Dodavanje ili testiranje datoteka proširenja za APK

Ako je vašoj aplikaciji potrebno više od 100 MB memorije, možete upotrijebiti datoteke proširenja za pohranu dodatnih APK elemenata. Možete pohraniti dvije datoteke proširenja po aplikaciji. Svaka datoteka proširenja može imati do 2 GB.

Na temelju verzije Androida koju vaš APK podržava, maksimalna veličina APK datoteka može biti:

 • 100 MB – APK-ovi koji ciljaju Android 2.3 i novije verzije (API razine od 9 do 10 i od 14 nadalje)
  • Korisnici moraju imati Trgovinu Play 5.2 ili noviju verziju da bi instalirali APK-ove od 100 MB.
 • 50 MB – APK-ovi koji ciljaju Android 2.2 i starije verzije (API razine 8 ili niže razine).

Hosting datoteka proširenja ne naplaćuje se dodatno. Kada je to moguće, Google Play preuzima datoteke proširenja kada se aplikacije instaliraju ili ažuriraju. U nekim slučajevima aplikacija će morati preuzeti svoje datoteke proširenja.

Ako komprimirana veličina APK-a (uključujući datoteke proširenja) u vrijeme preuzimanja premašuje 100 MB, korisnicima će se prikazati dijaloški okvir upozorenja s prijedlogom da preuzmu aplikaciju putem Wi-Fija.

Savjet: ako za objavljivanje aplikacija upotrebljavate Android App Bundle, možete izraditi i korisnicima dostaviti manje, učinkovitije aplikacije za instaliranje.

Vrste datoteka proširenja

Kada upotrebljavate datoteke proširenja, jedna je datoteka glavna, a druga je dodatna datoteka zakrpe. Dodatne datoteke zakrpe obično se upotrebljavaju za mala ažuriranja glavne datoteke.

Datoteke proširenja mogu biti bilo koja vrsta datoteke i spremaju se na lokaciju dijeljene pohrane na uređaju (primjerice na SD karticu ili USB particiju) gdje im vaša aplikacija može pristupiti. Za svako preuzimanje izdaje se jedinstveni URL datoteke proširenja.

Upravljanje datotekama proširenja

Dodavanje ili promjena datoteka proširenja za APK

Možete prenijeti nove ili dodati postojeće datoteke proširenja APK-ovima u izdanju skice.

 1. Otvorite Play konzolu.
 2. Odaberite svoju aplikaciju.
 3. Na lijevom izborniku kliknite Upravljanje izdanjima > Izdanja aplikacije.
 4. Pored vrste izdanja koje želite ažurirati odaberite Upravljaj.
 5. Ispustite ili odaberite APK datoteku aplikacije.
 6. Vidjet ćete popis APK-ova koji su povezani s vašim izdanjem. Pored relevantnog koda verzije odaberite ikonu za dodavanje .
 7. Odaberite želite li prenijeti novu datoteku ili priložiti postojeću datoteku proširenja.
  • Ako APK još nije objavljen, možete izmijeniti ili ukloniti datoteku proširenja tako što ćete odabrati neku drugu datoteku ili opciju Nema datoteke proširenja. Datoteke proširenja ne možete ukloniti iz postojećeg izdanja.
 8. Odaberite Spremi.
Uklanjanje datoteka proširenja

Datoteke proširenja ne možete ukloniti iz postojećeg izdanja. Ako više ne želite da se uz vaš APK koristi datoteka proširenja, izradite izdanje s novim APK-om bez datoteke proširenja.

Za APK-ove koji još nisu objavljeni možete promijeniti priložene datoteke proširenja u bilo kojem trenutku.

 1. Otvorite Play konzolu.
 2. Odaberite svoju aplikaciju.
 3. Na lijevom izborniku kliknite Upravljanje izdanjima > Izdanja aplikacije.
 4. Pored vrste izdanja koje želite ažurirati odaberite Upravljaj.
 5. Vidjet ćete popis APK-ova koji su povezani s vašim izdanjem. Pored relevantnog koda verzije odaberite ikonu za dodavanje .
 6. Odaberite strelicu dolje Strelica padajućeg izbornika.
 7. Odaberite Nema datoteke proširenja > Spremi.
Testiranje datoteka proširenja

Prije objavljivanja aplikacije svakako testirajte implementaciju datoteke proširenja.

Datoteke proširenja APK-a nije moguće testirati pomoću skica aplikacija. Da biste testirali datoteke proširenja APK-a, APK mora biti objavljen u dostupnoj verziji.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem