Hitta och felsöka en licensnyckel

Med hjälp av Google Plays licenseringstjänst kan du tillämpa licenseringspolicyer på de appar som du publicerar på Google Play. Med licenseringstjänsten kan appar få den aktuella användarens licenseringsstatus via Google Play medan de körs. Sedan kan användaren ges eller avvisas fortsatt åtkomst utifrån denna status.

Öppna avsnittet Applicensiering på webbplatsen för Android-utvecklare om du vill läsa mer om licenseringstjänsten och hur du lägger till den i din app.

Hitta appens licensnyckel

  1. Öppna Play Console och välj appen som du vill hitta licensnyckeln för.
  2. Öppna sidan Konfigurera intäktsgenerering (Generera intäkter > Konfigurera intäktsgenerering).
  3. Klicka på Alla appar Alla appar.
  4. Leta reda på licensen i avsnittet Licens.

Verifiera implementeringen av licensering via Google Play

Innan du laddar upp appen på Google Play
Om det inte finns någon app på Google Play med paketnamnet och versionskoden loggar du in på en Android-enhet med samma konto som du använder för att logga in på Play Console. Använd detta konto som det primära kontot på din Android-enhet. Ange sedan testsvaret och kontrollera att appen svarar korrekt på dessa åtgärder.

Observera att testsvaret LICENSED endast cachelagras i en minut av ServerManagedPolicy. Under normala omständigheter (när det inte är ett test) cachelagras svaret LICENSED längre.
När du har laddat upp appen på Google Play
Om du har laddat upp appen med licenskontroll på Google Play (oavsett vilken publiceringsstatus appen har för närvarande) loggar du in på en Android-enhet med samma konto som du använder för att logga in på Play Console eller ett licenstestkonto som primärt konto. Ange sedan testsvaret och kontrollera att appen svarar korrekt på dessa åtgärder.

Observera att testsvaret LICENSED endast cachelagras i en minut av ServerManagedPolicy. Under normala omständigheter (när det inte är ett test) cachelagras svaret LICENSED längre.
Jag behöver mer hjälp med att implementera licenskontrollen
Utvecklings- och testproblem

Gäller bland annat nedladdning och integrering av biblioteket för licensverifiering (License Verification Library, LVL), biblioteksprojekt, policyfrågor, idéer för en bättre användarupplevelse, hantering av svar, obfuskator, IPC och konfiguration av testmiljö. Öppna Stack Overflow.

Rapportera problem med biblioteket för licensiering

Du hittar fel- och problemrapporter för biblioteket för licensverifiering (License Verification Library, LVL) i problemspåraren.

Rapportera fel i Google Plays licenseringstjänst

Gäller bland annat utgivarkonton, nyckelpar för licensiering, testkonton, serversvar, testsvar, distribuering av appar och resultat. Kontakta oss.

 

Felsöka problem med licensservern

Oregelbundna problem med licensservern
Kontrollera att du använder den senaste versionen av licensservern. Om du inte har uppdaterat koden nyligen uppgraderar du till den senaste versionen av licensservern här.
Licensservern fungerar inte för en viss kund
Om en kund har problem med licensservern när han eller hon öppnar din app kanske han eller hon använder ett annat konto än det som användes när appen köptes. Eftersom appen är kopplad till ett annat Google-konto fungerar inte licensen. Kontrollera att användaren är inloggad på rätt Google Play-konto innan han eller hon öppnar appen.
Frågor om den tekniska implementeringen
Om du har frågor om den tekniska implementeringen av kopieringsskydd och licensservern besöker du webbplatsen för Android-utvecklare.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt