Včasné upozornenia

Zverejňovaním obsahu v obchode Google Play súhlasíte, že budete dodržiavať pravidlá programu Google Play a Distribučnú zmluvu pre vývojárov. Spoločnosť Google nie je povinná odoslať vám upozornenie pred pozastavením alebo ukončením poskytovania služieb.

Ak vaša aplikácia dostala upozornenie alebo bola odstránená zo služby Google Play, odošleme vám upozornenie na e-mailovú adresu vášho registrovaného účtu vývojára. Neignorujte ju!

Vďaka upozorneniu viete, že vašej aplikácii hrozí pozastavenie. Ak neodstránite dôvod upozornenia alebo ak zverejníte ďalšiu aplikáciu, ktorá sa správa podobne, takmer určite aplikáciu pozastavíme alebo dokonca zrušíme váš účet vývojára.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?