Uitleg van beëindiging van Google Play-ontwikkelaarsaccounts

Waarom worden accounts beëindigd?

Door iets te publiceren op Google Play, gaat u ermee akkoord u te zullen houden aan het programmabeleid van Google Play en de distributieovereenkomst voor ontwikkelaars. Google is niet verplicht u een waarschuwing te sturen voordat uw app wordt opgeschort of uw account wordt beëindigd. 

Verwijderingen, opschortingen en waarschuwingen met betrekking tot apps hebben allemaal een negatieve invloed op de goede reputatie van uw Play Console-account. Herhaalde of ernstige beleidsschendingen kunnen tot gevolg hebben dat uw Play Console-account wordt beëindigd.

Nadat uw account is beëindigd

Wanneer uw ontwikkelaarsaccount wordt beëindigd, worden alle apps in uw catalogus verwijderd van Google Play en vervallen alle gebruikers, statistieken en beoordelingen die aan deze apps zijn gekoppeld. Bovendien kunt u geen nieuwe apps meer publiceren. Probeer u niet te registreren voor een nieuw Play Console-account.

Als uw account is beëindigd vanwege het schenden van de ontwikkelaarsvoorwaarden, kunnen we niet langer apps van u accepteren. Dit betekent dat alle gerelateerde accounts ook permanent worden opgeschort en alle nieuwe accounts die u probeert te openen, worden beëindigd zonder teruggave van de registratiekosten voor ontwikkelaars.

Bezwaren

We herstellen uw Play Console-account alleen als er een fout is gemaakt en tijdens een nieuwe beoordeling wordt vastgesteld dat uw account een goede reputatie heeft omdat uw apps onze ontwikkelaarsvoorwaarden niet schenden.

Een bezwaar indienen

Hoewel we e-mails over beëindiging in uw voorkeurstaal verzenden, kunnen we momenteel alleen in het Engels antwoorden op bezwaren.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?