Oceny treści w aplikacjach i grach

Dzięki naszemu systemowi możesz w prosty sposób przekazać informacje o ocenie treści, by były one zrozumiałe i przydatne dla użytkowników z danego kraju lub regionu. W ten sposób zainteresowanie Twoimi aplikacjami stanie się większe, bo będą one prezentowane odpowiednim odbiorcom.

Aby uniknąć sklasyfikowania aplikacji jako „Bez oceny”, zaloguj się w Konsoli Play i jak najszybciej wypełnij kwestionariusz dla każdej aplikacji. Aplikacje sklasyfikowane jako „Bez oceny” mogą zostać usunięte z Google Play.

Uwaga: wszystkie gry i aplikacje w Google Play muszą być zgodne z Zasadami programu dla programistów w Google Play

Oceny

Jeśli chcesz otrzymać ocenę każdej ze swoich aplikacji i gier, musisz wypełnić kwestionariusz oceny w Konsoli programisty Google Play. W ten sposób poinformujesz nas o rodzaju treści dostępnych w aplikacji lub grze i uzyskasz ocenę od kilku organizacji oceniających. Oceny nadawane Twojej aplikacji i wyświetlane w Google Play są ustalane na podstawie Twoich odpowiedzi na pytania w kwestionariuszu.

Twoim obowiązkiem jest wypełnienie kwestionariusza oceny treści w przypadku:

 • nowych aplikacji przesłanych przy użyciu Konsoli programisty;
 • istniejących aplikacji, które są już dostępne w Google Play;
 • wszystkich aplikacji, których treści lub funkcje zmieniły się na tyle po aktualizacji, by konieczne było ponowne udzielenie odpowiedzi na pytania w kwestionariuszu.

Z myślą o użytkownikach programiści powinni umieszczać nadaną ocenę w reklamach aplikacji pokazywanych w każdym z regionów – zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wyświetlania.

Oceny aplikacji nie mają odzwierciedlać docelowej grupy odbiorców. Ich zadaniem jest ułatwianie klientom (zwłaszcza rodzicom) identyfikowanie potencjalnie nieodpowiednich treści obecnych w aplik.

Ikony ocen są znakami towarowymi poszczególnych organizacji oceniających, a ich nieodpowiednie użycie może prowadzić do podjęcia kroków prawnych. Więcej informacji o zasadach użycia poszczególnych ikon ocen znajdziesz w witrynach organizacji oceniających.

Ważne: odpowiedz jak najdokładniej na pytania w kwestionariuszu oceny treści. Podanie nieprawdziwych informacji może skutkować usunięciem lub zawieszeniem aplikacji.

Wypełnianie kwestionariusza oceny aplikacji

 1. Zaloguj się w Konsoli Play.
 2. Wybierz aplikację.
 3. W menu po lewej stronie kliknij Obecność w sklepie Ocena treści.
 4. Sprawdź informacje w kwestionariuszu i wpisz swój adres e-mail.
  • Podany adres e-mail będzie używany do korespondencji z IARC.
 5. Kliknij Dalej.
 6. Wybierz kategorię.
 7. Wypełnij kwestionariusz.
  • Aby zmienić dowolną odpowiedź po ukończeniu sekcji, kliknij Edytuj.
  • Jeśli chcesz przerwać wypełnianie kwestionariusza i wrócić do niego później, kliknij Zapisz kopię roboczą. Możesz mieć jedną wersję roboczą kwestionariusza dla każdej aplikacji.
 8. Kliknij Oceń aplikację.
 9. Na stronie podsumowania oceny kliknij Zastosuj ocenę do aplikacji.

Po zastosowaniu ocen do aplikacji możesz przeglądać oceny i kwestionariusze na stronie Ocena treści. Jeśli chcesz ponownie wypełnić kwestionariusz jakiejś aplikacji, kliknij Zacznij nowy kwestionariusz na stronie Ocena treści.

Dodatkowe informacje

Aplikacja może otrzymać odmienne oceny w różnych krajach/regionach. Standardy oceniania różnią się w zależności od lokalizacji i każda organizacja oceniająca używa przy ocenianiu aplikacji własnych reguł.

Organizacje oceniające, które należą do IARC, mogą zmienić ocenę aplikacji po jej zweryfikowaniu. Jeśli ocena aplikacji zostanie zastąpiona przez organizację oceniającą i zechcesz zaktualizować odpowiedzi w związanym z nią kwestionariuszu, konieczne będzie jego ponowne wypełnienie.

Uwaga: obliczona ocena może się różnić od tej, którą widzą użytkownicy w Google Play. Przesłane aplikacje i aktualizacje mogą zostać odrzucone, jeśli są niezgodne z treścią aplikacji. Odpowiedzi z kwestionariusza mogą zostać użyte do wygenerowania oceny dla określonego kraju/regionu, jeśli wymaga tego miejscowe prawo.

Zgłaszanie odwołań od ocen

Jeśli nie zgadzasz się z oceną nadaną aplikacji przez organizację oceniającą, która należy do IARC, masz prawo do bezpośredniego odwołania. Aby to zrobić, użyj linku podanego w e-mailu z certyfikatem. Jeśli chcesz zadać inne pytanie, które dotyczy IARC, ale nie jest związane z odwołaniami, skontaktuj się z IARC, korzystając z witryny tej organizacji.

Do czego używane są oceny

 • Informują konsumentów o kategorii wiekowej aplikacji.
 • Pozwalają blokować lub filtrować treści w pewnych krajach/regionach lub dla konkretnych użytkowników, gdy wymaga tego prawo.
 • Służą do określenia, czy aplikacja może zostać uwzględniona w specjalnym programie dla programistów.

Organizacje oceniające i ich kraje/regiony

ESRB – Ameryka Północna i Południowa
Ocena Opis
E DLA WSZYSTKICH

Materiały są zasadniczo odpowiednie dla wszystkich grup wiekowych. Mogą zawierać minimalną dawkę umiarkowanej przemocy lub przemocy przedstawionej w formie komiksowej bądź nierealistycznej i/lub sporadycznie używać trochę ostrzejszego języka.

E10 DLA WSZYSTKICH OD 10 LAT

Materiały są zasadniczo odpowiednie od 10 roku życia wzwyż. Mogą zawierać więcej umiarkowanej przemocy lub przemocy przedstawionej w formie komiksowej bądź nierealistycznej, nieco ostrzejszy język i/lub minimalną ilość dwuznacznych treści.

T DLA MŁODZIEŻY

Materiały są zasadniczo odpowiednie od 13 roku życia wzwyż. Mogą zawierać przemoc, treści dwuznaczne, niewybredny humor, pokazywać minimalną ilości krwi, udawany hazard i/lub sporadycznie używać wulgaryzmów.

M DLA DOROSŁYCH

Materiały są zasadniczo odpowiednie od 17 roku życia wzwyż. Mogą zawierać przemoc, przedstawienia krwi i ran, treści o charakterze erotycznym i/lub wulgaryzmy.

AO TYLKO DLA DOROSŁYCH

Materiały odpowiednie tylko dla dorosłych od 18 roku życia wzwyż. Mogą zawierać długie sceny pełne drastycznej przemocy, obrazowe treści o charakterze erotycznym i/lub pokazywać hazard z użyciem rzeczywistych pieniędzy.

Więcej informacji w witrynie ESRB

Lokalizacje

Antigua i Barbuda, Argentyna, Bahamy, Barbados, Belize, Boliwia, Chile, Dominika, Dominikana, Ekwador, Grenada, Grenlandia, Gujana, Gwatemala, Haiti, Honduras, Jamajka, Kanada, Kolumbia, Kostaryka, Kuba, Meksyk, Nikaragua, Panama, Paragwaj, Peru, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Salwador, Stany Zjednoczone Ameryki, Surinam, Trynidad i Tobago, Urugwaj, Wenezuela

PEGI – Europa i Bliski Wschód
Ocena Opis
3 PEGI 3

Zawartość aplikacji z tą oceną jest uznawana za odpowiednią dla wszystkich grup wiekowych. Dopuszczalne jest prezentowanie przemocy w kontekście komicznym (np. jak w kreskówkach „Królik Bugs” czy „Tom i Jerry”). Postacie pokazywane na ekranie nie powinny sprawiać dla dziecka wrażenia rzeczywistych, ale być przez nie utożsamiane wyłącznie ze światem fikcyjnym. Aplikacja nie powinna zawierać dźwięków ani obrazów, które mogłyby przestraszyć małe dzieci. Nie powinna również zawierać wulgaryzmów.

7 PEGI 7

W tej kategorii należy umieścić aplikacje, które normalnie otrzymałyby ocenę 3, ale zawierają sceny lub dźwięki, które mogłyby przestraszyć dzieci. W aplikacji z oceną PEGI 7 może występować jedynie łagodna przemoc (zazwyczaj występuje tylko jej sugestia lub jest ona prezentowana w mało szczegółowy i nierealistyczny sposób).

12 PEGI 12

W tej kategorii powinny znaleźć się gry i aplikacje przedstawiające przemoc względem postaci fikcyjnych w nieco bardziej realistycznym kontekście lub przedstawiające nierealistyczną przemoc względem postaci przypominających ludzi bądź zwierzęta. Dodatkowo kwalifikują się do niej treści z nieco bardziej dosłowną nagością i symulowanym hazardem. Ewentualne wulgaryzmy muszą mieć łagodny charakter i nie mogą zawierać odwołań do seksu.

16 PEGI 16

Ta ocena przyznawana jest wtedy, gdy przemoc lub aktywność seksualna jest prezentowana w sposób rzeczywisty. Aplikacje z oceną 16 mogą zawierać ostrzejsze wulgaryzmy, zachęcać do używania tytoniu lub narkotyków bądź pokazywać działania przestępcze.

18 PEGI 18

Ocena „tylko dla dorosłych” jest przyznawana treściom wtedy, gdy przedstawiana jest okrutna przemoc i/lub prezentowane są elementy konkretnych typów przemocy (morderstwo bez motywu, przemoc względem bezbronnych postaci lub seksualna). W tej kategorii mogą znaleźć się również materiały przedstawiające seks w sposób dosłowny, zawierające dyskryminację lub pokazujące użycie narkotyków w pozytywnym świetle.

Guidance recommended ZALECANY NADZÓR RODZICIELSKI

Aplikacje nie zawsze zawierają z góry znane treści, które można sklasyfikować z wyprzedzeniem. Niektóre działają jak portale (np. do strumieniowego przesyłania treści) i zawierają bardzo różnorodne materiały, które użytkownicy mogą swobodnie wybierać. Oznaczamy takie aplikacje ikoną nadzoru rodzicielskiego, by rodzice mieli świadomość, że aplikacja może dawać dostęp do treści, które nie są odpowiednie dla dzieci – chociaż w zależności od opcji wybranych przez użytkownika mogą też prezentować materiały przeznaczone dla młodszych odbiorców.

Więcej informacji znajdziesz w witrynie PEGI.

Lokalizacje

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy

Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) – Niemcy
Ocena Opis
0 Wszystkie grupy wiekowe

Aplikacje bez ograniczenia wiekowego zawierają treści, przed którymi nie muszą być chronione dzieci. Mogą być przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Treści takie obejmują na przykład aplikacje użytkowe czy katalogi z produktami. Ocenę taką mogą również otrzymać sieci społecznościowe, w których treści użytkowników są dokładnie sprawdzane, filtrowane i moderowane.

6 USK: co najmniej 6 lat

Aplikacje w tej kategorii mogą zwierać elementy nieodpowiednie dla dzieci w wieku przedszkolnym. Mogą od czasu do czasu wywoływać niepokój, zawierać małe natężenie łagodnych wulgaryzmów i erotycznych aluzji. Jeśli w aplikacji znajdują się obrazy przemocy, mają one charakter abstrakcyjny i nie są dominujące. Grom w tej kategorii wiekowej można często przyznać etykietę „familijnych”, ale mogą one być nieco bardziej ekscytujące i zawierać więcej elementów współzawodnictwa.

12 USK: co najmniej 12 lat

Aplikacje w tej kategorii mogą wywoływać u dzieci niepokój ze względu na występujące w nich elementy wywołujące strach i szok, wulgaryzmy, treści seksualne i okazjonalną przemoc. Gry w tej kategorii mogą być znacznie bardziej ekscytujące i w większym stopniu skupiać się na współzawodnictwie. Treści z taką oceną w sieciach społecznościowych lub tworzone przez użytkowników mogą być nieodpowiednie dla dzieci.

16 USK: co najmniej 16 lat

W tej kategorii znajdują się aplikacje z realistycznym przedstawieniem przemocy, dużym natężeniem elementów mających na celu wywołanie szoku lub strachu, częstymi wulgaryzmami, a także takie, których głównym motywem są erotyka i seks. Gry w tej kategorii często przedstawiają walkę z użyciem broni, a ich fabuła i struktura misji nierzadko obracają się wokół tematyki militarnej. Gatunki często znajdujące się w tej kategorii to gry przygodowe, strategie militarne i strzelanki (FPS).

18 USK: co najmniej 18 lat

Najczęstszym powodem przyznawania aplikacjom tej oceny (oprócz niekwestionowanego przedstawienia użycia narkotyków) jest pokazywanie realistycznej i okrutnej przemocy. Gry należące do tej kategorii wiekowej prawie zawsze zawierają dużą dawkę przemocy, która jest wyraźnie obecna w większości zadań w grze.

Więcej informacji znajdziesz na stronie USK

Australian Classification Board – Australia

Uwaga: organizacja Australian Classification Board ocenia wyłącznie gry.

Ocena Opis
G Dla wszystkich

Treści mają bardzo łagodny charakter.

Materiały z klasyfikacją G są odpowiednie dla wszystkich. Mogą zawierać język i motywy, które są bardzo łagodne w swojej naturze. Czasami ocena G przyznawana jest grom wideo zawierającym treści, które nie powinny być prezentowane dzieciom.

PG Nadzór rodzicielski

Treści mają łagodny charakter.

Treści w grach wideo z oznaczeniem PG (Parental Guidance, Nadzór rodzicielski) powinny mieć łagodny charakter. Mogą jednak być niejasne dla dzieci i wywoływać u nich niepokój, a także wymagać nadzoru rodziców lub opiekunów. Mogą zawierać język i motywy, które są łagodne w odbiorze. Osoby poniżej 15 roku życia nie powinny grać w gry z takimi treściami bez nadzoru rodziców lub opiekunów i nie powinny oglądać rozgrywki z takich gier.

M Dla dorosłych

Treści mają umiarkowany charakter.

Gry wideo z klasyfikacją M (Mature, Dla dorosłych) zawierają umiarkowane w odbiorze treści odpowiednie dla osób, które mają co najmniej 15 lat. Dzieci poniżej 15 roku życia zgodnie z prawem mają dostęp do takich materiałów, ponieważ należą one do kategorii „z nadzorem”. Jednak w grach wideo z oceną M mogą znajdować się treści takie jak przemoc i nagość, które są umiarkowane w odbiorze, ale nieodpowiednie dla dzieci poniżej 15 roku życia. Zachęcamy rodziców i opiekunów do zdobycia dodatkowych informacji o treściach w danej grze, zanim zdecydują, czy są one odpowiednie dla ich dziecka.

MA15 Z ograniczonym dostępem

Treści mają bardzo obrazowy charakter.

Treści z oceną MA15+ są bardzo obrazowe i zgodnie z prawem są zastrzeżone dla osób powyżej 15 roku życia. Mogą zwierać sceny seksu i użycia narkotyków, które wywołują silne wrażenie.

Przed wypożyczeniem lub zakupem gry wideo z oceną MA15+ może być wymagane przedstawienie dokumentu potwierdzającego wiek. Dzieci poniżej 15 roku życia zgodnie z prawem nie mogą oglądać, kupować ani wypożyczać materiałów z taką oceną, chyba że towarzyszy im rodzic lub opiekun.

Opiekun musi być osobą dorosłą z prawem nadzoru nad osobą poniżej 15 roku życia. Opiekun musi mieć co najmniej 18 lat.
R18 Z ograniczonym dostępem

Oddziaływanie treści jest silne.

Materiały z oceną R18+ zgodnie z prawem są przeznaczone tylko dla dorosłych. Mogą zwierać sceny seksu i użycia narkotyków, które wywołują bardzo silne wrażenie. Pewne treści z oznaczeniem R18+ mogą być obraźliwe dla niektórych dorosłych. Przed wypożyczeniem lub kupieniem gry wideo z oceną R18+ (bądź obejrzeniem rozgrywki z niej) może być wymagane przedstawienie dokumentu potwierdzającego wiek.

Więcej informacji znajdziesz na stronie ACB

Classificaçăo Indicativa (ClassInd) – Brazylia
Ocena Opis
L Wszystkie grupy wiekowe

Treści są odpowiednie dla dzieci w dowolnym wieku. Materiały takie są łagodne w odbiorze, na przykład przedstawiają przemoc w sposób taki jak w kreskówkach.

10 Ocenione 10+

Treści z elementami, które oddziałują w mało negatywny sposób (zwłaszcza na małe dzieci). Materiały takie mogą zwierać łagodne wulgaryzmy, broń, bezkrwawe walki, sceny wywołujące strach, odniesienia do tytoniu i alkoholu oraz używanie narkotyków w celach leczniczych.

12 Ocenione 12+

Treści o niskim niekorzystnym oddziaływaniu. Mogą zawierać wulgaryzmy, dialogi, w których poruszane są tematy seksu, lub odniesienia do seksu, przedstawiać rany, krwawienie, a także używanie tytoniu i spożywanie alkoholu.

14 Ocenione 14+

Treści o umiarkowanym oddziaływaniu. Mogą przedstawiać śmierć, zawierać motywy erotyczne, nagość i nawiązania do używania narkotyków.

16 Ocenione 16+

Treści o umiarkowanym oddziaływaniu. Często przedstawiają przemoc, rany, okaleczenia, tortury, sceny seksu i używanie narkotyków.

18 Ocenione 18+

Treści o zdecydowanym oddziaływaniu. Mogą przedstawiać sadyzm, brutalność, dosłowne sceny seksu i zachęcać do zażywania narkotyków lub stosowania przemocy (bądź przedstawiać to w pozytywnym świetle).

Więcej informacji znajdziesz na stronie ClassInd

 

W krajach i regionach, w których nie działają żadne zrzeszone organizacje oceniające, wiek odpowiedni do korzystania z aplikacji lub gry będzie wskazywać osobna ocena.

Ogólna ocena IARC
Ocena Opis
3

Sklasyfikowane od 3 lat

Te treści są odpowiednie dla wszystkich grup wiekowych. Przemoc może pojawiać się w kontekście komicznym lub fikcyjnym (fantastycznym). Wulgaryzmy są niedozwolone.

7

Sklasyfikowane od 7 lat

Może zawierać sceny lub dźwięki, które mogą przestraszyć dzieci. Dopuszczalna jest łagodna przemoc (prezentowana jako sugestia lub w sposób nierealistyczny).

12

Sklasyfikowane od 12 lat

Dopuszczalna jest przemoc, jeśli dotyczy postaci fikcyjnych (fantastycznych) lub jest przedstawiona w sposób nierealistyczny w przypadku postaci przypominających ludzi bądź zwierzęta. Dozwolona jest niedosłowna nagość, trochę ostrzejszy język i udawany hazard. Odwołania do seksu są niedozwolone.

16

Sklasyfikowane od 16 lat

Dopuszczalna jest realistyczna przemoc, aktywność seksualna, wulgaryzmy, używanie tytoniu i narkotyków oraz pokazywanie działań przestępczych.

18

Sklasyfikowane od 18 lat

Dopuszczalna jest przemoc realistyczna (także pozbawiona motywu i wymierzona w bezbronne postaci) i seksualna. Mogą też występować materiały przedstawiające wprost aktywność seksualną, a także zawierające dyskryminację lub pokazujące użycie narkotyków w pozytywnym świetle.

Ocena w Google Play – stosowana w Korei Południowej

 

Uwaga: jeśli nie wypełnisz nowego kwestionariusza oceny treści, Twoje aplikacje zostaną sklasyfikowane jako „Bez oceny”. 

 

Ocena Opis
3

Ocena 3+

Zasadniczo odpowiednie dla wszystkich grup wiekowych. Aplikacje z tą oceną nie muszą być przeznaczone konkretnie dla dzieci.

7

Ocena 7+

Treści mogą być nieodpowiednie dla dzieci poniżej siódmego roku życia. Aplikacje z tą oceną nie muszą być przeznaczone konkretnie dla dzieci.

12

Ocena 12+

Treści mogą być nieodpowiednie dla dzieci poniżej dwunastego roku życia.

17

Ocena 17+

Treści mogą być nieodpowiednie dla dzieci poniżej siedemnastego roku życia.

18

Ocena 18+

Zalecane tylko dla dorosłych. Dotyczy Korei: jeśli organizacja GRAC oceniła grę jako nieodpowiednią dla osób poniżej 18 roku życia, możemy usunąć ją z Google Play (chyba że jest to tylko ocena wstępna).

Ocena w Google Play – stosowana w Rosji

Uwaga: jeśli nie wypełnisz nowego kwestionariusza oceny treści, Twoje aplikacje zostaną sklasyfikowane jako „Bez oceny”.

Ocena Opis
3

Ocena 3+

Zasadniczo odpowiednie dla wszystkich grup wiekowych. Aplikacje z tą oceną nie muszą być przeznaczone konkretnie dla dzieci.

7

Ocena 7+

Treści mogą być nieodpowiednie dla dzieci poniżej siódmego roku życia. Aplikacje z tą oceną nie muszą być przeznaczone konkretnie dla dzieci.

12

Ocena 12+

Treści mogą być nieodpowiednie dla dzieci poniżej dwunastego roku życia.

Ocena 16+

Treści mogą być nieodpowiednie dla dzieci poniżej szesnastego roku życia.

18

Ocena 18+

Zalecane tylko dla dorosłych. 

Inne

Bez oceny
Ocena Opis
Unrated

Bez oceny

Uwaga – te treści nie zostały jeszcze ocenione. Aplikacje bez oceny mogą potencjalnie zawierać treści przeznaczone tylko dla dorosłych.

Odmowa klasyfikacji

Organizacje oceniające mogą w ograniczonym zakresie „odmówić klasyfikacji” aplikacji rozpowszechnianej w ich regionie. W tej sytuacji dystrybucja aplikacji lub gry będzie niedozwolona na terytorium danej organizacji.

Jeśli odmówiono sklasyfikowania aplikacji lub gry w danym regionie:

 • Organizacja IARC wyśle do programisty e-maila z treścią decyzji.
 • W Konsoli Play zamiast oceny nadanej przez organizację oceniającą wyświetli się komunikat RC „Odmowa klasyfikacji”.
 • Google Play wykluczy aplikacje i gry z oznaczeniem „Odmowa klasyfikacji” z dystrybucji tylko w danym regionie.

Jeśli jedna z Twoich aplikacji lub gier dostanie to oznaczenie i chcesz zgłosić odwołanie, możesz to zrobić, używając adresu URL podanego w powiadomieniu mailowym wysyłanym przez IARC.

Oceny i wskazówki dla konkretnych krajów

Brazylia

Aby zapewnić zgodność z lokalnymi przepisami, na stronie szczegółów aplikacji w Google Play zamieszczane są oceny obowiązujące w Brazylii. Są one tworzone automatycznie przy użyciu istniejących ocen aplikacji w Konsoli programisty i wyświetlane użytkownikom w Brazylii.

Uwaga: w przypadku Brazylii oceny treści według ClassInd obliczone na podstawie odpowiedzi udzielonych w kwestionariuszu oceny treści nie są aktualnie widoczne dla użytkowników końcowych.

Zobacz, jak tworzone są takie oceny z wykorzystaniem istniejących ocen treści:

Ocena w Google Play Ocena w Brazylii Opis treści
Dla wszystkich L Nie dotyczy
Niska dojrzałość 10 Przemoc, działania przestępcze i legalne środki odurzające
Średnia dojrzałość 14 Przemoc, działania przestępcze, legalne środki odurzające, nieodpowiedni język, treści seksualne
Wysoka dojrzałość 16 Drastyczna przemoc, działania przestępcze, legalne i nielegalne środki odurzające, nieodpowiedni język, treści seksualne
Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?