Oppdag app-problemer tidlig med kontroller før gjennomgang

Med kontroller før gjennomgang kan du oppdage potensielle problemer med endringer du planlegger å implementere i appen din – før du sender dem til gjennomgang. Noen problemer kan være kritiske og må løses før du kan sende endringene til gjennomgang.

Oversikt

Du finner kontroller før gjennomgang på Publiseringsoversikt-siden i delen «Endringene er ikke sendt inn til gjennomgang ennå». Denne delen vises bare hvis du har gjort endringer i appen siden sist du sendte den til gjennomgang.

Kontroller før gjennomgang kjøres automatisk hver gang du gjør endringer i appen. Du kan se statusen for dem på Publiseringsoversikt-siden, men du bør være klar over dette:

  • Noen av kontrollene bruker mer tid enn andre, så det kan hende du ser en beregning av hvor lenge det er igjen til de er ferdige.
  • Du trenger ikke å vente på at kontrollene fullføres, før du kan sende endringene til gjennomgang. Du kan sende endringer når som helst, og vi fullfører disse kontrollene før vi sender endringene til gjennomgang.

Problemene vises så snart de oppdages. Klikk på Se problemene for å finne ut mer om hvert problem.

Du kan finne ut mer om gjennomgangsprosessen for apper i Google Play-akademiet.

Se en skjermdump med et eksempel på kontroller før gjennomgang

Administrering av oppdagede problemer

Vi ser etter en rekke ulike problemer. Vi gir deg informasjon om hvert problem, sammen med linker du kan bruke for å løse dem eller finne ut mer om det relevante emnet. Du kan løse mange problemer direkte i Play-konsollen, mens andre kan kreve tekniske endringer i appen, noe som kan bety at du må lage og laste opp en ny appversjon.

Noen problemer må løses før du kan fortsette. Andre kan utsettes ved å velge Ignorer problemet. For å ignorere et problem må du fortelle oss hvorfor du gjør det, ved å velge én eller flere årsaker, for eksempel «Jeg har allerede planer om å løse dette problemet» eller «Dette problemet er feil». Denne informasjonen blir loggført i aktivitetsloggen, og vi bruker svarene dine for å gjøre kontrollene våre mer pålitelige.

Svaret ditt påvirker ikke resultatet av appgjennomgangen, men hvis problemet gjør at appen ikke fungerer, kan den bli avvist i gjennomgangen fordi den ikke overholder retningslinjene for Google Play knyttet til appkvalitet (for eksempel retningslinjene for minimumsfunksjonalitet).

Hvis du ignorerer problemer uten å løse dem senere, kan det hende de dukker opp igjen i fremtiden.

Se en skjermdump med et eksempel på et oppdaget problem

Nødvendige tillatelser for å ignorere problemer

Bare brukere med en av disse tillatelsene kan ignorere problemer:

Dette er de samme tillatelsene som brukes for andre funksjoner på Publiseringsoversikt-siden, inkludert administrert publisering, så du skal ikke være nødvendig å endre brukertillatelsene som allerede er tilordnet.

Vanlige spørsmål

Hvorfor lanserer dere disse nye kontrollene?

Vi ønsker å gi deg tidlig tilbakemelding om eventuelle kritiske problemer med endringene du har planlagt, slik at du kan være sikker på at appen fungerer godt for brukerne. Kontrollene bidrar også til å unngå vanlige feil som kan føre til at endringer blir avvist under gjennomgangen.

Er disse kontrollene nye?

Vi utfører alltid kontroller for å sikre at apper overholder programretningslinjene for utviklere, og at de fungerer godt på brukerenheter. Nå viser vi en rekke slike på forhånd i Play-konsollen, i tillegg til noen nyere kvalitetskontroller – for eksempel for problemer med appkompatibilitet i nyere versjoner av Android – slik at du sparer tid.

Er kontrollene før gjennomgang det samme som den eksisterende prosessen for gjennomgang av apper?

Nei. Disse kontrollene utføres før appen din er til gjennomgang.

Hvilke kontroller før gjennomgang utføres?

Vi utfører en rekke kontroller før gjennomgang i appen din. Eksempler på slike kontroller kan være at vi sjekker at oppdateringene dine inneholder alle obligatoriske erklæringer påAppinnhold-siden ( Retningslinjer og programmer > Appinnhold), og at vi finner ut om det er høye krasjfrekvenser på bestemte enheter eller Android-versjoner.

Hvor lang tid tar kontrollene?

Det tar ikke mer enn 15 minutter å returnere alle kontrollene, men det går vanligvis mye raskere. Du kan velge Send inn for gjennomgang mens kontrollene pågår og vi ikke har funnet noen problemer ennå. Vi fullfører kontrollene og sender automatisk endringene dine til gjennomgang hvis vi ikke finner noen problemer.

Hvordan fungerer disse kontrollene via API-et?

Foreløpig utføres de fleste av disse kontrollene bare på nettstedet for Play-konsollen, men et delsett utføres via API-et. Kontroller som returneres nesten umiddelbart, utføres via API-et, mens mer omfattende kontroller ikke gjør det.

Kan jeg ignorere alle problemer?

Nei, enkelte kontroller er obligatoriske for publisering på Google Play og kan ikke ignoreres. Eksempler på dette kan være manglende erklæringer om appinnhold og annen informasjon om appen din.

Hva gjør dere med svarene jeg velger når jeg ignorerer problemer?

Vi bruker disse svarene for å hjelpe oss med å forstå om vi har gjort noe riktig eller galt, for å gjøre kontrollene våre mer pålitelige og for å forstå hvordan du oppfatter disse kontrollene. Svaret ditt påvirker ikke resultatet av appgjennomgangen, men hvis problemet gjør at appen ikke fungerer, kan den bli avvist fordi den ikke overholder retningslinjene for Google Play knyttet til appkvalitet (for eksempel retningslinjene for minimumsfunksjonalitet).

Er det mulig å ikke bestå gjennomgangsprosessen for apper hvis jeg består alle kontrollene før gjennomgangen?

Ja, det er mulig å bestå alle kontrollene før gjennomgangen og likevel ikke bestå gjennomgangsprosessen for apper. Denne er mer omfattende enn kontrollene før gjennomgang, som vi viser direkte i Play-konsollen.

Hva skjer hvis jeg sender endringer til gjennomgang før kontrollene er fullført?

Kontrollene fortsetter å kjøre, og endringene sendes inn til gjennomgang automatisk så snart de er fullført – forutsatt at det ikke ble oppdaget noen kritiske problemer.

Er alle problemene som oppdages, nøyaktige?

Vi prøver så godt vi kan å sikre at resultatene er nøyaktige, men enkelte problemer kan være av en teknisk art som fører til at de blir feil. Du kan ignorere disse og velge en passende grunn for å gi oss tilbakemelding.

Relatert innhold

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny