Overovanie aplikácií a odvolanie

Služba Google Play poskytuje funkciu overovania aplikácií, ktorá používateľa upozorní na inštaláciu potenciálne nebezpečných aplikácií z internetu a od obchodníkov tretích strán. V niektorých prípadoch táto funkcia inštaláciu aplikácií zablokuje.

Ak sa domnievate, že vaša aplikácia dostáva upozornenia omylom alebo ju omylom blokuje nástroj na overovanie aplikácií v službe Google Play, môžete podať odvolanie voči klasifikácii pomocou formulára nižšie.

Poznámka: E-mailovú správu s upozornením o odstránení môžeme posielať aj v predvolenom jazyku vašej aplikácie. Na odvolania však v súčasnosti odpovedáme len v angličtine.

Podať odvolanie

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?