Krav til apptesting for nye personlige utviklerkontoer

I november 2023 endrer vi kravene for publisering av nye apper på Google Play for å hjelpe utviklere med å teste appene sine, identifisere problemer, få tilbakemeldinger og sikre at alt er klart før lansering. Disse endringene fører til at utviklere med personlige kontoer opprettet etter 13. november 2023 må oppfylle bestemte testkrav før de kan gjøre appene sine tilgjengelige på Google Play.

I denne artikkelen finner du en oversikt over de nye kravene, et sammendrag av ulike testmålgrupper i Play-konsollen og trinnene utviklere med personlige kontoer må utføre for å gjøre appene sine tilgjengelige for brukere på Google Play.

Vi innfører testkrav for nyopprettede personlige kontoer

Testing er en viktig del av prosessen for apputvikling. Ved hele tiden å kjøre tester mot appen din kan du bekrefte at appen er korrekt, fungerer som den skal, og er brukervennlig, før du gir den ut offentlig. Dette minimerer virkningen av eventuelle tekniske problemer eller problemer med brukeropplevelsen, og det gjør det lettere for deg å gi ut den beste versjonen av appen din. Utviklere som regelmessig bruker testverktøyene i Play-konsollen før de publiserer appene sine, kan levere opplevelser av høyere kvalitet, noe som kan føre til høyere vurderinger og bedre resultater på Google Play.

For å hjelpe alle utviklere med å levere apper av høy kvalitet innfører vi nye testkrav. Utviklere med personlige kontoer opprettet etter 13. november 2023 må teste appene sine før de kan publiseres for distribusjon på Google Play. Enkelte funksjoner i Play-konsollen, for eksempel Produksjon (Utgave > Produksjon) og Forhåndsregistrering (Utgave > Testing > Forhåndsregistrering) deaktiveres til utviklerne oppfyller disse kravene.

Oversikt over krav til testing

Hvis du nylig har opprettet en personlig utviklerkonto, må du kjøre en lukket test for appen din med minst 20 testere som har vært registrert i minst de siste 14 dagene uten opphold. Når du oppfyller disse kriteriene, kan du søke om produksjonstilgang i oversikten i Play-konsollen, slik at du til slutt kan distribuere appen din på Google Play. Når du søker, må du svare på noen spørsmål for å hjelpe oss med å forstå appen, testprosessen og appens produksjonsklarhet.

Nedenfor kan du lese mer om de ulike typene testmålgrupper og kravene for hver av dem. Du finner også mer informasjon om hvordan du søker om produksjonstilgang.

Om ulike testmålgrupper og kravene for dem

Play-konsollen har ulike typer testmålgrupper, slik at du gradvis kan trappe opp testingen og forbedre appen din for å gjøre den klar til å nå ut til milliarder av brukere på Google Play.

 • Intern testing: Før du er ferdig med å konfigurere appen, kan du raskt distribuere delversjoner til en liten gruppe med dine egne betrodde testere. Ved å gjøre dette kan det bli lettere å identifisere problemer og få tidlige tilbakemeldinger. Delversjoner blir vanligvis tilgjengelige for testere bare noen sekunder etter at de legges til i Play-konsollen. Intern testing er valgfritt, men vi anbefaler å starte her.
 • Lukket testing: Med lukket testing kan du dele appen med en stor brukergruppe du kontrollerer. Ved å gjøre dette kan du løse problemer og sikre at appen din overholder retningslinjene for Google Play, før du lanserer den. Du kjøre en lukket test før du kan søke om å publisere appen din til produksjon. Minst 20 testere må være registrert for den lukkede testen når du søker om produksjonstilgang. De må ha vært registrert de siste 14 dagene uten opphold. Du kan starte en lukket test når du er ferdig med å konfigurere appen.
 • Åpen testing: Med denne funksjonen kan du vise testversjonen av appen din på Google Play. Hvis du kjører en åpen test, kan hvem som helst bli med i testprogrammet og sende deg private tilbakemeldinger. Sørg for at appen og butikkoppføringen er klare til å vises på Google Play, før du velger dette alternativet. Åpen testing er tilgjengelig når du har produksjonstilgang.
 • Produksjon: Her kan du gjøre appen din tilgjengelig for milliarder av brukere på Google Play. Før du kan søke om å publisere appen til produksjon, må du kjøre en lukket test som oppfyller kriteriene våre. Når du søker, må du også svare på noen spørsmål om den lukkede testen. Når du søker om produksjonstilgang, må minst 20 testere være registrert for den lukkede testen. De må ha vært registrert de siste 14 dagene uten opphold.
Sammendrag av testkravene per målgruppe

Du kan bruke tabellen nedenfor som et nyttig hjelpemiddel for raskt å sjekke eller henvise til hva hver målgruppe er for, samt hva som er kravene (om noen) for å bruke hver målgruppe.

Typer målgrupper Formål Krav for å bruke denne målgruppen
Intern testing Du kan distribuere delversjoner raskt til en liten gruppe med dine egne betrodde testere for å identifisere problemer og få tidlige tilbakemeldinger (før eller etter at du har konfigurert appen). Ingen.
Lukket testing Du kan dele appen med en stor brukergruppe du kontrollerer, slik at du kan løse problemer og sikre at appen overholder retningslinjene for Google Play, før du lanserer den. Du må være ferdig med å konfigurere appen.
Åpen testing

Du kan vise testversjonen av appen på Google Play – hvem som helst kan bli med i testen og sende deg private tilbakemeldinger.

Du må ha fått produksjonstilgang for å bruke åpen testing.
Produksjon Du kan gjøre appen tilgjengelig for milliarder av brukere på Google Play.

Før du kan søke om produksjonstilgang, må du kjøre en lukket test med minst 20 registrerte testere i 14 dager.

Når du har oppfylt kriteriene, kan du søke om produksjonstilgang ved å svare på noen spørsmål om testingen, appen og appens produksjonsklarhet i Play-konsollen.

Veiledning og anbefalte fremgangsmåter for lukket testing

På de nyttige linkene nedenfor kan du finne ut hvordan du designer, utvikler og distribuerer Android-apper på Google:

Rekruttering av testere

Den vanligste måten å rekruttere testere på, er å bruke personlige og profesjonelle nettverk. Du kan for eksempel kontakte venner, familie, kollegaer eller klassekamerater og be dem om å være betatestere for appen din. Du kan henvende deg til grupper som sannsynligvis har brukere, og aktivt rekruttere dem til å teste appen din. Hvis du for eksempel utvikler en app for CrossFit-entusiaster, kan det være lurt å kontakte en lokal klubb eller ulike nettgrupper med målbrukerne dine. Du kan også legge ut innlegg om appen din i sosiale medier og be følgerne dine om å registrere seg for å teste den.

Hvis det er mulig, bør du rekruttere en mangfoldig gruppe testere for å identifisere feil og problemer med brukervennligheten, som kan være spesifikke for visse typer brukere eller enheter. Av samme grunn bør du også rekruttere testere som du mener representerer appens fremtidige brukere. Hvis du for eksempel utvikler en produktivitetsapp for bedrifter, bør du rekruttere testere fra næringslivet og fokusere på ulike bransjer hvor du tror at appen din kan være populær. Jo nærmere testbrukerne er målbrukerne, desto nyttigere tilbakemeldinger får du.

Kommunikasjon med testere

Når du har rekruttert en gruppe betatestere, er det viktig å gi dem klar veiledning om hvordan de kan teste appen og rapportere feil. Informer testerne om hva slags tilbakemeldinger du er ute etter. Prøv å oppmuntre testerne til å bruke så mange av appfunksjonene som mulig, slik at de kan gi deg helhetlige tilbakemeldinger.

Inkluder en tilbakemeldingskanal, eller informer brukerne om hvordan de kan gi deg tilbakemeldinger (for eksempel via e-post, et nettsted eller et forum). Testerne kan også gi deg private tilbakemeldinger via Google Play.

Viktig: Understrek for testerne at de må fortsette å være registrert for den lukkede testen i minst 14 dager uten opphold.

Innsamling og visning av tilbakemeldinger fra brukere

Hvis du har en app som gjennomgår testing, kan du se og svare på tilbakemeldinger fra brukere i Play-konsollen. Tilbakemeldinger fra brukere er bare synlige for deg, og de vises ikke på Google Play.

 1. Åpne Play-konsollen og gå til siden Tilbakemelding om testing (Vurderinger og anmeldelser > Tilbakemelding om testing).
 2. Velg hvordan du vil se gjennom tilbakemeldingene dine.
  • Filtre: For å se betatilbakemeldinger basert på bestemte kriterier (for eksempel dato, språk, svarstatus, appversjon, enhet eller noe annet), velg blant de tilgjengelige filtrene.
  • Søk: For å søke etter bestemte ord i tilbakemeldingene, bruk søkefeltet.
Tips: Lag et register over tilbakemeldinger du får. Hvis du leser dette igjen senere, kan det bli enklere for deg å identifisere vanlige tilbakemeldingstemaer eller -problemer du bør løse på kort eller lang sikt for å forbedre appen. Vi ber deg også om å gi oss et sammendrag av tilbakemeldingen fra testingen senere når du søker om produksjonstilgang.

Tiltak knyttet til tilbakemeldinger fra brukere

Gjennom hele testperioden for appen bør du svare på tilbakemeldinger fra testerne og rette opp eventuelle feil de finner. Dette

 • bidrar til å gjøre brukeropplevelsen i appen bedre
 • øker sannsynligheten for at søknaden om produksjonstilgang blir godkjent, og
 • øker sannsynligheten for å unngå negative anmeldelser når du begynner å distribuere appen din på Google Play

Avansert testing

Veiledningen i denne artikkelen er bare utgangspunktet for å forstå det grunnleggende om testing mens du forbereder deg på å distribuere den første appen din. Du kan utforske langt mer avanserte testressurser og -teknikker for å optimalisere kvaliteten på appen din etter hvert som du blir mer erfaren som utvikler. Det kan for eksempel være nyttig å finne ut mer om testing av apper på Android og det grunnleggende om testing på nettstedet for Android-utviklere.

Play-konsollen har også en rekke funksjoner du kan bruke til å identifisere problemer med appen din. Du kan konfigurere og kjøre en rapport før lansering for å identifisere problemer proaktivt før appen blir tilgjengelig for brukere. Da får du en detaljert rapport med problemer, advarsler og feil det kan være lurt å undersøke og løse.

Kjøring av lukkede tester

Du kan finne ut hvordan du konfigurerer og kjører lukkede tester, på denne brukerstøttesiden.

Søk om produksjonstilgang

Når du har oppfylt kravene til lukket testing, kan du søke om produksjonstilgang. Sånn gjør du det:

 1. Gå til oversikten.
 2. Klikk på Søk om produksjon.

Deretter må du svare på følgende spørsmål om den lukkede testen, appen og appens produksjonsklarhet. Disse spørsmålene er delt inn i tre deler:

 • Om den lukkede testen
 • Om appen eller spillet
 • Produksjonsklarhet

Du finner veiledning om hvordan du oppgir informasjon for hver del, ved å utvide delene nedenfor.

Del 1: Fortell oss om den lukkede testen

Vi bruker informasjonen du oppgir i «Om den lukkede testen», for å sikre at appen din er testet godt nok, før den publiseres på Google Play. Dette hjelper oss med å beskytte brukere mot apper av lav kvalitet, forhindre spredning av skadelig programvare og redusere svindel.

For å fylle ut denne delen må du gjøre dette:

 1. Fortell oss hvor enkelt det var å rekruttere testere for appen din, ved å velge et av de oppførte alternativene. Vi bruker dette for å forstå hvordan utviklere opplever testkravene for Google Play.
 2. Oppgi informasjon om engasjementet fra testerne i den lukkede testen. Noen eksempler på relevant informasjon er
  • om testerne har brukt alle appfunksjonene eller ikke
  • om testernes bruk var i samsvar med forventningene dine til en produksjonsbrukers bruk, og eventuelt forskjellene du regner med å se
 3. Lag til slutt et sammendrag av tilbakemeldingene du fikk av testerne, og forklar hvordan du samlet inn denne tilbakemeldingen.
 4. Velg Neste.
  • Viktig: Hvis du klikker på Forkast eller lukker uten å velge neste og fullføre søknaden om produksjonstilgang, blir ikke endringene lagret.
Del 2: Fortell oss om appen eller spillet

Vi bruker informasjonen du oppgir i «Om appen eller spillet»-delen for å finne mer relevant informasjon om appen eller spillet, slik at vi kan forstå den eller det bedre. Svarene dine vises ikke på Google Play og påvirker ikke funksjonene og tjenestene du kan bruke i Play-konsollen, hvordan appen eller spillet vises, eller om du er kvalifisert for Google Play-utviklerprogrammer.

For å fylle ut denne delen må du gjøre dette:

 1. Fortell oss hvem som er den tiltenkte målgruppen for appen eller spillet. Vær så spesifikk som mulig.
 2. Det andre spørsmålet varierer litt avhengig av om du utvikler apper eller spill:
  • For apper: Beskriv hvordan appen din tilfører brukerne verdi. Hvis du er usikker på hva vi mener med dette, kan du gå til nettstedet for Android-utviklere for å finne ut mer om appkvalitet på Google Play.
  • For spill: Beskriv hvordan spillet ditt skiller seg ut.
 3. Fortell oss hvor mange installeringer du forventer at appen eller spillet kommer til å oppnå i løpet av det første året. Det finnes mange alternativer, så du bør velge det alternativet du tror er mest sannsynlig. Det gjør ikke noe om dette bare er et omtrentlig anslag.
 4. Velg Neste.
  • Viktig: Hvis du klikker på Forkast eller lukker uten å velge neste og fullføre søknaden om produksjonstilgang, blir ikke endringene lagret.
Del 3: Fortell oss om produksjonsklarheten

Vi bruker informasjonen du oppgir i «Om produksjonsklarheten din»-delen, for å forstå om appen eller spillet er klart for produksjon.

For å fylle ut denne delen må du gjøre dette:

 1. Fortell oss hvilke endringer du har gjort i appen eller spillet basert på resultatet av den lukkede testen.
 2. Beskriv hvordan du fastslo at appen eller spillet var klar eller klart for produksjon.
 3. Klikk på Søk.
  • Viktig: Hvis du klikker på Forkast eller lukker uten å søke om produksjonstilgang, blir ikke endringene lagret.

Etter at du har søkt om produksjonstilgang

Når du har sendt inn forespørselen om produksjonstilgang, gjennomgår vi innsendingen. Når gjennomgangen er ferdig, sender vi en oppdatering til kontoeieren via e-post. Dette tar vanligvis maksimalt 7 dager, men noen ganger kan det ta lengre tid.

Hvis ikke appen er klar for publisering, må du kanskje fortsette å teste den. Dette kan for eksempel være fordi det ikke er registrert 20 testere for den lukkede testen, eller fordi det mangler engasjement med appen fra testernes side i løpet av den lukkede testen.

Hvis søknaden godkjennes, kan du gå til Produksjon (Utgave > Produksjon) og gjøre appen tilgjengelig for milliarder av brukere på Google Play når du mener at den er klar. Du kan også bruke Åpen testing (Utgave > Testing > Åpen testing). Vi anbefaler at du tester appen nøye før du publiserer den til produksjon, og at du lager en rutine for å teste eventuelle fremtidige oppdateringer.

Vanlige spørsmål

Hva betyr det at testere må være registrert i de siste 14 dagene uten opphold før jeg kan søke om produksjonstilgang?

Dette betyr at vi ikke teller testere som registrerer seg, tester i mindre enn 14 dager og så avregistrerer seg. Selv om de registrerer seg på nytt, slik at de er registrert i 14 dager totalt, må disse 14 dagene være sammenhengende for å regnes med i kriteriene om 20 registrerte testere som har testet i 14 dager uten opphold.

Finnes det flere anbefalte fremgangsmåter for testing som kan være nyttige for meg?

Du bør fortsette å bruke lukket testing mens du løser brukerrapporterte problemer og feil. Det å oppdatere appen i lukket testing før du går til produksjon, er en god løsning for å unngå anmeldelser og vurderinger av dårlig kvalitet.

Du bør vurdere å invitere personer som deltar i lukket testing, til en meldingsgruppe, slik at tilbakemeldingene deres kan ses av andre. Testerne kan også gi deg flere tilbakemeldinger og mer kontekst, slik at du kan prioritere hvilke aspekter ved appen eller spillet du bør forbedre.

I tillegg til å fikse krasj og feil bør du teste den generelle brukeropplevelsen i appen. Finn ut mer om app- og spillkvaliteten på Google Play.

Finnes det andre funksjoner i Play-konsollen jeg bør lære om for å oppnå bedre resultater på Google Play?

Du kan finne ut mer om funksjonene i Play-konsollen og de siste nyhetene om Play-konsollen på Google Play-nettstedet. Du kan også få kostnadsfri opplæring på nettet – utviklet av Google-eksperter – for nye og fremtidige apputviklere i Google Play-akademiet.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny