Αξιολογήσεις περιεχομένου για εφαρμογές και παιχνίδια

Μπορείτε να προσφέρετε στους χρήστες σας αξιολογήσεις οικείου και τοπικού περιεχομένου και να συμβάλετε στην ενίσχυση της αφοσίωσης των χρηστών στις εφαρμογές, στοχεύοντας στο κατάλληλο κοινό για το περιεχόμενό σας.

Για να μην εμφανίζονται οι εφαρμογές σας με την επισήμανση "Χωρίς αξιολόγηση", συνδεθείτε στο Play Console και συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο για κάθε μία από τις εφαρμογές σας το συντομότερο δυνατό. Οι εφαρμογές με την επισήμανση "Χωρίς αξιολόγηση" μπορεί να καταργηθούν από το Google Play.

Σημείωση : Όλες οι εφαρμογές και τα παιχνίδια στο Google Play πρέπει να ακολουθούν τις Πολιτικές προγράμματος προγραμματιστών Google Play

Αξιολογήσεις

Για να λάβετε μια αξιολόγηση για κάθε μία από τις εφαρμογές και τα παιχνίδια σας, συμπληρώνετε ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης στο Play Console σχετικά με τη φύση του περιεχομένου των εφαρμογών σας και λαμβάνετε μια αξιολόγηση περιεχομένου από πολλές αρχές αξιολόγησης.  Δεδομένου ότι πρόκειται για ανεξάρτητες αρχές αξιολόγησεις τρίτων μερών, κάθε αρχή αξιολόγησης χρησιμοποιεί τη δική της μεθοδολογία για την εκχώρηση των αξιολογήσεών σας (βλ. Αρχές αξιολόγησης και περιγραφές παρακάτω). Οι αξιολογήσεις που δόθηκαν στην εφαρμογή σας και που εμφανίζονται στο Google Play καθορίζονται από τις απαντήσεις σας στο ερωτηματολόγιο.

Είστε υπεύθυνοι για τη συμπλήρωση του ερωτηματολόγιου αξιολόγησης περιεχομένου για:

 • Νέες εφαρμογές που υποβάλλονται στο Play Console
 • Υπάρχουσες, ενεργές εφαρμογές στο Google Play
 • Όλες τις ενημερώσεις εφαρμογών στις οποίες πραγματοποιήθηκε κάποια αλλαγή του περιεχομένου ή των λειτουργιών της εφαρμογής, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο

Για την εξυπηρέτηση των χρηστών, οι προγραμματιστές θα πρέπει να χρησιμοποιούν την αξιολόγηση που δόθηκε στην εφαρμογή τους όταν την προωθούν σε κάθε περιοχή, σύμφωνα με τις οδηγίες εμφάνισης.

Ο σκοπός των αξιολογήσεων εφαρμογών δεν είναι να αντικατοπτρίζουν την κοινό στο οποίο απευθύνονται. Οι αξιολογήσεις αποσκοπούν να βοηθήσουν τους καταναλωτές, ιδιαίτερα τους γονείς, να εντοπίσουν ενδεχομένως ακατάλληλο περιεχόμενο που περιλαμβάνεται σε μια εφαρμογή.

Όλα τα εικονίδια αξιολόγησης αποτελούν προστατευόμενα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων φορέων αξιολόγησης και η κατάχρησή τους ενδεχομένως να οδηγήσει σε νομικές ενέργειες. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά τη χρήση των εικονιδίων αξιολόγησης είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του εκάστοτε φορέα αξιολόγησης.

Σημαντικό: Βεβαιωθείτε πως οι απαντήσεις σας στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης περιεχομένου είναι ακριβείς. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την αξιολόγηση που έχει εκχωρηθεί στην εφαρμογή σας, επικοινωνήστε απευθείας με την αρχή αξιολόγησης χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο που παρέχεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πιστοποιητικού σας. Η λανθασμένη παρουσίαση του περιεχομένου της εφαρμογής σας μπορεί να οδηγήσει σε κατάργηση ή αναστολή της εφαρμογής σας.

