Προσθήκη ή δοκιμή αρχείων επέκτασης APK

Εάν η εφαρμογή σας χρειάζεται περισσότερα από 100 MB μνήμης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αρχεία επέκτασης, για να αποθηκεύσετε πρόσθετους πόρους APK. Μπορείτε να αποθηκεύετε δύο αρχεία επέκτασης ανά εφαρμογή. Κάθε αρχείο επέκτασης μπορεί να έχει μέγεθος έως 2 GB.

Ισχύει μέγιστο μέγεθος αρχείου για τα αρχεία APK, με βάση την έκδοση Android που υποστηρίζει το δικό σας APK:

 • 100 MB - APK που στοχεύουν στην έκδοση Android 2.3 και νεότερη (επίπεδο API 9-10 και 14+)
  • Οι χρήστες θα πρέπει να εκτελούν την έκδοση 5.2 του Play Store ή νεότερη έκδοση προκειμένου να εγκαταστήσουν APK μεγέθους 100 MB.
 • 50 MB - APK που στοχεύουν στην έκδοση Android 2.2 και παλαιότερη (επίπεδο API 8 ή χαμηλότερο)

Τα αρχεία επέκτασης φιλοξενούνται χωρίς επιπλέον κόστος. Όταν είναι δυνατό, το Google Play κατεβάζει τα αρχεία επέκτασης, όταν εγκαθιστάτε ή ενημερώνετε εφαρμογές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η λήψη των αρχείων επέκτασης θα πρέπει να γίνει από την ίδια την εφαρμογή σας.

Εάν το συμπιεσμένο μέγεθος του APK της εφαρμογής σας (συμπεριλαμβανομένων των αρχείων επέκτασης) είναι μεγαλύτερο από 100 MB κατά τη στιγμή της λήψης, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου προειδοποίησης στους χρήστες που τους προτείνει να χρησιμοποιήσουν Wi-Fi για τη λήψη της εφαρμογής σας.

Συμβουλή: Εάν δημοσιεύσετε τις εφαρμογές σας, χρησιμοποιώντας το Αρχείο Android App Bundle, μπορείτε να δημιουργήσετε και να προσφέρετε στους χρήστες για εγκατάσταση πιο αποδοτικές εφαρμογές μικρότερου μεγέθους.

Τύποι αρχείων επέκτασης

Όταν χρησιμοποιείτε αρχεία επέκτασης, ένα αρχείο είναι το κύριο αρχείο και το άλλο είναι ένα προαιρετικό αρχείο ενημέρωσης κώδικα. Τα προαιρετικά αρχεία ενημέρωσης κώδικα χρησιμοποιούνται συνήθως για μικρές ενημερώσεις στο κύριο αρχείο.

Τα αρχεία επέκτασης μπορεί να είναι οποιοδήποτε είδος αρχείου και αποθηκεύονται στον κοινόχρηστο χώρο αποθήκευσης μιας συσκευής (παράδειγμα: κάρτα SD ή διαμέρισμα που συνδέεται μέσω USB), όπου η εφαρμογή σας μπορεί να έχει πρόσβαση. Κάθε URL αρχείου επέκτασης που εκδίδεται είναι μοναδικό για κάθε λήψη.

Διαχείριση αρχείων επέκτασης

Προσθήκη ή αλλαγή αρχείων επέκτασης

Μπορείτε να ανεβάζετε νέα αρχεία επέκτασης ή να προσθέτετε ήδη υπάρχοντα στα APK σε μια πρόχειρη κυκλοφορία.

 1. Μεταβείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε την εφαρμογή σας.
 3. Στο αριστερό μενού, κάντε κλικ στο στοιχείο Διαχείριση κυκλοφορίας > Κυκλοφορίες εφαρμογής.
 4. Δίπλα στο είδος κυκλοφορίας που θέλετε να ενημερώσετε, επιλέξτε το στοιχείο Διαχείριση.
 5. Αποθέστε ή επιλέξτε το αρχείο APK της εφαρμογής σας.
 6. Θα δείτε μια λίστα με τα αρχεία APK που σχετίζονται με την κυκλοφορία σας. Δίπλα στον σχετικό κωδικό έκδοσης, επιλέξτε το εικονίδιο Προσθήκη .
 7. Επιλέξτε αν θέλετε να ανεβάσετε ένα νέο αρχείο ή να επισυνάψετε ένα υπάρχον αρχείο επέκτασης.
  • Εάν το APK δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα, μπορείτε να αλλάξετε ή να καταργήσετε ένα αρχείο επέκτασης επιλέγοντας άλλο αρχείο ή Δεν υπάρχει αρχείο επέκτασης. Δεν μπορείτε να καταργήσετε αρχεία επέκτασης από μια υπάρχουσα κυκλοφορία.
 8. Επιλέξτε Αποθήκευση.
Κατάργηση αρχείων επέκτασης

Δεν μπορείτε να καταργήσετε αρχεία επέκτασης από μια υπάρχουσα κυκλοφορία. Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να συμπεριλάβετε ένα αρχείο επέκτασης με το APK σας, δημιουργήστε μια κυκλοφορία με ένα νέο APK που δεν έχει τα αρχεία επέκτασης.

Για τα APK που δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμη, μπορείτε να αλλάξετε τα συνημμένα αρχεία επέκτασης ανά πάσα στιγμή.

 1. Μεταβείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε την εφαρμογή σας.
 3. Στο αριστερό μενού, κάντε κλικ στο στοιχείο Διαχείριση κυκλοφορίας > Κυκλοφορίες εφαρμογής.
 4. Δίπλα στο είδος κυκλοφορίας που θέλετε να ενημερώσετε, επιλέξτε το στοιχείο Διαχείριση.
 5. Θα δείτε μια λίστα με τα αρχεία APK που σχετίζονται με την κυκλοφορία σας. Δίπλα στον σχετικό κωδικό έκδοσης, επιλέξτε το εικονίδιο Προσθήκη .
 6. Επιλέξτε το κάτω βέλος Βέλος αναπτυσσόμενου.
 7. Επιλέξτε Δεν υπάρχει αρχείο επέκτασης> Αποθήκευση.
Δοκιμή αρχείων επέκτασης

Προτού δημοσιεύσετε την εφαρμογή σας, φροντίστε να δοκιμάσετε την εφαρμογή των αρχείων επέκτασης.

Δεν είναι δυνατή η δοκιμή των αρχείων επέκτασης APK με πρόχειρες εφαρμογές. Για να δοκιμάσετε τα αρχεία επέκτασης APK, το APK πρέπει να έχει δημοσιευτεί σε ένα διαθέσιμο κανάλι.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;