เพิ่มหรือทดสอบไฟล์สำหรับขยาย APK

หากแอปต้องใช้หน่วยความจำมากกว่า 100 MB คุณใช้ไฟล์สำหรับขยายเพื่อจัดเก็บเนื้อหา APK เพิ่มเติมได้ โดยจะจัดเก็บไฟล์สำหรับขยายได้ 2 ไฟล์ต่อ 1 แอป ไฟล์สำหรับขยายแต่ละไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 2 GB

ไฟล์ APK มีขนาดไฟล์สูงสุดตามเวอร์ชัน Android ที่ APK รองรับดังต่อไปนี้

 • 100 MB - APK ที่กำหนดเป้าหมายเป็น Android 2.3 ขึ้นไป (API ระดับ 9-10 และ 14+)
  • ผู้ใช้ต้องใช้ Play Store เวอร์ชัน 5.2 ขึ้นไปจึงจะติดตั้ง APK ขนาด 100 MB ได้
 • 50 MB - APK ที่กำหนดเป้าหมายเป็น Android 2.2 หรือเก่ากว่า (API ระดับ 8 หรือเก่ากว่า)

การโฮสต์ไฟล์สำหรับขยายจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เมื่อเป็นไปได้ Google Play จะดาวน์โหลดไฟล์สำหรับขยายเมื่อมีการติดตั้งหรืออัปเดตแอป ในบางกรณี แอปอาจต้องดาวน์โหลดไฟล์สำหรับขยายของตนด้วย

หากขนาดของ APK ที่บีบอัดขณะดาวน์โหลด (รวมถึงไฟล์สำหรับขยาย) ใหญ่กว่า 100 MB ผู้ใช้จะเห็นกล่องโต้ตอบคำเตือนที่แนะนำให้ใช้ Wi-Fi ดาวน์โหลดแอป

เคล็ดลับ: เมื่อเผยแพร่แอปโดยใช้ Android App Bundle คุณจะสร้างและเผยแพร่แอปที่มีขนาดเล็กลงแต่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นไว้ให้ผู้ใช้ติดตั้ง

ประเภทไฟล์สำหรับขยาย

เมื่อใช้ไฟล์สำหรับขยาย จะมี 1 ไฟล์หลักและอีก 1 ไฟล์แพตช์ซึ่งไม่บังคับ ตามปกติแล้วไฟล์แพตช์นี้จะใช้สำหรับการอัปเดตเล็กๆ น้อยๆ ของไฟล์หลัก

ไฟล์สำหรับขยายอาจเป็นไฟล์ประเภทใดก็ได้ และจะบันทึกอยู่ในตำแหน่งที่จัดเก็บข้อมูลที่ใช้ร่วมกันของอุปกรณ์ (ตัวอย่างเช่น การ์ด SD หรือพาร์ทิชันที่เชื่อมต่อได้ด้วย USB) ซึ่งแอปของคุณเข้าถึงได้ ในการดาวน์โหลดแต่ละครั้ง URL ของไฟล์สำหรับขยายทุกรายการจะไม่ซ้ำกัน

จัดการไฟล์สำหรับขยาย

เพิ่มหรือเปลี่ยนไฟล์สำหรับขยาย

คุณอัปโหลดไฟล์สำหรับขยายใหม่หรือเพิ่มไฟล์สำหรับขยายที่มีอยู่ไปยัง APK เวอร์ชันร่างได้

 1. ไปที่ Play Console
 2. เลือกแอปของคุณ
 3. ที่เมนูด้านซ้าย ให้คลิกการจัดการรุ่น > รุ่นต่างๆ ของแอป
 4. ที่ด้านข้างของประเภทรุ่นที่คุณต้องการอัปเดต ให้เลือกจัดการ
 5. วางหรือเลือกไฟล์ APK ของแอป
 6. คุณจะเห็นรายการ APK ที่เชื่อมโยงกับการเผยแพร่ของคุณ เลือกไอคอนเพิ่ม ข้างๆ โค้ดเวอร์ชันที่เกี่ยวข้อง
 7. เลือกว่าต้องการอัปโหลดไฟล์ใหม่ หรือแนบไฟล์สำหรับขยายที่มีอยู่แล้ว
  • หากยังไม่ได้เผยแพร่ APK คุณเปลี่ยนหรือนำไฟล์สำหรับขยายออกได้ด้วยการเลือกไฟล์อื่นหรือเลือกไม่มีไฟล์สำหรับขยาย คุณจะนำไฟล์สำหรับขยายออกจากรุ่นที่มีอยู่ไม่ได้
 8. เลือกบันทึก
นำไฟล์สำหรับขยายออก

คุณจะนำไฟล์สำหรับขยายออกจากรุ่นที่มีอยู่ไม่ได้ หากไม่ต้องการรวมไฟล์สำหรับขยายกับ APK แล้ว ให้สร้างรุ่นด้วย APK ใหม่โดยไม่ต้องมีไฟล์สำหรับขยาย

สำหรับ APK ที่ยังไม่ได้เผยแพร่ คุณจะเปลี่ยนไฟล์สำหรับขยายที่แนบมาได้ทุกเมื่อ

 1. ไปที่ Play Console
 2. เลือกแอปของคุณ
 3. ที่เมนูด้านซ้าย ให้คลิกการจัดการรุ่น > รุ่นต่างๆ ของแอป
 4. ถัดจากประเภทรุ่นที่ต้องการอัปเดต ให้เลือกจัดการ
 5. คุณจะเห็นรายการ APK ที่เชื่อมโยงกับการเผยแพร่ของคุณ เลือกไอคอนเพิ่ม ข้างๆ โค้ดเวอร์ชันที่เกี่ยวข้อง
 6. เลือกลูกศรชี้ลง ลูกศรแบบเลื่อนลง
 7. เลือกไม่มีไฟล์สำหรับขยาย > บันทึก
ทดสอบไฟล์สำหรับขยาย

ก่อนเผยแพร่แอป โปรดทดสอบการใช้งานไฟล์สำหรับขยาย

ไฟล์สำหรับขยายของ APK ใช้ทดสอบกับแอปฉบับร่างไม่ได้ APK จะต้องเผยแพร่ไปยังแทร็กที่พร้อมใช้งานเพื่อทดสอบไฟล์สำหรับขยาย APK

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร