Rakenduse tellimuste haldamine ja tagasimaksete tegemine

Play Console'i veebisaiti või rakendust kasutades saab vaadata rakenduse tellimusi, teha tagasimakseid ja hallata tellimuste tühistamisi üksuste puhul, mille kasutajad on ostnud.

Google Play tagasimakse eeskirjad on saadaval Google Play abikeskuses, kuid teil on ka kohustus määrata tagasimaksete kohta oma eeskirjad. Ostjad võivad tagasimaksete või tühistamisega seotud küsimuste puhul teiega otse ühendust võtta. Peate tagasimakseid tegema oma eeskirjade järgi. Teie vastutate selle eest, et kasutajaid teavitataks mis tahes muudatustest tagasimakse eeskirjades, ja tagate, et eeskirjad järgiksid kohaldatavaid seadusi.

Märkus. Kui olete kasutaja, kes soovib ostetud üksuse eest tagasimakset, külastage Google Play abikeskust.

Juurdepääs ja load

Kui olete konto omanik, pääsete Play Console'is juurde kaupmehe funktsioonidele.

Selleks et teised tiimiliikmed nendele funktsioonidele juurde pääseksid, peavad konto omanikud andma nendele kasutajatele vähemalt ühe järgmistest lubadest.

 • Finantsandmete vaatamine: kui selle loa olekuks on määratud „Üldine”, saavad kasutajad vaadata finants- ja müügiaruandeid. 
 • Tellimuste haldamine: kui kasutajal on ühe rakenduse jaoks rakenduse teabe vaatamise luba ja tellimuste haldamise üldine luba, saab kasutaja hallata ainult konkreetse rakenduse tellimusi.

Märkus. Play Console'i load ei ole seotud Google'i maksete keskuses hallatavate lubadega.

Tellimuste leidmine

Play Console'i veebisaidil
 1. Avage Play Console.
 2. Tehke vasakus servas valik Tellimuste haldamine Order management
 3. Otsige tellimust kasti „Tellimuste otsimine” abil tellimuse ID või kasutaja täieliku e-posti aadressi järgi.
Play Console'i rakendusega
 1. Avage rakendus Play Console Rakendus Console.
 2. Valige rakendus.
 3. Kerige alla kaardini „Hiljutised tellimused” ja puudutage valikut Tellimuste haldamine.
 4. Üksuse üksikasjade, hinna, maksude ja tasude ning tellimuse ajaloo nägemiseks puudutage tellimust. Tellimuse leidmiseks otsige tellimuse ID või kasutaja täieliku e-posti aadressi järgi.

Tellimuste olekud

Lehel Tellimuste haldamine on iga tellimuse kõrval kuvatud selle olek. Nende tähendus on järgmine.

Olek Kirjeldus
Tasutav Tellimust töödeldakse.
Tühistatud Kasutaja tühistas makse selle töötlemise ajal või see tühistati makseprobleemi tõttu.
Tagasimakse

Krediitkaardimakse, mille klient on väljastanud panga puhul vaidlustanud.

Tasu võetud Tasu võtmine õnnestus.
Osaliselt tagasi makstud Osa makse summast maksti tagasi.
Makse lükati tagasi Kasutaja makseviis lükati tagasi.
Tagasimakse töötlemine Taotletud tagasimakse tehakse varsti.
Tagastati Kogu makse summa maksti tagasi.

Tühistamiseks või tagasimakse väljastamiseks soovitud tellimuse tüübi valimine

Kasutajate ostetud üksuste eest saab teha täielikke või osalisi tagasimakseid.

Rakendusesiseste ostude ja tasuliste rakenduste tagasimaksed

Täieliku tagasimakse tegemine Play Console'i veebisaidil

 1. Avage Play Console.
 2. Tehke vasakpoolses menüüs valik Tellimuste haldamine Order management.
 3. Valige tellimused, mille eest soovite tagasimakse teha.
  • Konkreetse tellimuse leidmiseks otsige tellimuse ID või kasutaja täieliku e-posti aadressi järgi.
  • Korraga mitme tellimuse eest tagasimakse tegemiseks veenduge, et oleksite valinud vaid ühe kasutaja tehtud tellimused.
 4. Klõpsake valikul Tellimuste eest tagasimakse tegemine.
 5. Valige sobilik tagasimakse protsent ja summa.
 6. Valige jaotises Tagasimakse märkmed tagasimakse põhjus. Saate lisada ka kliendi sõnumi või tagasimakse küsimise põhjuse.
 7. Klõpsake valikul Tagasimakse.

Täieliku tagasimakse tegemine rakenduses Play Console

 1. Avage rakendus Play Console Rakendus Console.
 2. Valige rakendus.
 3. Kerige alla kaardini „Hiljutised tellimused” ja puudutage valikut Tellimuste haldamine.
 4. Valige tellimus, mille eest soovite tagasimakse teha. Tellimuse leidmiseks otsige tellimuse ID või kasutaja täieliku e-posti aadressi järgi.
 5. Puudutage hinna all valikut Tagasimakse.
 6. Valige tagasimakse jaoks sobiv põhjus.
 7. Puudutage valikut Tagasimakse
  • Kui te nuppu Tagasimakse ei näe, on tellimuse eest tagasimakse juba tehtud.

Osalise tagasimakse tegemine Play Console'i veebisaidil

Kui soovite tagastada vaid osa rakendusesisese ostu tasust, saab osalise tagasimakse teha Play Console'i veebisaidil.

Märkus. Tasuliste rakenduste eest ei saa osalisi tagasimakseid teha. Osalisi tagasimakseid toetatakse ainult tellimuste puhul, mis on esitatud pärast 2018. aasta märtsi.

Osalise tagasimakse tegemisel rakendub tagasimakse protsent ka teie väljamakse ja teenustasu summadele. Kui teete näiteks osalise tagasimakse 50% ulatuses tellimuse summast, tagastatakse kasutajale ka 50% teie väljamaksest ja 50% Google'ile makstud teenustasust.

Osaliste tagasimaksete tegemiseks toimige järgmiselt.

 1. Logige Play Console'i sisse.
 2. Tehke vasakpoolses menüüs valik Tellimuste haldamine Order management.
 3. Valige tellimused, mille eest soovite tagasimakse teha.
  • Konkreetse tellimuse leidmiseks otsige tellimuse ID või kasutaja täieliku e-posti aadressi järgi.
  • Korraga mitme tellimuse eest tagasimakse tegemiseks veenduge, et oleksite valinud vaid ühe kasutaja tehtud tellimused.
 4. Klõpsake valikul Tagasimakse.
 5. Leidke lüliti valiku Osalised tagasimaksed kõrval. Seejärel klõpsake lülitil, kuni see siniseks muutub.
 6. Sisestage protsent (vähem kui 100%) maksueelsest summast (vähem kui tellimuse kogusumma), mille soovite tagasi maksta.
  • Maksueelsed tagasimakse summad luuakse automaatselt.
 7. Valige tagasimakse jaoks sobiv põhjus.
 8. Klõpsake käsul Esita.
  • Kui te nuppu Esita ei näe, on tellimuse eest tagasimakse juba tehtud.
  • Tellimuse eest saab teha mitu osalist tagasimakset, kuid te ei saa tagastada summat, mis on tellimuse kogusummast suurem või sellega võrdne.
Tellimuse tühistamine

Kui tühistate tellimuse, ei võeta kasutajalt enam tasu ja tellimus jääb alles praeguse arveldusperioodi lõpuni.

Tähtis. Tellimuse tühistamine ei väljasta tagasimakset.

Play Console'i veebisaidil

 1. Avage Play Console.
 2. Tehke vasakpoolses menüüs valik Tellimuste haldamine Order management.
 3. Valige tellimus, mille soovite tühistada. Tellimuse leidmiseks otsige tellimuse ID või kasutaja täieliku e-posti aadressi järgi.
 4. Valige käsk Tühista tellimus.

Play Console'i rakendusega

 1. Avage rakendus Play Console Rakendus Console.
 2. Valige rakendus.
 3. Kerige alla kaardini „Hiljutised tellimused” ja puudutage valikut Tellimuste haldamine.
 4. Valige tellimus, mille soovite tühistada. Tellimuse leidmiseks otsige tellimuse ID või kasutaja täieliku e-posti aadressi järgi.
 5. Puudutage hinna all valikuid Tellimuse tühistamine > Tühista tellimus.
Tellimuste tagasimaksed (sh tagasimakse ja tühistamine)

Kasutajate ostetud tellimuste eest saab teha täielikke või osalisi tagasimakseid.

Täieliku tagasimakse tegemine Play Console'i veebisaidil

 1. Avage Play Console.
 2. Tehke vasakpoolses menüüs valik Tellimuste haldamine Order management.
 3. Valige tellimused, mille soovite tühistada ja/või mille eest tagasimaksed teha. Tellimuse leidmiseks otsige tellimuse ID või kasutaja täieliku e-posti aadressi järgi.
  • Tagasimakse ja tühistamine: kui teete tagasimakse kõige viimase tellimuse eest, tehakse tagasimakse, kasutaja tellimus eemaldatakse kohe ja tulevased korduvad maksed tühistatakse automaatselt. Selle toimingu võite teha ka Google Play arendaja API abil.
  • Ainult tagasimakse: kui teete tagasimakse tellimuse mõne vanema üksuse eest, tehakse tellimuse eest tagasimakse ja tellimus jääb aktiivseks. Selle toimingu võite teha ka Google Play arendaja API abil.
 4. Valige tagasimakse jaoks sobiv põhjus.
 5. Valige käsk Esita.

Täieliku tagasimakse tegemine rakenduses Play Console

 1. Avage rakendus Play Console Rakendus Console.
 2. Valige rakendus.
 3. Kerige alla kaardini „Hiljutised tellimused” ja puudutage valikut Tellimuste haldamine.
 4. Valige tellimus, mille soovite tühistada. Tellimuse leidmiseks otsige tellimuse ID või kasutaja täieliku e-posti aadressi järgi.
 5. Puudutage hinna all valikut Tagasimakse.
 6. Valige tagasimakse jaoks sobiv põhjus.
  • Tagasimakse ja tühistamine: kui teete tagasimakse kõige viimase tellimuse eest, tehakse tagasimakse, kasutaja tellimus eemaldatakse kohe ja tulevased korduvad maksed tühistatakse automaatselt. Selle toimingu võite teha ka Google Play arendaja API abil.
  • Ainult tagasimakse: kui teete tagasimakse tellimuse mõne vanema üksuse eest, tehakse tellimuse eest tagasimakse ja tellimus jääb aktiivseks. Selle toimingu võite teha ka Google Play arendaja API abil.

 7. Puudutage valikut Tagasimakse.

Osalise tagasimakse tegemine Play Console'i veebisaidil

Kui soovite tagastada vaid osa tellimuse tasust, saab osalise tagasimakse teha Play Console'i veebisaidil.

Märkus. Tasuliste rakenduste eest ei saa osalisi tagasimakseid teha. Osalisi tagasimakseid toetatakse ainult tellimuste puhul, mis on esitatud pärast 2018. aasta märtsi.

Osalise tagasimakse tegemisel rakendub tagasimakse protsent ka teie väljamakse ja teenustasu summadele. Kui teete näiteks osalise tagasimakse 50% ulatuses tellimuse summast, tagastatakse kasutajale ka 50% teie väljamaksest ja 50% Google'ile makstud teenustasust.

Osaliste tagasimaksete tegemiseks toimige järgmiselt.

 1. Avage Play Console.
 2. Tehke vasakpoolses menüüs valik Tellimuste haldamine Order management.
 3. Valige tellimused, mille eest soovite tagasimakse teha.
  • Konkreetse tellimuse leidmiseks otsige tellimuse ID või kasutaja täieliku e-posti aadressi järgi.
  • Korraga mitme tellimuse eest tagasimakse tegemiseks veenduge, et oleksite valinud vaid ühe kasutaja tehtud tellimused.
 4. Klõpsake valikul Tagasimakse.
 5. Leidke lüliti valiku Osalised tagasimaksed kõrval. Seejärel klõpsake lülitil, kuni see siniseks muutub.
 6. Sisestage protsent (vähem kui 100%) maksueelsest summast (vähem kui tellimuse kogusumma), mille soovite tagasi maksta.
  • Maksueelsed tagasimakse summad luuakse automaatselt.
 7. Valige tagasimakse jaoks sobiv põhjus.
 8. Klõpsake käsul Esita.
  • Kui te nuppu Esita ei näe, on tellimuse eest tagasimakse juba tehtud.
  • Tellimuse eest saab teha mitu osalist tagasimakset, kuid te ei saa tagastada summat, mis on tellimuse kogusummast suurem või sellega võrdne.

Pärast tagasimakse tegemist või tellimuse tühistamist

 • Pärast tagasimakse tegemist ei saa seda toimingut tagasi võtta.
 • Google tagastab teile teenusutasu. Näete tagastatud teenustasu järgmises tuluaruandes.
 • Kui väljastate tellimuse eest tagasimakse enne, kui Google väljastab tellimuse eest väljamakse, ei hõlma teie järgmine väljamakse ostjale tagastatud summat. Kui väljastate tellimuse eest tagasimakse pärast väljamakse saamist, arvestatakse ostjale tagastatav summa tulevasest väljamaksest maha.
 • Kui väljastate tagasimakse ja teie konto saldo satub miinusesse ning jääb miinusesse vähemalt 48 tunniks, võtab Google teilt tasu meie teenusetingimuste kohaselt ja debiteerib summa pangakontolt, kuhu kantakse tavaliselt teie väljamaksed. Teie pangakontolt võetud summa võrdub teie negatiivse saldoga selle päeva seisuga, millal Google ülekande teeb.

Tellimuse tühistamine

 • Selle tellimuse eest ei võeta tulevikus tasu.
 • Näete tellimuse üksikasjade lehel olekut „Tühistatud”.
 • Pärast tellimuse tühistamist ei saa seda ümber arvestada.
 • Google Payments saadab ostjale meilitsi teate, mis kinnitab, et tellimus on tühistatud.

Miks tehti tellimuse eest tagasimakse?

Kui näete tagastatud tellimust, mis pole teile tuttav, võis tagasimakse teha Google. Need tagasimaksed tehakse kasutajatele vastutulekuks või seaduste kohaselt ja need tingimused on osa meie arendaja levitamislepingust.

Siin on mõned näited olukordadest, kus tagasimakse võidakse teha.

 • Kasutaja tagastab tasulise rakenduse: pärast ostu sooritamist on kasutajal aega kaks tundi, et rakendus tagastada ja kogu raha tagasi saada. Rakenduse saab tagastada vaid ühe korra. Kui kasutaja ostab sama rakenduse uuesti, ei saa ta seda teist korda tagastada.
 • Kasutaja taotleb tagasimakset: kasutajad saavad Google Plays tagasimakset taotleda.
 • Volitamata või juhuslikud ostud: mõnel juhul võib meie tugitiim teha tagasimakseid ostude eest, mis tehti ekslikult või kasutaja nõusolekuta.

Konto ülevaatused

Ohutu ostukeskkonna tagamiseks ja meie teenusetingimuste järgimise kontrollimiseks vaatavad meie spetsialistid makseprofiile regulaarselt üle. Sel ajal ei saa te ajutiselt oma kontol tagasimakseid töödelda.

Sellist seisakut esineb tagasimaksete voos harva ning tegemist on normaalse protsessiga. Tagasimaksete töötlemist saab kontol jätkata 24 tundi pärast esimest ebaõnnestunud tagasimaksekatset.

Ma ei saa tagasimakseid ega tellimuse tühistamisi väljastada

Kui saate sõnumi, et teie jaoks on tagasimaksete ja tellimuse tühistamiste väljastamised blokeeritud, siis olete oma arendajakontol lubatud väljastamiste piiranguni jõudnud.

Kui konto ületab lubatud tagasimaksete või tühistamiste piirangu, siis saadame Play Console'i konto omanikule meili.

Kui teil on vaja veel tagasimakseid või tellimuse tühistamisi väljastada, saab konto omanik meie tugitiimiga ühendust võtta.

Ma ei saa osalist tagasimakset teha

Kui te ei saa osalist tagasimakset teha, võib põhjuseks olla mõni järgmistest.

 • Osalised tagasimaksed on saadaval ainult rakendusesiseste ostude ja tellimuste puhul. Tasuliste rakenduste puhul osalisi tagasimakseid ei toetata.
 • Mõned makseviisid ei toeta osalisi tagasimakseid.
 • Funktsiooniga Tellige Google'iga tehtud tellimuste eest ei saa tagasimakseid teha.
 • Tellimus esitati enne 2018. aasta märtsi.

Seotud sisu

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse

Otsing
Tühjenda otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü
Abikeskusest otsimine
true
92637
false
false