Liên kết tài khoản nhà phát triển trên Google Play với hồ sơ thanh toán

Để bán ứng dụng có tính phí và sản phẩm trong ứng dụng trên Google Play, bạn cần thiết lập một hồ sơ trong Trung tâm thanh toán của Google. Sau khi bạn tạo hồ sơ trong trung tâm thanh toán, hồ sơ đó sẽ tự động liên kết với tài khoản Play Console của bạn. Sau đó, bạn có thể quản lý doanh thu từ ứng dụng, xem báo cáo bán hàng, nhận thanh toán doanh thu, v.v.

Lưu ý: Nếu bạn từng thiết lập một hồ sơ thanh toán hoặc tài khoản Merchant Center thì hồ sơ đó đã được liên kết với Play Console.

Cách liên kết Play Console với hồ sơ thanh toán:

  1. Mở Play Console.
  2. Nhấp vào biểu tượng Tải báo cáo xuống Báo cáo > Tài chính.
  3. Chọn Thiết lập tài khoản người bán ngay bây giờ.
  4. Nhập thông tin doanh nghiệp của bạn để hoàn tất quá trình thiết lập.

Sau khi thiết lập hồ sơ thanh toán, hãy chắc chắn rằng ứng dụng được bán theo đúng mức thuế tại vị trí của bạn.

Nếu bạn không ở vị trí hỗ trợ người bán và không sở hữu tài khoản ngân hàng bắt buộc để nhận thanh toán, thì có thể Google sẽ không có cách nào thanh toán được doanh thu cho tài khoản đó.

Mỗi lần bạn chỉ có thể liên kết một tài khoản Play Console với một hồ sơ thanh toán. Sau khi liên kết, bạn không thể hủy liên kết hoặc thay đổi chúng. Nếu cần hủy liên kết hoặc thay đổi, bạn sẽ phải đăng ký tài khoản nhà phát triển mới, thanh toán phí đăng ký một lần nữa rồi chuyển mọi ứng dụng hiện có sang hồ sơ thanh toán mới.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
92637
false