Kedy dochádza k zrušeniu účtu vývojára služby Google Play

Z akých dôvodov sa rušia účty?

Zverejnením v službe Google Play vyjadrujete súhlas s pravidlami programu Google Playdistribučnou zmluvou pre vývojárov. Spoločnosť Google nie je povinná odoslať vám upozornenie pred pozastavením alebo ukončením poskytovania služieb. 

Odstraňovanie a pozastavenie aplikácií a upozornenia poškodzujú dobrý stav vášho účtu konzoly Play Console. Viacnásobné porušenie pravidiel alebo zlý stav účtu môže viesť k zrušeniu účtu konzoly Play Console.

Po zrušení účtu

Keď dôjde k zrušeniu účtu vývojára, všetky aplikácie vo vašom katalógu budú odstránené zo služby Google Play a stratíte všetky informácie o používateľoch, štatistiky a hodnotenia spojené s týmito aplikáciami. Okrem toho nebudete môcť zverejňovať nové aplikácie. Nepokúšajte sa zaregistrovať nový účet konzoly Play Console.

Ak bol váš účet zrušený z dôvodu porušenia podmienok pre vývojárov, nebudeme od vás môcť prijať žiadne ďalšie aplikácie. To znamená, že budú pozastavené aj všetky súvisiace účty a všetky nové účty, ktoré sa pokúsite vytvoriť, budú zrušené bez vrátenia poplatku za registráciu vývojára.

Odvolania

Váš účet konzoly Play Console obnovíme iba v prípade, že došlo k chybe a pri opätovnom preskúmaní sa zistí, že máte dobrý stav účtu, pretože vaše aplikácie neporušujú podmienky pre vývojárov.

Podať žiadosť o odvolanie

E-maily o zrušení môžeme posielať vo vašom preferovanom jazyku, avšak v súčasnosti môžeme reagovať iba na odvolania v angličtine.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?