Føj brugere til din udviklerkonto, og administrer tilladelser

Der findes tre forskellige adgangsniveauer i Play Console: Kontoejer, administrator og bruger. Din adgangstype bestemmer, hvad du kan gøre, og hvilke oplysninger du kan se i Play Console. 

Adgangsniveauer for konti

Type Beskrivelse
Kontoejer
 • Har først registreret kontoen i Play Console
 • Har fuld adgang til Play Console
 • Kan tilføje brugere, administrere hver enkelt tilladelse og fjerne brugeradgang
 • Er den eneste, der kan have en tilknyttet betalingsprofil til at sælge apps
 • Er den eneste, der kan redigere oplysninger på siden Betalingsindstillinger i Play Console
 • Er den eneste, der kan redigere oplysninger under Udviklerprofil i Play Console

Administrator

Bruger
 • Kan have forskellige adgangsniveauer til Play Console
 • Kan tildeles adgang til alle eller udvalgte apps
 • Kan ikke invitere nye brugere eller redigere brugertilladelser
 • Skal ikke betale registreringsgebyret på 25 USD

Giv brugere adgang

Trin 1: Bestem, om din bruger skal have global adgang eller adgang pr. app

Inden du angiver tilladelser, skal du beslutte, om din bruger skal have global adgang eller adgang pr. app. 

 • Global: Global adgang gælder for alle apps på din udviklerkonto.
 • Pr. app: Adgang pr. app gælder kun for den valgte app.

Du kan finde ud af, hvilken effekt global adgang og adgang pr. app har på en bestemt tilladelse, ved at vælge tilladelsen nedenfor under "Definition og brug af tilladelser".  

Trin 2: Tilføj brugere, og slå tilladelser til eller fra

Hvis du er kontoejer, kan du føje brugere til din konto i Play Console og administrere tilladelser for alle apps eller for bestemte apps.

 1. Log ind på Play Console.
 2. Klik på Indstillinger Indstillinger > Brugere og tilladelser.
  • Hvis du vil tilføje en bruger, skal du vælge Inviter en ny bruger og følge vejledningen på skærmen.
  • Hvis du vil opdatere tilladelserne for en eksisterende bruger, skal du holde markøren over vedkommendes mailadresse og vælge blyanten Blyantikon/redigeringsikon.
   • Bemærk! Brugere kan kun logge ind på Play Console med en Google-konto via den mailadresse, du inviterer.
 3. Brug vælgeren "Rolle" til at vælge en foruddefineret rolle, eller brug afkrydsningsfelterne ud for de enkelte tilladelser.
 4. Vælg, om hver tilladelse skal gælde for alle apps på din udviklerkonto ("Global") eller for bestemte apps.
  • Hvis du vil føje en app til tabellen over tilladelser, skal du bruge pilen ud for "Tilføj en app".
  • Hvis du vil se oplysninger om de enkelte tilladelser, kan du gennemgå afsnittet med definitioner af tilladelser.
 5. Klik på Send invitation.

Bemærk! Hvis du ikke vælger en udløbsdato for adgang, har brugeren løbende adgang til Play Console-kontoen.

Skjul alle Udvid alle

Definition og brug af tilladelser

Se appoplysninger

Rettigheder

Tips til kontoadministration

 • Giver skrivebeskyttet adgang til oplysninger om en bestemt app eller alle apps 
 • Hvis en bruger skal kunne se oplysninger i sektionen Download rapporter Rapporter i konsollen, skal tilladelsen være indstillet til "Global".
 • Hvis du giver brugeren mulighed for at se alle apps, kan brugeren få adgang til enhver ny app, som du føjer til Play Console.
 • Hvis en app er knyttet til et spil, kan brugerne se det pågældende spil.
 • Hvis denne tilladelse er angivet som "Global", kan brugeren se alle spil.
Administrer brugertilladelser
Rettigheder Tips til kontoadministration
 • Inviter brugere
 • Administrer tilladelser for andre brugere
 • Fjern brugere

Denne tilladelse giver en bruger administratoradgang. Med denne tilladelse får en administrator også alle andre tilladelser.

 • Hvis denne tilladelse er angivet pr. app, kan administratoren se alle brugere, der har adgangstilladelse til de samme apps. Administratorer med adgang pr. app kan ikke fjerne brugere med global adgang.
 • Hvis denne tilladelse er angivet som "Global", kan administratoren også ændre udløbsdatoerne for adgang og se, hvilke ændringer der er foretaget i Play Console, under Aktivitetshistorik.
Se finansielle data
Rettigheder Tips til kontoadministration
 • Se finansielle rapporter og salgsrapporter
 • Se købermetrics på siderne med brugeranskaffelse
 • Se ordrer
 • Adgang til Purchase API
 • Se omsætningsoplysninger for tilknyttede spil

Hvis en bruger skal kunne se ordrer, se oplysninger i sektionen Download rapporter Rapporter i konsollen og downloade besvarelser af spørgeskemaet om opsigelse, skal du konfigurere tilladelserne på følgende måde:

 • Se appoplysninger: Angiv som "Global"
 • Se finansielle data: Angiv som "Global"
Administrer ordrer
Rettigheder Tips til kontoadministration
 • Se ordrer
 • Refunder ordrer, og opsig abonnementer
 • Dette giver ikke tilladelse til at se samlede finansielle rapporter.
Svar på anmeldelser
Rettigheder Tips til kontoadministration
 • Svar på brugeranmeldelser i Google Play, og rapportér upassende anmeldelser
 • Anmeldelser og bedømmelser er stadig synlige uden denne tilladelse
Opret og rediger kladdeversioner af apps
Rettigheder Tips til kontoadministration
 • Opret kladdeversioner af apps, og rediger eksisterende kladder

Sådan konfigurerer du tilladelser, så en bruger kan oprette kladdeversioner af apps:

 • Se appoplysninger: Angiv som "Global"
 • Opret og rediger kladdeversioner af apps: Angiv som "Global"

Denne tilladelse tillader ikke, at brugere starter udgivelsen af en version. 

Rediger butiksfortegnelse, priser og distribution
Rettigheder
 • Rediger oplysningerne i butiksfortegnelsen, herunder tekst og billeder, og udfør tests til butiksfortegnelsen
 • Rediger priser, produkter i appen og prisskabeloner
 • Rediger distributionsoplysninger, herunder indholdsklassificering
 • Opret og rediger kampagner eller udsalg
 • Administrer offentlig udviklerside
 • Administrer gemte enhedsfiltre i enhedskataloget
Administrer produktionsudgivelser
Rettigheder Tips til kontoadministration
 • Opret, rediger og udgiv versioner i produktionssporet
 • Fjern og genudgiv apps, der er blevet udgivet til produktion
 • Rediger enhedsekskluderinger
 • Administrer Google Plays appsignatur
 • Hvis du vil udgive en Android App Bundle i produktionssporet, skal du sørge for, at din app overholder kravene til betaprogrammet.

Administrer udgivelser i testspor
Rettigheder
 • Opret, rediger og udgiv versioner i testspor
 • Fjern og genudgiv apps, der kun er udgivet i testspor
Administrer konfiguration af testspor
Rettigheder Tips til kontoadministration
 • Skift testkonfiguration for interne, åbne og lukkede spor
 • Administrer lister over testere og tilknyttede brugere
 • Hvis en bruger skal kunne redigere testgrupper og fællesskaber, skal denne tilladelse angives som "Global".
Opret og rediger organisationsspecifikke apps
Rettigheder Tips til kontoadministration
 • Opret og udgiv nye apps til distribution udelukkende inden for din organisation
Angiv præference for distribution
Rettigheder Tips til kontoadministration
 • Angiv, om dine apps kun er tilgængelige for din organisation eller for alle Google Play-brugere
Opret og rediger spil
Rettigheder Tips til kontoadministration
 • Rediger spil
 • Tilladelsen "Opret og rediger spil" kan kun angives som "Global".
 • Hvis en bruger skal kunne oprette spil eller knytte apps til eksisterende spil, skal tilladelsen "Se appoplysninger" også være angivet som "Global" for brugeren.
 • Brugere skal også have tilladelse for at få adgang til spillet i Google Developers Console.

Udgiv spil
Rettigheder Tips til kontoadministration
 • Udgiv et nyt spil
 • Fjern og genudgiv eksisterende spil med spiltjenester i Google Play
 • Tilladelsen "Udgiv spil" kan kun angives som "Global".
 • Brugere skal også have tilladelse for at få adgang til spillet i Google Developers Console.
Se Google Ads-kampagner
Rettigheder Tips til kontoadministration
 • Se universelle appkampagner for Google Ads for en linket Google Ads-konto
 • Brugere skal acceptere en invitation til denne tilladelse, før den kan anvendes.
Opret Google Ads-kampagner
Rettigheder Tips til kontoadministration
 • Opret universelle appkampagner for Google Ads direkte i Play Console.
 • Kontoejeren skal oprette den første kampagne eller linke til en eksisterende Google Ads-konto, før brugere kan oprette Google Ads-kampagner.
 • Brugere skal acceptere en invitation til denne tilladelse, før den kan anvendes.

Administrer brugeradgang

Kontokrav for inviterede brugere

Når brugere inviteres til at få adgang til Play Console, skal de logge ind med en Google-konto tilknyttet den mailadresse, som administratoren eller Play Console-kontoejeren har inviteret. Brugere kan oprette en Google-konto med ny Gmail-adresse (@gmail.com) eller en eksisterende mailadresse, f.eks. en mailadresse for en virksomhed.

Hvis en inviteret bruger skal have adgang til Play Console med en anden mailadresse, skal vedkommende kontakte administratoren og bede denne om at invitere den foretrukne mailadresse.

Hvis en bruger ikke accepterer en invitation og logger ind inden for 30 dage, udløber invitationen, og administratoren skal sende en ny invitation.

Se sendte invitationer

Når du har sendt en invitation, vises brugerens mailadresse under "Afventende invitationer". Hvis brugerens adgang har en udløbsdato, medtages den i invitationen. Når brugeren accepterer invitationen, modtager kontoejeren en bekræftelse via mail.

Opdater udløbsdatoer for konti

Sådan opdaterer du en brugers udløbsdato for kontoadgang, hvis du er kontoejeren:

 1. Log ind på Play Console.
 2. Klik på Indstillinger Indstillinger > Brugere og tilladelser.
 3. Klik på tandhjulsikonet Indstillinger ud for en udløbet konto.
 4. Vælg Skift udløbsdato.
 5. Vælg en ny udløbsdato for kontoadgang.
 6. Klik på Opdater.
Fjern brugere
 1. Log ind på Play Console.
 2. Klik på Indstillinger Indstillinger > Brugere og tilladelser.
 3. Klik på tandhjulsikonet Indstillinger i højre side af en række.
 4. Vælg Fjern bruger fra konsol.
Fejl 403

Hvis du får "Fejl 403" i Play Console, skal du bede din kontoejer om at give dig tilladelser til den app, fejlen vedrører.

Tilladelser til integrerede funktioner

Brugerrettigheder til spiltjenester i Google Play

Følgende krav skal være opfyldt for at give en Play Console-bruger adgang til oplysninger om spiltjenester i Google Play: 

Adgang Krav
 • Se et projekt i spiltjenester i Google Play
 • Brugeren skal kunne se en tilknyttet Android-app
 • Hvis en bruger skal kunne se projekter i spiltjenester i Google Play, som ikke er tilknyttet en Android-app, skal tilladelsen "Se appoplysninger" være angivet som "Global" for brugeren
 • Opret et projekt i spiltjenester i Google Play, rediger spil, eller tilknyt nye apps
 • Tilladelsen "Se appoplysninger" skal være angivet som "Global" for brugeren
 • Brugeren skal have tilladelsen "Rediger spil"
 • Brugeren skal have adgangstilladelse til Google Developers Console-projektet for dette spil (se nedenfor)
 • Få adgang til finansielle data for spiltjenester i Google Play
 • Brugeren skal både have synlighed pr. app og tilladelsen "Se finansielle data" (enten pr. app eller global)
 • Hvis spillet er knyttet til flere Android-apps, behøver en bruger kun tilladelsen "Se finansielle data" for én tilknyttet app

 

Når du har oprettet et projekt i spiltjenester i Google Play og vil føje en bruger til Play Console eller udvide rettighederne for en eksisterende bruger i Play Console, så de omfatter "Opret og rediger spil" eller "Udgiv spil", skal du ligeledes tilføje brugeren i Google Developers Console.

Sådan føjer du en bruger til dit projekt i Google Developers Console:

 1. Log ind på Google Developers Console
 2. Vælg et projekt
 3. Klik på Tilladelser i menuen til venstre
 4. Klik på Tilføj medlem øverst på skærmen
 5. Indtast mailadressen for den bruger, du har tilføjet i din Play Console.
 6. Vælg et tilladelsesniveau
 7. Klik på Tilføj.
Brugertilladelser til Googles betalingscenter

Hvis du vil give en anden bruger adgang til rapporter i Google-betalingscenteret, skal du tilføje brugeren i indstillingerne for Google-betalingscenteret. Tilladelser i Play Console adskiller sig fra eventuelle tilladelser, der gælder for Googles betalingscenter.

Sådan tilføjer du en bruger i Googles betalingscenter:

 1. Log ind på Googles betalingscenter.
 2. Klik på Indstillinger Indstillinger i menuen til venstre.
 3. Under "Betalingsbrugere" skal du vælge Administrer betalingsbrugere > Tilføj ny bruger.
 4. Følg vejledningen på skærmen for at tilføje de nødvendige oplysninger.
 5. Vælg Inviter.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?