Voorbeeld: Misleidend gedrag

Preview van het beleid (geldig vanaf 31 augustus 2024)

Dit artikel bevat wijzigingen uit onze beleidsupdates van april 2024.

We updaten het Beleid tegen gemanipuleerde media om audio te vermelden als een extra voorbeeld van een type media dat onder het beleid valt.

Ga naar deze pagina om het huidige artikel over misleidend gedrag te bekijken.

We staan geen apps toe die gebruikers proberen te misleiden of oneerlijk gedrag mogelijk maken, waaronder, maar niet beperkt tot, apps waarvan is bepaald dat ze functioneel onmogelijk zijn. Apps moeten een nauwkeurige kennisgeving, beschrijving en afbeeldingen/video van hun functionaliteit verstrekken in alle onderdelen van de metadata. Apps mogen geen functies of waarschuwingen nabootsen van het besturingssysteem of van andere apps. Wijzigingen in de apparaatinstellingen moeten worden doorgevoerd met medeweten en toestemming van de gebruiker en door de gebruiker ongedaan kunnen worden gemaakt.

 

ALLES SAMENVOUWEN ALLES UITVOUWEN

Misleidende claims

We staan geen apps toe die onjuiste of misleidende informatie bevatten, waaronder in de beschrijving, de titel, het icoon en screenshots.
Voorbeelden van veelvoorkomende schendingen
 • Onduidelijke of onjuiste beschrijving van de functionaliteit van apps:
  • Een app die stelt een racegame te zijn in de beschrijving en screenshots, maar in feite een puzzelgame is waarbij een afbeelding van een auto wordt gebruikt.
  • Een app die stelt een antivirus-app te zijn, maar slechts een handleiding bevat met informatie over het verwijderen van virussen.
 • Apps die stellen te beschikken over functies die niet uitgevoerd kunnen worden (zoals apps voor de bestrijding van insecten), ook niet als het duidelijk is dat het gaat om een grap, nep, enzovoort.
 • Apps die onjuist zijn gecategoriseerd, inclusief maar niet beperkt tot de app-classificatie of app-categorie.
 • Aantoonbaar misleidende of onjuiste content die stemprocessen kan verstoren, of over verkiezingsresultaten.
 • Apps die ten onrechte beweren gelieerd te zijn aan een overheidsentiteit, of dat ze overheidsdiensten bieden of ondersteunen waarvoor ze niet geautoriseerd zijn.
 • Apps die ten onrechte beweren de officiële app van een gevestigde entiteit te zijn. Een titel als Justin Bieber Official is niet toegestaan zonder de noodzakelijke toestemming of rechten.

(1) Deze app bevat medische of gezondheidsgerelateerde beweringen (genezing van kanker) die misleidend zijn.
(2) Deze apps stellen te beschikken over functies die niet kunnen worden uitgevoerd (bijvoorbeeld uw telefoon gebruiken als blaastest).

 

Misleidende wijzigingen in de apparaatinstellingen

We staan geen apps toe die zonder medeweten en toestemming van de gebruiker wijzigingen aanbrengen in de apparaatinstellingen van de gebruiker of in functies van andere apps. Apparaatinstellingen en functies omvatten tevens systeem- en browserinstellingen, bookmarks, sneltoetsen, iconen, widgets en de weergave van apps op het startscherm.

Daarnaast staan we ook het volgende niet toe:

 • Apps die de apparaatinstellingen of functies wijzigen met toestemming van de gebruiker, maar dat zodanig doen dat de wijziging niet eenvoudig ongedaan gemaakt kan worden.
 • Apps of advertenties die apparaatinstellingen of functies wijzigen als service aan derden of ten behoeve van advertenties.
 • Apps die gebruikers misleiden om apps van derden te verwijderen of uit te schakelen of om apparaatinstellingen of functies te wijzigen.
 • Apps die gebruikers aansporen of aanmoedigen om apps van derden te verwijderen of uit te schakelen of om apparaatinstellingen of functies te wijzigen, tenzij dit deel uitmaakt van een verifieerbare beveiligingsservice.

 

Oneerlijk gedrag mogelijk maken

We staan geen apps toe waarmee gebruikers anderen kunnen misleiden of die functioneel op welke manier dan ook misleidend zijn, inclusief maar niet beperkt tot apps die identiteitsdocumenten, burgerservicenummers, paspoorten, diploma's, creditcards, bankrekeningen en rijbewijzen genereren of dit mogelijk maken. Apps moeten voorzien in nauwkeurige kennisgevingen, titels, beschrijvingen en afbeeldingen/video over de functies en/of content van de app. Ze moeten ook op de juiste manier presteren zoals de gebruiker redelijkerwijs kan verwachten.

Aanvullende app-bronnen (zoals game-items) mogen alleen worden gedownload als ze noodzakelijk zijn voor het gebruik van de app door de gebruiker. Gedownloade resources moeten voldoen aan alle beleidsregels van Google Play en voordat de download wordt gestart, moet de app dit melden aan gebruikers en duidelijk de grootte van de download aangeven.

De mededeling dat een app een 'grapje' is of 'bestemd voor amusementsdoeleinden' (of soortgelijke bewoordingen) stelt een app niet vrij van de toepassing van onze beleidsregels.

Voorbeelden van veelvoorkomende schendingen
 • Apps die andere apps of websites nabootsen zodat gebruikers worden misleid om hun persoonlijke en verificatiegegevens bekend te maken.
 • Apps die niet-geverifieerde of echte telefoonnummers, contacten, adressen of persoonlijke identificeerbare informatie weergeven of afbeelden van individuen of entiteiten die hiervoor geen toestemming hebben verleend.
 • Apps met verschillende kernfunctionaliteit op basis van de geografie, apparaatparameters of andere gebruikersafhankelijke gegevens van een gebruiker waarbij deze verschillen niet prominent aan de gebruiker worden getoond in de winkelvermelding.  
 • Apps die aanzienlijk wijzigingen aanbrengen tussen versies zonder de gebruiker te waarschuwen (bijvoorbeeld in het gedeelte 'Wat is er nieuw') en de winkelvermelding te updaten.
 • Apps die proberen hun gedrag tijdens de beoordeling aan te passen of te obfusceren.
 • Apps met door content delivery network (CDN) ondersteunde downloads die geen melding geven aan de gebruiker en de grootte van de download niet bekendmaken voorafgaand aan de download.

 

Gemanipuleerde media

We staan geen apps toe die onjuiste danwel misleidende informatie of claims promoten of helpen maken en overbrengen via afbeeldingen, audio, video's en/of tekst. We staan geen apps toe waarvan is vastgesteld dat ze aantoonbaar misleidende of bedrieglijke afbeeldingen, video's en/of tekst bevatten of verspreiden en die schade kunnen toebrengen met betrekking tot een gevoelige gebeurtenis, politiek, sociale kwesties of andere zaken van publiek belang.

Apps die mediacontent manipuleren of wijzigen, anders dan gebruikelijke en redactioneel aanvaardbare aanpassingen voor duidelijkheid of kwaliteit, moeten prominent aangeven welke mediacontent gewijzigd is of deze watermerken, als het voor de doorsnee persoon mogelijk niet duidelijk is dat de mediacontent is gewijzigd. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt als dit het algemeen belang dient of als het om satire of een parodie gaat.

Voorbeelden van veelvoorkomende schendingen
 • apps die een publiek figuur toevoegen aan een demonstratie tijdens een politiek gevoelig evenement;
 • apps die publieke figuren of media van een gevoelig evenement gebruiken om de mogelijkheden om media te wijzigen te promoten in de winkelvermelding van een app;
 • apps die mediaclips wijzigen om een nieuwsuitzending te imiteren.

  (1) Deze app biedt functionaliteit om mediaclips te wijzigen om een nieuwsuitzending na te bootsen en zonder watermerk beroemde of openbare personen aan de clip toe te voegen.

 

Transparantie van gedrag

De functionaliteit van uw app moet redelijk duidelijk zijn voor gebruikers. Neem geen verborgen, inactieve of niet-gedocumenteerde functies op in uw app. Technieken om app-beoordelingen te omzeilen zijn niet toegestaan. Voor apps moet misschien aanvullende informatie worden verstrekt om de veiligheid van gebruikers, de integriteit van het systeem en de naleving van het beleid te waarborgen.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Probeer de volgende stappen:

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu