Forhåndsversjon: Finansielle tjenester

Forhåndsversjon av retningslinjer (trer i kraft 31. mai 2024)

I denne artikkelen finner du en forhåndsversjon av endringene i oppdateringen av retningslinjene for april 2024.

Vi tydeliggjør retningslinjene om personlige lån for å sikre at tilbakebetalingsperioder overholder lokale forskrifter.

Du kan se den nåværende artikkelen om finansielle tjenester på denne siden.

Vi tillater ikke apper som eksponerer brukere for villedende eller skadelige finansielle produkter og tjenester.

I disse retningslinjene anser vi finansielle produkter og tjenester som produkter og tjenester tilknyttet forvaltning eller investering av penger og kryptovaluta, inkludert personlig tilpasset rådgivning.

Hvis appen din inneholder eller markedsfører finansielle produkter og tjenester, må du overholde statlige og lokale lover og forskrifter i den aktuelle målregionen eller det aktuelle mållandet—for eksempel ved å inkludere bestemt informasjon som kreves i henhold til lokal lov og rett.

Apper som inneholder økonomifunksjoner, må fylle ut erklæringsskjemaet for økonomifunksjoner i Play-konsollen.

Binære opsjoner

Vi tillater ikke apper som gir brukere mulighet til å handle med binære opsjoner.

 

Personlige lån

Vi definerer personlige lån som penger enkeltpersoner, organisasjoner eller enheter låner ut til forbrukere som en engangshendelse, og ikke i den hensikt å finansiere utdanning eller kjøp av anleggsmidler. Forbrukere som er interesserte i personlige lån, må få informasjon om kvalitet, funksjoner, gebyrer, tidsfrister for tilbakebetaling, risikoer og fordeler ved låneproduktet for å kunne ta velinformerte beslutninger om hvorvidt de bør benytte seg av det aktuelle lånetilbudet.

 • Eksempler: personlige lån, forbrukslån, person-til-person-lån, lån med pantesikkerhet
 • Eksempler på hva som ikke er inkludert: boliglån, billån, løpende kreditt (f.eks. kredittkort eller personlige kredittlinjer)

Apper som tilbyr personlige lån, inkludert, men ikke begrenset til, apper som tilbyr lån direkte, som genererer potensielle salg, og som oppretter kontakt mellom forbrukere og tredjeparter som fungerer som långivere, må ha appkategorien satt til «Finans» i Play-konsollen og oppgi følgende informasjon i metadataene for appen:

 • minimums- og maksimumsperioden for tilbakebetaling
 • den maksimale årlige rentesatsen, som vanligvis inkluderer rentesatsen samt gebyrer og andre kostnader i løpet av et år, eller andre lignende satser som beregnes i samsvar med lokal lov og rett
 • et representativt eksempel på de totale lånekostnadene, inkludert lånesummen og alle gjeldende gebyrer
 • personvernregler med detaljert informasjon om tilgang til samt innsamling, bruk og deling av personlige og sensitive brukerdata, underlagt begrensningene som er beskrevet i disse retningslinjene

Vi tillater ikke apper som markedsfører personlige lån som krever fullstendig tilbakebetaling innen 60 dager fra datoen lånet gis (vi kaller dette «kortvarige personlige lån»).

Unntak fra disse retningslinjene kan vurderes for apper for personlige lån i land der forskriftene uttrykkelig tillater slik praksis med kortvarige lån, underlagt etablerte juridiske rammeverk. I disse sjeldne tilfellene blir unntakene vurdert i henhold til landets lover og forskrifter.

Vi må kunne fastslå en forbindelse mellom utviklerkontoen din og eventuelle fremlagte lisenser eller dokumentasjon som beviser at du kan tilby personlige lån. Vi kan be om flere opplysninger eller dokumenter for å bekrefte at kontoen din overholder alle lokale lover og forskrifter.

Apper for personlige lån, apper som har som hovedformål å legge til rette for tilgang til personlige lån (for eksempel løsninger for tilrettelegging eller generering av potensielle salg), og andre typer lånerelaterte apper (lånekalkulatorer, låneveiledninger osv.) har ikke lov til å lese sensitive data, for eksempel bilder og kontakter. Følgende tillatelser forbys:

 • Read_external_storage
 • Read_media_images
 • Read_contacts
 • Access_fine_location
 • Read_phone_numbers
 • Read_media_videos
 • Query_all_packages
 • Write_external_storage

Apper som bruker sensitiv informasjon eller API-er, er underlagt flere begrensninger og krav. Du finner mer informasjon i retningslinjene for tillatelser.

Personlige lån med høy årlig rentesats

I USA tillater vi ikke apper for personlige lån med årlig rentesats på 36% eller høyere. Apper for personlige lån i USA må vise den maksimale årlige rentesatsen utregnet i samsvar med Truth in Lending Act (TILA).

Disse retningslinjene gjelder for apper som tilbyr direktelån, apper som genererer potensielle salg, og apper som setter forbrukere og tredjeparts långivere i kontakt med hverandre.

