Xem và mua ứng dụng của chính mình

Xem ứng dụng của bạn trong Google Play

Ứng dụng trả tiền chỉ khả dụng ở các quốc gia hỗ trợ người mua này. Nếu bạn không ở tại quốc gia hỗ trợ người mua, bạn sẽ không thể xem các ứng dụng trả tiền của mình. Cũng xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể xem phiên bản Google Play cho quốc gia của bạn. Ví dụ: nhà phát triển Vương quốc Anh chỉ có thể xem các phiên bản Google Play tại Vương quốc Anh từ các thiết bị của họ (tùy thuộc vào khả năng tương thích của thiết bị và các bộ lọc khác).

Mua ứng dụng của chính mình

Bạn có thể mua ứng dụng, sản phẩm được quản lý và gói đăng ký của chính mình dưới dạng giao dịch mua thử nghiệm. Để biết cách thiết lập môi trường thử nghiệm nhằm kiểm tra trạng thái cấp phép trên ứng dụng của bạn trước khi xuất bản, hãy truy cập vào trang web dành cho Nhà phát triển Android.  

Ngoài ra, nếu sở hữu ứng dụng có sản phẩm được quản lý hoặc gói đăng ký, bạn cũng có thể thực hiện quy trình cấp phép ứng dụng để tạo danh sách Tài khoản Google giúp bạn kiểm tra việc kết hợp gói đăng ký và tính năng thanh toán trong ứng dụng. 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố