แปลภาษาแอปของคุณ

เมื่อเพิ่มคำแปลให้หน้าข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ของแอป ไฟล์ APK หรือผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในแอป ผู้ใช้ทั่วโลกก็จะได้สัมผัสประสบการณ์การใช้งานแอปในแบบที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่น

เพิ่มคำแปลให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store

หากค่ากำหนดภาษาของผู้ใช้ตรงกับภาษาของคำแปลที่คุณได้เพิ่มเข้าไป ผู้ใช้จะเห็นแอปในเวอร์ชันแปล คุณยังเพิ่มเนื้อหากราฟิกที่แปลแล้วสำหรับหน้ารายชื่อร้านค้าได้อีกด้วย

เมื่อเพิ่มคำแปลข้อความโดยไม่มีเนื้อหากราฟิกที่แปลแล้ว เนื้อหากราฟิกของแอปจะแสดงโดยใช้ภาษาเริ่มต้น

เพิ่มคำแปลข้อความของคุณเองและเนื้อหากราฟิกที่แปลแล้ว
 1. ลงชื่อเข้าใช้ Play Console
 2. เลือกแอป
 3. ที่เมนูทางซ้าย ให้คลิกการแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store > ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store
 4. ในส่วน "รายละเอียดผลิตภัณฑ์" คลิกจัดการคำแปล > เพิ่มข้อความแปลของตนเอง
 5. เลือกภาษา
 6. เพิ่มคำแปลของคุณ
 7. บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ดูภาษาที่ใช้ได้

คุณจัดหาคำแปลของตัวเองได้ในภาษาต่อไปนี้

 • แอฟริคานส์ – af
 • อัมฮาริก – am
 • อาหรับ – ar
 • อาร์เมเนีย – hy-AM
 • อาเซอร์ไบจัน – az-AZ
 • บาสก์ – eu-ES
 • เบลารุส – be
 • เบงกาลี – bn-BD
 • บัลแกเรีย – bg
 • พม่า – my-MM
 • คาตาลัน – ca
 • จีน (ฮ่องกง) – zh-HK
 • จีน (ตัวย่อ) – zh-CN
 • จีน (ดั้งเดิม) – zh-TW
 • โครเอเชีย – hr
 • เช็ก – cs-CZ
 • เดนมาร์ก – da-DK
 • ดัตช์ – nl-NL
 • อังกฤษ – en-AU
 • อังกฤษ – en-CA
 • อังกฤษ – en-IN
 • อังกฤษ – en-SG
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร) – en-GB
 • อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) – en-US
 • เอสโตเนีย – et
 • ฟิลิปปินส์ – fil
 • ฟินแลนด์ – fi-FI
 • ฝรั่งเศส – fr-FR
 • ฝรั่งเศส (แคนาดา) – fr-CA
 • กาลิเซีย – gl-ES
 • จอร์เจีย – ka-GE
 • เยอรมัน – de-DE
 • กรีก – el-GR
 • ฮีบรู – iw-IL
 • ฮินดี – hi-IN
 • ฮังการี – hu-HU
 • ไอซ์แลนด์ – is-IS
 • อินโดนีเซีย – id
 • อิตาลี – it-IT
 • ญี่ปุ่น – ja-JP
 • กันนาดา – kn-IN
 • เขมร – km-KH
 • เกาหลี (เกาหลีใต้) – ko-KR
 • คีร์กีซ – ky-KG
 • ลาว – lo-LA
 • ลัตเวีย – lv
 • ลิทัวเนีย – lt
 • มาซิโดเนีย – mk-MK
 • มลายู – ms
 • มาลายาลัม – ml-IN
 • มาราฐี – mr-IN
 • มองโกเลีย – mn-MN
 • เนปาล – ne-NP
 • นอร์เวย์ – no-NO
 • เปอร์เซีย – fa
 • โปแลนด์ – pl-PL
 • โปรตุเกส (บราซิล) – pt-BR
 • โปรตุเกส (โปรตุเกส) – pt-PT
 • โรมาเนีย – ro
 • โรมานช์ – rm
 • รัสเซีย – ru-RU
 • เซอร์เบีย – sr
 • สิงหล – si-LK
 • สโลวัก – sk
 • สโลวีเนีย – sl
 • สเปน (ละตินอเมริกา) – es-419
 • สเปน (สเปน) – es-ES
 • สเปน (สหรัฐอเมริกา) – es-US
 • สวาฮีลี – sw
 • สวีเดน – sv-SE
 • ทมิฬ – ta-IN
 • เตลูกู – te-IN
 • ไทย – th
 • ตุรกี – tr-TR
 • ยูเครน – uk
 • เวียดนาม – vi
 • ซูลู – zu
ซื้อและนำคำแปลข้อความไปใช้

