Finn ut mer om retningslinjene våre om standarder for barns sikkerhet

Google Play tar sikkerheten til barn på plattformen vår på alvor og jobber for å holde butikken vår fri for seksuelt misbruk og utnyttelse av barn. Vi krever at apper i kategoriene Sosialt og Dating overholder retningslinjene om standarder for barns sikkerhet.

Oversikt

Retningslinjene om standarder for barns sikkerhet krever at apper

Sørg for at du leser gjennom alle retningslinjene, og at du forstår og overholder dem. Utviklere som ikke overholder retningslinjene innen tidsfristen, kan bli underlagt sanksjoner.

Informasjon om tidsplanen

Vi regner med den følgende tidslinjen for lanseringen av retningslinjene om standarder for barns sikkerhet. Vær oppmerksom på at dette kan endres. Oppdateringer blir lagt ut i denne artikkelen. 

  • April 2024: Vi kunngjorde de nye retningslinjene om standarder for barnesikkerhet på Play 
  • Erklæringsskjemaet blir tilgjengelig for berørte apper i Play-konsollen senere i år. 
  • 31. januar 2025: Berørte apper må overholde de nye retningslinjene om standarder for barns sikkerhet. I fremtiden kan det bli iverksatt flere sanksjoner mot apper som ikke overholder retningslinjene, for eksempel at de blir fjernet fra Google Play.

Vanlige spørsmål

Klikk på et spørsmål nedenfor for å vise eller skjule det.

Hvilken kategori av apper omfattes av disse retningslinjene?

Apper i kategoriene Sosialt og Dating dekkes for øyeblikket av disse retningslinjene.

Hvordan vet jeg om appen min regnes som en del av Sosialt- eller Dating-kategorien?

En sosial app er en app som er erklært som en «sosial app» i Play-konsollen, eller som står oppført i «Sosialt»-kategorien på Google Play.

En datingapp er en app som er erklært som en «dating»-app i Play-konsollen, eller som står oppført i «Dating»-kategorien på Google Play.

Hva om appen min ikke er for barn eller ikke tillater barnebrukere? Hva om appen min bare er for voksne? Hva om appen min har alderskontroll?

Hvorvidt mindreårige bruker appen din eller ikke, har ingen betydning for disse retningslinjene. Hvis appen din oppfyller kriteriene ovenfor, omfattes den av disse retningslinjene og må overholde dem.

Hvordan definerer dere seksuelt misbruk og utnyttelse av barn?

Seksuelt misbruk og utnyttelse av barn er innhold eller atferd som utnytter, misbruker eller setter barn i fare seksuelt. Dette omfatter for eksempel barneforførelse for seksuell utnyttelse, seksuell utpressing av barn, menneskehandel med barn for seksuelle formål eller seksuell utnyttelse av barn på andre måter.

Hvordan definerer dere innhold som viser seksuelt misbruk av barn (CSAM)?

CSAM står for Child Sexual Abuse Material (innhold som viser seksuelt misbruk av barn). Det er ulovlig, og vilkårene våre for bruk forbyr at Googles produkter og tjenester brukes til å lagre eller dele slikt innhold. Innhold som viser seksuelt misbruk av barn, er visuelle fremstillinger, inkludert, men ikke begrenset til, fotografier, videoer og datagenererte bilder som inneholder mindreårige involvert i seksuelt eksplisitt atferd. Mer informasjon finner du i brukerstøtten for innsynsrapporten.

Hva er kravene til de publiserte standardene for seksuelt misbruk og utnyttelse av barn?

De publiserte standardene skal være en nettressurs som er tilgjengelig globalt, slik at alle kan finne ut mer om retningslinjene og standardene for seksuelt misbruk og utnyttelse av barn. Nettressursen må 

  • være funksjonell (den må f.eks. lastes inn uten feil) 
  • være relevant for omfanget (den må for eksempel nevne seksuelt misbruk og utnyttelse av barn eller sikkerhet for barn) 
  • henvise til app- eller utviklernavnet (det vil si slik det vises i butikkoppføringen din på Google Play) 

Du kan selvsagt tilby dette på mange måter via brukerstøtten, siden med retningslinjer, vilkårene for bruk, retningslinjene for brukere eller lignende. Vi anbefaler at du bruker ankerlinker og definerer disse standardene tydelig. Du må oppgi en link til disse publiserte standardene i Play-konsollen.

Hva slags mekanismer i appen bør appen min ha? Kan brukere rapportere om ting via e-post eller skjema?

Med tilbakemeldingsmekanisme i appen mener vi en hvilken som helst mekanisme som brukerne kan bruke til å kommunisere med deg. Du kan velge foretrukket metode i appen, så lenge brukerne kan bruke den uten å gå ut av appen. Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til, en omfattende prosess for tilbakemeldinger fra brukere i appen, en e-postadresse for brukerstøtte eller en chatkanal for rapporter. Du må bekrefte at du har en mekanisme i appen, i Play-konsollen.

Hva vil det si å iverksette «hensiktsmessige tiltak» for å håndtere innhold som viser seksuelt misbruk av barn (CSAM)?

Å iverksette «hensiktsmessige tiltak» for å håndtere CSAM betyr at du handler i samsvar med de publiserte standardene dine og relevante lover. Et eksempel på dette er å fjerne innhold som viser seksuelt misbruk av barn (CSAM), når du faktisk vet om dette i appen.

Standardene våre pålegger ingen bestemte metoder, men vi forventer at utviklere handler i samsvar med oppgitte retningslinjer, prosedyrer og relevante gjeldende lover.

Er disse standardene i tråd med globale normer for standarder for barns sikkerhet?

Ja. Standardene våre er også inspirert av Tech Coalition Child Safety Standards. Be om veiledning fra de juridiske teamene eller rådgiverne dine for overholdelse av retningslinjene når det gjelder innhold som viser seksuelt misbruk av barn (CSAM), og barns sikkerhet.

Hvem skal være kontaktpersonen min for innhold som viser seksuelt misbruk av barn (CSAM)? Må dette være en bestemt rolle?

Oppgi navn og kontaktinformasjon for en person som er klar og i stand til å snakke om organisasjonens praksis for forebygging av innhold som viser seksuelt misbruk av barn (CSAM), og overholdelse av disse retningslinjene, i tilfelle teamet vårt må ta kontakt. Kontaktpersonen din for innhold som viser seksuelt misbruk av barn (CSAM), kan jobbe i en rekke ulike stillinger og i ulike team i bedriften din. Du må angi en kontaktperson i Play-konsollen.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny