Configurar una prova oberta, tancada o interna

Amb Play Console pots provar l'aplicació amb grups concrets d'usuaris o fer una prova oberta en què puguin participar els usuaris de Google Play.

Abans de començar

 • Requisits de correu electrònic: els usuaris necessiten un compte de Google (@gmail.com) o de G Suite per participar en una prova.
 • Canvis a Preus i distribució: els canvis que facis a la pàgina Preus i distribució de l'aplicació afectaran les versions actuals i futures en tots els canals.
  • Nota sobre les proves internes: hi ha algunes excepcions de distribució per països i de pagament. Per obtenir més informació, ves a la secció sobre la configuració d'una prova interna.

 • Versió
  • Et recomanem que provis l'aplicació abans de llançar-ne la versió de producció.
  • Després de publicar per primer cop una prova oberta, tancada o interna, l'enllaç de la prova pot tardar unes quantes hores a estar disponible per als verificadors. Els canvis addicionals poden tardar més temps.
 • Afegir organitzacions a una prova
  • Per afegir verificadors associats a una organització que utilitza Google Play gestionat, ves a la pàgina Preus i distribució de l'aplicació i marca la casella al costat de l'opció "Activa les funcions avançades de Google Play gestionat".
  • Si l'aplicació és privada, també cal que afegeixis a la llista d'organitzacions a les quals s'orienta l'aplicació l'organització associada a la prova.
 • Ressenyes: els verificadors no poden enviar ressenyes públiques.
 • Aplicacions de pagament: si estàs provant una aplicació de pagament mitjançant una prova oberta o tancada, això no eximeix els verificadors d'haver-la de comprar. Si estàs provant una aplicació de pagament mitjançant una prova interna, els verificadors poden instal·lar-la de manera gratuïta.

Quina és la diferència entre una prova oberta, una tancada i una interna?

Prova interna: pots distribuir ràpidament l'aplicació per fer-ne proves internes i revisions de control de qualitat. 

Tancada: pots crear una versió tancada per fer proves de versions de prellançament de l'aplicació amb un conjunt més ampli de verificadors. Un cop hagis fet la prova amb un grup reduït d'empleats o usuaris de confiança, pots ampliar la prova a una versió oberta. A la pàgina Versions de l'aplicació, hi haurà disponible un canal alfa com a prova tancada inicial. Si cal, també pots crear canals tancats addicionals i assignar-los un nom.

Si fas proves d'una aplicació que has publicat anteriorment, només els usuaris del grup de proves rebran l'actualització de la versió tancada.

Oberta: pots crear una versió oberta per dur a terme una prova amb un grup d'usuaris gran i perquè la versió de prova de l'aplicació estigui disponible a Google Play. Si duus a terme una prova oberta, qualsevol usuari podrà participar en el programa de proves i enviar-te suggeriments privats. Abans de triar aquesta opció, comprova que l'aplicació i la seva fitxa de Play Store estiguin a punt per mostrar-se a Google Play.

Nota: ja no pots crear proves alfa obertes ni proves beta tancades. Continuaràs tenint accés a totes les proves alfa obertes o beta tancades que estiguin en curs. 

Replega-ho tot Desplega-ho tot

Consells

Com començo?

Et recomanem que comencis amb una prova interna i que, més endavant, l'ampliïs a un grup reduït de verificadors en una prova tancada.

Quan és recomanable fer servir una prova interna?

En crear una prova interna, llances l'aplicació immediatament als verificadors interns. Això pot ajudar-te a identificar problemes i rebre suggeriments en una fase primerenca del procés de desenvolupament. Una prova interna és:

 • Ràpida: pots distribuir aplicacions a través del canal de prova interna molt més de pressa que als canals obert o tancat. Quan publiques un APK o un app bundle nous al canal de prova interna, passen a estar disponibles per als verificadors en qüestió de minuts.
  • Nota: si publiques una aplicació per primera vegada, la prova interna de l'aplicació pot tardar fins a 48 hores a estar disponible.

 • Flexible: una prova interna es pot adaptar a les diferents fases de prova, com ara les proves internes, les revisions de control de qualitat i la depuració posterior al llançament.
 • Segura: amb el canal de prova interna, l'aplicació de prova es distribueix als usuaris a través de Play Store.
Puc dur a terme diverses proves per a la mateixa aplicació alhora?

Per fer-ho, has de tenir en compte el següent:

 • En qualsevol moment, pots dur a terme diverses proves tancades i una prova oberta.
 • Si un usuari activa la prova interna de l'aplicació, ja no podrà rebre la prova oberta o tancada. Perquè l'usuari hi recuperi l'accés, caldrà que desactivi la prova interna i torni a activar la prova oberta o tancada.

Pas 1: configura els detalls de la prova

Triar un mètode de proves

Prova interna: gestionar fins a 100 verificadors

Pots crear una llista de verificadors interns a partir de les seves adreces electròniques. Una prova interna pot tenir fins a 100 verificadors per aplicació.

En configurar una prova interna, tingues en compte els factors següents:

 • Distribució per països: pots afegir usuaris de qualsevol ubicació a la prova interna. Si un verificador intern és en un país on la versió de producció, oberta o tancada de l'aplicació no està disponible, l'usuari rebrà la prova interna igualment.
 • Pagament: en el cas de les aplicacions de pagament, els verificadors poden instal·lar la versió de prova interna de manera gratuïta. Els verificadors han de pagar per les compres des de l'aplicació, a menys que també s'afegeixin a una llista de verificadors amb llicència.
 • Regles d'exclusió de dispositius: les regles d'exclusió de dispositius no s'apliquen als verificadors interns.
 • Revisions de política i seguretat: és possible que les proves internes no s'hagin sotmès a les revisions habituals de seguretat i de polítiques de Google Play.

Iniciar una prova interna

 Crear una llista de verificadors

Si ja has creat la llista de verificadors, omet aquesta secció i ves directament a les instruccions sobre com es poden afegir verificadors.

 1. Inicia la sessió a Play Console.
 2. Al menú de l'esquerra, selecciona Configuració Settings gear > Gestiona els verificadors > Crea una llista.
 3. Escriu un nom per identificar la llista de verificadors.
 4. Afegeix les adreces electròniques separades per comes o fes clic a Penja el CSV. Si fas servir un fitxer .CSV, escriu cada adreça electrònica en una fila diferent sense comes. En penjar un fitxer .CSV, se sobreescriuran totes les adreces electròniques que hagis afegit.
 5. Selecciona Crea una llista.

Afegir verificadors

 1. Inicia la sessió a Play Console.
 2. Selecciona una aplicació.
 3. Al menú de l'esquerra, selecciona Gestió de versions > Versions de l'aplicació.
 4. Al costat del canal de prova interna, selecciona Gestiona el canal de prova interna.
 5. Desplega la secció "Gestiona els verificadors". Si està buida, comprova que hagis penjat un APK o un app bundle al canal de prova interna.
 6. Al costat de l'opció "Tria un mètode de proves", selecciona Prova interna.
 7. A la secció "Usuaris", marca la casella al costat de la llista que vulguis utilitzar.
 8. Copia l'URL d'activació que hauràs de compartir amb els verificadors.
 9. Al costat de "Canal per a suggeriments", afegeix una adreça electrònica o un URL per rebre els suggeriments dels verificadors. El canal per a suggeriments de l'aplicació es mostrarà als usuaris a la pàgina d'activació per a verificadors.
 10. Selecciona Desa.
Prova tancada: gestionar els verificadors per l'adreça electrònica

En una prova tancada, pots crear una llista de verificadors a partir de les adreces electròniques. Pots crear un total de 200 llistes i cada llista pot tenir fins a un màxim de 2.000 usuaris. Pots crear fins a 50 llistes per canal.

Iniciar una prova tancada

Crear una llista de verificadors

Si ja has creat la llista de verificadors, omet aquesta secció i ves directament a les instruccions sobre com es poden afegir verificadors.

 1. Inicia la sessió a Play Console.
 2. Al menú de l'esquerra, selecciona Configuració Configuració > Gestiona els verificadors > Crea una llista.
 3. Escriu un nom per identificar la llista de verificadors. Pots fer servir la mateixa llista per a proves futures de qualsevol aplicació.
 4. Afegeix les adreces electròniques separades per comes o fes clic a Penja el CSV. Si fas servir un fitxer .CSV, escriu cada adreça electrònica en una fila diferent sense comes. En penjar un fitxer .CSV, se sobreescriuran totes les adreces electròniques que hagis afegit.
 5. Selecciona Crea una llista.

Afegir verificadors

 1. Inicia la sessió a Play Console.
 2. Selecciona una aplicació.
 3. Al menú de l'esquerra, selecciona Gestió de versions > Versions de l'aplicació.
 4. Al costat del canal tancat, selecciona Gestiona.
 5. Desplega la secció "Gestiona els verificadors". Si està buida, comprova que hagis penjat un APK o un app bundle.
 6. Al costat de l'opció "Tria un mètode de proves", selecciona Prova tancada.
 7. A la secció "Usuaris", marca la casella del costat de la llista que vulguis utilitzar.
 8. Copia l'URL d'activació que hauràs de compartir amb els verificadors.
 9. Al costat de "Canal per a suggeriments", afegeix una adreça electrònica o un URL per rebre els suggeriments dels verificadors. El canal per a suggeriments de l'aplicació es mostrarà als usuaris a la pàgina d'activació per a verificadors.
 10. Si estàs configurant una prova dins d'una organització, introdueix-ne un identificador i el nom a la secció "Organitzacions".
 11. Selecciona Desa.
Prova tancada: gestionar els verificadors amb Grups de Google
 1. Inicia la sessió a Play Console.
 2. Selecciona una aplicació.
 3. Al menú de l'esquerra, selecciona Gestió de versions > Versions de l'aplicació.
 4. Al costat del canal tancat, selecciona Gestiona.
 5. Desplega la secció "Gestiona els verificadors". Si està buida, comprova que hagis penjat un APK o un app bundle.
 6. Al costat de "Mètode de prova", selecciona Prova alfa mitjançant Grups de Google.
 7. Introdueix l'adreça electrònica del grup de Google fent servir el format següent: nomdelgrup@googlegroups.com.
 8. Copia l'URL d'activació que hauràs de compartir amb els verificadors.
 9. Si estàs configurant una prova dins d'una organització, introdueix-ne un identificador i el nom a la secció "Organitzacions".
 10. Selecciona Desa.

Nota: Google+ deixarà d'estar disponible a partir de 2019. Per aquest motiu, ja no pots afegir comunitats de Google+ als canals de prova tancada. Si ja tens alguna comunitat de Google+ configurada per gestionar verificadors, seguirà en funcionament durant el període de transició. Et recomanem que facis una migració a Grups de Google dels verificadors que formin part de Comunitats de Google+, o bé que els gestionis mitjançant l'adreça electrònica.

Prova oberta: fer que l'aplicació de prova estigui disponible a Google Play

Si configures una prova oberta, els usuaris poden trobar l'aplicació de prova a Google Play. La teva aplicació ha d'estar preparada per publicar-se a Google Play abans de triar aquesta opció.

 • Per a aplicacions amb accés anticipat (aplicacions noves de les quals no s'ha publicat cap versió de producció): per trobar la prova oberta, els usuaris poden fer una cerca a Google Play. Quan n'hagin trobat la fitxa, podran instal·lar l'aplicació normalment.
 • Per a aplicacions amb una versió de producció publicada: els usuaris poden activar la prova oberta des de la teva fitxa de Play Store.

També pots compartir un enllaç d'URL en un lloc web o un correu electrònic. Els usuaris que el tinguin poden accedir a la prova oberta.

Iniciar una prova oberta

 1. Inicia la sessió a Play Console.
 2. Selecciona una aplicació.
 3. Al menú de l'esquerra, selecciona Gestió de versions > Versions de l'aplicació.
 4. Al costat del canal obert, selecciona Gestiona.
 5. Desplega la secció "Gestiona els verificadors". Si està buida, comprova que hagis penjat un APK o un app bundle.
 6. Al costat de l'opció "Tria un mètode de proves", selecciona Prova beta oberta.
 7. Opcional: escriu el nombre màxim d'usuaris que vols que provin l'aplicació (com a mínim han de ser 1.000). Si no especifiques res, no es farà servir cap nombre màxim.
 8. Copia l'URL d'activació que hauràs de compartir amb els verificadors.
 9. Al costat de "Canal per a suggeriments", afegeix una adreça electrònica o un URL per rebre els suggeriments dels verificadors. El canal per a suggeriments de l'aplicació es mostrarà als usuaris a la pàgina d'activació per a verificadors.
 10. Selecciona Desa.
Crear canals de prova tancada addicionals per als equips de desenvolupament

En alguns casos, és possible que necessitis canals de prova tancada addicionals. Per exemple, posem per cas que tens diversos equips de desenvolupament que han de donar resposta a errors en diferents funcions. Si cada equip crea el seu propi canal de prova, es pot treballar amb les funcions al mateix temps.

Amb els canals de prova addicionals, pots crear una llista de verificadors a partir de les adreces electròniques o gestionar els verificadors per Grups de Google o Comunitats de Google+. No hi ha límits de mida per a aquests grups. 

Crear un canal de prova addicional

 1. Inicia la sessió a Play Console.
 2. Selecciona una aplicació.
 3. Al menú de l'esquerra, selecciona Gestió de versions > Versions de l'aplicació.
 4. Al costat del canal tancat, selecciona Crea un canal tancat.
 5. Assigna un títol al canal. El títol del canal s'utilitza a Play Console i a l'API de desenvolupador de Google Play com a nom del canal.
 6. Selecciona Crea un canal.
 7. Selecciona si vols gestionar els verificadors per adreces electròniques, Grups de Google o Comunitats de Google+.
 8. Copia l'URL d'activació que hauràs de compartir amb els verificadors.
 9. Al costat de "Canal per a suggeriments", afegeix una adreça electrònica o un URL per rebre els suggeriments dels verificadors. El canal per a suggeriments de l'aplicació es mostrarà als usuaris a la pàgina d'activació per a verificadors.
 10. Selecciona Desa.

Consells i assistència per a les proves

A l'hora de crear canals tancats addicionals, no s'admeten les funcions següents:

Gestionar els verificadors per als Serveis de jocs de Google Play

Si fas servir els Serveis de jocs de Google Play, els grups de verificadors es comparteixen automàticament entre el teu APK o app bundle i els Serveis de jocs de Google Play.

A la pàgina Serveis de jocs > Proves, pots utilitzar el botó d'activació per a verificadors per incloure automàticament els usuaris que hagin activat les proves per al teu APK o app bundle.

Per afegir manualment verificadors concrets per als Serveis de jocs de Google Play, segueix els passos següents:

 1. Inicia la sessió a Play Console.
 2. Fes clic a Serveis de jocs Games services.
 3. Selecciona un joc.
 4. Al menú de l'esquerra, fes clic a Proves > Afegeix verificadors.
 5. Escriu les adreces electròniques que vulguis afegir. Les adreces electròniques han de ser comptes de Google vàlids que facin servir Google+.
 6. Selecciona Afegeix.

Una vegada els usuaris hagin activat l'accés al grup de proves, podran iniciar la sessió amb Google+, obtenir assoliments i publicar en marcadors, ja sigui en esborrany o publicats.

Pas 2: crea una versió

Un cop hagis configurat els detalls de la prova de l'aplicació, pots crear i llançar una versió seguint aquestes instruccions.

Per obtenir informació detallada sobre com pots gestionar la disponibilitat per països als canals alfa i beta de l'aplicació, consulta com pots distribuir les versions de l'aplicació en països concrets

Pas 3: comparteix l'URL d'activació amb els usuaris

Després de crear una prova, obtindràs un enllaç d'URL que dirigirà a la teva aplicació i que podràs compartir amb els verificadors.
 • L'enllaç d'activació només es mostrarà quan l'aplicació estigui publicada. Les aplicacions en fase d'esborrany o pendents de publicació no incorporaran cap enllaç d'activació.
 • Quan hi facin clic, els verificadors rebran un enllaç d'activació i una explicació del que significa ser verificador. Cadascun dels verificadors ha de fer servir aquest enllaç per fer efectiva l'activació.
 • Si dus a terme una prova tancada amb un grup de Google o una comunitat de Google+, els usuaris han d'unir-se al grup o a la comunitat abans d'activar la prova. 

Pas 4: obtén suggeriments

Després que els verificadors hagin instal·lat l'aplicació, rebran automàticament una notificació perquè utilitzin la versió de prova en qüestió de minuts.

Els verificadors no poden escriure ressenyes públiques a Google Play. Per aquest motiu és bona idea incloure un canal perquè els usuaris puguin enviar els seus suggeriments, o bé informar-los del mitjà amb què ho poden fer (per correu electrònic, en un lloc web o en un fòrum).

Si dus a terme una prova oberta, els verificadors també et poden enviar suggeriments privats a través de Google Play.

Pas 5: finalitza una prova

Per suprimir usuaris de la prova de l'aplicació, segueix els passos següents: 

 1. Inicia la sessió a Play Console.
 2. Selecciona una aplicació.
 3. Al menú de l'esquerra, selecciona Gestió de versions > Versions de l'aplicació.
 4. Al costat de la prova que vulguis finalitzar, selecciona Gestiona.
 5. Desplega la targeta "Gestiona els verificadors".
 6. Després de completar una prova, els verificadors no rebran actualitzacions però l'aplicació es mantindrà instal·lada al seu dispositiu.
  • Per suprimir un canal de prova que hagis creat, selecciona Desactiva el canal. Pots accedir als canals desactivats a la pàgina Versions de l'aplicació de la secció "Canals tancats".  
  • Per finalitzar una prova oberta, interna o alfa tancada, selecciona Suprimeix els verificadors

Codis de versió i estats dels canals de prova

Requisits del codi de versió

Els usuaris reben la versió de l'aplicació que té les característiques següents: 

 • Té el codi de versió més recent compatible amb el seu dispositiu.
 • S'ha publicat en un canal que poden rebre.

Tots els usuaris són sempre aptes per rebre el canal de producció. Si un APK amb un codi de versió posterior es publica al canal de producció en lloc de fer-ho al canal de proves que havia activat l'usuari, l'usuari rebrà l'APK de producció.

Els usuaris aptes per rebre diversos canals rebran l'APK amb el codi de versió més recent que s'hagi publicat en els canals corresponents.

Perquè un usuari sigui apte per rebre un canal de proves, ha de complir els requisits següents:

 • Estar inclòs a la configuració del canal gestionat.
 • Haver activat el programa de proves corresponent.

Per exemple, tots els usuaris que hagin activat el programa de proves són aptes per al canal de prova oberta. Els usuaris que hagin activat el programa de prova interna no són aptes per als canals de prova oberta ni tancada, encara que estiguin inclosos a la configuració de verificadors gestionats. Aquests usuaris no rebran els APK amb el codi de versió més recent publicats en aquests canals.

Obtén més informació sobre com pots controlar les versions de les aplicacions.

Estats dels canals de prova

Quan facis el llançament de la teva versió, és possible que vegis missatges de validació que indiquen el moment en què els usuaris d'un canal determinat reben els APK o els app bundles que s'han publicat en un altre canal. Aquesta situació s'anomena "estat alternatiu del canal". 

Estats i termes alternatius

 • Ocult: un APK n'oculta un altre quan té un codi de versió posterior i tota la configuració del dispositiu al qual proporciona servei, o bé una part, és la mateixa.
 • Promogut: tots els APK actius del canal s'inclouen als APK actius del canal alternatiu (per exemple, tots els APK actius del canal beta també estan actius al canal de producció). És possible que ho vegis si primer publiques en un canal de prova i després publiques els APK de prova en una versió més estable.
 • Substituït: tots els APK actius d'un canal estan completament ocults pels APK actius amb codis de versió posteriors al seu canal alternatiu. Cap dels APK del canal arriba als usuaris, atès que tots reben un APK del canal alternatiu. Això significa que el programa de proves que representa el canal substituït s'ha abandonat.
 • Ocult parcialment: com a mínim un dels APK actius d'un canal està ocult per un APK amb un codi de versió posterior al seu canal alternatiu. Això significa que alguns dels usuaris beta reben un APK del canal beta, mentre que és possible que altres rebin un APK de producció. El més probable és que es tracti d'un error a l'hora d'assignar els codis de versió.

Contingut relacionat

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?