Moja je aplikacija uklonjena s Google Playa

Objavljivanjem na Google Playu prihvaćate da ćete se pridržavati Programskih pravila Google Playa i Ugovora o distribuciji za razvojne programere. Google vam nije dužan poslati upozorenje prije obustave ili ukidanja.

Odbijanja, uklanjanja, obustavljanja i upozorenja

Odbijanja
 • Ne utječu na reputaciju vašeg računa razvojnog programera na Google Playu.
 • Ako je ažuriranje postojeće aplikacije odbijeno, verzija objavljena prije ažuriranja i dalje je dostupna na Google Playu.

Napomena: ne pokušavajte ponovo objaviti odbijenu aplikaciju dok ne uklonite uzrok kršenja pravila.

Uklanjanja
 • Ne utječu na reputaciju vašeg računa razvojnog programera na Google Playu.
 • Kada se vaša aplikacija ukloni, njezina objavljena verzija neće biti dostupna na Google Playu dok ne pošaljete ažuriranje koje je usklađeno s pravilima.
 • Zadržat ćete svoje korisnike, statistike i ocjene kada pošaljete ažuriranje uklonjene aplikacije usklađeno s pravilima.

Napomena: ne pokušavajte ponovo objaviti uklonjenu aplikaciju dok ne uklonite uzrok kršenja pravila.

Obustavljanja
 • Računaju se kao opomene koje utječu na reputaciju vašeg računa razvojnog programera na Google Playu.
 • Pretjerano ili višekratno kršenje pravila može uzrokovati obustavljanje, isto kao i ponovljena odbijanja ili uklanjanja aplikacije.

Nakon obustavljanja

Nakon obustavljanja aplikacije gubite korisnike, statističke podatke i ocjene uklonjene aplikacije. Ako vaše vjerodajnice razvojnog programera još uvijek imaju dobru reputaciju na Google Playu i ako vaša aplikacija to dopušta, možete objaviti novu verziju aplikacije koja je sukladna pravilima.

Upozorenja
 • Ne utječu na reputaciju vašeg računa razvojnog programera na Google Playu. No vaša će se aplikacija ukloniti nakon broja dana koji se nalaze u prvoj e-poruci upozorenja.
 • Nakon uklanjanja aplikacije, objavljena verzija aplikacije neće biti dostupna na Google Playu dok ne pošaljete ažuriranje usklađeno s pravilima. Ako je vaša aplikacija obustavljena nakon primanja upozorenja, potrebno je podnijeti žalbu.
 • Zadržat ćete svoje korisnike, statistike i ocjene kada pošaljete ažuriranje uklonjene aplikacije usklađeno s pravilima.

Napomena: dok ne riješite kršenje pravila navedenih u e-poruci upozorenja, nemojte ponovo objavljivati uklonjenu aplikaciju.

Google Play Protect

Google Play Protect Googleova je ugrađena zaštita od zlonamjernog softvera za Android. Štiti korisnike od potencijalno štetnih aplikacija (PHA-ova), što može uključivati aplikacije koje su uklonjene s Google Playa ili obustavljene na toj usluzi. 

Evo nekih važnih stvari koje je potrebno znati o Google Play Protectu:

 • Ako je vaša aplikacija uklonjena s Google Playa ili obustavljena na toj usluzi, njezini korisnici mogu primiti push obavijest od Google Play Protecta koja će ih informirati o toj promjeni i pružiti im mogućnost da uklone aplikaciju s uređaja.

  • Napomena: korisnici će moći i zadržati aplikaciju.

 • Primjeri obavijesti uključuju upozorenje o privatnosti koje pokreće upotreba visokorizičnih ili osjetljivih dopuštenja navedenih u manifestu aplikacije, na primjer grupa dopuštenja za SMS-ove ili zapisnik poziva.

 • Obavijesti će započeti najmanje 90 dana nakon uklanjanja aplikacije s Google Playa ili njezinog obustavljanja na toj usluzi.

 • Ako ažurirate aplikaciju kako biste riješili problem (na primjer kako biste uklonili visokorizična ili osjetljiva dopuštenja iz manifesta aplikacije ili kako biste uklonili neprikladan sadržaj), ako udovoljavate zahtjevima za iznimke što se tiče upotrebe ili se uspješno žalite u roku od 90 dana, korisnici neće primiti push obavijest Google Play Protecta. 

Ako želite saznati više o Google Play Protectu, posjetite web-lokaciju Android Developers.

Žalbe

Vratit ćemo aplikacije samo ako je došlo do pogreške, pa se utvrdi da vaša aplikacija ne krši Programska pravila Google Playa i Ugovor o distribuciji za razvojne programere.

Napomena: iako možemo slati e-poruke o uklanjanju na zadanom jeziku vaše aplikacije, na žalbe trenutačno možemo odgovoriti samo na engleskom, japanskom, kineskom i korejskom.

Uložite žalbu

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?