστοιχο πρόγραμμα δοκιμής

Για παράδειγμα, όλοι οι χρήστες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα δοκιμής πληρούν τις προϋποθέσεις για το κανάλι ανοικτής δοκιμής. Οι χρήστες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα εσωτερικής δοκιμής δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τα κανάλια ανοικτής και κλειστής δοκιμής, ακόμη και αν συμπεριλαμβάνονται στη διαμόρφωση διαχειριζόμενων υπευθύνων δοκιμών. Αυτοί οι χρήστες δεν θα λάβουν τα APK με τον υψηλότερο κωδικό έκδοσης που έχουν δημοσιευτεί σε αυτά τα κανάλια.

Για περισσότερες πληροφορίες, μάθετε σχετικά με τη ρύθμιση της έκδοσης των εφαρμογών σας.

Καταστάσεις δοκιμαστικών καναλιών

Κατά τη διάθεση της κυκλοφορίας σας, ενδέχεται να εμφανίζονται μηνύματα επικύρωσης τα οποία θα σας ενημερώνουν όταν χρήστες ενός συγκεκριμένου καναλιού κατεβάζουν APK ή αρχεία app bundle που έχουν κυκλοφορήσει σε άλλο κανάλι. Αυτό είναι γνωστό ως εναλλακτική κατάσταση του καναλιού. 

Όροι και καταστάσεις εναλλακτικών καναλιών

 • Επισκιασμένο: Ένα APK επισκιάζει ένα άλλο APK όταν προβάλλει μέρος ή ολόκληρη τη διαμόρφωση της ίδιας συσκευής και διαθέτει κωδικό υψηλότερης έκδοσης.
 • Προωθημένο: Όλα τα ενεργά APK του καναλιού περιέχονται στα ενεργά APK του εναλλακτικού καναλιού (για παράδειγμα, όλα τα ενεργά APK της έκδοσης beta είναι επίσης ενεργά στην έκδοση παραγωγής). Αυτό μπορεί να συμβεί εάν κυκλοφορήσετε τα APK πρώτα σε κάποιο δοκιμαστικό κανάλι και έπειτα κυκλοφορήσετε τα δοκιμασμένα APK σε μια σταθερότερη έκδοση.
 • Αντικατεστημένο: Όλα τα ενεργά APK σε ένα κανάλι επισκιάζονται εντελώς από ενεργά APK με υψηλότερης έκδοσης κωδικούς στο εναλλακτικό κανάλι. Κανένα από τα APK του καναλιού δεν προβάλλονται σε χρήστες, γιατί όλοι οι χρήστες θα λάβουν ένα APK από το εναλλακτικό κανάλι. Αυτό σημαίνει ότι το δοκιμαστικό πρόγραμμα που αντιπροσωπεύεται από το αντικατεστημένο κανάλι εγκαταλείφθηκε.
 • Μερικώς επισκιασμένο: Τουλάχιστον ένα από τα ενεργά APK σε ένα κανάλι επισκιάζεται από ένα APK με κωδικό υψηλότερης έκδοσης στο εναλλακτικό του κανάλι. Αυτό σημαίνει ότι μερικοί από τους χρήστες beta θα λάβουν ένα APK από το κανάλι beta, ενώ άλλοι μπορεί να λάβουν ένα APK από το κανάλι παραγωγής. Κατά πάσα πιθανότητα, αυτό είναι ένα σφάλμα κατά την ανάθεση κωδικών έκδοσης.

Σχετικό περιεχόμενο

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;