Ako nájsť licenčný kľúč a vyriešiť s ním súvisiace problémy

Google Play poskytuje službu na udeľovanie licencií, ktorá umožňuje vymáhať dodržiavanie pravidiel udeľovania licencií pre aplikácie zverejnené v službe Google Play. Pomocou služby na udeľovanie licencií môžu aplikácie odosielať do služby Google Play dopyty na stav licencie aktuálneho používateľa. Na základe týchto informácií potom môžu aplikácie určiť, či ich bude môcť používateľ naďalej využívať.

Prejdite na webových stránkach Android Developers do časti Licencovanie aplikácií, kde získate ďalšie informácie o službe na udeľovanie licencií a o tom, ako ju pridať do svojej aplikácie.

Ako nájsť licenčný kľúč aplikácie

  1. Prihláste sa do konzoly Play Console.
  2. Kliknite na položku Všetky aplikácie Všetky aplikácie.
  3. Vyberte požadovanú aplikáciu.
  4. Vyberte položky Nástroje pre vývojárov Služby a rozhrania API.
  5. Nájdite časť „Váš licenčný kľúč pre túto aplikáciu“.

Overenie implementácie služby na udeľovanie licencií Google Play

Skôr ako aplikáciu nahráte do služby Google Play
Ak v službe Google Play nie je žiadna aplikácia s týmto názvom balíka a kódom verzie, prihláste sa do zariadenia s Androidom s rovnakým účtom, aký používate na prihlásenie do konzoly Play Console. Použite tento účet ako primárny účet v zariadení s Androidom. Potom nastavte testovaciu odpoveď a overte, či aplikácia na tieto odpovede reaguje správne.

Funkcia ServerManagedPolicy ukladá testovacie odpovede LICENSED vo vyrovnávacej pamäti len jednu minútu. Normálne (nie testovacie) odpovede LICENSED budú vo vyrovnávacej pamäti uložené dlhšie.
Po nahraní aplikácie do služby Google Play
Ak ste do služby Google Play nahrali aplikáciu s kontrolou licencie (bez ohľadu na aktuálny stav zverejnenia aplikácie), prihláste sa do zariadenia s Androidom pomocou rovnakého účtu, aký používate na prihlásenie do konzoly Play Console, alebo účtu na testovanie licencií a použite ho ako primárny účet. Potom nastavte testovaciu odpoveď a overte, či aplikácia na tieto odpovede reaguje správne.

Funkcia ServerManagedPolicy ukladá testovacie odpovede LICENSED vo vyrovnávacej pamäti len jednu minútu. Normálne (nie testovacie) odpovede LICENSED budú vo vyrovnávacej pamäti uložené dlhšie.
Potrebujem ďalšiu pomoc s implementáciou kontroly licencie
Problémy s vývojom a testovaním

Patria sem problémy so stiahnutím a integráciou knižnice LVL (knižnica na overovanie licencií), projektmi knižníc, otázkami súvisiacimi s pravidlami, nápadmi týkajúcimi sa používateľského dojmu, spracovania odpovedí, nástroja Obfuscator, medziprocesorovej komunikácie a nastavení testovacieho prostredia. Prejdite do služby Stack Overflow.

Nahlásenie problémov s knižnicou na licencovanie

Ak chcete nahlásiť problémy alebo chyby spojené s knižnicou LVL (knižnica na overovanie licencií), prejdite na web Issue Tracker

Nahlásenie problémov s licencovaním v službe Google Play

Sem patria problémy ovplyvňujúce účty vlastníkov, páry kľúčov licencovania, testovacie účty, odpovede servera, testovacie odpovede, nasadenie aplikácií a výsledky. Kontaktujte nás.

 

Riešenie problémov s licenčným serverom

Občasné zlyhanie licenčného servera
Uistite sa, že používate najnovšiu kópiu licenčného servera. Ak ste v poslednom čase kód neaktualizovali, môžete ho inovovať na najnovšiu verziu licenčného servera.
Licenčný server zlyháva v prípade konkrétneho zákazníka
Ak v prípade niektorého zákazníka dochádza pri prístupe do aplikácie k problémom s licencovaním, je možné, že používa iný účet, ako je ten, pomocou ktorého aplikáciu zakúpil. Aplikácia je preto priradená k inému účtu Google a dochádza k zlyhaniu licencie. Zabezpečte, aby bol daný používateľ prihlásený do správneho účtu služby Google Play ešte skôr, ako otvorí aplikáciu.
Otázky týkajúce sa technickej implementácie
Ak máte otázky týkajúce sa technickej implementácie ochrany proti kopírovaniu alebo licenčného servera, prejdite na web pre vývojárov aplikácií Android.

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?