Ochrana účtu vývojára

Google ponúka mnoho nástrojov a osvedčených postupov, ktoré vám pomôžu zaistiť bezpečnosť vášho účtu Play Console.

Na základe distribučnej zmluvy pre vývojárov zodpovedáte za zachovanie bezpečnosti a ochranu súkromia svojich zákazníkov.

Nižšie sú uvedené niektoré spôsoby, ako ochrániť účet vývojára:

Vytvorenie bezpečného hesla

Pri vytváraní hesla použite jedinečnú frázu (inú, než používate na ďalších weboch), ktorá je kombináciou písmen, čísel a symbolov. Tiež pravidelne meňte heslo, aby ste tak zabránili neoprávnenému prístupu.

Tipy na vytvorenie silného hesla nájdete v Centre pomoci účtov Google.

Heslo nezdieľajte

Ak pomocou rovnakého účtu Google používate konzolu Play Console a Gmail alebo centrum služby Google Payments, zdieľaním hesla by ste používateľovi povolili prístup do všetkých svojich účtov.

Zdieľaním hesla môžete inej osobe poskytnúť prístup k svojim finančným informáciám, ktoré máte uložené v účte Google, a k správam v Gmaile, ktoré by mohli obsahovať citlivé informácie o vašich zákazníkoch alebo podnikaní.

Ak niekto ďalší potrebuje prístup ku konzole Play Console, vlastníci účtu môžu pridať používateľov do účtu vývojára.

Správa prístupu do účtu

Namiesto zdieľania účtu by vlastníci účtu mali radšej pridať ďalších používateľov do účtu vývojára. Pridaní používatelia sa budú môcť do konzoly Play Console prihlásiť pomocou vlastných e-mailových adries.

Vlastníkom účtu odporúčame, aby pravidelne kontrolovali, kto má prístup do účtu vývojára Google Play. Tiež odporúčame, aby sa vo vašom tíme stalo pravidlom okamžité odstránenie používateľov, ktorí už nepotrebujú prístup do účtu vývojára.

Použitie iného účtu pre účet vývojára

Ak je váš účet vývojára prepojený s vaším osobným účtom Google, zvážte vytvorenie nového účtu, ktorý by ste používali ako účet vývojára. Ak dôjde k napadnutiu jedného z účtov, druhý účet zostane aj naďalej bezpečný.

Ak ste sa už zaregistrovali, náš tím podpory môže preniesť vaše aplikácie do nového účtu. Ak chcete preniesť aplikácie do iného účtu, zaregistrujte si nový účet vývojára a potom s pomocou nášho tímu podpory pripravte prevod a požiadajte oň.

Poznámka: Ak svoj starý účet zrušíte, vrátime vám pôvodný registračný poplatok vo výške 25 USD.

Aktualizácia e-mailových adries

Odporúčame, aby ste okrem účtu Google, ktorý ste použili na registráciu účtu vývojára, používali inú e-mailovú adresu, pomocou ktorej vás môžu zákazníci kontaktovať v súvislosti s vašou aplikáciou. Ak používate dva rôzne účty a dôjde k napadnutiu jedného z nich, druhý účet môže byť stále v bezpečí.

E-mailovú adresu, ktorá je k dispozícii používateľom služby Google Play, môžete aktualizovať na stránke záznamu v obchode vašej aplikácie v časti Kontaktné údaje.

V prípade potreby vás bude Google kontaktovať pomocou e-mailovej adresy, ktorú ste použili pri registrácii účtu vývojára. Ak nechcete zmeškať žiadne dôležité informácie, pravidelne si na adrese priradenej k účtu vývojára kontrolujte správy.

Napadnuté účty

Ak sa domnievate, že váš účet bol napadnutý, kontaktujte náš tím podpory a poskytnite mu všetky informácie, ktoré máte k dispozícii. Tím podpory skontroluje, či sa vo vašom účte nenachádzajú známky neoprávnenej činnosti.

Pomôžte prešetriť váš účet a obnoviť doň prístup tak, že prejdete do Centra pomoci služby Gmail a vyhľadáte pomoc s napadnutými účtami.

Poznámka: Ak bol váš účet napadnutý, mali by ste ho zabezpečiť, aby ste tak zabránili budúcim problémom s účtom. Svoj účet vývojára aj používateľov môžete chrániť zapnutím dvojstupňového overenia.

Problémy s používateľským menom a heslom

Ak máte problémy s prihlásení do svojho účtu, pomoc získate na stránke obnovenia účtu Google.

Prejsť na stránku obnovenia účtu Google

Dodatočné zabezpečenie účtu

Dvojstupňové overenie

Účet vývojára môžete efektívne chrániť zapnutím dvojstupňového overenia pre všetky účty s prístupom do vašej konzoly Play Console.

Pri dvojstupňovom overení môžete použiť mobilné zariadenie alebo telefónne číslo na získanie overovacieho kódu, ktorý je potrebný pri každom prihlásení do účtu na novom zariadení. Povolenie môžete poskytnúť pre viaceré zariadenia a vytvoriť si záložné možnosti.

Ak používate účet služby Google Apps, dvojstupňové overenie môže pre vašu doménu zapnúť váš správca. Viac informácií nájdete v Centre pomoci služby Google Apps.

Kontrola aktivity v účte

Aktivitu účtu môžete sledovať rôznymi spôsobmi:

Registrácia do programu Google Play App Signing alebo zálohovanie úložiska kľúčov

Nezabudnite sa zaregistrovať do programu Google Play App Signing alebo  zálohovať úložisko kľúčov v bezpečnom a zabezpečenom umiestnení. Bez úložiska kľúčov nebudete môcť aktualizovať aplikácie, pretože všetky verzie aplikácie je potrebné podpísať pomocou rovnakého kľúča.

Tip: Ak chcete zálohovať úložisko kľúčov (na Disk, Gmail atď.) pomocou účtu Google, nepoužite na to účet vývojára. Ak zálohujete úložisko kľúčov pomocou iného účtu, môžete tým minimalizovať riziko straty úložiska kľúčov pri odcudzení účtu vývojára.

Ďalšie tipy na zaistenie bezpečnosti

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?