ซื้อบริการแปล

เมื่อใช้บริการแปลแอป คุณซื้อบริการแปลจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามซึ่งเป็นมืออาชีพได้ คุณจะได้ประสานงานกับผู้ให้บริการโดยตรงเพื่อจัดการคำแปล ตลอดจนแก้ปัญหาต่างๆ ที่เราให้ความช่วยเหลือ

พึงระลึกเสมอว่าคำแปลยังไม่พร้อมใช้งานสำหรับคู่ภาษาต้นทางและภาษาเป้าหมายบางคู่ภาษา

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Play Console
 2. เลือกแอป
 3. ที่เมนูทางซ้าย ให้คลิกการแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store > บริการแปล
 4. ที่มุมขวาบน ให้คลิกคำสั่งซื้อใหม่
 5. เลือกภาษาต้นทางที่ใช้ในข้อความต้นฉบับ
 6. เลือกภาษาเป้าหมายสำหรับการแปล
 7. ทำเครื่องหมายช่อง "ข้อความข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store"
 8. ตรวจสอบหรือเพิ่มข้อความ
  • หากต้องการอัปโหลดภาพหน้าจอและเอกสารประกอบอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือนักแปล ให้ไปที่ด้านล่างของหน้าจอ แล้วเลือกเพิ่มไฟล์ ข้าง "ข้อมูลเพิ่มเติม"
 9. ทำการซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ ในหน้าชำระเงิน คุณจะเห็นวันที่คาดว่าจะนำส่ง
 10. เมื่อคำแปลเสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล

นำคำแปลไปใช้

หลังจากคำแปลเสร็จสมบูรณ์แล้ว ต่อไปนี้คือวิธีนำคำแปลไปใช้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Play Console
 2. เลือกแอป
 3. ที่เมนูทางซ้าย ให้คลิกการแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store > บริการแปล
 4. ข้างภาษาที่ต้องการนำไปใช้ ให้เลือกนำไปใช้
 5. ระบบจะนำคุณไปที่หน้าข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
หากคุณไม่ได้เพิ่มหรือซื้อบริการแปล

แม้ว่าการใช้คำแปลจากเจ้าของภาษาเป็นวิธีที่ดีที่สุด แต่ผู้ใช้ Google Play ใช้คำแปลอัตโนมัติของข้อมูลผลิตภัณฑ์ในสโตร์ของแอปได้

หากผู้ใช้เยี่ยมชมหน้าข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ของแอปบน Google Play ในภาษาที่คุณยังไม่ได้แปล ผู้ใช้จะเลือกดูหน้าของแอปที่ผ่านการแปลอัตโนมัติได้ อย่างไรก็ตาม ที่บริเวณใกล้ด้านบนสุดของหน้า จะมีข้อความแจ้งให้ทราบว่าคำแปลดังกล่าวมาจากการแปลอัตโนมัติ พร้อมมีตัวเลือกให้ผู้ใช้เลือกดูรายชื่อร้านค้าในภาษาเริ่มต้นแทนได้

หมายเหตุ: คำแปลอัตโนมัติไม่พร้อมใช้งานในภาษาอาร์เมเนีย เรโต-โรแมนซ์ ตากาล็อก และซูลู

ซื้อและใช้คำแปลแอปอื่นๆ

เมื่อใช้บริการแปลแอป คุณซื้อคำแปลสำหรับสตริง APK หรือสินค้าในแอปจากผู้ให้บริการที่เป็นมืออาชีพได้ คุณจะได้ประสานงานกับผู้ให้บริการโดยตรงเพื่อจัดการคำแปล ตลอดจนแก้ปัญหาต่างๆ ที่เราให้ความช่วยเหลือ

พึงระลึกเสมอว่าคำแปลยังไม่พร้อมใช้งานสำหรับคู่ภาษาต้นทางและภาษาเป้าหมายบางคู่ภาษา

สตริงข้อความ APK
 1. ลงชื่อเข้าใช้ Play Console
 2. เลือกแอป
 3. ที่เมนูทางซ้าย ให้คลิกการแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store > บริการแปล
 4. ที่มุมขวาบน ให้คลิกคำสั่งซื้อใหม่
 5. เลือกภาษาต้นทางที่ใช้ในข้อความต้นฉบับ
 6. เลือกภาษาเป้าหมายสำหรับการแปล
 7. ทำเครื่องหมายช่อง "สตริง APK"
 8. ในการเพิ่มไฟล์ XML ต้นฉบับ ให้เลือกเพิ่มไฟล์
  • หากต้องการอัปโหลดภาพหน้าจอและเอกสารประกอบอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือนักแปล ให้ไปที่ด้านล่างของหน้าจอ แล้วเลือกเพิ่มไฟล์ ข้าง "ข้อมูลเพิ่มเติม"
 9. ทำการซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ ในหน้าชำระเงิน คุณจะเห็นวันที่คาดว่าจะนำส่ง
 10. เมื่อคำแปลเสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล

เมื่อคุณเพิ่มคำแปลสำหรับสตริงข้อความของแอปแล้ว คุณอัปโหลดไฟล์ APK ที่แปลแล้วไปยัง Google Play ได้ หากค่ากำหนดภาษาของผู้ใช้ตรงกับภาษาของคำแปลที่คุณได้เพิ่มเข้าไป ผู้ใช้จะเห็นแอปในเวอร์ชันแปล

ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในแอป

ซื้อบริการแปล

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Play Console
 2. เลือกแอป
 3. ที่เมนูทางซ้าย ให้คลิกการแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store > บริการแปล
 4. ที่มุมขวาบน ให้คลิกคำสั่งซื้อใหม่
 5. เลือกภาษาต้นทางที่ใช้ในข้อความต้นฉบับ
 6. เลือกภาษาเป้าหมายสำหรับการแปล
 7. ทำเครื่องหมายช่อง "ข้อความผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในแอป"
 8. ในส่วน "ข้อความผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในแอป" ให้เลือกสิ่งที่ต้องการแปล
  • หากแอปมีรายการที่ไม่มีการใช้งานซึ่งจะเปิดตัวในอนาคตและต้องการคำแปล ให้เลื่อนตัวสลับ "รวมรายการที่ไม่มีการใช้งาน" ไปทางขวา หากรายการที่ไม่มีการใช้งานจะไม่มีให้ซื้ออีก คุณไม่จำเป็นต้องรวมรายการเหล่านี้ไว้ในคำขอการแปล
  • หากต้องการอัปโหลดภาพหน้าจอและเอกสารประกอบอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือนักแปล ให้ไปที่ด้านล่างของหน้าจอ แล้วเลือกเพิ่มไฟล์ ข้าง "ข้อมูลเพิ่มเติม"
 9. ทำการซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ ในหน้าชำระเงิน คุณจะเห็นวันที่คาดว่าจะนำส่ง
 10. เมื่อคำแปลเสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล

นำคำแปลไปใช้

หลังจากคำแปลเสร็จสมบูรณ์แล้ว ต่อไปนี้คือวิธีนำคำแปลไปใช้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Play Console
 2. เลือกแอป
 3. ที่เมนูทางซ้าย ให้คลิกการแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store > บริการแปล
 4. ข้างภาษาที่ต้องการนำไปใช้ ให้เลือกนำไปใช้
   

คำแนะนำด้านภาษา

ในบางกรณีคุณอาจสังเกตพบแบนเนอร์ใน Play Console พร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับการแปลซึ่งอาจช่วยเพิ่มยอดการติดตั้งได้ 

เมื่อมีข้อมูลเพียงพอ คำแนะนำเหล่านี้จะอิงตามข้อมูลต่อไปนี้

 • การกระจายยอดการติดตั้งแอปในปัจจุบันสำหรับแต่ละภาษาโดยเทียบกับแอปอื่นๆ ในหมวดหมู่เดียวกัน
 • การเพิ่มขึ้นของยอดการติดตั้งแอปในปัจจุบันสำหรับแต่ละภาษาโดยเทียบกับแอปอื่นๆ ในหมวดหมู่เดียวกัน
 • หมวดหมู่ของแอปและค่ากำหนดภาษาสำหรับหมวดหมู่ดังกล่าว
 • อัตรา Conversion ในปัจจุบันสำหรับแต่ละภาษา
 • ตลาดที่มีโอกาสสร้างรายได้สำหรับแต่ละภาษา

คำแปลที่อัปเดต

หากคุณส่งคำขอการแปลแอปที่มีคำแปลก่อนหน้า โปรดทราบว่า

 • คุณควรแปลข้อความที่มีการอัปเดตจากรุ่นก่อนหน้า โดยไม่ต้องส่งสตริงที่แปลแล้วก่อนหน้านี้
 • เมื่อสั่งซื้อบริการแปล เราจะเปรียบเทียบข้อความกับคำสั่งซื้อก่อนหน้า และจะยกเว้นข้อความที่มีอยู่จากคำสั่งซื้อเพื่อให้คุณชำระเงินเฉพาะข้อความใหม่เท่านั้น
 • หากต้องการส่งข้อความทั้งหมดมาให้แปล (รวมสตริงที่แปลแล้วก่อนหน้านี้ด้วย) ให้ยกเลิกการเลือกช่อง "นำสตริงที่แปลแล้วมาใช้ซ้ำ"

ตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อ

หากต้องการตรวจสอบสถานะของการสั่งซื้อบริการแปลให้ทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Play Console
 2. เลือกแอป
 3. ที่เมนูทางซ้าย ให้คลิกการแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store > บริการแปล คุณจะเห็นวันที่สั่งซื้อ ภาษาที่ขอ สถานะ และค่าใช้จ่ายสำหรับคำสั่งซื้อแต่ละรายการ

เปลี่ยนหรือติดต่อผู้ให้บริการแปล

เลือกผู้ให้บริการแปลภาษารายอื่นและเปรียบเทียบราคา

ในหน้าจอชำระเงิน คุณจะเห็นค่าใช้จ่ายสำหรับคำสั่งซื้อ ภายใต้ราคา ให้คลิกผู้ให้บริการรายอื่นเพื่อดูต้นทุนโดยประมาณจากผู้ให้บริการแปลรายอื่นๆ

ติดต่อผู้ให้บริการแปล
 1. ลงชื่อเข้าใช้ Play Console
 2. เลือกแอป
 3. ที่เมนูทางซ้าย ให้คลิกการแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store > บริการแปล
 4. ในคำสั่งซื้อ ให้เลือกไอคอนจุด 3 จุด  > ติดต่อผู้ให้บริการ

ดูและตรวจสอบคำแปล

หากต้องการดูแอปในอีกภาษาหนึ่งและตรวจสอบคำแปลของแอป คุณจะต้องเปลี่ยนภาษาในอุปกรณ์ Android โดยทำดังนี้

 1. เปิดแอปการตั้งค่า ในอุปกรณ์
 2. เลือกภาษาและการป้อนข้อมูล > ภาษา
 3. เลือกภาษาที่ต้องการดู
 4. ตรวจสอบแอป

ขอใบกำกับภาษี VAT

หากคุณต้องการใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับคำสั่งซื้อการแปลของคุณไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Google Payments

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร