Thêm hoặc thử nghiệm các tệp mở rộng APK

Từ tháng 8 năm 2021, tất cả ứng dụng mới đều phải xuất bản bằng định dạng Android App Bundle trên Google Play. Nếu lớn hơn 200 MB, các ứng dụng mới có thể sử dụng chế độ Play Asset Delivery hoặc Play Feature Delivery.

Kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2023, Google Play không còn hỗ trợ bản cập nhật ứng dụng cho TV dùng tệp APK nữa. Mọi bản cập nhật ứng dụng cho TV đều phải được xuất bản bằng định dạng Android App Bundle (AAB).

Để biết thêm, hãy đọc bài viết Tương lai của Android App Bundle tại đây trên Blog dành cho nhà phát triển Android.

Nếu ứng dụng của bạn cần bộ nhớ trên 100 MB, thì bạn có thể sử dụng các tệp mở rộng để lưu trữ tài sản APK bổ sung. Bạn có thể lưu trữ 2 tệp mở rộng cho mỗi ứng dụng. Mỗi tệp mở rộng có thể có kích thước tối đa là 2 GB.

Các tệp APK đều có kích thước tệp tối đa, dựa trên phiên bản Android mà APK của bạn hỗ trợ:

 • 100MB – Tệp APK nhắm đến Android 2.3 trở lên (API cấp 9-10 và 14 trở lên)
  • Người dùng phải sử dụng Cửa hàng Play phiên bản 5.2 trở lên để cài đặt được các tệp APK có kích thước 100 MB.

Các tệp mở rộng được lưu trữ mà không mất thêm phí. Khi có thể, Google Play sẽ tải các tệp mở rộng xuống khi cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng. Trong một số trường hợp, ứng dụng của bạn sẽ cần tải các tệp mở rộng xuống.

Nếu kích thước nén của tệp APK tại thời điểm tải xuống (gồm cả tệp mở rộng) lớn hơn 200 MB, thì người dùng sẽ thấy hộp thoại cảnh báo cho biết họ nên dùng Wi-Fi để tải ứng dụng xuống.

Mẹo: Bằng cách xuất bản ứng dụng của bạn bằng Android App Bundle, bạn có thể tạo và phân phối các ứng dụng nhẹ hơn và hiệu quả hơn cho người dùng cài đặt.

Các loại tệp mở rộng

Khi bạn sử dụng các tệp mở rộng, một tệp sẽ là tệp chính và tệp kia là tệp bản vá không bắt buộc. Các tệp bản vá tùy chọn thường được sử dụng để cung cấp những cập nhật nhỏ cho tệp chính.

Tệp mở rộng có thể thuộc một loại tệp bất kỳ và được lưu vào vị trí bộ nhớ dùng chung của thiết bị (ví dụ: thẻ SD hoặc phân vùng có thể kết nối qua cổng USB). Vị trí này là nơi ứng dụng của bạn có thể truy cập vào các tệp đó. Mỗi lượt tải xuống sẽ tương ứng với một URL tệp mở rộng duy nhất.

Quản lý tệp mở rộng

Thêm hoặc thay đổi tệp mở rộng

Bạn có thể tải tệp mở rộng mới lên hoặc thêm tệp mở rộng hiện có vào các tệp APK trong bản phát hành nháp.

 1. Mở Play Console.
 2. Chọn ứng dụng của bạn.
 3. Trên trình đơn bên trái, hãy chuyển đến Bản phát hành > Bản phát hành chính thức.
 4. Trên trang Bản phát hành chính thức, bạn sẽ thấy danh sách thả xuống với lựa chọn "Thông thường", "Chỉ ứng dụng tức thì" và "Quản lý loại bản phát hành".
 5. Chọn Quản lý loại bản phát hành.
 6. Bạn sẽ thấy một danh sách tệp APK được liên kết với bản phát hành của mình. Bên cạnh mã phiên bản liên quan, hãy chọn biểu tượng thêm .
 7. Chọn xem bạn có muốn tải tệp mới lên hoặc đính kèm tệp mở rộng hiện có hay không.
  • Nếu APK này chưa được phát hành, bạn có thể thay đổi hoặc xóa tệp mở rộng bằng cách chọn một tệp khác hoặc chọn Không có tệp mở rộng. Bạn không thể xóa các tệp mở rộng khỏi bản phát hành hiện có.
 8. Chọn Lưu.
Xóa tệp mở rộng

Bạn không thể xóa các tệp mở rộng khỏi bản phát hành hiện có. Nếu bạn không muốn bao gồm tệp mở rộng với APK nữa, hãy tạo một bản phát hành bằng APK mới không có tệp mở rộng.

Đối với các APK chưa được phát hành, bạn có thể thay đổi các tệp mở rộng đính kèm bất kỳ lúc nào.

 1. Mở Play Console.
 2. Chọn ứng dụng của bạn.
 3. Trên trình đơn bên trái, hãy chuyển tới Bản phát hành > Bản phát hành ứng dụng.
 4. Bên cạnh loại bản phát hành mà bạn muốn cập nhật, hãy chuyển đến phần Quản lý.
 5. Bạn sẽ thấy một danh sách tệp APK được liên kết với bản phát hành của mình. Bên cạnh mã phiên bản liên quan, hãy chọn biểu tượng thêm .
 6. Chọn biểu tượng mũi tên xuống Mũi tên thả xuống.
 7. Chọn Không có tệp mở rộng > Lưu.
Thử nghiệm tệp mở rộng

Trước khi phát hành ứng dụng, hãy nhớ thử nghiệm cách triển khai tệp mở rộng.

Không thể thử nghiệm tệp mở rộng APK với bản ứng dụng nháp. Để thử nghiệm tệp mở rộng APK, APK của bạn phải được phát hành qua một kênh có sẵn.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
5180041822089821180
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
92637