Přidání uživatelů účtu vývojáře a správa oprávnění

Ve službě Play Console jsou k dispozici tři různé úrovně přístupu: vlastník účtu, správci a uživatelé. Typ přístupu určuje, jaké akce můžete ve službě Play Console provádět a k jakým datům máte přístup. 

Úrovně přístupu k účtu

Typ Popis
Vlastník účtu
 • Účet zaregistrovaný do služby Play Console jako první.
 • Má do služby Play Console plný přístup.
 • Může přidávat uživatele, spravovat jednotlivá oprávnění a odebírat uživatelům přístup.
 • Je jediným uživatelem, který může mít propojený profil plateb k prodeji placených aplikací.
 • Je jediným uživatelem, který může upravovat údaje na stránce Nastavení plateb ve službě Play Console.
 • Je jediným uživatelem, který může upravovat údaje v Profilu vývojáře ve službě Play Console.

Správce

Uživatel
 • Může mít do služby Play Console různé úrovně přístupu.
 • Může mu být udělen přístup ke všem aplikacím nebo jen k některým.
 • Nemůže zvát nové uživatele ani upravovat uživatelská oprávnění.
 • Nemusí platit registrační poplatek 25 $.

Udělení přístupu uživatelům

Krok 1: Rozhodněte, zda uživatel potřebuje globální přístup nebo přístup k jednotlivým aplikacím

Než oprávnění nastavíte, musíte rozhodnout, zda uživatel potřebuje globální přístup nebo přístup k jednotlivým aplikacím. 

 • Globální: Globální přístup se vztahuje na všechny aplikace v účtu vývojáře.
 • Jednotlivé aplikace: Přístup k jednotlivým aplikacím se týká pouze vybraných aplikací.

Podrobné informace o tom, jak globální přístup a přístup k jednotlivým aplikacím ovlivňují konkrétní oprávnění, naleznete níže v části Definice a použití oprávnění, když vyberete požadované oprávnění.  

Krok 2: Přidejte uživatele a zapněte nebo vypněte oprávnění

Pokud účet Play Console vlastníte nebo jste jeho správce, můžete do něj přidávat uživatele a spravovat jejich oprávnění ve všech aplikacích nebo pouze ve vybraných.

 1. Přihlaste se do Play Console.
 2. Klikněte na Nastavení Nastavení > Uživatelé a oprávnění.
  • Chcete-li přidat nového uživatele, vyberte Pozvat nového uživatele a postupujte podle pokynů na obrazovce.
  • Chcete-li upravit oprávnění stávajícího uživatele, umístěte kurzor na jeho e‑mailovou adresu a vyberte ikonu tužky Ikona tužky / ikona úprav.
   • Poznámka: Uživatelé se do služby Play Console mohou přihlásit pouze pomocí účtu Google se stejnou e-mailovou adresou, na kterou jste odeslali pozvánku.
 3. V nabídce Role vyberte předdefinovanou roli nebo pomocí zaškrtávacích políček nastavte jednotlivá oprávnění.
 4. Zvolte, zda jednotlivá oprávnění budou platit pro všechny aplikace v účtu vývojáře (globální platnost), nebo pro konkrétní aplikace.
  • Chcete-li do tabulky oprávnění přidat aplikaci, klikněte na šipku dolů vedle možnosti Přidat aplikaci.
  • Podrobnosti o jednotlivých oprávněních naleznete v sekci definic oprávnění.
 5. Klikněte na Odeslat pozvánku.

Poznámka: Pokud nevyberete datum vypršení platnosti přístupu, uživatel bude mít k účtu Play Console trvalý přístup.

Sbalit vše Rozbalit vše

Definice a použití oprávnění

Zobrazení informací o aplikaci

Práva

Tipy pro správu účtu

 • Uděluje přístup pouze pro čtení k informacím o konkrétní aplikaci nebo všech aplikacích 
 • Aby uživatel v konzoli mohl zobrazit informace v sekci Stažení přehledů Přehledy, musí být oprávnění nastaveno na možnost Globální.
 • Pokud uživateli udělíte oprávnění k zobrazení všech aplikací, uživatel bude mít přístup ke všem novým aplikacím, které do služby Play Console přidáte.
 • Pokud je aplikace propojena s hrou, uživatelé budou moci zobrazit i danou hru.
 • Je-li oprávnění nastaveno na Globální, uživatel bude moci zobrazit všechny hry.
Správa uživatelských oprávnění
Práva Tipy pro správu účtu
 • Pozvat uživatele
 • Spravovat oprávnění ostatních uživatelů
 • Odstranit uživatele

Toto oprávnění uděluje uživateli přístup pro správce. Společně s tímto oprávněním získá správce také všechna další oprávnění.

 • Je-li toto oprávnění nastaveno podle jednotlivých aplikací, správce může zobrazit všechny uživatele s oprávněním k přístupu ke stejným aplikacím. Správci s přístupem k jednotlivým aplikacím nemohou odstraňovat uživatele s globálním přístupem.
 • Pokud je toto oprávnění nastaveno na globální, správce může změnit také datum vypršení platnosti přístupu a pomocí Protokolu aktivit kontrolovat změny provedené ve službě Play Console.
Zobrazení finančních údajů
Práva Tipy pro správu účtu
 • Zobrazit finanční přehledy a přehledy prodeje
 • Zobrazit metriky kupujících na stránce Akvizice uživatelů
 • Zobrazit objednávky
 • Přístup k rozhraní Purchases API
 • Zobrazit podrobnosti o tržbách propojených her

Aby uživatel v konzoli mohl zobrazit objednávky a informace v sekci Stažení přehledů Přehledy nebo stáhnout odpovědi na průzkum zrušení, je potřeba nastavit oprávnění takto:

 • Zobrazení informací o aplikaci: Globální
 • Zobrazení finančních údajů: Globální
Správa objednávek
Práva Tipy pro správu účtu
 • Zobrazit objednávky
 • Vracet platby za objednávky a rušit odběry
 • Toto oprávnění neuděluje přístup k souhrnným finančním přehledům.
Odpovídání na recenze
Práva Tipy pro správu účtu
 • Reagovat na uživatelské recenze na Google Play a nahlásit nevhodné recenze
 • Recenze a hodnocení budou viditelná i bez tohoto oprávnění.
Vytváření a úprava konceptů aplikací
Práva Tipy pro správu účtu
 • Vytvářet koncepty aplikací a upravovat stávající

Aby uživatel mohl vytvářet aplikace ve fázi konceptu, je třeba nastavit následující oprávnění:

 • Zobrazení informací o aplikaci: Globální
 • Vytváření a úprava konceptů aplikací: Globální

Toto oprávnění uživatelům neumožňuje publikovat vydání. 

Úprava záznamu v obchodě, ceny a distribuce
Práva
 • Upravovat záznamy v obchodě (včetně textu a obrázků) a provádět experimenty se záznamem v obchodě
 • Upravovat ceny, produkty v aplikaci a šablony cen
 • Upravovat informace o distribuci včetně hodnocení obsahu
 • Vytvářet a upravovat promo akce a slevy
 • Spravovat veřejnou stránku vývojáře
 • Spravovat filtry zařízení uložené v katalogu zařízení
Správa produkčních vydání
Práva Tipy pro správu účtu
 • Vytvářet, upravovat a publikovat vydání v produkčním kanálu
 • Zrušit a obnovit publikování aplikací, které byly publikovány v produkčním kanálu
 • Změnit vyloučení zařízení
 • Spravovat podepisování aplikací od Google Play
Správa vydání v kanálu testování
Práva
 • Vytvářet, upravovat a publikovat vydání v kanálech testování
 • Zrušit a obnovit publikování aplikací, které byly publikovány jen v kanálech testování
Správa konfigurace kanálu testování
Práva Tipy pro správu účtu
 • Změnit konfiguraci testování u interních, otevřených a uzavřených kanálů
 • Spravovat seznamy testerů a přidružených uživatelů
 • Chcete-li uživateli umožnit upravovat testovací skupiny a komunity, nastavte toto oprávnění na Globální.
Vytváření a úprava aplikací pro organizaci
Práva Tipy pro správu účtu
 • Vytvářet a publikovat nové aplikace k distribuci pouze v rámci vaší organizace
Nastavení možností distribuce
Práva Tipy pro správu účtu
 • Určit, zda jsou aplikace dostupné pouze vaší organizaci, nebo všem uživatelům Google Play
Vytváření a úprava her
Práva Tipy pro správu účtu
 • Upravovat hry
 • Oprávnění Vytváření a úprava her lze nastavit pouze jako Globální.
 • Aby uživatel mohl vytvářet hry nebo propojovat aplikace s existujícími hrami, musí mít na možnost Globální nastaveno také oprávnění Zobrazení informací o aplikaci.
 • Uživatelé dále potřebují přístup ke hře ve službě Google Developers Console.

Publikování her
Práva Tipy pro správu účtu
 • Publikovat novou hru
 • Zrušit a obnovit publikování stávajících her pomocí herních služeb Google Play
 • Oprávnění Publikování her lze nastavit pouze jako Globální.
 • Uživatelé dále potřebují přístup ke hře ve službě Google Developers Console.
Zobrazení kampaní Google Ads
Práva Tipy pro správu účtu
 • Zobrazit univerzální kampaně Google Ads propagující aplikace v propojeném účtu Google Ads
 • Toto oprávnění lze použít až poté, co uživatel přijme pozvánku.
Vytváření kampaní Google Ads
Práva Tipy pro správu účtu
 • Vytvářet univerzální kampaně Google Ads propagující aplikace přímo ze služby Play Console
 • Než budou uživatelé moci vytvářet kampaně Google Ads, vlastník účtu bude muset vytvořit první kampaň nebo nastavit propojení se stávajícím účtem Google Ads.
 • Toto oprávnění lze použít až poté, co uživatel přijme pozvánku.

Správa přístupu uživatelů

Požadavky na účet pozvaných uživatelů

Uživatelé pozvaní do služby Play Console se musejí přihlásit pomocí účtu Google se stejnou e-mailovou adresou, na kterou administrátor nebo vlastník účtu Play Console odeslal pozvánku. K vytvoření účtu Google mohou uživatelé použít novou adresu Gmailu (@gmail.com) nebo stávající e-mailovou adresu, například firemní e-mailovou adresu.

Pokud se pozvaný uživatel potřebuje do služby Play Console přihlásit pomocí jiné e-mailové adresy, musí kontaktovat administrátora a požádat jej, aby mu pozvánku odeslal znovu na preferovanou e-mailovou adresu.

Pokud uživatel do 30 dnů pozvánku nepřijme nebo se nepřihlásí, platnost pozvánky vyprší a administrátor bude muset pozvánku vystavit znovu.

Zobrazení odeslaných pozvánek

Po odeslání pozvánky bude e‑mailová adresa uživatele uvedena v sekci Pozvánky čekající na vyřízení. Pokud je pro přístup uživatele nastaveno datum vypršení platnosti, bude v pozvánce zahrnuto. Když uživatel pozvánku přijme, bude vlastníkovi účtu odeslán e‑mail s potvrzením.

Aktualizace dat vypršení platnosti přístupu

Pokud jste vlastník účtu, datum vypršení platnosti přístupu uživatele můžete aktualizovat následovně:

 1. Přihlaste se do Play Console.
 2. Klikněte na Nastavení Nastavení > Uživatelé a oprávnění.
 3. Vedle účtu, jehož platnost vypršela, klikněte na ikonu ozubeného kola Nastavení.
 4. Vyberte Změnit datum vypršení platnosti.
 5. Určete nové datum vypršení platnosti přístupu.
 6. Klikněte na Aktualizovat.
Odebrání uživatelů
 1. Přihlaste se do Play Console.
 2. Klikněte na Nastavení Nastavení > Uživatelé a oprávnění.
 3. Na pravé straně řádku klikněte na ikonu ozubeného kola Nastavení.
 4. Vyberte Odstranit uživatele z konzole.
Chyba 403

Pokud se ve službě Play Console zobrazí chyba 403, požádejte vlastníka účtu, aby vám udělil oprávnění k příslušné aplikaci.

Oprávnění k integrovaným funkcím

Uživatelská oprávnění v herních službách Google Play

Uživatel služby Play Console bude mít přístup k informacím o herních službách Google Play, jen pokud budou splněny tyto požadavky: 

Přístup Požadavky
 • Zobrazení projektu herních služeb Google Play
 • Uživatel musí být schopen zobrazit propojenou aplikaci pro Android.
 • Uživatel, který chce zobrazit projekty herních služeb Google Play, které s aplikací pro Android nejsou propojeny, musí mít oprávnění Zobrazení informací o aplikaci nastaveno na Globální.
 • Vytvoření projektu herních služeb Google Play, úprava her nebo propojení nových aplikací
 • Uživatel musí mít oprávnění Zobrazení informací o aplikaci nastaveno na Globální.
 • Uživatel musí mít oprávnění Úprava her.
 • Uživatel musí mít přístup k projektu hry ve službě Google Developers Console (viz níže).
 • Zobrazení finančních údajů v herních službách Google Play
 • Uživatel musí mít nastavenu viditelnost v jednotlivých aplikacích i oprávnění Zobrazení finančních údajů (buď na jednotlivé aplikace, nebo na Globální).
 • Pokud je hra propojena s více aplikacemi pro Android, uživateli stačí mít oprávnění Zobrazení finančních údajů jen u jedné propojené aplikace.

 

Když po vytvoření projektu herních služeb Google Play přidáte do služby Play Console uživatele nebo v ní u existujícího uživatele rozšíříte práva na oprávnění Vytváření a úprava her nebo Publikování her, bude potřeba uživatele přidat také do vaší konzole Google Developers Console.

Přidání uživatele do projektu v konzoli Google Developers Console:

 1. Přihlaste se do konzole Google Developers Console.
 2. Vyberte projekt.
 3. V nabídce vlevo klikněte na Permissions (Oprávnění).
 4. V horní části obrazovky klikněte na Add Member (Přidat člena).
 5. Zadejte e-mailovou adresu uživatele, kterého jste přidali do služby Play Console.
 6. Vyberte úroveň oprávnění.
 7. Klikněte na Add (Přidat).
Uživatelská oprávnění k centru plateb Google

Chcete-li, aby měl k vašim přehledům v centru plateb Google přístup někdo další, v nastavení centra plateb Google přidejte příslušného uživatele. Oprávnění služby Play Console jsou oddělena od oprávnění spravovaných v centru plateb Google.

Postup přidání uživatele do centra plateb Google:

 1. Přihlaste se do centra plateb Google.
 2. V nabídce nalevo klikněte na Nastavení Nastavení.
 3. V sekci Uživatelé platební služby vyberte Správa uživatelů centra plateb > Přidání nového uživatele.
 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte požadované údaje.
 5. Vyberte Pozvat.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?