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της εφαρμογής σας

 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 3. Στο αριστερό μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Παρουσία στο κατάστημα Αξιολόγηση περιεχομένου.
 4. Διαβάστε τις πληροφορίες σχετικά με το ερωτηματολόγιο και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.
  • Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία σας με το IARC.
 5. Πατήστε Συνέχεια.
 6. Επιλέξτε μια κατηγορία.
 7. Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο.
  • Για να αλλάξετε κάποια από τις απαντήσεις σας μετά τη συμπλήρωση μιας ενότητας, πατήστε Επεξεργασία.
  • Αν ξεκινήσατε τη συμπλήρωση του ερωτηματολόγιου και θέλετε να την ολοκληρώσετε αργότερα, πατήστε Αποθήκευση προχείρου. Κάθε εφαρμογή μπορεί να έχει ένα πρόχειρο ερωτηματολόγιο ανά πάσα στιγμή.
 8. Κάντε κλικ στον Υπολογισμό αξιολόγησης εφαρμογής.
 9. Στη σελίδα σύνοψης των αξιολογήσεών σας, κάντε κλικ στην Εφαρμογή της αξιολόγησης στην εφαρμογή μου.

Όταν ολοκληρώσετε την εφαρμογή της αξιολόγησης στην εφαρμογή σας, μπορείτε να ελέγξετε τις αξιολογήσεις και τα ερωτηματολόγια στη σελίδα Αξιολόγησης περιεχομένου. Αν θέλετε να συμπληρώσετε ξανά το ερωτηματολόγιο για την εφαρμογή σας, κάντε κλικ στη Συμπλήρωση νέου ερωτηματολόγιου στη σελίδα Αξιολόγηση περιεχομένου.

Πρόσθετες πληροφορίες

Η εφαρμογή σας μπορεί να λάβει διαφορετικές αξιολογήσεις ανάλογα με την περιοχή. Επειδή τα κριτήρια αξιολόγησης ενδεχομένως να διαφέρουν ανά περιοχή, κάθε φορέας αξιολόγησης, χρησιμοποιεί τη δική του λογική κατά την αξιολόγηση εφαρμογών.

Οι αρχές αξιολόγησης που συμμετέχουν στο IARC ενδέχεται να αλλάξουν την αξιολόγηση της εφαρμογής σας μετά από μια επανεξέταση. Αν η αξιολόγηση της εφαρμογής σας αντικατασταθεί από μια αρχή αξιολόγησης και θέλετε να ενημερώσετε τις απαντήσεις σας, θα πρέπει να συμπληρώσετε ξανά το ερωτηματολόγιο.

Σημείωση: Η υπολογιζόμενη βαθμολογία που εμφανίζεται ενδέχεται να μην είναι η βαθμολογία που εμφανίζεται στους χρήστες στο Google Play. Ενημερώσεις και υποβολές εφαρμογών ενδέχεται να απορριφθούν λόγω διαστρέβλωσης του περιεχομένου της εφαρμογής σας. Οι απαντήσεις σας στο ερωτηματολόγιο ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία αξιολογήσεων για συγκεκριμένες περιοχές, όπως απαιτείται από την τοπική νομοθεσία.

Αιτήματα επανεξέτασης αξιολογήσεων

Αν διαφωνείτε με την αξιολόγηση που ανατέθηκε στην εφαρμογή σας από μια αρχή αξιολόγησης που συμμετέχει στο IARC, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης απευθείας, χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο που βρίσκεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πιστοποιητικού σας. Αν έχετε άλλες ερωτήσεις σχετικά με το IARC οι οποίες δεν σχετίζονται με αιτήματα επανεξέτασης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το IARC μέσω του ιστότοπού του.

Με ποιον τρόπο χρησιμοποιούνται οι αξιολογήσεις

 • Ενημερώνουν τους καταναλωτές, ειδικά τους γονείς, σχετικά με το ενδεχομένως ακατάλληλο περιεχόμενο που περιλαμβάνεται σε μια εφαρμογή.
 • Αποκλείουν ή φιλτράρουν το περιεχόμενό σας σε ορισμένες περιοχές ή για συγκεκριμένους χρήστες όταν είναι νομικά απαραίτητο.
 • Αξιολογούν την καταλληλότητα της εφαρμογής σας για ειδικά προγράμματα για προγραμματιστές.

Φορείς αξιολόγησης και περιγραφές

ESRB - Αμερική
Καταλληλότητα Περιγραφή
Ε ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Το περιεχόμενο είναι γενικά κατάλληλο για όλες τις ηλικίες. Μπορεί να περιέχει ελάχιστη βία σε κινούμενα σχέδια, βία σε σκηνές φαντασίας ή ήπια βία ή/και σπάνια χρήση ήπιας γλώσσας.

E10 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ

Το περιεχόμενο είναι γενικά κατάλληλο για ηλικίες άνω των 10 ετών. Μπορεί να περιέχει περισσότερη βία σε κινούμενα σχέδια, βία σε σκηνές φαντασίας ή ήπια βία ή/και σπάνια χρήση ήπιας γλώσσας.

T ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ

Το περιεχόμενο είναι γενικά κατάλληλο για ηλικίες άνω των 13 ετών. Μπορεί να περιέχει βία, προκλητικά θέματα, χυδαίο χιούμορ, ελάχιστη αιματοχυσία, προσομοίωση τυχερών παιχνιδιών ή/και σπάνια χρήση σκληρής γλώσσα.

M ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Το περιεχόμενο είναι γενικά κατάλληλο για ηλικίες άνω των 17 ετών. Μπορεί να περιέχει έντονη βία, αίμα και αιματοχυσία, σεξουαλικό περιεχόμενο ή/και σκληρή γλώσσα.

AO ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Περιεχόμενο κατάλληλο μόνο για ενήλικες ηλικίας άνω των 18 ετών. Μπορεί να περιλαμβάνει εκτενείς σκηνές έντονης βίας, τολμηρές σκηνές σεξουαλικού περιεχομένου ή/και σκηνές τυχερών παιχνιδιών με πραγματικό νόμισμα.

Μάθετε περισσότερα στον ιστότοπο του ESRB

Τοποθεσίες

Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Αργεντινή, Μπαχάμες, Μπαρμπάντος, Μπελίζ, Βολιβία, Καναδάς, Χιλή, Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Κούβα, Ντομίνικα, Δομινικανή Δημοκρατία, Ισημερινός, Ελ Σαλβαδόρ, Γροιλανδία, Γρενάδα, Γουατεμάλα, Γουιάνα, Αϊτή, Ονδούρα, Τζαμάικα, Μεξικό, Νικαράγουα, Παναμάς, Παραγουάη, Περού, Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, Αγία Λουκία, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, Σουρινάμ, Τρινιντάντ και Τομπάγκο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ουρουγουάη και Βενεζουέλα

PEGI - Ευρώπη και Μέση Ανατολή
Καταλληλότητα Περιγραφή
3 PEGI 3

Το περιεχόμενο των εφαρμογών σε αυτήν την κατηγορία κρίνεται κατάλληλο για όλες τις ηλικίες. Ορισμένη βία σε κωμικό πλαίσιο (συνήθως βία σε κινούμενα σχέδια, π.χ. Bugs Bunny ή Tom & Jerry) είναι αποδεκτή. Ένα παιδί δεν θα πρέπει να είναι σε θέση να συνδέσει τον χαρακτήρα στην οθόνη με χαρακτήρες της πραγματικής ζωής, θα πρέπει να είναι σαφές ότι πρόκειται για φανταστική βία. Η εφαρμογή δεν πρέπει να περιέχει ήχους ή εικόνες που μπορούν να τρομάξουν τα μικρά παιδιά. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται κακή γλώσσα.

7 PEGI 7

Η εφαρμογή που θα έπρεπε κανονικά να τοποθετηθεί στην κατηγορία 3, αλλά περιέχει ορισμένες σκηνές ή ήχους που θα μπορούσαν ενδεχομένως να είναι τρομακτικές για τα παιδιά, θα πρέπει να θεωρηθεί κατάλληλη γι' αυτήν την κατηγορία. Μπορεί να υπάρχει μόνο πολύ ήπια βία στις εφαρμογές της κατηγορίας PEGI 7, όπως υπόνοια βίας ή μη ρεαλιστική βία, χωρίς λεπτομέρειες.

12 PEGI 12

Τα παιχνίδια ή οι εφαρμογές που απεικονίζουν ελαφρώς πιο παραστατική βία προς φανταστικούς χαρακτήρες ή μη παραστατική βία προς χαρακτήρες με ανθρώπινη μορφή ή ζώα θα πρέπει να τοποθετούνται στη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία, καθώς και τα παιχνίδια ή οι εφαρμογές που περιέχουν πιο παραστατικό γυμνό και προσομοίωση τυχερών παιχνιδιών. Τυχόν κακή γλώσσα σε αυτήν τη κατηγορία θα πρέπει να είναι ήπια και να μην περιέχει επιφωνήματα σεξουαλικού περιεχομένου.

16 PEGI 16

Μόλις η απεικόνιση βίας ή σεξουαλικής δραστηριότητας φτάσει σε επίπεδο που μοιάζει ρεαλιστική, εφαρμόζεται αυτή η αξιολόγηση. Πιο σκληρή ακατάλληλη γλώσσα, ενθάρρυνση χρήσης καπνού ή ναρκωτικών και απεικόνιση εγκληματικών δραστηριοτήτων μπορεί να αποτελεί το περιεχόμενο των εφαρμογών στην κατηγορία 16.

