Phát hiện sớm các vấn đề về ứng dụng nhờ quy trình kiểm tra trước khi xem xét

Quy trình kiểm tra trước khi xem xét giúp bạn phát hiện các vấn đề có thể xảy ra liên quan đến những thay đổi mà bạn dự định thực hiện cho ứng dụng trước khi gửi đi xem xét. Một số vấn đề có thể nghiêm trọng và phải được khắc phục trước khi bạn có thể gửi các thay đổi đi xem xét.

Tổng quan

Bạn có thể xem quy trình kiểm tra trước khi xem xét trên trang Tổng quan về việc xuất bản, trong phần "Các thay đổi chưa được gửi đi xem xét". Phần này chỉ xuất hiện nếu bạn đã thực hiện các thay đổi cho ứng dụng kể từ lần gần nhất ứng dụng được gửi đi xem xét.

Quy trình kiểm tra trước khi xem xét sẽ tự động bắt đầu bất cứ khi nào bạn thực hiện thay đổi cho ứng dụng. Bạn có thể xem trạng thái của các thay đổi đó trên trang Tổng quan về việc xuất bản nhưng cần lưu ý những điểm sau:

  • Một số quy trình kiểm tra sẽ mất nhiều thời gian hơn, nên có thể bạn sẽ thấy một khoảng thời gian ước tính cho đến khi quy trình đó hoàn tất.
  • Bạn không cần đợi quá trình kiểm tra hoàn tất để có thể gửi các thay đổi đi xem xét. Bạn có thể gửi các thay đổi bất cứ lúc nào và chúng tôi sẽ hoàn tất quy trình kiểm tra này trước khi gửi các thay đổi của bạn đi xem xét.

Các vấn đề sẽ xuất hiện ngay sau khi được phát hiện. Nhấp vào Xem vấn đề để tìm hiểu về từng vấn đề.

Tìm hiểu thêm về quy trình xem xét ứng dụng của chúng tôi tại Học viện Google Play.

Xem ảnh chụp màn hình minh hoạ quy trình kiểm tra trước khi xem xét

Quản lý các vấn đề phát hiện được

Chúng tôi kiểm tra nhiều vấn đề. Chúng tôi cung cấp thông tin về từng vấn đề, cùng với các đường liên kết để giúp bạn khắc phục vấn đề hoặc tìm hiểu thêm về chủ đề có liên quan. Bạn có thể trực tiếp khắc phục nhiều vấn đề ngay trên Play Console, trong khi một số vấn đề khác có thể đòi hỏi bạn phải thay đổi ứng dụng về mặt kỹ thuật nên bạn phải tạo và tải một phiên bản ứng dụng mới lên.

Có một số vấn đề bạn phải khắc phục rồi mới tiếp tục được. Một số vấn đề khác có thể trì hoãn được khi bạn chọn Bỏ qua vấn đề. Để bỏ qua một vấn đề, bạn phải nêu rõ lý do bằng cách chọn một hoặc nhiều lý do (ví dụ: "Tôi đã lên kế hoạch giải quyết vấn đề này" hoặc "Vấn đề này không chính xác"). Thông tin này sẽ được ghi lại trong Nhật ký hoạt động và chúng tôi sẽ dùng câu trả lời của bạn để giúp cải thiện độ tin cậy của quy trình kiểm tra.

Câu trả lời của bạn sẽ không ảnh hưởng đến kết quả xem xét ứng dụng. Tuy nhiên, nếu vấn đề khiến ứng dụng không hoạt động thì ứng dụng có thể bị từ chối trong quá trình xem xét do không tuân thủ các chính sách của Google Play liên quan đến chất lượng ứng dụng (chẳng hạn như chính sách về Chức năng tối thiểu).

Nếu bạn bỏ qua mà không khắc phục sau đó thì sau này vấn đề có thể xuất hiện lại.

Xem ảnh chụp màn hình minh hoạ một vấn đề phát hiện được

Các quyền bắt buộc để bỏ qua vấn đề

Chỉ những người dùng có một trong những quyền sau mới có thể bỏ qua vấn đề:

Đây cũng là những quyền dùng cho các tính năng khác trên trang Tổng quan về việc xuất bản, gồm cả tính năng xuất bản có quản lý. Vì vậy, bạn không cần thay đổi các quyền hiện tại được chỉ định cho người dùng.

Câu hỏi thường gặp

Tại sao Google triển khai những quy trình kiểm tra mới này?

Để đảm bảo ứng dụng của bạn hoạt động hiệu quả với người dùng, chúng tôi muốn gửi ý kiến phản hồi ban đầu về mọi vấn đề nghiêm trọng đối với những thay đổi bạn lên kế hoạch triển khai. Quy trình này cũng giúp bạn tránh những lỗi phổ biến có thể khiến các thay đổi của bạn bị từ chối trong quá trình xem xét.

Có phải đây là các quy trình kiểm tra mới?

Chúng tôi luôn thực hiện các quy trình kiểm tra để đảm bảo các ứng dụng tuân thủ Chính sách chương trình dành cho nhà phát triển và hoạt động hiệu quả trên thiết bị của người dùng. Nay chúng tôi sẽ cho thấy trước một số nội dung trên Play Console, cùng với một số quy trình kiểm tra chất lượng mới hơn (chẳng hạn như vấn đề về khả năng tương thích của ứng dụng trên các phiên bản Android mới) để giúp bạn tiết kiệm thời gian.

Quy trình kiểm tra trước khi xem xét có giống với quy trình xem xét ứng dụng hiện tại không?

Không. Quy trình kiểm tra này được thực hiện trước khi ứng dụng của bạn bước vào quá trình xem xét

Có những gì trong quy trình kiểm tra trước khi xem xét?

Chúng tôi chạy nhiều quy trình kiểm tra trước khi xem xét trên ứng dụng của bạn. Chẳng hạn như đảm bảo bản cập nhật có chứa tất cả nội dung khai báo bắt buộc trên trang Nội dung ứng dụng (Chính sách và chương trình > Nội dung ứng dụng), cũng như phát hiện tỷ lệ sự cố cao trên một số thiết bị hoặc phiên bản Android cụ thể.

Mất bao lâu để thực hiện quy trình kiểm tra này?

Tất cả quy trình kiểm tra đều được trả về sau không quá 15 phút, nhưng thường sẽ nhanh hơn nhiều. Bạn có thể chọn Gửi đi xem xét trong khi quy trình kiểm tra vẫn đang diễn ra và chúng tôi chưa phát hiện thấy vấn đề nào. Chúng tôi sẽ hoàn tất quy trình kiểm tra rồi tự động gửi các thay đổi cho Google xem xét nếu không tìm thấy vấn đề nào.

Các quy trình kiểm tra này hoạt động như thế nào qua API?

Hiện tại, hầu hết quy trình kiểm tra này chỉ chạy trên trang web Play Console, trong đó cũng có một số quy trình kiểm tra chạy qua API. Những quy trình kiểm tra trả về gần như ngay lập tức sẽ chạy qua API, trong khi những quy trình kiểm tra chạy lâu hơn thì không.

Tôi có thể chọn bỏ qua mọi vấn đề không?

Không. Bạn cần thực hiện một số quy trình kiểm tra để có thể xuất bản lên Google Play và không được bỏ qua. Ví dụ: thiếu phần khai báo nội dung ứng dụng và các thông tin khác về ứng dụng của bạn.

Google sẽ làm gì với những câu trả lời được chọn sau khi tôi bỏ qua một vấn đề?

Chúng tôi dùng những câu trả lời này để tìm hiểu xem chúng tôi đang làm đúng hay sai nhằm cải thiện độ tin cậy của quy trình kiểm tra, đồng thời biết được cảm nhận của bạn về các quy trình kiểm tra này. Câu trả lời của bạn sẽ không ảnh hưởng đến kết quả xem xét ứng dụng. Tuy nhiên, nếu vấn đề khiến ứng dụng không hoạt động thì ứng dụng có thể bị từ chối do không tuân thủ các chính sách của Google Play liên quan đến chất lượng ứng dụng (chẳng hạn như chính sách về Chức năng tối thiểu).

Nếu vượt qua toàn bộ quy trình kiểm tra trước khi xem xét, thì có khi nào tôi vẫn không vượt qua quy trình xem xét ứng dụng không?

Có, có thể bạn vượt qua toàn bộ quy trình kiểm tra trước khi xem xét mà vẫn không vượt qua quy trình xem xét ứng dụng. Quy trình này toàn diện hơn so với quy trình kiểm tra trước khi xem xét mà chúng tôi trực tiếp đưa ra trên Play Console.

Sẽ ra sao nếu tôi gửi các thay đổi đi xem xét trước khi quy trình kiểm tra hoàn tất?

Sau khi quy trình kiểm tra hoàn tất, các thay đổi sẽ tự động được gửi đi xem xét, miễn là không phát hiện thấy vấn đề nghiêm trọng nào.

Có phải tất cả vấn đề phát hiện được đều chính xác không?

Chúng tôi luôn nỗ lực đạt được sự chính xác, nhưng một số vấn đề có thể không chính xác do tính chất kỹ thuật. Bạn có thể bỏ qua những vấn đề như vậy và chọn một lý do thích hợp để gửi phản hồi cho chúng tôi.

Nội dung liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính