Information om Google Plays policy för foto- och videobehörigheter

Foton och videor på en användares enhet räknas som personliga och känsliga användaruppgifter och ska behandlas enligt strikt integritetspraxis. Dessa känsliga uppgifter gör användarna sårbara för läckor eller exploatering, så genom att minimera åtkomsten blir bördan att hantera sådana känsliga uppgifter mindre för utvecklarna. För att skydda användarnas integritet ytterligare har vi lanserat en policy som begränsar den grad av åtkomst till foton och videor som kan inhämtas på Google Play. Det är bara appar med behov av bred åtkomst till foton som får behålla behörigheterna READ_MEDIA_IMAGES och READ_MEDIA_VIDEO. För appar som behöver åtkomst till foto- och videofiler en gång eller i begränsad utsträckning ombeds du att använda en systemväljare som fotoväljaren i Android.

Förra året lanserade Android en ny integritetsskyddande fotoupplevelse med användarna i åtanke: fotoväljaren i Android. Väljaren integreras i appen utan att du behöver inhämta ytterligare foto- eller videolagringsbehörigheter och är det bästa sättet att skydda dina användare och din app. Fotoväljarens bibliotek är också bakåtporterat till Android 4.4, vilket gör det väldigt enkelt att erbjuda alla användare denna förenklade upplevelse. Fotoväljaren är en inbyggd funktion som ger användare möjlighet att ge appen åtkomst till enbart utvalda bilder och videor i stället för hela mediebiblioteket. Läs mer om hur du implementerar väljaren på webbplatsen för Android-utvecklare.

Översikt

Följande krävs enligt Plays policy för foto- och videobehörigheter:

 1. Appar som sällan, eller bara en gång, behöver åtkomst till filerna ska använda en systemväljare, till exempel fotoväljaren i Android.
 2. Appar som kräver bred åtkomst till foto- och videofiler i ett delat lagringsutrymme på enheter måste godkännas i en lämplig åtkomstgranskning och kunna uppvisa ett huvudsakligt användningsfall där beständig eller upprepad åtkomst till foto-, bild eller videofiler.

Läs policyn i sin helhet och se till att du förstår och följer den. Utvecklare som inte följer policyn före deadline kan bli föremål för tvingande åtgärder.

Information om tidsplanen

Se följande tidslinje för policyn för foto- och videobehörigheter. Observera att detta kan ändras. Eventuella uppdateringar publiceras i den här artikeln.

 • Oktober 2023: Vi presenterade den nya policyn för foto- och videobehörigheter.
 • 31 augusti 2024:

  • Appar som använder foton en gång eller sporadiskt ombeds att ta bort behörigheterna READ_MEDIA_IMAGES och READ_MEDIA_VIDEO från appmanifestet och migrera till en fotoväljare i systemet om det behövs.

   • Appar med engångsanvändning eller sporadisk användning som behöver tid för att ta bort behörigheter eller migrera till en väljare kan begära förlängning till januari 2025.

  • Appar med huvudsakligt användningsfall eller bred åtkomst kan börja med att ange användningsfall i deklarationsformuläret på Play Console.

Vanliga frågor

Komprimera alla Utöka alla

Vad innebär engångsanvändning eller sporadisk användning av foto- eller videofiler?

Exempel på engångsanvändning eller sporadisk användning av foto- eller videofiler kan vara, men är inte begränsat till, uppladdning av en profilbild, uppladdning av en bild till en spellista eller uppladdning av ett foto av en faktura i banksyfte.

Sporadisk användning innebär att appens huvudfunktion inte innefattar användning av foton eller videor. Om appen använder foto- eller videofiler en gång eller sporadiskt får du inte använda behörigheten READ_MEDIA_IMAGES eller READ_MEDIA_VIDEO. Vi uppmanar dig istället att använda en systemväljare för att skydda användarnas integritet.

Några exempel på användningsfall som inte är ovanliga eller enstaka är appar i kategorierna sociala medier, kommunikation, foto-/videoredigerare och andra som kan uppvisa behov av bred åtkomst, till exempel fotoredigerare, plattformar för användargenererat innehåll, bildsökningsfunktioner, QR-kodskannrar och liknande.