Landspesifikke krav

Apper for personlige lån som er målrettet mot de oppførte landene, må overholde tilleggskrav og fremlegge mer dokumentasjon via erklæringsskjemaet for økonomifunksjoner i Play-konsollen. Hvis Google Play ber deg om det, må du også oppgi annen informasjon eller andre dokumenter som er relatert til at du overholder de aktuelle forskriftsmessige og lisensrelaterte kravene.

 1. India
  • Hvis du er lisensiert av Indias sentralbank til å gi personlige lån, må du sende oss en kopi av lisensen, slik at vi kan gjennomgå den.
  • Hvis du ikke er direkte involvert i pengeutlån og kun tilbyr en plattform som legger til rette for at banker eller registrerte finansselskaper som ikke er banker (NBFC – Non-Banking Financial Companies), låner ut penger til brukere, må du sørge for at dette kommer tydelig frem i erklæringen.
   • I tillegg må navnene på alle banker og registrerte finansselskaper som ikke er banker, vises som fremtredende informasjon i appbeskrivelsen.
 2. Indonesia
  • Hvis appen din brukes til IT-baserte tjenester for utlån av penger i samsvar med OJK-regulering 77/POJK.01/2016 (denne kan endres fra tid til annen), må du sende inn en kopi av en gyldig lisens, slik at vi kan gå gjennom den.
 3. Filippinene
  • Alle finansierings- og utlånsselskaper som tilbyr lån via utlånsplattformer på nettet, må ha et SEC-registreringsnummer og et CA-nummer (autorisasjonssertifikat) fra PSEC (Filippinenes kommisjon for verdipapirer og børsvirksomhet).
   • I tillegg må du oppgi organisasjonsnavnet, bedriftsnavnet, PSEC-registreringsnummeret og autorisasjonssertifikatet for drift som finans-/utlånsselskap (CA) i appbeskrivelsen.
  • Apper som driver med utlånsbasert folkefinansiering, deriblant P2P-utlån (peer-to-peer), eller i henhold til definisjonene i reglene og reguleringene som gjelder for folkefinansiering (CF-reglene), må behandle transaksjoner gjennom PSEC-registrerte CF-mellomledd.
 4. Nigeria
  • Digitale pengeutlånere (DML) må overholde og fylle ut LIMITED INTERIM REGULATORY / REGISTRATION FRAMEWORK AND GUIDELINES FOR DIGITAL LENDING, 2022 (begrenset midlertidig rammeverk for forskrifter/registrering og retningslinjer for digitalt utlån) – inkludert eventuelle endringer som kan gjøres fra tid til annen – fra FCCPC (Federal Competition and Consumer Protection Commission – den føderale kommisjonen for konkurranse- og forbrukervern) i Nigeria. De må også innhente et verifiserbart godkjenningsbrev fra FCCPC.
  • Låneaggregatorer må fremlegge dokumentasjon og/eller sertifisering for digitale utlånstjenester samt kontaktopplysninger for alle digitale pengeutlånere de samarbeider med.
 5. Kenya
  • Digitale kredittleverandører (DCP) må gjennomføre registreringsprosessen for DCP-er og innhente en lisens fra Kenyas sentralbank (CBK). Du må fremlegge en kopi av lisensen du har fått fra CBK, som en del av erklæringen.
  • Hvis du ikke er direkte involvert i pengeutlån og kun tilbyr en plattform som legger til rette for at registrerte DCP-er låner ut penger til brukere, må du sørge for at dette kommer tydelig frem i erklæringen. Du må også gi de respektive partnerne en kopi av DCP-lisensen din.
  • For øyeblikket godtar vi bare erklæringer og lisenser fra enheter som er publisert i katalogen over digitale kredittleverandører på det offisielle nettstedet til CBK.
 6. Pakistan
  • Finansieringsselskaper som ikke er banker (NBFC), og som låner ut penger, kan ikke publisere mer enn én app for digitalt utlån (DLA). Utviklere som prøver å publisere mer enn én DLA per NBFC, risikerer at både utviklerkontoen deres og eventuelle andre tilknyttede kontoer sies opp.
  • Du må sende inn bevis på godkjenning fra SECP for å tilby eller legge til rette for digitale utlånstjenester i Pakistan.
 7. Thailand
  • Apper for personlige lån som er målrettet mot Thailand, med rentesatser på eller over 15 %, må innhente en gyldig lisens fra Thailands sentralbank (BoT) eller Finansdepartementet (MoF) i Thailand. Utviklere må fremlegge dokumentasjon som beviser at de kan tilby eller legge til rette for personlige lån i Thailand. Dokumentasjonen må inneholde
   • en kopi av lisensen utstedt av Thailands sentralbank for å tilby personlige lån eller nanolån
   • en kopi av forretningslisensen for Pico-finans utstedt av Finansdepartementet for å tilby Pico- eller Pico-plus-finansiering
Eksempler på vanlige brudd

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny