Nastavení otevřeného, uzavřeného nebo interního testování

Pomocí služby Play Console můžete testovat aplikaci v konkrétních skupinách nebo test otevřít pro uživatele Google Play.

Než začnete

 • Požadavky ohledně e-mailu: Aby se uživatelé mohli zapojit do testu, potřebují účet Google (@gmail.com) nebo G Suite.
 • Změny ceny a distribuce: Pokud na stránce Cena a distribuce provedete jakékoli změny, budou mít vliv na stávající i budoucí verze aplikace ve všech kanálech.
  • Poznámka k internímu testování: U interních testů platí určité výjimky ohledně distribuce v zemích a plateb. Podrobnosti naleznete v sekci o nastavení interního testu.

 • Vydání
  • Před vydáním produkční verze aplikace ji doporučujeme otestovat.
  • Po prvním publikování otevřeného, uzavřeného nebo interního testu může trvat několik hodin, než bude odkaz k testování testerům k dispozici. Při publikování dalších změn může trvat několik hodin, než budou testerům dostupné.
 • Přidání organizací do testu
  • Chcete-li přidat testery propojené s organizací, která používá spravovaný obchod Google Play, přejděte u aplikace na stránku Cena a distribuce a zaškrtněte políčko u možnosti Zapnout rozšířené funkce spravovaného obchodu Google Play.
  • Pokud je vaše aplikace soukromá, musíte také organizaci přidruženou k testu přidat na seznam cílení.
 • Recenze: Testeři nemohou odesílat veřejné recenze.
 • Placené aplikace: Pokud placenou aplikaci testujete pomocí otevřeného nebo uzavřeného testu, testeři si ji budou muset koupit. Pokud placenou aplikaci testujete pomocí interního testu, testeři si aplikaci budou moci nainstalovat zdarma.

Jaký je rozdíl mezi interním, uzavřeným a otevřeným testem?

Interní test: Umožňuje rychlou distribuci aplikací k internímu testování a kontrole kvality. 

Uzavřená verze: Uzavřenou verzi vytvořte, chcete-li otestovat verze aplikace před vydáním od větší skupiny testerů. Až vám je otestuje malá skupina zaměstnanců nebo důvěryhodných uživatelů, můžete testování rozšířit na otevřenou verzi. Na stránce Vydání aplikace bude jako úvodní uzavřený test k dispozici kanál alfa. V případě potřeby můžete vytvořit a pojmenovat také další uzavřené kanály.

Pokud testujete existující aplikaci, kterou jste již dříve publikovali, aktualizaci pro uzavřenou verzi obdrží pouze uživatelé v testovací skupině.

Otevřená verze: Otevřenou verzi vytvořte, chcete-li aplikaci otestovat s větší skupinou a zpřístupnit její testovací verzi na Google Play. Do otevřeného testování se může zapojit kdokoli a zaslat vám soukromou zpětnou vazbu. Než tuto možnost vyberete, zkontrolujte, zda je aplikace i záznam v obchodu připraven ke zveřejnění na Google Play.

Poznámka: Otevřené testování alfa verze a uzavřené testování beta verze již vytvářet nelze. Přístup ke všem probíhajícím otevřeným testováním alfa verzí nebo uzavřeným testováním beta verzí vám zůstane. 

Sbalit vše Rozbalit vše

Tipy

Jak začít?

Doporučujeme začít interním testem a poté jej rozšířit na malou skupinu testů uzavřené verze.

Kdy je vhodné použít interní test?

Když vytvoříte interní test, aplikace bude ihned vydána pro interní testery. Budete tak moci identifikovat problémy a získat zpětnou vazbu v dřívějších fázích vývoje. Interní test je:

 • Rychlý: Aplikaci můžete distribuovat v kanálu interního testování, což je mnohem rychlejší než otevřené nebo uzavřené kanály. Když v kanálu interního testování publikujete nový baliček APK nebo Android App Bundle, testeři k němu získají přístup během několika minut.
  • Poznámka: Při prvním publikování aplikace může trvat až 48 hodin, než bude interní test aplikace k dispozici.

 • Flexibilní: Interní test lze nastavit, aby podporoval různé fáze testování, včetně interního testování, kontroly kvality a ladění po vydání.
 • Bezpečný: Aplikace v kanálu interního testu je uživatelům distribuována prostřednictvím Obchodu Play.
Lze u aplikace provádět několik testování současně?

Pro několik testování jedné aplikace současně platí následující pravidla:

 • V jednu chvíli můžete mít spuštěno několik uzavřených testů a jeden otevřený test.
 • Pokud se uživatel přihlásí do interního testu aplikace, již nebude moci získat otevřený nebo uzavřený test. Pokud by chtěl obnovit přístup k otevřenému nebo uzavřenému testu, musí se odhlásit z interního testu a znovu se přihlásit do otevřeného nebo uzavřeného testu.

Krok 1: Nastavení podrobností

Zvolte metodu testování

Interní test: správa až 100 testerů

Můžete vytvořit seznam e-mailových adres interních testerů. Pro jednu aplikaci lze vybrat až 100 interních testerů.

Při nastavování interního testu máte následující možnosti:

 • Distribuce v zemích: Do interního testu můžete přidat uživatele z libovolné země. Pokud se interní testování koná v zemi, kde není k dispozici produkční, otevřená ani uzavřená verze aplikace, uživatel i přesto obdrží interní test.
 • Placení: Testeři placených aplikací si verzi k internímu testování mohou nainstalovat zdarma. Testeři budou muset platit za nákupy v aplikaci, pokud je nepřidáte na seznam licencovaných testerů.
 • Pravidla výjimek zařízení: Pravidla výjimek zařízení se na interní testery nevztahují.
 • Kontroly zásad a zabezpečení: Interní testy nepodléhají obvyklým kontrolám dodržování zásad a zabezpečení služby Play.

Zahájení interního testu

 Vytvoření seznamu testerů

Pokud jste seznam testerů již vytvořili, přejděte k pokynům k přidání testerů.

 1. Přihlaste se do Play Console.
 2. V nabídce vlevo vyberte Nastavení Settings gear > Spravovat testery > Vytvořit seznam.
 3. Zadejte název seznamu testerů.
 4. Zadejte e-mailové adresy oddělené čárkou nebo klikněte na Nahrát soubor CSV. Pokud použijete soubor .CSV, každou e-mailovou adresu v něm pište na samostatný řádek. Neoddělujte je čárkami. Nahráním souboru .CSV přepíšete všechny dosud zadané e-mailové adresy.
 5. Klikněte na Vytvořit seznam.

Přidání testerů

 1. Přihlaste se do služby Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. V nabídce vlevo vyberte Správa vydání > Vydání aplikace.
 4. Vedle kanálu interního testu vyberte Spravovat interní test.
 5. Rozbalte sekci Spravovat testery. Pokud je tato sekce prázdná, je třeba do kanálu interního testu nejprve nahrát balíček APK nebo App Bundle.
 6. Vedle možnosti Zvolte metodu testování vyberte Interní test.
 7. V sekci Uživatelé zaškrtněte políčka u seznamu, který chcete použít.
 8. Zkopírujte adresu URL pro přihlášení, kterou bude třeba sdělit testerům.
 9. Vedle položky Kanál zpětné vazby zadejte e-mailovou adresu nebo adresu URL, kam mají testeři zadávat zpětnou vazbu. Kanál zpětné vazby vaší aplikace se bude uživatelům zobrazovat na přihlašovací stránce testerů.
 10. Vyberte Uložit.
Uzavřené testování: správa testerů pomocí e-mailových adres

V uzavřeném testování můžete vytvořit seznam e-mailových adres testerů. Celkem můžete vytvořit 200 seznamů a každý seznam může obsahovat 2000 uživatelů. V jednom kanálu lze vytvořit maximálně 50 seznamů.

Zahájení uzavřeného testování

Vytvoření seznamu testerů

Pokud jste seznam testerů již vytvořili, přejděte k pokynům k přidání testerů.

 1. Přihlaste se do Play Console.
 2. V nabídce vlevo vyberte Nastavení Nastavení > Spravovat testery > Vytvořit seznam.
 3. Zadejte název seznamu testerů. Tento seznam můžete použít i pro budoucí testování dalších aplikací.
 4. Zadejte e-mailové adresy oddělené čárkou nebo klikněte na Nahrát soubor CSV. Pokud použijete soubor .CSV, každou e-mailovou adresu v něm pište na samostatný řádek. Neoddělujte je čárkami. Nahráním souboru .CSV přepíšete všechny dosud zadané e-mailové adresy.
 5. Klikněte na Vytvořit seznam.

Přidání testerů

 1. Přihlaste se do služby Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. V nabídce vlevo vyberte Správa vydání Vydání aplikace.
 4. Vedle uzavřeného kanálu vyberte Spravovat.
 5. Rozbalte sekci Spravovat testery. Pokud je tato sekce prázdná, je třeba nejprve nahrát balíček APK nebo App Bundle.
 6. Vedle možnosti Zvolte metodu testování vyberte Uzavřené testování.
 7. V sekci Uživatelé zaškrtněte políčka u seznamu, který chcete použít.
 8. Zkopírujte adresu URL pro přihlášení, kterou bude třeba sdělit testerům.
 9. Vedle položky Kanál zpětné vazby zadejte e-mailovou adresu nebo adresu URL, kam mají testeři zadávat zpětnou vazbu. Kanál zpětné vazby vaší aplikace se bude uživatelům zobrazovat na přihlašovací stránce testerů.
 10. Pokud nastavujete test v rámci organizace, v sekci Organizace zadejte ID a název organizace.
 11. Vyberte Uložit.
Uzavřené testování: správa testerů pomocí Skupin Google
 1. Přihlaste se do Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. V nabídce vlevo vyberte Správa vydání Vydání aplikace.
 4. Vedle uzavřeného kanálu vyberte Spravovat.
 5. Rozbalte sekci Spravovat testery. Pokud je tato sekce prázdná, je třeba nejprve nahrát balíček APK nebo App Bundle.
 6. Vedle možnosti Metoda testování vyberte Testování alfa verze pomocí Skupin Google.
 7. Zadejte e-mailovou adresu skupiny Google v následujícím formátu: nazevskupiny@googlegroups.com
 8. Zkopírujte adresu URL pro přihlášení, kterou bude třeba sdělit testerům.
 9. Pokud nastavujete test v rámci organizace, v sekci Organizace zadejte ID a název organizace.
 10. Vyberte Uložit.

Poznámka: Vzhledem k tomu, že služba Google+ bude v roce 2019 ukončena, do kanálů uzavřeného testování již nemůžete přidávat komunity na Google+. Pokud jste komunity na Google+ za účelem správy testerů již nakonfigurovali, budou fungovat i během přechodného období. Doporučujeme, abyste testery z komunit na Google+ migrovali do Skupin Google nebo je spravovali pomocí e-mailových adres.

Otevřené testování: zpřístupnění testovací verze aplikace na Google Play

Pokud nastavíte otevřené testování, uživatelé budou moci najít testovací verzi aplikace na Google Play. Než tuto možnost vyberete, zkontrolujte, zda je aplikace připravena ke zveřejnění na Google Play.

 • Aplikace s předběžným přístupem (nové aplikace, které nebyly vydané v produkční verzi): Uživatelé mohou otevřenou testovací verzi najít při vyhledávání na Google Play. Ze záznamu v obchodu si aplikaci budou moci normálně nainstalovat.
 • Aplikace vydané v produkční verzi: Uživatelé se mohou ze záznamu v obchodu přihlásit do otevřeného testování.

Můžete také sdílet adresu URL prostřednictvím webové stránky nebo e-mailu. Každý uživatel s tímto odkazem bude mít přístup k otevřenému testování.

Zahájení otevřeného testování

 1. Přihlaste se do služby Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. V nabídce vlevo vyberte Správa vydání Vydání aplikace.
 4. Vedle otevřeného kanálu vyberte Spravovat.
 5. Rozbalte sekci Spravovat testery. Pokud je tato sekce prázdná, je třeba nejprve nahrát balíček APK nebo App Bundle.
 6. Vedle možnosti Zvolte metodu testování vyberte Otevřené testování beta verze.
 7. Volitelné: Zadejte maximální počet uživatelů, kteří aplikaci mohou testovat (minimálně 1000). Pokud hodnotu nezadáte, počet uživatelů nebude omezen.
 8. Zkopírujte adresu URL pro přihlášení, kterou bude třeba sdělit testerům.
 9. Vedle položky Kanál zpětné vazby zadejte e-mailovou adresu nebo adresu URL, kam mají testeři zadávat zpětnou vazbu. Kanál zpětné vazby vaší aplikace se bude uživatelům zobrazovat na přihlašovací stránce testerů.
 10. Vyberte Uložit.
Vytvoření dalších kanálů uzavřeného testování pro vývojářské týmy

V některých případech můžete potřebovat další kanály uzavřeného testování. Můžete například mít různé vývojářské týmy, které potřebují odstraňovat chyby v různých funkcích. Pokud si každý tým vytvoří vlastní testovací kanál, mohou v jednu chvíli pracovat na různých funkcích.

V dalších testovacích kanálech můžete vytvořit seznam e-mailových adres testerů nebo testery spravovat pomocí Skupin Google Groups či komunit na Google+. Velikost těchto skupin není nijak omezena. 

Vytvoření dalšího testovacího kanálu

 1. Přihlaste se do služby Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. V nabídce vlevo vyberte Správa vydání > Vydání aplikace.
 4. Vedle uzavřeného kanálu vyberte Vytvořit uzavřený kanál.
 5. Zadejte název kanálu. Název kanálu bude použit ve službě Play Console a v rozhraní Google Play Developer API jako jméno kanálu.
 6. Vyberte Vytvořit kanál.
 7. Vyberte, zda chcete testery spravovat pomocí e-mailových adres, Skupin Google nebo Komunit Google+.
 8. Zkopírujte adresu URL pro přihlášení, kterou bude třeba sdělit testerům.
 9. Vedle položky Kanál zpětné vazby zadejte e-mailovou adresu nebo adresu URL, kam mají testeři zadávat zpětnou vazbu. Kanál zpětné vazby vaší aplikace se bude uživatelům zobrazovat na přihlašovací stránce testerů.
 10. Klikněte na Uložit.

Tipy k testování a podpora

Když vytvoříte další uzavřené kanály, následující funkce nebudou podporovány:

Správa testerů pro herní služby Google Play

Pokud používáte herní služby Google Play, skupiny testerů jsou mezi vaším balíčkem APK nebo App Bundle a herními službami Google Play automaticky sdíleny.

Na stránce Herní služby > Testování můžete pomocí přepínače testerů automaticky zahrnout všechny uživatele, kteří jsou pro balíček APK nebo App Bundle přihlášeni k testování.

Jednotlivé testery pro herní služby Google Play můžete také přidat ručně:

 1. Přihlaste se do služby Play Console.
 2. Klikněte na Herní služby Games services.
 3. Vyberte hru.
 4. V nabídce vlevo klikněte na Testování > Přidat testery.
 5. Zadejte e-mailové adresy, které chcete přidat. E-mailové adresy musejí být platnými účty Google, které používají Google+.
 6. Vyberte Přidat.

Po přihlášení do testovací skupiny se uživatelé mohou přihlásit pomocí účtu Google+, dosahovat úspěchů (ve fázi konceptu i publikovaných) a přidávat záznamy do konceptů výsledkových tabulek nebo do publikovaných výsledkových tabulek.

Krok 2: Vytvoření vydání

Jakmile nastavíte podrobnosti testování aplikace, můžete podle těchto pokynů vytvořit a publikovat vydání.

Další informace o správě dostupnosti kanálů alfa a beta v jednotlivých zemích nalezete v článku o distribuci vydání aplikace v konkrétních zemích

Krok 3: Sdílení adresy URL k přihlášení s uživateli

Po vytvoření testu získáte adresu URL aplikace, kterou můžete sdílet s testery.
 • Odkaz k přihlášení se zobrazuje pouze v případě, že je aplikace ve stavu Publikováno. U aplikací ve stavu Koncept nebo Čeká na publikování se odkaz k přihlášení nezobrazí.
 • Po kliknutí na přihlašovací odkaz testeři obdrží vysvětlení toho, co to znamená být testerem, a budou se moci přihlásit. Každý tester se musí přihlásit prostřednictvím odkazu pro přihlášení.
 • Pokud jste zahájili uzavřené testování s využitím Skupiny Google nebo Komunity Google+, uživatelé musí být před přihlášením k testování členy příslušné skupiny nebo komunity. 

Krok 4: Získání zpětné vazby

Až si testeři aplikaci nainstalují, během několika minut se jim automaticky aktualizuje na testovací verzi.

Protože testeři u aplikací na Google Play nemohou přidávat veřejné recenze, měli byste pro ně vytvořit kanál zpětné vazby, případně jim sdělit, jakým způsobem vám mohou předávat své názory (např. e-mailem, na webu nebo zprávou ve fóru).

Pokud jste zahájili otevřené testování, testeři vám prostřednictvím Google Play budou moci poskytnout soukromou zpětnou vazbu.

Krok 5: Ukončení testu

Postup odstranění uživatelů z testování aplikace: 

 1. Přihlaste se do služby Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. V nabídce vlevo vyberte Správa vydání > Vydání aplikace.
 4. Vedle testu, který chcete ukončit, vyberte Spravovat.
 5. Rozbalte kartu Spravovat testery.
 6. Po ukončení testu již testeři nebudou dostávat aktualizace, ale aplikace jim v zařízení zůstane nainstalovaná.
  • Chcete-li odstranit vytvořený kanál uzavřeného testování, vyberte Deaktivovat kanál. Deaktivované kanály zobrazíte na stránce Vydání aplikace v sekci Uzavřené kanály.  
  • Chcete-li ukončit otevřený test, uzavřený test alfa verze nebo interní test, vyberte Odstranit testery

Kódy verzí a stavy testovacích kanálů

Požadavky na kódy verzí

Uživatelé dostanou verzi aplikace, která: 

 • má nejvyšší kód verze kompatibilní s jejich zařízením,
 • byla publikována v kanálu, ze kterého uživatel může odebírat obsah.

Z kanálu produkce mohou odebírat obsah všichni uživatelé. Pokud bude v kanálu produkce publikován balíček APK s vyšším kódem verze než v kanálu testování, ke kterému se uživatel přihlásil, uživatel dostane balíček APK z kanálu produkce.

Uživatelé, kteří mohou dostávat obsah z více kanálů, dostanou balíček APK s nejvyšším kódem verze publikovaný v jednom z odpovídajících kanálů.

Aby uživatel mohl odebírat obsah z kanálu testování, musí splňovat tato kritéria:

 • být zahrnut do konfigurace spravovaného kanálu,
 • přihlásit se do odpovídajícího programu testování.

Příklad: Z kanálu otevřeného testování mohou dostávat obsah všichni uživatelé, kteří se přihlásili do programu testování. Uživatelé, kteří se přihlásili do programu interního testování, nebudou dostávat obsah z kanálů otevřeného a uzavřeného testování, i když jsou zahrnuti v konfiguraci spravovaných testerů. Tito uživatelé nedostanou balíčky APK s vyšším kódem verze publikované v uvedených kanálech.

Další informace o verzích aplikací

Stavy testovacích kanálů

Při publikování vydání se mohou zobrazit ověřovací zprávy s upozorněním, že uživatelé určitého kanálu obdrží balíčky APK nebo App Bundle, které byly vydány pro jiný kanál – tzv. přechod na stabilnější kanál. 

Terminologie a stavy přechodu na stabilnější kanál

 • Zastínění: Jeden soubor APK zastíní jiný, když je zpřístupněn části nebo všem zařízením se stejnou konfigurací a má vyšší kód verze.
 • Povýšení: Všechny aktivní soubory APK v kanálu jsou zahrnuty mezi aktivními soubory APK ve stabilnějším kanálu (např. všechny aktivní soubory APK v kanálu beta jsou aktivní také v produkčním kanálu). Může k tomu dojít, když soubory APK vydáte nejprve v testovacím kanálu a po otestování je publikujete jako stabilnější vydání.
 • Nahrazení: Všechny aktivní soubory APK v kanálu jsou zcela zastíněny aktivními soubory APK s vyšším kódem verze ve stabilnějším kanálu. Žádný ze souborů APK v kanálu není poskytován uživatelům. Všichni uživatelé získají soubor APK ze stabilnějšího kanálu. To znamená, že testovací program představovaný nahrazeným kanálem byl opuštěn.
 • Částečné zastínění: Nejméně jeden aktivní soubor APK v kanálu je zastíněn aktivním souborem APK s vyšším kódem verze ve stabilnějším kanálu. Někteří uživatelé kanálu beta proto získají soubor APK z kanálu beta, zatímco jiní mohou získat soubor APK z produkčního kanálu. Pravděpodobně se jedná o chybu při přiřazování kódů verzí.

Související obsah

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?