I vilka fall tillåts åtkomst till behörigheterna READ_MEDIA_IMAGES och READ_MEDIA_VIDEO?

Appar vars huvudfunktion handlar kräver bred åtkomst till foton och videor kan använda behörigheterna ovan. Foto- eller videohanterare och galleriappar är de appar som oftast uppfyller villkoren för att använda dessa behörigheter.

Hur definieras appens huvudfunktion?

Vi anser att huvudfunktionen är appens huvudsyfte. Det innebär att funktionen som du dokumenterar i appbeskrivningen är central för att appen ska fungera, och utan den fungerar inte appen.

Vilka är kriterierna för att godkännas i granskningen av åtkomstbehörighet?

Appen måste följa alla andra relevanta policyer för Google Play, men det måste även finnas ett huvudsakligt användningsfall som kräver bestående eller frekvent åtkomst till foton och videor i det delade lagringsutrymmet.

Vilka typer av appar behöver bred åtkomst till foton?

Appar vars huvudfunktion omfattar att redigera, hantera och underhålla foto- eller videogallerier behöver bred åtkomst till foton och videor på användarens enhet. Sådana appar kallas oftast ”galleriappar”.

Vad gäller om jag har en anpassad fotourvalsupplevelse? Uppfyller det kraven för bred åtkomst till dessa behörigheter?

Eftersom appen bara behöver åtkomst till foton som användarna väljer i den här upplevelsen, är detta inte ett skäl till att behålla bred åtkomst.

Finns det några undantag från policyn?

Privata appar och appar för enhetshantering för företag är undantagna från detta policykrav.

Måste behörigheterna READ_MEDIA_IMAGES och READ_MEDIA_VIDEO tas bort från appmanifestet?

Ja. För att appen ska följa den här policyn måste behörigheten för medieåtkomst tas bort från appen före datumet då policyn träder i kraft. Detta gäller om appen inte behöver bred åtkomst till foton och videor via ett huvudsakligt användningsfall som uppfyller villkoren.

Varför ska du integrera en väljare?

Bred åtkomst till mediefiler i ett delat lagringsutrymme öppnar upp för otillåten användning och kan skada både användare och utvecklare. En väljare är elegant och effektiv och hjälper utvecklarna att undvika onödig åtkomst till känsliga uppgifter. Genom att minimera dataåtkomsten minimeras även risken för att utsättas för läckor eller attacker. Väljaren erbjuder en konsekvent användarupplevelse, tillgodoser användarnas förväntningar på integritet när de använder appen och bidrar till att upprätthålla en säker och tillförlitlig upplevelse på Google Play.

Hur lätt är det att integrera fotoväljaren i appen?

Det är enkelt att integrera Androids fotoväljare i appen, och verktyget uppdateras automatiskt. Det innebär att dina appanvändare får utökade funktioner över tid utan att några kodändringar krävs. För att förenkla integreringen av fotoväljaren behöver du inkludera version 1.7.0 eller senare av androidx.activity-biblioteket.

Vilka versioner av Android är fotoväljaren kompatibel med?

Fotoväljaren är tillgänglig på enheter med Android 11 (API-nivå 30) eller senare och får ändringar av modulära systemkomponenter via Googles systemuppdateringar. Äldre enheter som kör Android 4.4 (API-nivå 19) till och med Android 10 (API-nivå 29) och Android Go-enheter med Android 11 eller 12 som har stöd för Google Play-tjänster kan installera en backporterad version av fotoväljaren.

Måste jag använda Androids fotoväljare eller kan andra väljare integreras i appen?

Du behöver inte använda Androids fotoväljare och kan integrera andra systemväljare utifrån dina önskemål och behov.

Vad händer om en användare inte ger appen bred åtkomst till mediefiler?

I enlighet med policyn för begränsade behörigheter måste du vidta rimliga åtgärder för att tillmötesgå användare som inte ger bred åtkomst till mediefiler på enheten. Det innefattar att erbjuda en alternativ metod, till exempel en systemväljare, så att användare fortfarande kan ta del av funktionen i appen. Det kan även innebära att du på ett smidigt sätt erbjuder en modifierad appupplevelse som ger användarna tillgång till funktionen i fråga.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny