Mijn app is verwijderd van Google Play

Door iets te publiceren op Google Play, gaat u ermee akkoord u te houden aan het programmabeleid van Google Play en de distributieovereenkomst voor ontwikkelaars. Google is niet verplicht u een waarschuwing te sturen voordat uw app wordt opgeschort of uw account wordt beëindigd.

Afwijzingen, verwijderingen, opschortingen en waarschuwingen

Afwijzingen
 • Hebben geen effect op de reputatie van uw Google Play-ontwikkelaarsaccount.
 • Als een update voor een bestaande app is afgewezen, is de versie die vóór de update was gepubliceerd, nog steeds beschikbaar op Google Play.

Opmerking: Publiceer een afgewezen app pas opnieuw nadat u de betreffende beleidsschending heeft verholpen.

Verwijderingen
 • Hebben geen effect op de reputatie van uw Google Play-ontwikkelaarsaccount.
 • Nadat uw app is verwijderd, is er geen gepubliceerde versie van uw app beschikbaar op Google Play totdat er een update wordt ingediend die voldoet aan het beleid.
 • Uw gebruikers, statistieken en beoordelingen blijven behouden zodra u een update voor een verwijderde app indient die wel aan het beleid voldoet.

Opmerking: Publiceer een verwijderde app pas opnieuw nadat u de betreffende beleidsschending heeft verholpen.

Opschortingen
 • Hebben een negatief effect op de reputatie van uw Google Play-ontwikkelaarsaccount.
 • Ernstige of meervoudige beleidsschendingen kunnen leiden tot opschorting, net als herhaalde app-afwijzingen of -verwijderingen.

Na een opschorting

Zodra uw app is opgeschort, raakt u de gebruikers, statistieken en beoordelingen van de verwijderde app kwijt. Als de reputatie van uw ontwikkelaarsaccount nog goed is bij Google Play en als uw app hier mogelijkheden voor biedt, kunt u een nieuwe versie van de app publiceren die wel aan het beleid voldoet.

Waarschuwingen
 • Hebben geen effect op de reputatie van uw Google Play-ontwikkelaarsaccount. Uw app wordt echter verwijderd na het aantal dagen dat in de eerste waarschuwingsmail is vermeld.
 • Nadat uw app is verwijderd, is de gepubliceerde versie van uw app niet beschikbaar op Google Play totdat u een update indient die wel aan het beleid voldoet. Als uw app is opgeschort nadat u een waarschuwing heeft ontvangen, moet u een bezwaar indienen.
 • Uw gebruikers, statistieken en beoordelingen blijven behouden zodra u een update voor een verwijderde app indient die wel aan het beleid voldoet.

Opmerking: Publiceer een verwijderde app pas opnieuw nadat u de beleidsschending heeft verholpen die in de waarschuwingsmail wordt vermeld.

Google Play Protect

Google Play Protect is de ingebouwde functie voor malwarebescherming van Google voor Android. Hiermee worden gebruikers beschermd tegen potentieel schadelijke apps, waaronder mogelijk apps die van Google Play zijn verwijderd of zijn opgeschort. 

Belangrijk om te weten over Google Play Protect:

 • Als uw app van Google Play is verwijderd of is opgeschort, ontvangen gebruikers mogelijk een pushmelding van Google Play Protect waarin ze op de hoogte worden gesteld van deze wijziging. Ook krijgen ze de optie om de app te verwijderen van hun apparaat.

  • Opmerking: Gebruikers kunnen er ook voor kiezen de app te behouden.

 • Meldingen zijn bijvoorbeeld een privacywaarschuwing die wordt geactiveerd door het gebruik van riskante of gevoelige rechten die worden gedeclareerd in het app-manifest, zoals rechtengroepen van het type Sms of Gesprekkenlijst.

 • Meldingen beginnen ten minste negentig dagen nadat uw app van Google Play is verwijderd of is opgeschort.

 • Als u uw app updatet om het probleem op te lossen (door bijvoorbeeld zeer riskante of gevoelige rechten uit het app-manifest te verwijderen of ongepaste content te verwijderen), als u aan de vereisten voor een vrijstelling voldoet of als u binnen negentig dagen bezwaar maakt, ontvangen gebruikers geen pushmelding van Google Play Protect. 

Als u meer wilt weten over Google Play Protect, gaat u voor meer informatie naar de site voor Android-ontwikkelaars.

Bezwaren

We herstellen apps alleen als er een fout is gemaakt en als wordt vastgesteld dat uw app het Programmabeleid van Google Play en de Distributieovereenkomst voor ontwikkelaars niet schendt.

Opmerking: Hoewel we u mogelijk verwijderingsmails in de standaardtaal van uw app sturen, kunnen we op dit moment alleen reageren wanneer u beroep aantekent in het Chinees, Engels, Japans of Koreaans.

Een bezwaar indienen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?