Ứng dụng của tôi đã bị xóa khỏi Google Play

Khi phát hành ứng dụng lên Google Play, bạn đồng ý tuân thủ Chính sách chương trình dành cho nhà phát triểnThỏa thuận phân phối dành cho nhà phát triển của chúng tôi.

Từ chối, xóa, tạm ngưng và cảnh báo

Bạn nên xem video này để nắm được các kết quả sau quá trình đánh giá việc tuân thủ chính sách. Trong đó, bạn có thể tham khảo một số ví dụ phổ biến về những hành vi có thể gây ra lỗi vi phạm cũng như thông tin hướng dẫn các bước tiếp theo để giúp ứng dụng hoặc trò chơi bị gắn cờ vi phạm có thể xuất hiện trở lại trên Google Play.

Từ chối
 • Không ảnh hưởng đến trạng thái Tài khoản nhà phát triển của bạn trên Google Play.
 • Nếu một bản cập nhật dành cho ứng dụng hiện có bị từ chối, thì phiên bản được phát hành trước bản cập nhật này sẽ vẫn còn trên Google Play.

Lưu ý: Đừng phát hành lại một ứng dụng bị từ chối cho đến khi đã khắc phục xong một lỗi vi phạm chính sách.

Xóa
 • Không ảnh hưởng ngay đến trạng thái tài khoản nhà phát triển Google Play của bạn, tuy nhiên, nếu ứng dụng bị xóa nhiều lần thì tài khoản có thể bị tạm ngưng.
 • Sau khi ứng dụng của bạn bị xóa, phiên bản ứng dụng đã phát hành sẽ không có trên Google Play cho đến khi bạn gửi lại một bản cập nhật tuân thủ chính sách.
 • Người dùng, số liệu thống kê và điểm xếp hạng của bạn vẫn được giữ lại sau khi bạn gửi bản cập nhật tuân thủ chính sách cho ứng dụng bị xoá.
 • Người đăng ký của bạn sẽ bị hủy các gói đăng ký sắp tới. Các gói đăng ký trước đây sẽ không được hoàn tiền.

Lưu ý: Đừng phát hành lại một ứng dụng bị xóa cho đến khi đã khắc phục xong một vi phạm chính sách.

Tạm ngưng
 • Được tính là cảnh cáo về trạng thái tốt của tài khoản Nhà phát triển của Google Play.
 • Vi phạm chính sách quá mức hoặc nhiều lần có thể khiến tài khoản bị tạm dừng và có thể dẫn đến bị từ chối hoặc xóa ứng dụng nhiều lần.

Sau khi tạm dừng

Sau khi ứng dụng của bạn bị từ tạm dừng, bạn bị mất người dùng, số liệu thống kê và xếp hạng của ứng dụng bị xóa. Nếu thông tin đăng nhập dành cho nhà phát triển của bạn vẫn có trạng thái tốt với Google Play và nếu ứng dụng của bạn cho phép, thì bạn có thể xuất bản phiên bản tuân thủ mới của ứng dụng.

Cảnh báo
 • Không ảnh hưởng đến trạng thái Tài khoản nhà phát triển của bạn trên Google Play. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ xoá ứng dụng của bạn sau số ngày đã nêu trong email cảnh báo lần đầu.
 • Sau khi ứng dụng của bạn bị xóa, phiên bản đã xuất bản của ứng dụng sẽ không còn trên Google Play cho đến khi bạn gửi bản cập nhật tuân thủ. Nếu ứng dụng của bạn bị tạm ngưng sau khi nhận được cảnh báo, thì bạn bắt buộc phải khiếu nại.
 • Người dùng, số liệu thống kê và điểm xếp hạng của bạn vẫn được giữ lại sau khi bạn gửi bản cập nhật tuân thủ chính sách cho ứng dụng bị xoá.

Lưu ý: Không xuất bản lại ứng dụng bị xóa cho đến khi bạn giải quyết xong vấn đề vi phạm chính sách đã nêu trong email cảnh báo.

Google Play Protect

Google Play Protect là tính năng bảo vệ phần mềm độc hại tích hợp sẵn của Google dành cho Android. Tính năng này bảo vệ người dùng khỏi các ứng dụng có khả năng gây hại (PHA), trong đó có thể có các ứng dụng đã bị xóa hoặc tạm ngưng trên Google Play.

Nếu ứng dụng của bạn đã bị xóa hoặc tạm ngưng trên Google Play thì người dùng ứng dụng có thể nhận được thông báo đẩy của Google Play Protect cho họ biết về sự thay đổi này. Thông báo này cũng đưa ra tùy chọn cho phép người dùng xóa ứng dụng khỏi thiết bị của họ. Người dùng cũng có thể chọn giữ lại ứng dụng.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Google Play Protect.

Gửi lại ứng dụng sau khi vi phạm chính sách

Nếu Google Play liên hệ với bạn về một lỗi vi phạm chính sách, thì bạn có thể tự khắc phục vấn đề đó rồi gửi lại ứng dụng. 

Sau đây là cách gửi lại ứng dụng sau khi vi phạm chính sách:

 1. Hãy đọc chính sách có liên quan nêu trong thông báo về việc thực thi để biết thêm thông tin chi tiết (bạn sẽ nhận được một thông báo trong Hộp thư đến của Play Console và một email có thông tin về chính sách đó hoặc chính sách mà ứng dụng của bạn đã vi phạm). 
 2. Điều chỉnh ứng dụng cho phù hợp rồi cập nhật tất cả các loại bản phát hành ngoài bản phát hành chính thức (ví dụ: bản phát hành trên các kênh thử nghiệm công khai, khép kín và nội bộ).
 3. Mở Play Console rồi tải gói ứng dụng đã sửa đổi và tuân thủ chính sách lên tất cả các kênh, đồng thời huỷ kích hoạt gói ứng dụng không tuân thủ chính sách.
  • Lưu ý quan trọng: Nếu bạn không huỷ kích hoạt gói ứng dụng không tuân thủ, lần gửi lại ứng dụng của bạn sẽ không thành công. Đồng thời, phiên bản đang hoạt động của gói ứng dụng đó có thể sẽ bị xoá khỏi Google Play.
 4. Nhấp vào Quản lý kênhTạo bản phát hành mới.
  • Nếu bản phát hành có các gói ứng dụng vi phạm đang ở trạng thái bản nháp, hãy huỷ bản phát hành đó. Nếu không, hãy bổ sung phiên bản gói ứng dụng tuân thủ chính sách.
  • Đảm bảo rằng phiên bản không tuân thủ nằm trong phần "Không được đưa vào" của bản phát hành này.
 5. Nhập tên bản phát hành rồi nhấp vào Lưu. Sau khi lưu, hãy nhấp vào Xem lại bản phát hành rồi ra mắt bản phát hành 100%.
 6. Nếu bạn phát hành các phiên bản không tuân thủ trên nhiều kênh, hãy lặp lại bước 4 trên từng kênh.

Lưu ý: Nếu bạn cần thêm thông tin về bản phát hành, hãy truy cập bài viết Chuẩn bị và ra mắt bản phát hành.

Khiếu nại

Bạn có thể khiếu nại quyết định xoá ứng dụng của bạn khỏi Google Play. Chúng tôi sẽ khôi phục ứng dụng trong các trường hợp thích hợp, trong đó có trường hợp xảy ra nhầm lẫn và chúng tôi nhận thấy ứng dụng của bạn không vi phạm Chính sách chương trình dành cho nhà phát triển cũng như Thỏa thuận phân phối dành cho nhà phát triển của Google Play.

Lưu ý: Mặc dù chúng tôi có thể gửi email thông báo về việc xóa bằng ngôn ngữ mặc định của ứng dụng, nhưng ở thời điểm này, chúng tôi chỉ có thể trả lời các đơn kháng nghị bằng tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Hàn.

Gửi khiếu nại

Nội dung liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
' data-mime-type=
Trung tâm chính sách ứng dụng của Google Play

Quay trở lại Trung tâm chính sách ứng dụng của Google Play - tài nguyên trung tâm dành cho bạn để tìm hiểu về các nguyên tắc và chính sách ứng dụng của Google Play.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
92637
false
false