Moja aplikácia bola odstránená zo služby Google Play

Zverejnením na Google Play vyjadrujete súhlas s programovými pravidlami služby Google Playdistribučnou zmluvou pre vývojárov. Google vám nie je povinný odoslať upozornenie pred pozastavením alebo ukončením poskytovania služieb.

Odmietnutia, odstránenia, pozastavenia a upozornenia

Odporúčame vám pozrieť si toto video, v ktorom nájdete vysvetlenie rôznych výsledkov kontroly dodržiavania pravidiel, niektoré bežné príklady možných dôvodov porušenia a vysvetlenie ďalších krokov, ako znova dostať nahlásenú aplikáciu alebo hru do Obchodu Play.

Odmietnutia
  • Nemajú vplyv na stav vášho účtu vývojára Google Play.
  • Ak bola aktualizácia existujúcej aplikácie odmietnutá, verzia zverejnená ešte pred príslušnou aktualizáciou je stále k dispozícii v službe Google Play.

Poznámka: Odmietnutú aplikáciu znova zverejnite až po odstránení porušenia pravidiel.

Odstránenia
  • Nemajú okamžitý vplyv na stav vášho účtu vývojára Google Play, hoci viaceré odstránenia môžu viesť k pozastaveniu.
  • Po odstránení aplikácie bude jej zverejnená verzia dostupná na Google Play až po odoslaní aktualizácie, ktorá je v súlade s pravidlami.
  • Používateľov, štatistiky a hodnotenia získate späť po odoslaní aktualizácie odstránenej aplikácie, ktorá je v súlade s pravidlami.

Poznámka: Odstránenú aplikáciu znova zverejnite až po odstránení porušenia pravidiel.

Pozastavenia
  • Negatívne vplývajú na dobrý stav vášho účtu vývojára Google Play.
  • Hrubé alebo viacnásobné porušenia pravidiel môžu mať za následok pozastavenie účtu (rovnako ako opakované odmietnutia a odstránenia aplikácie).

Po pozastavení

Pozastavením aplikácie stratíte používateľov, štatistiky a hodnotenia odstránenej aplikácie. Ak sú v službe Google Play vaše poverenia vývojára v dobrom stave a vaša aplikácia tomu nebráni, môžete zverejniť novú verziu aplikácie, ktorá bude v súlade s pravidlami.

Upozornenia
  • Nemajú vplyv na stav vášho účtu vývojára Google Play. Aplikácia však bude odstránená po uplynutí počtu dní uvedených v pôvodnej správe s upozornením.
  • Po odstránení aplikácie bude jej zverejnená verzia k dispozícii v službe Google Play až potom, ako odošlete aktualizáciu, ktorá je v súlade s pravidlami. Ak bola vaša aplikácia pozastavená po prijatí upozornenia, musíte podať odvolanie.
  • Používateľov, štatistiky a hodnotenia získate späť po odoslaní aktualizácie odstránenej aplikácie, ktorá je v súlade s pravidlami.

Poznámka: Odstránenú aplikáciu znova zverejnite až po vyriešení porušenia pravidiel uvedeného v správe s upozornením.

Google Play Protect

Google Play Protect je vstavaná ochrana proti malvéru pre Android od Googlu. Chráni používateľov pred potenciálne škodlivými aplikáciami vrátane tých, ktoré boli odstránené alebo pozastavené na Google Play.

Ak bola vaša aplikácia odstránená alebo pozastavená na Google Play, jej používatelia môžu dostať upozornenie služby Google Play Protect s informáciou o tejto zmene a možnosťou odstránenia danej aplikácie zo zariadenia. Používatelia budú mať tiež možnosť si príslušnú aplikáciu ponechať.

Ak chcete získať ďalšie informácie o službe Google Play Protect, prejdite na web Android Developers.

Odvolania

Aplikácie obnovíme iba v prípade, že boli odstránené omylom a kontrola ukáže, že aplikácia neporušuje pravidlá pre obsah ani distribučnú zmluvu pre vývojárov.

Poznámka: Správu s upozornením o odstránení môžeme posielať aj v predvolenom jazyku vašej aplikácie, na odvolania však v súčasnosti odpovedáme len v angličtine, čínštine, japončine a kórejčine.

Podať odvolanie

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory