Moja aplikácia bola odstránená zo služby Google Play

Zverejnením v službe Google Play vyjadrujete súhlas s pravidlami programu Google Playdistribučnou zmluvou pre vývojárov. Google vám nie je povinný odoslať upozornenie pred pozastavením alebo ukončením poskytovania služieb.

Odmietnutia, odstránenia, pozastavenia a upozornenia

Odmietnutia
 • Nemajú vplyv na stav vášho účtu vývojára Google Play.
 • Ak bola aktualizácia existujúcej aplikácie odmietnutá, verzia zverejnená ešte pred príslušnou aktualizáciou je stále k dispozícii v službe Google Play.

Poznámka: Odmietnutú aplikáciu znova zverejnite až po odstránení porušenia pravidiel.

Odstránenia
 • Nemajú vplyv na stav vášho účtu vývojára Google Play.
 • Po odstránení aplikácie bude jej zverejnená verzia dostupná v službe Google Play až po odoslaní aktualizácie, ktorá je v súlade s pravidlami.
 • Svojich používateľov, štatistiky a hodnotenia získate späť po odoslaní aktualizácie odstránenej aplikácie, ktorá je v súlade s pravidlami.

Poznámka: Odstránenú aplikáciu znova zverejnite až po odstránení porušenia pravidiel.

Pozastavenia
 • Negatívne vplývajú na dobrý stav vášho účtu vývojára Google Play.
 • Hrubé alebo viacnásobné porušenia pravidiel môžu mať za následok pozastavenie účtu (rovnako ako opakované odmietnutia a odstránenia aplikácie).

Po pozastavení

Pozastavením aplikácie stratíte používateľov, štatistiky a hodnotenia odstránenej aplikácie. Ak sú v službe Google Play vaše poverenia vývojára v dobrom stave a vaša aplikácia tomu nebráni, môžete zverejniť novú verziu aplikácie, ktorá bude v súlade s pravidlami.

Upozornenia
 • Nemajú vplyv na stav vášho účtu vývojára Google Play. Aplikácia však bude odstránená po uplynutí počtu dní uvedených v pôvodnej správe s upozornením.
 • Po odstránení aplikácie bude jej zverejnená verzia k dispozícii v službe Google Play až potom, ako odošlete aktualizáciu, ktorá je v súlade s pravidlami. Ak bola vaša aplikácia pozastavená po prijatí upozornenia, musíte podať odvolanie.
 • Používateľov, štatistiky a hodnotenia získate späť po odoslaní aktualizácie odstránenej aplikácie, ktorá je v súlade s pravidlami.

Poznámka: Odstránenú aplikáciu znova zverejnite až po vyriešení porušenia pravidiel uvedeného v správe s upozornením.

Google Play Protect

Google Play Protect je vstavaná ochrana proti malvéru pre Android od Googlu. Chráni používateľov pred potenciálne škodlivými aplikáciami vrátane tých, ktoré boli odstránené alebo pozastavené v službe Google Play. 

Niekoľko dôležitých informácií o službe Google Play Protect:

 • Ak bola vaša aplikácia odstránená alebo pozastavená v službe Google Play, jej používatelia môžu dostať upozornenie služby Google Play Protect s informáciou o tejto zmene a možnosťou odstránenia danej aplikácie zo zariadenia.

  • Poznámka: Používatelia budú mať tiež možnosť si príslušnú aplikáciu ponechať.

 • Príklady upozornení zahrnujú upozornenie ochrany súkromia odoslané na základe použitia vysoko rizikových alebo citlivých povolení, ktoré sú deklarované v manifeste aplikácie, ako sú napríklad skupiny povolení pre SMS alebo denník hovorov.

 • Upozornenia sa začnú odosielať po 90 dňoch od odstránenia alebo pozastavenia vašej aplikácie v službe Google Play.

 • Ak do 90 dní svoju aplikáciu aktualizujete a problém opravíte (napríklad odstránite vysoko rizikové či citlivé povolenia z manifestu aplikácie alebo vymažete nevhodný obsah), splníte podmienky na udelenie výnimky alebo sa úspešne odvoláte, používatelia upozornenie služby Google Play Protect nedostanú. 

Ak chcete získať ďalšie informácie o službe Google Play Protect, prejdite na web Android Developers.

Odvolania

Aplikácie obnovíme iba v prípade, že boli odstránené omylom a kontrola ukáže, že aplikácia neporušuje pravidlá pre obsah ani distribučnú zmluvu pre vývojárov.

Poznámka: Správu s upozornením o odstránení môžeme posielať aj v predvolenom jazyku vašej aplikácie, na odvolania však v súčasnosti odpovedáme len v angličtine, čínštine, japončine a kórejčine.

Podať žiadosť o odvolanie

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?