Tìm và khắc phục sự cố với khóa cấp phép

Google Play cung cấp dịch vụ cấp phép cho phép bạn thực thi chính sách cấp phép cho những ứng dụng mà bạn phát hành trên Google Play. Với dịch vụ cấp phép, các ứng dụng của bạn có thể gửi truy vấn đến Google Play vào thời gian chạy để lấy trạng thái cấp phép cho người dùng hiện tại, sau đó cho phép hoặc không cho phép người dùng tiếp tục sử dụng cho phù hợp với từng tình huống.

Chuyển tới phần Cấp phép ứng dụng trên trang web dành cho Nhà phát triển Android của chúng tôi để tìm hiểu thêm về dịch vụ cấp phép và cách thêm dịch vụ đó vào ứng dụng của bạn.

Tìm khóa cấp phép của ứng dụng

  1. Đăng nhập vào Play Console.
  2. Nhấp vào biểu tượng Tất cả ứng dụng Tât cả các ứng dụng.
  3. Chọn ứng dụng.
  4. Chọn Công cụ phát triển > Dịch vụ và API.
  5. Tìm phần được gắn nhãn "Khóa cấp phép của bạn cho ứng dụng này".

Xác minh việc triển khai Cấp phép trên Google Play

Trước khi tải ứng dụng lên Google Play
Nếu không có ứng dụng nào có tên gói và mã phiên bản đó trên Google Play, hãy đăng nhập vào thiết bị Android bằng cùng tài khoản mà bạn sử dụng để đăng nhập vào Play Console. Sử dụng tài khoản này làm tài khoản chính trên thiết bị Android của bạn. Sau đó, hãy đặt phản hồi kiểm tra và xác minh rằng ứng dụng của bạn hoạt động theo cách phù hợp với những phản hồi đó.

Xin lưu ý rằng bộ nhớ đệm ServerManagedPolicy sẽ chỉ kiểm tra phản hồi LICENSED (ĐÃ CẤP PHÉP) trong một phút. Phản hồi LICENSED bình thường (không phải cho mục đích kiểm tra) sẽ được lưu trong bộ nhớ đệm lâu hơn.
Sau khi tải ứng dụng lên Google Play
Nếu bạn đã tải ứng dụng có tính năng kiểm tra giấy phép lên Google Play (bất kể trạng thái xuất bản hiện tại của ứng dụng ra sao), hãy đăng nhập vào thiết bị Android bằng cùng tài khoản bạn sử dụng để đăng nhập Play Console hoặc tài khoản kiểm tra giấy phép làm tài khoản chính. Sau đó, đặt phản hồi kiểm tra và xác minh rằng ứng dụng của bạn hoạt động theo cách phù hợp với những phản hồi đó.

Xin lưu ý rằng bộ nhớ đệm ServerManagedPolicy sẽ chỉ kiểm tra phản hồi LICENSED trong một phút. Phản hồi LICENSED bình thường (không phải cho mục đích kiểm tra) sẽ được lưu trong bộ nhớ đệm lâu hơn.
Tôi cần thêm trợ giúp về việc triển khai kiểm tra giấy phép
Các vấn đề về phát triển và kiểm tra

Những vấn đề này bao gồm tải xuống và tích hợp Thư viện xác minh giấy phép (LVL), dự án thư viện, câu hỏi về chính sách, ý tưởng liên quan đến trải nghiệm người dùng, cách xử lý các phản hồi, kỹ thuật làm rối mã nguồn, địa chỉ IP và cách thiết lập môi trường kiểm tra. Chuyển tới Stack Overflow.

Báo cáo sự cố với thư viện cấp phép

Đối với lỗi về Thư viện xác minh giấy phép (LVL) và báo cáo vấn đề, hãy truy cập vào Công cụ theo dõi lỗi.

Báo cáo vấn đề với dịch vụ Cấp phép của Google Play

Các vấn đề này có thể liên quan đến tài khoản nhà xuất bản, cặp khóa cấp phép, tài khoản kiểm tra, phản hồi máy chủ, phản hồi kiểm tra, cách triển khai ứng dụng và kết quả. Vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

Khắc phục sự cố máy chủ cấp phép

Sự cố máy chủ cấp phép bị gián đoạn
Đảm bảo rằng bạn đang sử dụng bản sao mới nhất của Máy chủ cấp phép. Nếu gần đây bạn chưa cập nhật mã, hãy nâng cấp lên phiên bản mới nhất của Máy chủ cấp phép.
Máy chủ cấp phép gặp phải sự cố đối với một khách hàng cụ thể
Nếu khách hàng gặp sự cố cấp phép khi truy cập ứng dụng của bạn, có thể họ đang sử dụng một tài khoản khác với tài khoản được sử dụng khi mua hàng. Vì ứng dụng này được liên kết với Tài khoản Google khác nên kết quả là không cấp phép được. Đảm bảo người dùng đăng nhập tài khoản Google Play thích hợp trước khi mở ứng dụng của bạn.
Câu hỏi về việc triển khai kỹ thuật
Nếu bạn có câu hỏi về việc triển khai kỹ thuật liên quan đến Máy chủ cấp phép hoặc tính năng Bảo vệ chống sao chép, hãy truy cập trang web dành cho nhà phát triển Android.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố