Gebruikers aan een ontwikkelaarsaccount toevoegen en machtigingen beheren

Er zijn drie verschillende toegangsniveaus in de Play Console: accounteigenaar, beheerder en gebruiker. Uw toegangstype bepaalt welke acties u kunt uitvoeren en welke informatie u kunt bekijken in de Play Console. 

Accounttoegangsniveaus

Type Beschrijving
Accounteigenaar
 • Heeft het account voor het eerst geregistreerd in de Play Console.
 • Heeft volledige toegang tot de Play Console.
 • Kan gebruikers toevoegen, afzonderlijke machtigingen beheren en gebruikerstoegang intrekken.
 • Is de enige persoon die een gelinkt betalingsprofiel kan hebben om betaalde apps te verkopen.
 • Is de enige persoon die informatie op de pagina 'Betalingsinstellingen' in de Play Console kan bewerken.
 • Is de enige persoon die informatie in het ontwikkelaarsprofiel in de Play Console kan bewerken.

Beheerder

Gebruiker
 • Kan verschillende toegangsniveaus hebben voor de Play Console.
 • Kan toegang krijgen tot alle of specifieke apps.
 • Kan geen nieuwe gebruikers uitnodigen of gebruikersmachtigingen bewerken.
 • Hoeft de registratiekosten van $ 25 niet te betalen.

Gebruikers toegang geven

Stap 1: Beslis of de gebruiker algemene toegang of toegang per app nodig heeft

Voordat u machtigingen instelt, moet u bepalen of de gebruiker algemene toegang of toegang per app nodig heeft. 

 • Algemeen: algemene toegang is van toepassing op alle apps in uw ontwikkelaarsaccount.
 • Per app: toegang per app is alleen van toepassing op de geselecteerde app.

Voor meer informatie over de invloed van algemene toegang en toegang per app op specifieke machtigingen selecteert u de desbetreffende machtiging bij 'Definitie en gebruik van machtigingen' hieronder.  

Stap 2: Voeg gebruikers toe en schakel machtigingen in of uit

Als u accounteigenaar -of beheerder bent, kunt u gebruikers toevoegen aan uw Play Console-account en machtigingen beheren voor alle apps of voor specifieke apps.

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Klik op Instellingen Instellingen > Gebruikers en rechten.
  • Als u een nieuwe gebruiker wilt toevoegen, selecteert u Nieuwe gebruiker uitnodigen en volgt u de instructies op het scherm.
  • Als u rechten voor een bestaande gebruiker wilt updaten, plaatst u de muisaanwijzer op het e-mailadres en selecteert u het potloodpictogram Potloodpictogram/bewerkingspictogram.
   • Opmerking: Gebruikers kunnen alleen bij de Play Console inloggen met een Google-account met hetzelfde e-mailadres dat u heeft uitgenodigd.
 3. Gebruik de keuzelijst 'Rol' om een vooraf gedefinieerde rol te selecteren of gebruik de selectievakjes voor afzonderlijke rechten.
 4. Kies per machtiging of deze van toepassing is op alle apps in uw ontwikkelaarsaccount (Algemeen) of op specifieke apps.
  • Als u een app wilt toevoegen aan de machtigingentabel, gebruikt u de pijl-omlaag naast 'Een app toevoegen'.
  • Als u details wilt bekijken voor elk van de machtigingen, bekijkt u het gedeelte met machtigingsdefinities.
 5. Klik op Uitnodiging verzenden.

Opmerking: Als u geen vervaldatum voor de toegang instelt, heeft de gebruiker blijvend toegang tot het Play Console-account.

Alles samenvouwen Alles uitvouwen

Definitie en gebruik van machtigingen

App-gegevens bekijken

Rechten

Tips voor accountbeheer

 • Geeft alleen-lezen toegang tot informatie over een specifieke app of alle apps 
 • Het recht moet zijn ingesteld op 'Algemeen' voordat een gebruiker informatie in het gedeelte 'Rapporten downloaden' van de console Rapporten kan bekijken.
 • Als u alle apps zichtbaar maakt voor een gebruiker, heeft de gebruiker toegang tot elke nieuwe app die u toevoegt aan de Play Console.
 • Als een app is gekoppeld aan een game, kunnen gebruikers deze game bekijken.
 • Als de machtiging is ingesteld op Algemeen, kan de gebruiker alle games bekijken.
Gebruikersmachtigingen beheren
Rechten Tips voor accountbeheer
 • Gebruikers uitnodigen
 • Machtigingen van andere gebruikers beheren
 • Gebruikers verwijderen

Deze machtiging geeft een gebruiker beheerderstoegang. Met deze machtiging krijgt een beheerder ook alle andere machtigingen.

 • Als deze machtiging per app is ingesteld, kan de beheerder alle gebruikers met toegangsrechten voor dezelfde apps bekijken. Beheerders per app kunnen geen gebruikers met algemene toegang verwijderen.
 • Als deze machtiging op 'Algemeen' is ingesteld, kan de beheerder via het activiteitenlogboek ook vervaldatums voor toegang wijzigen en wijzigingen bekijken die zijn aangebracht in de Play Console.
Financiële gegevens bekijken
Rechten Tips voor accountbeheer
 • Financiële en verkooprapporten bekijken.
 • Kopersstatistieken bekijken op pagina's voor gebruikersacquisitie.
 • Bestellingen bekijken
 • Toegang tot de Aankopen-API
 • Opbrengstgegevens bekijken voor gekoppelde games

U moet de volgende rechten instellen voordat een gebruiker bestellingen kan bekijken, informatie in het gedeelte 'Rapporten downloaden' van de console Rapporten kan bekijken of reacties op de opzeggingsenquête kan downloaden:

 • App-gegevens bekijken: stel in op Algemeen
 • Financiële gegevens bekijken: stel in op Algemeen
Bestellingen beheren
Rechten Tips voor accountbeheer
 • Bestellingen bekijken
 • Bestellingen terugbetalen of abonnementen annuleren
 • Dit geeft geen toestemming om financiële totaalrapporten te bekijken.
Reageren op recensies
Rechten Tips voor accountbeheer
 • Reageren op gebruikersrecensies op Google Play en ongepaste recensies rapporteren
 • Recensies en beoordelingen zijn ook zichtbaar zonder deze machtiging
Concept-apps maken en bewerken
Rechten Tips voor accountbeheer
 • Conceptversies van apps maken en bestaande concepten bewerken

U moet de volgende machtigingen instellen om gebruikers concept-apps te laten maken:

 • App-gegevens bekijken: stel in op Algemeen
 • Concept-apps maken en bewerken: stel in op Algemeen

Deze machtiging staat gebruikers niet toe de implementatie van een release te starten. 

Winkelvermelding, prijzen en distributie bewerken
Rechten
 • Winkelvermeldingsgegevens bewerken, inclusief tekst en afbeeldingen, en experimenten voor winkelvermeldingen uitvoeren
 • Prijzen, in-app-producten en prijstemplates bewerken
 • Distributiegegevens bewerken, inclusief contentclassificatie
 • Promoties of uitverkoopacties maken en bewerken
 • Openbare ontwikkelaarspagina beheren
 • Opgeslagen apparaatfilters in de apparaatcatalogus beheren
Productiereleases beheren
Rechten Tips voor accountbeheer
 • Releases maken, bewerken en implementeren in de productietrack
 • De publicatie ongedaan maken van apps die zijn gepubliceerd in de productietrack, en deze opnieuw publiceren
 • Uitsluitingen van apparaten wijzigen
 • App-ondertekeningen via Google Play beheren
Releases van testtracks beheren
Rechten
 • Releases in testtracks maken, bewerken en implementeren
 • De publicatie van apps ongedaan maken die alleen via testtracks zijn gepubliceerd, en deze opnieuw publiceren
Configuratie van testtracks beheren
Rechten Tips voor accountbeheer
 • De testconfiguratie voor interne, open en besloten tracks wijzigen
 • Testerlijsten en gekoppelde gebruikers beheren
 • U moet deze machtiging instellen op Algemeen voordat een gebruiker testgroepen en -communities kan beheren.
Organisatiespecifieke apps maken en bewerken
Rechten Tips voor accountbeheer
 • Nieuwe apps maken en publiceren uitsluitend voor distributie binnen uw organisatie
 • Alleen van toepassing op ontwikkelaarsaccounts met privé-apps
Distributievoorkeur instellen
Rechten Tips voor accountbeheer
 • Aangeven of uw apps alleen beschikbaar zijn voor uw organisatie of voor alle Google Play-gebruikers
 • Alleen van toepassing op ontwikkelaarsaccounts met privé-apps
Games maken en bewerken
Rechten Tips voor accountbeheer
 • Games bewerken
 • De machtiging 'Games maken en bewerken' kan alleen worden ingesteld op 'Algemeen'.
 • Voordat een gebruiker games kan maken of apps kan koppelen aan bestaande games, moet voor de gebruiker de machtiging 'App-gegevens bekijken' worden ingesteld op 'Algemeen'.
 • Gebruikers hebben ook toestemming nodig om toegang te krijgen tot de game in de Google Developers Console.

Games publiceren
Rechten Tips voor accountbeheer
 • Een nieuwe game publiceren
 • De publicatie van bestaande games ongedaan maken of deze opnieuw publiceren met Google Play-gameservices
 • De machtiging 'Games publiceren' kan alleen worden ingesteld op 'Algemeen'.
 • Gebruikers hebben ook toestemming nodig om toegang te krijgen tot de game in de Google Developers Console.
Google Ads-campagnes weergeven
Rechten Tips voor accountbeheer
 • Universele app-campagnes voor Google Ads bekijken voor een gekoppeld Google Ads-account
 • Gebruikers moeten een uitnodiging accepteren voordat deze machtiging van toepassing is.
Google Ads-campagnes maken
Rechten Tips voor accountbeheer
 • Universele app-campagnes voor Google Ads rechtstreeks maken vanuit de Play Console
 • Voordat gebruikers een Google Ads-campagne kunnen maken, moet de eigenaar de eerste campagne maken of koppelen aan een bestaand Google Ads-account.
 • Gebruikers moeten een uitnodiging accepteren voordat deze machtiging van toepassing is.

Gebruikerstoegang beheren

Accountvereisten voor uitgenodigde gebruikers

Als gebruikers worden uitgenodigd voor toegang tot de Play Console, moeten ze inloggen met een Google-account met hetzelfde e-mailadres dat de beheerder of Play Console-accounteigenaar heeft uitgenodigd. Gebruikers kunnen een Google-account maken met een nieuw Gmail-adres (@gmail.com) of met een bestaand e-mailadres, zoals een zakelijk e-mailadres.

Als een uitgenodigde gebruiker toegang tot de Play Console moet hebben met een ander e-mailadres, moet hij of zij contact opnemen met de beheerder en vragen om een nieuwe uitnodiging met het gewenste e-mailadres.

Als een gebruiker niet binnen dertig dagen een uitnodiging accepteert en inlogt, verloopt de uitnodiging en moet de beheerder een nieuwe uitnodiging sturen.

Verzonden uitnodigingen weergeven

Nadat u een uitnodiging heeft verzonden, wordt het e-mailadres van de gebruiker bij 'Uitnodigingen in behandeling' weergegeven. Als er een vervaldatum is ingesteld voor de toegang van een gebruiker, wordt dit aangegeven in de uitnodiging. Als de gebruiker de uitnodiging accepteert, wordt er een bevestigingsmail naar de accounteigenaar gestuurd.

Vervaldatums voor accounttoegang updaten

Als u de accounteigenaar bent, kunt u als volgt de vervaldatum voor toegang van een gebruiker updaten:

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Klik op Instellingen Instellingen > Gebruikers en rechten.
 3. Klik naast een verlopen account op het tandwielpictogram Instellingen.
 4. Selecteer Vervaldatum wijzigen.
 5. Kies een nieuwe vervaldatum voor de toegang.
 6. Klik op Updaten.
Gebruikers verwijderen
 1. Log in bij de Play Console.
 2. Klik op Instellingen Instellingen > Gebruikers en rechten.
 3. Klik aan de rechterkant van een rij op het tandwielpictogram Instellingen.
 4. Selecteer Gebruiker uit console verwijderen.
Fout 403

Als u 'Fout 403' ontvangt in de Play Console, vraagt u de accounteigenaar u machtigingen te verlenen voor die app.

Rechten voor geïntegreerde functies

Gebruikersrechten voor Google Play-gameservices

Een Play Console-gebruiker kan pas toegang krijgen tot gegevens van Google Play-gameservices als aan deze vereisten wordt voldaan: 

Toegang Vereisten
 • Een Google Play-gameservicesproject bekijken
 • De gebruiker moet een gekoppelde Android-app kunnen bekijken.
 • Voor de gebruiker moet de machtiging 'App-gegevens bekijken' zijn ingesteld op 'Algemeen' om Google Play-gameservicesprojecten te kunnen bekijken die niet zijn gekoppeld aan een specifieke Android-app.
 • Google Play-gameservicesprojecten maken, games bewerken of nieuwe apps koppelen
 • Voor de gebruiker moet de machtiging 'App-gegevens bekijken' zijn ingesteld op 'Algemeen'.
 • De gebruiker moet rechten hebben voor 'Games bewerken'.
 • De gebruiker moet toegang hebben tot het Google Developers Console-project voor deze game (zie hieronder).
 • Toegang tot financiële gegevens van Google Play-gameservices
 • De gebruiker moet zowel de machtiging voor zichtbaarheid per app als de machtiging 'Financiële gegevens bekijken' hebben (per app of algemeen).
 • Als de game is gekoppeld aan meerdere Android-apps, heeft een gebruiker de machtiging 'Financiële gegevens bekijken' slechts nodig voor één gekoppelde app.

 

Nadat een Google Play-gameservicesproject is gemaakt en u een gebruiker aan uw Play Console toevoegt of de Play Console-rechten van een bestaande gebruiker uitbreidt met 'Games maken en bewerken' of 'Games publiceren', moet u de gebruiker ook toevoegen aan uw Google Developers Console.

U kunt als volgt een gebruiker toevoegen aan uw project in de Google Developers Console:

 1. Log in bij uw Google Developers Console.
 2. Selecteer een project.
 3. Klik in het linkermenu op Rechten.
 4. Klik bovenaan het scherm op Lid toevoegen.
 5. Typ het e-mailadres van de gebruiker die u heeft toegevoegd aan uw Play Console.
 6. Kies een rechtenniveau.
 7. Klik op Toevoegen.
Gebruikersrechten voor het Google-betalingscentrum

Als u een andere gebruiker toegang wilt geven tot rapporten in uw Google-betalingscentrum, moet u de gebruiker toevoegen via uw instellingen voor het Google-betalingscentrum. De rechten voor de Play Console staan los van rechten die worden beheerd in het Google-betalingscentrum.

Een gebruiker toevoegen aan uw Google-betalingscentrum:

 1. Log in bij uw Google-betalingscentrum.
 2. Klik in het linkermenu op Instellingen Instellingen.
 3. Selecteer Gebruikers van betalingsprofiel beheren > Een nieuwe gebruiker toevoegen onder 'Gebruikers betalingsprofiel'.
 4. Volg de instructies op het scherm om de gevraagde informatie toe te voegen.
 5. Selecteer Uitnodigen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?