18 PEGI 18

Η κατάταξη για ενήλικες εφαρμόζεται όταν το επίπεδο της βίας φτάνει στο σημείο να αποτελεί απεικόνιση ακραίας βίας ή/και να περιλαμβάνει στοιχεία συγκεκριμένων τύπων βίας (άσκοπες δολοφονίες, βία εναντίον ανυπεράσπιστων χαρακτήρων ή σεξουαλική βία). Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει παραστατικές σκηνές σεξουαλικού περιεχομένου, διακρίσεις ή εξωραϊσμό της παράνομης χρήσης ναρκωτικών.

Συνιστάται συναίνεση ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ

Οι εφαρμογές δεν έχουν πάντα προκαθορισμένο περιεχόμενο το μπορεί να ταξινομηθεί εκ των προτέρων. Ορισμένες εφαρμογές λειτουργούν ως πύλες (π.χ. για ροή περιεχομένου), προσφέροντας ένα ευρύ, μεταβλητό φάσμα περιεχομένου από το οποίο μπορούν να επιλέξουν οι καταναλωτές. Για αυτές τις εφαρμογές, χρησιμοποιούμε το εικονίδιο γονικής συναίνεσης, το οποίο προειδοποιεί τους γονείς ότι η εφαρμογή μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε περιεχόμενο που δεν είναι κατάλληλο για το παιδί τους, αν και ενδέχεται να διατίθεται επίσης και άλλο περιεχόμενο, κατάλληλο για την ηλικία του, ανάλογα με την επιλογή του χρήστη.

Μάθετε περισσότερα στον ιστότοπο PEGI

Τοποθεσίες

Αυστρία, Δανία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Δημοκρατία της Σλοβακίας, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο

Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) - Γερμανία
Καταλληλότητα Περιγραφή
0 Όλες οι ηλικίες

Οι εφαρμογές χωρίς ηλικιακό περιορισμό περιλαμβάνουν περιεχόμενο για το οποίο δεν απαιτείται προστασία του νεαρού κοινού. Μπορεί να στοχεύουν άμεσα στα παιδιά και τους νέους, αλλά και στο ενήλικο κοινό. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν για παράδειγμα, βοηθητικά προγράμματα, κατάλογοι προϊόντων ή εφαρμογές εργαλείων, καθώς και τα κοινωνικά δίκτυα στα οποία το σύνολο του περιεχομένου που δημιουργούν οι χρήστες υποβάλλεται σε διεξοδικό έλεγχο, φιλτράρισμα ή διαχείριση.

6 USK: Ηλικίες άνω των 6 ετών

Οι εφαρμογές σε αυτήν την κατηγορία ενδέχεται να περιέχουν υλικό που μπορεί να μην είναι κατάλληλο για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Μπορεί να περιέχουν περιστασιακά τρομακτικές σκηνές, μικρή ποσότητα ήπιας υβριστικής γλώσσας ή ερωτικά υπονοούμενα. Τυχόν βίαιες εικόνες που μπορεί να περιέχονται είναι αφηρημένες και δεν είναι αποφασιστικής σημασίας για το συνολικό προϊόν. Τα παιχνίδια σε αυτήν την ηλικιακή κατηγορία μπορούν ακόμη να χαρακτηριστούν κατάλληλα για όλη την οικογένεια, αλλά έχουν πιο εντυπωσιακό και ανταγωνιστικό χαρακτήρα.

12 USK: Ηλικίες άνω των 12 ετών

Η επίδραση των εφαρμογών αυτής της κατηγορίας μπορεί να είναι επιβλαβής για τα παιδιά μικρότερης ηλικίας, καθώς περιλαμβάνουν τρομακτικά στοιχεία, σοκαριστικά εφέ, άσεμνη γλώσσα, σεξουαλικό περιεχόμενο ή περιστασιακές βίαιες εικόνες. Τα παιχνίδια σε αυτήν την κατηγορία μπορεί να διαθέτουν πιο ανταγωνιστικό χαρακτήρα και έντονη εμπειρία παιχνιδιού. Λάβετε αυτό υπόψη σας στα κοινωνικά δίκτυα ή το περιεχόμενο που δημιουργείται από τους χρήστες για να συμβάλλετε στην προστασία του νεαρού κοινού γενικά.

16 USK: Ηλικίες άνω των 16 ετών

Ρεαλιστικές σκηνές βίας, πολλά στοιχεία σοκ και τρόμου, άσεμνη γλώσσα ή εφαρμογές με ερωτικό ή σεξουαλικό περιεχόμενο περιλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία. Τα παιχνίδια διαθέτουν συχνά ένοπλες μάχες, σενάριο και στρατιωτικές, στρατηγικές αποστολές. Τα είδη σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνουν επίσης περιπέτειες δράσης, παιχνίδια στρατηγικής και παιχνίδια βολών πρώτου προσώπου.

18 USK: Ηλικίες άνω των 18 ετών

Μεταξύ άλλων θεμάτων, όπως για παράδειγμα, τη σαφή απεικόνιση χρήσης ναρκωτικών, η ρεαλιστική και ρητή βία είναι η πιο κοινή αιτία για την κατάταξη αυτών των εφαρμογών στην κατηγορία για ηλικίες άνω των 18. Τα παιχνίδια σε αυτήν την ηλικιακή κατηγορία σχεδόν πάντα περιλαμβάνουν βίαιες πτυχές που κυριαρχούν στην πλειοψηφία των στόχων του παιχνιδιού.

Μάθετε περισσότερα στον ιστότοπο USK

Australian Classification Board - Αυστραλία

Σημείωση: Οι αξιολογήσεις του Australian Classification Board αφορούν μόνο τα παιχνίδια.

Καταλληλότητα Περιγραφή
G Γενικά

Περιεχόμενο πολύ ήπιων επιπτώσεων.

Το περιεχόμενο στην κατηγορία G είναι κατάλληλο για όλους. Τα προϊόντα G μπορεί να περιέχουν στοιχεία που αποτελούν αντικείμενο αξιολόγησης, όπως γλώσσα και θέματα πολύ ήπιων επιπτώσεων. Ωστόσο, ορισμένα ηλεκτρονικά παιχνίδια στην κατηγορία G μπορεί να περιλαμβάνουν περιεχόμενο που δεν είναι ωφέλιμο για τα παιδιά.

PG Γονική συναίνεση

Περιεχόμενο ήπιων επιπτώσεων.

Ο αντίκτυπος των ηλεκτρονικών παιχνιδιών που ανήκουν στην κατηγορία PG (Parental Guidance -Γονική συναίνεση) είναι ήπιος, αλλά ενδέχεται να περιλαμβάνουν περιεχόμενο που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση ή αναστάτωση στα παιδιά και ενδέχεται να απαιτείται η καθοδήγηση γονέα και κηδεμόνα. Μπορεί, για παράδειγμα, να περιέχουν στοιχεία που αποτελούν αντικείμενο αξιολόγησης, όπως γλώσσα και θέματα ήπιων επιπτώσεων. Δεν συνιστώνται για προβολή ή αναπαραγωγή από άτομα κάτω των 15 ετών, χωρίς καθοδήγηση από γονείς ή κηδεμόνες.

M Για ενήλικες

Περιεχόμενο μέτριων επιπτώσεων.

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια στην κατηγορία M (Mature, Για ενήλικες) περιλαμβάνουν περιεχόμενο μέτριων επιπτώσεων και συνιστώνται για εφήβους ηλικίας άνω των 15 ετών. Τα παιδιά κάτω των 15 μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό το υλικό σύμφωνα με το νόμο, επειδή αποτελεί συμβουλευτική κατηγορία. Ωστόσο, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια στην κατηγορία Μ μπορεί να περιλαμβάνουν στοιχεία που αποτελούν αντικείμενο αξιολόγησης, όπως βία και γυμνό μέτριων επιπτώσεων που δεν συνιστώνται για παιδιά κάτω των 15 ετών. Οι γονείς και οι κηδεμόνες μπορεί να χρειαστεί να μάθουν περισσότερα σχετικά με το συγκεκριμένο περιεχόμενο του ηλεκτρονικού παιχνιδιού, πριν αποφασίσουν εάν το υλικό είναι κατάλληλο για το παιδί τους.

MA15 Περιορισμένο περιεχόμενο

Περιεχόμενο σημαντικών επιπτώσεων.

Το υλικό που ανήκει στην κατηγορία ΜΑ 15+ περιλαμβάνει σκληρό περιεχόμενο και περιορίζεται σύμφωνα με το νόμο σε άτομα άνω των 15 ετών. Μπορεί να περιέχει στοιχεία που αποτελούν αντικείμενο αξιολόγησης, όπως σκηνές σεξ και χρήσης ναρκωτικών με σημαντικές επιπτώσεις.

Ένα άτομο μπορεί να κληθεί να αποδείξει την ηλικία του πριν από την ενοικίαση ή την αγορά ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού που ανήκει στην κατηγορία ΜΑ 15+. Τα παιδιά κάτω των 15 ετών δεν μπορούν νόμιμα να παρακολουθήσουν, να αγοράσουν ή να νοικιάσουν υλικό που ανήκει στην κατηγορία ΜΑ 15+, εκτός εάν συνοδεύονται από το γονέα ή τον κηδεμόνα τους.

Ο κηδεμόνας θα πρέπει να είναι ένας ενήλικας που ασκεί γονικό έλεγχο στο άτομο κάτω των 15 ετών. Ο κηδεμόνας πρέπει να είναι άνω των 18 ετών.
R18 Περιορισμένο περιεχόμενο

Περιεχόμενο σημαντικών επιπτώσεων.

Το υλικό στην κατηγορία Ε 18+ περιορίζεται σύμφωνα με το νόμο σε ενήλικες. Το υλικό αυτού του είδους μπορεί να περιλαμβάνει στοιχεία που αποτελούν αντικείμενο αξιολόγησης, όπως σκηνές σεξ και χρήσης ναρκωτικών, με σημαντικές επιπτώσεις. Μέρος του υλικού στην κατηγορία R18+ μπορεί να είναι προσβλητικό για τα μέλη της ενήλικης κοινότητας. Ένα άτομο μπορεί να κληθεί να αποδείξει την ηλικία του πριν από την αγορά, την ενοικίαση ή την προβολή ηλεκτρονικών παιχνιδιών της κατηγορίας R18+.

Μάθετε περισσότερα στον ιστότοπο ACB

Classificação Indicativa (ClassInd) - Βραζιλία
Καταλληλότητα Περιγραφή
L Όλες οι ηλικίες

Το περιεχόμενο δεν είναι επιβλαβές για παιδιά οποιασδήποτε ηλικίας. Μπορεί να περιέχει λίγο περιεχόμενο με πολύ ήπιες επιπτώσεις, όπως βία σε κινούμενα σχέδια.

10 Αξιολογήθηκε ως κατάλληλο για ηλικίες άνω των 10 ετών

Περιεχόμενο με ήπιες επιπτώσεις, ειδικά για παιδιά μικρότερης ηλικίας. Μπορεί να περιέχει ήπια προσβλητική, υβριστική γλώσσα, όπλα, αιματηρές μάχες, τρομακτικές σκηνές, αναφορές σε καπνό/αλκοόλ και ιατρική χρήση παράνομων ουσιών.

12 Αξιολογήθηκε ως κατάλληλο για ηλικίες άνω των 12 ετών

Περιεχόμενο ήπιων επιπτώσεων Μπορεί να περιέχει υβριστική γλώσσα, σεξουαλικούς διαλόγους ή αναφορές, πληγές, αιμορραγία και κατανάλωση καπνού/αλκοόλ.

14 Αξιολογήθηκε ως κατάλληλο για ηλικίες άνω των 14 ετών

Περιεχόμενο μέτριων επιπτώσεων. Μπορεί να περιέχει σκηνές θανάτου, ερωτικές σκηνές, γυμνό και υπαινιγμούς παράνομης κατανάλωσης ουσιών.

16 Αξιολογήθηκε ως κατάλληλο για ηλικίες άνω των 16 ετών

Περιεχόμενο μέτριων επιπτώσεων. Μπορεί να περιέχει συχνές σκηνές βίας, αιματοχυσίας, ακρωτηριασμούς, βασανιστήρια, σεξουαλικές σκηνές και κατανάλωση παράνομων ουσιών.

18 Αξιολογήθηκε ως κατάλληλο για ηλικίες άνω των 18 ετών

Περιεχόμενο σημαντικών επιπτώσεων. Μπορεί να περιέχει σαδισμό, σκληρότητα, ενθάρρυνση ή εξωραϊσμό της κατανάλωσης ναρκωτικών/χρήσης βίας και τολμηρές σεξουαλικές σκηνές.

Μάθετε περισσότερα στον ιστότοπο ClassInd

GRAC - Νότια Κορέα

Σημείωση: Οι αξιολογήσεις GRAC εκδίδονται για παιχνίδια. Οι εφαρμογές χρησιμοποιούν ξεχωριστό σύστημα αξιολόγησης περιεχομένου.

Αξιολόγηση Περιγραφή
Για όλους

Οι τίτλοι με αξιολόγηση ΟΛΟΙ έχουν περιεχόμενο που είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες.

Αξιολογήθηκε ως 12+

Οι τίτλοι με αξιολόγηση 12+ έχουν περιεχόμενο που είναι κατάλληλο για άτομα 12 ετών και άνω.

Αξιολογήθηκε ως 15+

Οι τίτλοι με αξιολόγηση 15+ έχουν περιεχόμενο που είναι κατάλληλο για άτομα 15 ετών και άνω.

Αξιολογήθηκε ως 18+

Οι τίτλοι με αξιολόγηση 18+ έχουν περιεχόμενο που είναι κατάλληλο για άτομα 18 ετών και άνω.

Μάθετε περισσότερα στον ιστότοπο GRAC

 

Σε χώρες και περιοχές οι οποίες δεν αντιπροσωπεύονται από έναν συμμετέχοντα φορέα αξιολόγησης, μια διαφορετική αξιολόγηση θα υποδεικνύει την καταλληλότητα ηλικίας μιας εφαρμογής ή ενός παιχνιδιού.

Γενική αξιολόγηση IARC
Αξιολόγηση Περιγραφή
3

Αξιολογήθηκε ως κατάλληλο για ηλικίες άνω των 3 ετών

Κατάλληλο για όλες τις ηλικίες. Ορισμένη βία σε κωμικό ή φανταστικό πλαίσιο είναι αποδεκτή. Η υβριστική γλώσσα δεν επιτρέπεται.

7

Αξιολογήθηκε ως κατάλληλο για ηλικίες άνω των 7 ετών

Μπορεί να περιέχει ορισμένες σκηνές ή ήχους που είναι τρομακτικοί για τα παιδιά. Επιτρέπεται η ήπια βία (σιωπηρή ή μη ρεαλιστική).

12

Αξιολογήθηκε ως κατάλληλο για ηλικίες άνω των 12 ετών

Επιτρέπεται η βία που αφορά φανταστικούς χαρακτήρες ή/και η μη παραστατική βία στην οποία συμμετέχουν χαρακτήρες με ανθρώπινη μορφή ή ζώα. Επιτρέπονται επίσης μη παραστατικό γυμνό, ήπια γλώσσα και προσομοίωση τυχερών παιχνιδιών, αλλά όχι τα σεξουαλικά επιφωνήματα.

16

Αξιολογήθηκε ως κατάλληλο για ηλικίες άνω των 16 ετών

Επιτρέπονται ρεαλιστική βία, σεξουαλική δραστηριότητα, σκληρή γλώσσα, χρήση καπνού και ναρκωτικών, καθώς και η απεικόνιση εγκληματικών δραστηριοτήτων.

18

Αξιολογήθηκε ως κατάλληλο για ηλικίες άνω των 18 ετών

Επιτρέπεται η παραστατική βία, συμπεριλαμβανομένων απεικονίσεων αναίτιας βίας ή/και βίας προς ανυπεράσπιστους χαρακτήρες, καθώς και η σεξουαλική βία. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει παραστατικές σκηνές σεξουαλικού περιεχομένου, πράξεις διάκρισης ή εξωραϊσμό της παράνομης χρήσης ναρκωτικών.

Αξιολόγηση Google Play - Ισχύει στη Νότια Κορέα (μόνο για εφαρμογές)

Το σύστημα αξιολόγησης περιεχομένου για εφαρμογές (εξαιρουμένων των παιχνιδιών) στη Νότια Κορέα βασίζεται στο σύστημα αξιολόγησης του Google Play.

Αξιολόγηση Περιγραφή
3

Αξιολογήθηκε ως 3+

Σε γενικές γραμμές κατάλληλο για όλους. Λάβετε υπόψη ότι εφαρμογές με αυτήν την αξιολόγηση ενδέχεται να μην είναι ειδικά σχεδιασμένες για παιδιά.

7

Αξιολογήθηκε ως 7+

Ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας κάτω των 7 ετών. Λάβετε υπόψη ότι εφαρμογές με αυτήν την αξιολόγηση ενδέχεται να μην είναι ειδικά σχεδιασμένες για παιδιά.

12

Αξιολογήθηκε ως 12 ετών

Ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών.

Αξιολογήθηκε ως κατάλληλο για ηλικίες άνω των 16 ετών

Ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών.

18

Αξιολογήθηκε ως 18+

Συνιστάται μόνο για ενηλίκους. 

Αξιολόγηση Google Play - Ισχύει στην Ρωσία

Σημείωση: Εάν δεν έχετε συμπληρώσει το νέο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης περιεχομένου, οι εφαρμογές σας θα εμφανίζονται με την επισήμανση "Χωρίς αξιολόγηση".

Αξιολόγηση Περιγραφή
3

Αξιολογήθηκε ως 3+

Σε γενικές γραμμές κατάλληλο για όλους. Λάβετε υπόψη ότι εφαρμογές με αυτήν την αξιολόγηση ενδέχεται να μην είναι ειδικά σχεδιασμένες για παιδιά.

7

Αξιολογήθηκε ως 7+

Ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας κάτω των 7 ετών. Λάβετε υπόψη ότι εφαρμογές με αυτήν την αξιολόγηση ενδέχεται να μην είναι ειδικά σχεδιασμένες για παιδιά.

12

Αξιολογήθηκε ως 12 ετών

Ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών.

Αξιολογήθηκε ως κατάλληλο για ηλικίες άνω των 16 ετών

Ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών.

18

Αξιολογήθηκε ως 18+

Συνιστάται μόνο για ενηλίκους. 

Άλλο

Χωρίς αξιολόγηση
Καταλληλότητα Περιγραφή
Unrated

Χωρίς αξιολόγηση

Προσοχή, το περιεχόμενο δεν έχει αξιολογηθεί ακόμη. Οι εφαρμογές χωρίς αξιολόγηση ενδέχεται να περιλαμβάνουν περιεχόμενο κατάλληλο μόνο για ενήλικες.

Άρνηση ταξινόμησης

Σε περιορισμένες περιπτώσεις, οι αρχές αξιολόγησης ενδέχεται να "αρνηθούν την ταξινόμηση" για μια εφαρμογή που διανέμεται στην επικράτειά τους. Αυτό σημαίνει ότι η διανομή της εφαρμογής ή του παιχνιδιού δεν επιτρέπεται στην επικράτεια της αρχής αξιολόγησης.

Εάν έγινε άρνηση αξιολόγησης μιας εφαρμογής ή ενός παιχνιδιού σε μια περιοχή:

 • Το IARC θα ενημερώσει τον προγραμματιστή της εφαρμογής σχετικά με την απόφαση μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Στη θέση μιας αξιολόγησης από μια αρχή αξιολόγησης, θα εμφανίζεται εναλλακτικά η ένδειξη RC Άρνηση ταξινόμησης στο Play Console.
 • Το Google Play θα καταργήσει τις εφαρμογές και τα παιχνίδια με την ένδειξη "Άρνηση ταξινόμησης" μόνο στην ισχύουσα περιοχή.

Εάν μία από τις εφαρμογές ή τα παιχνίδια σας λάβει αυτόν τον χαρακτηρισμό και θέλετε να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης, μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας το URL που παρέχεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδοποίησης από το IARC.

Αξιολογήσεις και οδηγίες για συγκεκριμένες χώρες

Βραζιλία

Προκειμένου να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους τοπικούς κανονισμούς, το Google Play περιλαμβάνει αξιολογήσεις εφαρμογών συγκεκριμένα για τη Βραζιλία στη σελίδα λεπτομερειών των εφαρμογών. Οι αξιολογήσεις εφαρμογών συγκεκριμένα για τη Βραζιλία δημιουργούνται αυτόματα με τη χρήση των υφιστάμενων αξιολογήσεων περιεχομένου των εφαρμογών σας στο Play Console και εμφανίζονται στους χρήστες στη Βραζιλία.

Σημείωση: Οι αξιολογήσεις περιεχομένου του ClassInd για τη Βραζιλία που υπολογίζονται με βάση τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης περιεχομένου, δεν εμφανίζονται προς το παρόν στους τελικούς χρήστες.

Ορίστε με ποιον τρόπο δημιουργούνται οι αξιολογήσεις συγκεκριμένα για τη Βραζιλία με τη χρήση των υφιστάμενων αξιολογήσεων περιεχομένου:

Βαθμολογία Google Play Ειδική βαθμολογία (Βραζιλία) Περιγραφή περιεχομένου
Για όλους L Δεν εφαρμόζεται
Για ανηλίκους 10 Βία, εγκληματικές ενέργειες, νόμιμα ναρκωτικά
Για εφήβους 14 Βία, εγκληματικές ενέργειες, νόμιμα ναρκωτικά, παράνομα ναρκωτικά, ακατάλληλη γλώσσα, σεξουαλικό περιεχόμενο
Για ενήλικες 16 Ακραία βία, εγκληματικές ενέργειες, σεξουαλικό περιεχόμενο, σεξ, νόμιμα ναρκωτικά, παράνομα ναρκωτικά, ακατάλληλη γλώσσα
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;