Pronalaženje licencnog ključa i rješavanje problema s njim

Google Play nudi uslugu licenciranja koja vam omogućuje da nametnete pravila o licenciranju za aplikacije koje objavite na Google Playu. S uslugom licenciranja vaše aplikacije mogu za vrijeme izvođenja postaviti upit Google Playu za dohvaćanje statusa licenciranja trenutačnog korisnika, a zatim u skladu s njime dopustiti ili ograničiti daljnju upotrebu.

Otvorite odjeljak Licenciranje aplikacija na našoj web-lokaciji za razvojne programere Androida kako biste saznali više o usluzi licenciranja i naučili kako je dodati svojoj aplikaciji.

Pronalaženje licencnog ključa aplikacije

  1. Prijavite se na Play konzolu.
  2. Kliknite Sve aplikacije Sve aplikacije.
  3. Odaberite aplikaciju.
  4. Odaberite Razvojni alati > Usluge i API-ji.
  5. Pronađite odjeljak "Vaš licencni ključ za ovu aplikaciju".

Potvrda implementacije Google Play licenciranja

Prije prijenosa aplikacije na Google Play
Ako na Google Playu nema aplikacije s tim nazivom paketa i kodom verzije, prijavite se na Android uređaj istim računom kojim se prijavljujete na Play konzolu. Taj račun upotrebljavajte kao primarni račun na svom Android uređaju. Potom postavite testni odgovor i potvrdite da vaša aplikacija pravilno reagira na te odgovore.

ServerManagedPolicy čuva testne LICENCIRANE odgovore u predmemoriji samo jednu minutu. Normalni LICENCIRANI odgovori (ne u svrhu testa) čuvaju se duže.
Nakon prijenosa aplikacije na Google Play
Ako ste prenijeli aplikaciju s provjerom licence na Google Play (neovisno o njenom trenutačnom statusu objave), prijavite se na Android uređaj istim računom kojim se prijavljujete na Play konzolu ili računom za testiranje licence kao primarnim računom. Potom postavite testni odgovor i potvrdite da vaša aplikacija pravilno reagira na te odgovore.

ServerManagedPolicy čuva testne LICENCIRANE odgovore u predmemoriji samo jednu minutu. Normalni LICENCIRANI odgovori (ne u svrhu testa) čuvaju se duže.
Potrebna mi je dodatna pomoć s implementacijom provjere licence.
Poteškoće pri razvojnom programiranju i testiranju

U poteškoće se ubrajaju preuzimanje i integracija biblioteke za potvrdu licence (LVL), projekti biblioteke, pitanja o pravilima, ideje u vezi s korisničkim doživljajem, rukovanje odgovorima, alat za zaštitu izvornog koda (obfuskator), međuprocesna komunikacija i postavljanje testnog okruženja. Idite na Stack Overflow.

Prijavljivanje poteškoća s bibliotekom za licenciranje

Pogreške u biblioteci za potvrdu licence (LVL) možete prijaviti putem alata za praćenje poteškoća.

Prijavljivanje poteškoća s Google Play uslugom licenciranja

U to se ubrajaju računi izdavača, par ključeva za licenciranje, testni računi, odgovori poslužitelja, testni odgovori, implementacija aplikacije i rezultati. Obratite nam se.

 

Rješavanje problema s poslužiteljem za licenciranje

Povremene poteškoće s poslužiteljem za licenciranje
Provjerite upotrebljavate li najnoviju verziju poslužitelja za licenciranje. Ako je prošlo neko vrijeme otkad ste posljednji put ažurirali svoj kôd, nadogradite poslužitelj za licenciranje na najnoviju verziju.
Poslužitelj za licenciranje javlja pogrešku za određenog korisnika
Ako pojedini korisnik nailazi na poteškoće s licenciranjem prilikom pristupanja vašoj aplikaciji, možda upotrebljava račun koji se razlikuje od onog pomoću kojeg je kupio aplikaciju. Do pogreške prilikom provjere licence dolazi zato što je aplikacija povezana s drugim Google računom. Provjerite je li korisnik prijavljen na ispravan Google Play račun prije otvaranja vaše aplikacije.
Pitanja o tehničkoj implementaciji
Ako imate pitanja u vezi s tehničkom implementacijom zaštite od kopiranja ili poslužitelja za licenciranje, posjetite web-lokaciju za razvojne programere Androida.

 

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?