Pridanie alebo testovanie súborov rozšírení APK

Ak vaša aplikácia vyžaduje viac ako 100 MB pamäte, môžete ďalšie prvky APK uložiť pomocou súborov rozšírení. Pre jednu aplikáciu môžete uložiť dva súbory rozšírení. Veľkosť jedného súboru rozšírenia môže byť maximálne 2 GB.

Maximálna veľkosť súborov APK sa zakladá na verzii systému Android, ktorú vaše súbory APK podporujú:

 • 100 MB – súbory APK zacielené na Android verzie 2.3 alebo vyššej (rozhranie API úrovne 9 až 10 a 14 alebo vyššej)
  • Používatelia, ktorí chcú inštalovať súbory APK s veľkosťou 100 MB, musia používať aplikáciu Obchod Play verzie 5.2 alebo vyššej.
 • 50 MB – súbory APK zacielené na Android verzie 2.2 alebo nižšej (rozhranie API úrovne 8 alebo nižšej)

Súbory rozšírení sú hostené bez ďalších poplatkov. Keď to bude možné, služba Google Play stiahne súbory rozšírení pri inštalácii či aktualizácii aplikácií. V niektorých prípadoch si vaša aplikácia bude musieť stiahnuť súbory rozšírení sama.

Ak je v čase sťahovania komprimovaná veľkosť súboru APK (vrátane súborov rozšírení) väčšia ako 100 MB, používateľom sa zobrazí dialógové okno s odporúčaním, aby na stiahnutie aplikácie použili pripojenie Wi-Fi.

Tip: Ak svoju aplikáciu zverejníte pomocou balíka Android App Bundle, zostavíte menšiu aplikáciu, ktorú si používatelia budú môcť po doručení efektívnejšie nainštalovať.

Typy súborov rozšírení

Keď použijete súbory rozšírení, jeden súbor predstavuje hlavný súbor a druhý súbor je voliteľný súbor s opravou. Voliteľné súbory s opravami sa zvyčajne používajú na malé aktualizácie hlavného súboru.

Súbory rozšírení môžu byť ľubovoľné typy súborov a na zariadení sa ukladajú do zdieľaného úložiska (príklad: SD karta alebo úložisko pripojiteľné cez USB), kde k nim môžete pristupovať. Každá webová adresa súboru rozšírenia vydaná pri stiahnutí je jedinečná.

Správa súborov rozšírení

Ako pridať alebo zmeniť súbory rozšírení

Do súborov APK v rámci konceptu vydania môžete nahrať nové súbory rozšírení alebo pridať existujúce.

 1. Prejdite do konzoly Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. V ľavej ponuke kliknite na položky Správa vydaní > Vydania aplikácií.
 4. Vedľa typu vydania, ktorý chcete aktualizovať, vyberte možnosť Spravovať.
 5. Presuňte alebo vyberte súbor APK aplikácie.
 6. Zobrazí sa zoznam súborov APK priradených k vydaniu. Vedľa relevantného kódu verzie vyberte ikonu pridania .
 7. Vyberte, či chcete nahrať nový súbor alebo priložiť existujúci súbor rozšírenia.
  • Ak príslušný súbor APK zatiaľ nebol zverejnený, súbor rozšírenia môžete zmeniť alebo odstrániť tak, že vyberiete iný súbor alebo možnosť Žiadny súbor rozšírenia. Súbory rozšírenia nemôžete odstrániť z existujúceho vydania.
 8. Vyberte možnosť Uložiť.
Ako odstrániť súbory rozšírení

Súbory rozšírení nemôžete odstrániť z existujúceho vydania. Ak nechcete v rámci súboru APK pridať súbor rozšírenia, vytvorte vydanie s novým súborom APK, ktorý ho neobsahuje.

V prípade súborov APK, ktoré zatiaľ neboli zverejnené, môžete zmeniť súbory rozšírenia kedykoľvek.

 1. Prejdite do konzoly Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. V ľavej ponuke kliknite na položky Správa vydaní > Vydania aplikácií.
 4. Vedľa typu vydania, ktorý chcete aktualizovať, vyberte možnosť Spravovať.
 5. Zobrazí sa zoznam súborov APK priradených k vydaniu. Vedľa relevantného kódu verzie vyberte ikonu pridania .
 6. Vyberte šípku nadol Rozbaľovacia šípka.
 7. Vyberte položky Žiadny súbor rozšírenia > Uložiť.
Testovanie súborov rozšírení

Skôr ako aplikáciu zverejníte, nezabudnite najprv otestovať implementáciu súboru rozšírenia.

Súbory rozšírení APK nie je možné testovať pomocou konceptov aplikácií. Ak chcete testovať súbory rozšírení APK, najprv ich musíte zverejniť do dostupného kanála.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?