Προσθήκη ή δοκιμή αρχείων επέκτασης APK

 Εάν η εφαρμογή σας χρειάζεται περισσότερα από 100 MB μνήμης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αρχεία επέκτασης, για να αποθηκεύσετε πρόσθετα στοιχεία APK. Μπορείτε να αποθηκεύσετε δύο αρχεία επέκτασης ανά εφαρμογή. Κάθε αρχείο επέκτασης μπορεί να έχει μέγεθος έως 2 GB.

Ισχύει μέγιστο μέγεθος αρχείου για τα αρχεία APK, με βάση την έκδοση Android που υποστηρίζει το APK σας:

 • 100 MB – APK που στοχεύουν στην έκδοση Android 2.3 και νεότερη (επίπεδο API 9-10 και 14+)
  • Οι χρήστες θα πρέπει να εκτελούν την έκδοση 5.2 του Play Store ή νεότερη έκδοση, προκειμένου να εγκαταστήσουν APK μεγέθους 100 MB.

Τα αρχεία επέκτασης φιλοξενούνται χωρίς επιπλέον κόστος. Όταν είναι δυνατό, το Google Play κατεβάζει τα αρχεία επέκτασης, όταν εγκαθιστάτε ή ενημερώνετε εφαρμογές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η λήψη των αρχείων επέκτασης θα πρέπει να γίνει από την ίδια την εφαρμογή σας.

Εάν το συμπιεσμένο μέγεθος του APK σας (συμπεριλαμβανομένων των αρχείων επέκτασης) είναι μεγαλύτερο από 150 MB κατά τη στιγμή της λήψης, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου προειδοποίησης στους χρήστες που τους προτείνει να χρησιμοποιήσουν Wi-Fi για τη λήψη της εφαρμογής σας.

Συμβουλή: Εάν δημοσιεύσετε τις εφαρμογές σας, χρησιμοποιώντας το Αρχείο Android App Bundle, μπορείτε να δημιουργήσετε και να προσφέρετε στους χρήστες για εγκατάσταση πιο αποδοτικές εφαρμογές μικρότερου μεγέθους.

Τύποι αρχείων επέκτασης

Όταν χρησιμοποιείτε αρχεία επέκτασης, ένα αρχείο είναι το κύριο αρχείο και το άλλο είναι ένα προαιρετικό αρχείο ενημέρωσης κώδικα. Τα προαιρετικά αρχεία ενημέρωσης κώδικα χρησιμοποιούνται συνήθως για μικρές ενημερώσεις στο κύριο αρχείο.

Τα αρχεία επέκτασης μπορεί να είναι αρχεία οποιουδήποτε τύπου και αποθηκεύονται στην κοινόχρηστη τοποθεσία αποθήκευσης της συσκευής (π.χ. κάρτα SD ή προσαρτώμενο τμήμα USB) όπου η εφαρμογή σας μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά. Κάθε URL αρχείου επέκτασης που εκδίδεται είναι μοναδικό για κάθε λήψη.

Διαχείριση αρχείων επέκτασης

Προσθήκη ή αλλαγή αρχείων επέκτασης

Μπορείτε να ανεβάζετε νέα αρχεία επέκτασης ή να προσθέτετε ήδη υπάρχοντα στα APK σε μια πρόχειρη κυκλοφορία.

 1. Ανοίξτε το Play Console.
 2. Επιλέξτε την εφαρμογή σας.
 3. Στο αριστερό μενού, μεταβείτε στην επιλογή Επισκόπηση κυκλοφορίας > Παραγωγή.
 4. Στη σελίδα Παραγωγή, θα δείτε ένα αναπτυσσόμενο μενού με τις επιλογές Απλός, Μόνο Instant Εφαρμογές και Διαχείριση τύπων κυκλοφορίας.
 5. Επιλέξτε Διαχείριση τύπων κυκλοφορίας.
 6. Θα δείτε μια λίστα με τα αρχεία APK που σχετίζονται με την κυκλοφορία σας. Δίπλα στον σχετικό κωδικό έκδοσης, επιλέξτε το εικονίδιο προσθήκης .
 7. Επιλέξτε αν θέλετε να ανεβάσετε ένα νέο αρχείο ή να επισυνάψετε ένα υπάρχον αρχείο επέκτασης.
  • Εάν το APK δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα, μπορείτε να αλλάξετε ή να καταργήσετε ένα αρχείο επέκτασης επιλέγοντας άλλο αρχείο ή Δεν υπάρχει αρχείο επέκτασης. Δεν μπορείτε να καταργήσετε αρχεία επέκτασης από μια υπάρχουσα κυκλοφορία.
 8. Επιλέξτε Αποθήκευση.
Κατάργηση αρχείων επέκτασης

Δεν μπορείτε να καταργήσετε αρχεία επέκτασης από μια υπάρχουσα κυκλοφορία. Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να συμπεριλάβετε ένα αρχείο επέκτασης με το APK σας, δημιουργήστε μια κυκλοφορία με ένα νέο APK που δεν έχει τα αρχεία επέκτασης.

Για APK που δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμη, μπορείτε να αλλάξετε τα συνημμένα αρχεία επέκτασης ανά πάσα στιγμή.

 1. Ανοίξτε το Play Console.
 2. Επιλέξτε την εφαρμογή σας.
 3. Στο αριστερό μενού, μεταβείτε στην επιλογή Διαχείριση κυκλοφορίας > Κυκλοφορίες εφαρμογής.
 4. Δίπλα στον τύπο κυκλοφορίας που θέλετε να ενημερώσετε, μεταβείτε στην επιλογή Διαχείριση.
 5. Θα δείτε μια λίστα με τα αρχεία APK που σχετίζονται με την κυκλοφορία σας. Δίπλα στον σχετικό κωδικό έκδοσης, επιλέξτε το εικονίδιο προσθήκης .
 6. Επιλέξτε το κάτω βέλος Βέλος αναπτυσσόμενου.
 7. Επιλέξτε Δεν υπάρχει αρχείο επέκτασης> Αποθήκευση.
Δοκιμή αρχείων επέκτασης

Προτού δημοσιεύσετε την εφαρμογή σας, φροντίστε να δοκιμάσετε την εφαρμογή των αρχείων επέκτασης.

Δεν είναι δυνατή η δοκιμή των αρχείων επέκτασης APK με πρόχειρες εφαρμογές. Για να δοκιμάσετε τα αρχεία επέκτασης APK, το APK πρέπει να έχει δημοσιευτεί σε ένα διαθέσιμο κανάλι.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας