สร้างและจัดการการสมัครใช้บริการ

ในเดือนพฤษภาคม 2022 เราได้เปิดตัวการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิธีกําหนดและจัดการผลิตภัณฑ์ที่ต้องสมัครใช้บริการใน Play Console หากคุณมีการสมัครใช้บริการอยู่แล้วและต้องการทราบว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลอย่างไร โปรดอ่านบทความนี้

หน้านี้อธิบายวิธีสร้างและจัดการการสมัครใช้บริการใน Play Console เราขอแนะนําให้คุณอ่านบทความนี้เพื่อทําความคุ้นเคยกับแนวคิด วัตถุประสงค์ และฟังก์ชันการทำงานของการสมัครใช้บริการก่อนที่จะดําเนินการต่อ

เมื่อใช้ Play Console คุณจะต้องกําหนดค่าและจัดการการสมัครใช้บริการ แพ็กเกจเริ่มต้น และข้อเสนอแยกจากกันตามลําดับ

ความพร้อมให้บริการ

หากคุณอยู่ในประเทศที่ลงทะเบียนผู้ขายได้ ก็สามารถใช้ระบบการเรียกเก็บเงินของ Google Play ได้

หากคุณอยู่ในประเทศที่รองรับและต้องการเริ่มใช้ฟีเจอร์ระบบการเรียกเก็บเงินของ Google Play ในแอปของคุณ ให้ตั้งค่าโปรไฟล์การชำระเงินและอ่านเอกสารประกอบของ Google Play Billing System API

สร้างและจัดการการสมัครใช้บริการ

คลิกส่วนด้านล่างเพื่อขยายหรือยุบ

สร้างการสมัครใช้บริการใหม่

โปรดวางแผนรหัสผลิตภัณฑ์อย่างรอบคอบก่อนที่จะสร้างการสมัครใช้บริการ รหัสผลิตภัณฑ์ในแอปของคุณจะต้องไม่ซ้ำกัน และหลังจากที่สร้างขึ้นแล้วจะเปลี่ยนแปลงหรือนำมาใช้ใหม่ไม่ได้

 • รหัสผลิตภัณฑ์ต้องขึ้นต้นด้วยตัวเลขหรือตัวพิมพ์เล็ก มีได้เฉพาะขีดล่าง (_), จุด (.) และมีอักขระไม่เกิน 40 ตัว
 • หมายเหตุ: รหัสผลิตภัณฑ์ android.test และรหัสผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ขึ้นต้นด้วย android.test จะไม่พร้อมใช้งาน

ทำความเข้าใจความรับผิดชอบของคุณ

ก่อนสร้างการสมัครใช้บริการ โปรดอ่าน นโยบายการสมัครใช้บริการ คุณต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างครบถ้วน ตลอดจนต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอให้ผู้ใช้ทราบอย่างโปร่งใส ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยอย่างชัดเจนเกี่ยวกับข้อกำหนดของข้อเสนอ ค่าสมัครใช้บริการ ความถี่ของรอบการเรียกเก็บเงิน ตลอดจนระบุว่าการสมัครใช้บริการจำเป็นต่อการใช้แอปหรือไม่ ผู้ใช้ไม่ควรต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว

นอกจากนี้ แอปที่มีบริการหรือเนื้อหาที่ต้องสมัครใช้งานต้องมี UI/UX ที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้ใช้ค้นหาและเลือกตัวเลือกที่ต้องการได้โดยง่าย เช่น หากขายการสมัครใช้บริการในแอป คุณต้องตรวจสอบว่าแอปเปิดเผยวิธีการจัดการหรือยกเลิกการสมัครใช้บริการให้ผู้ใช้ทราบอย่างชัดเจน คุณต้องรวมการเข้าถึงวิธีการยกเลิกการสมัครใช้บริการทางออนไลน์ที่ดำเนินการได้ง่ายไว้ในแอปด้วย

วิธีสร้างการสมัครใช้บริการ

 1. เปิด Play Console แล้วไปที่หน้าการสมัครใช้บริการ (สร้างรายได้ > ผลิตภัณฑ์ > การสมัครใช้บริการ)
 2. คลิกสร้างการสมัครใช้บริการ
 3. ป้อนรายละเอียดการสมัครใช้บริการ
  • รหัสผลิตภัณฑ์: รหัสผลิตภัณฑ์ต้องขึ้นต้นด้วยตัวเลขหรือตัวพิมพ์เล็ก มีได้เฉพาะขีดล่าง (_), จุด (.) และมีอักขระไม่เกิน 40 ตัว
  • ชื่อ: ชื่อย่อสำหรับการสมัครใช้บริการที่มีอักขระไม่เกิน 55 ตัว ผู้ใช้จะเห็นชื่อนี้ในอีเมลและศูนย์การสมัครใช้บริการ
   • คุณในฐานะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องโปร่งใสเกี่ยวกับการสมัครใช้บริการหรือเนื้อหาที่เสนอในแอป 
   • ชื่อการสมัครใช้บริการต้องแสดงถึงข้อเสนออย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น อย่าตั้งชื่อการสมัครใช้บริการว่า "ช่วงทดลองใช้ฟรี"
 4. คลิกสร้าง
 5. คลิกแก้ไขรายละเอียดการสมัครใช้บริการเพื่อดูและแก้ไขหน้า "รายละเอียดการสมัครใช้บริการ" คุณจะมีตัวเลือกในการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่
 6. คลิก + เพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านข้าง "สิทธิประโยชน์" แล้วป้อนคําอธิบายฟีเจอร์ของการสมัครใช้บริการ คุณเพิ่มสิทธิประโยชน์ได้สูงสุด 4 รายการ (แต่ละรายการมีอักขระได้ไม่เกิน 40 ตัว)
  • สิทธิประโยชน์ควรไฮไลต์ฟีเจอร์เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นว่าการสมัครใช้บริการของคุณเสนออะไรบ้าง เช่น "แคตตาล็อกรายการทีวีและภาพยนตร์ทั้งหมด" 
  • เนื่องจากผู้ใช้บางคนจะไม่มีสิทธิ์รับราคาโปรโมชันหรือช่วงทดลองใช้ฟรี สิทธิประโยชน์จึงไม่ควรพูดถึงช่วงทดลองใช้ฟรีหรือราคา เช่น ไม่อนุญาตให้ระบุว่า "ทดลองใช้ฟรี 7 วัน"
 7. ป้อนคำอธิบาย (ไม่บังคับ) สำหรับการสมัครใช้บริการของคุณด้านข้าง "คำอธิบาย" คำอธิบายนี้มีไว้สําหรับการใช้งานภายในของคุณเอง โดยที่ผู้ใช้จะไม่เห็นข้อมูลส่วนนี้ใน Google Play
 8. คุณอาจต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคหรือด้านภาษี ในกรณีนี้ ให้เลื่อนไปที่ส่วน "ภาษีและการปฏิบัติตามข้อกําหนด" แล้วคลิกจัดการการตั้งค่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าภาษีและการปฏิบัติตามข้อกําหนด
 9. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

เพื่อให้การสมัครใช้บริการพร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้ Google Play คุณต้องสร้างและเปิดใช้งานแพ็กเกจเริ่มต้นอย่างน้อย 1 แพ็กเกจ โปรดทราบว่าเมื่อสร้างแพ็กเกจเริ่มต้นแล้ว คุณจะลบการสมัครใช้บริการไม่ได้อีกต่อไป แต่คุณต้องเก็บการสมัครใช้บริการดังกล่าวไว้เมื่อหยุดขาย

แก้ไขการสมัครใช้บริการที่มีอยู่
 1. เปิด Play Console แล้วไปที่หน้าการสมัครใช้บริการ (สร้างรายได้ > ผลิตภัณฑ์ > การสมัครใช้บริการ)
 2. คลิกลูกศรขวาข้างการสมัครใช้บริการที่ต้องการแก้ไขเพื่อดูรายละเอียดการสมัครใช้บริการ
 3. คลิกแก้ไขรายละเอียดการสมัครใช้บริการแล้วทําการเปลี่ยนแปลง
 4. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

สร้างและจัดการแพ็กเกจเริ่มต้น

คลิกส่วนด้านล่างเพื่อขยายหรือยุบ

สร้างและเปิดใช้งานแพ็กเกจเริ่มต้น

โปรดวางแผนรหัสแพ็กเกจเริ่มต้นอย่างรอบคอบก่อนที่จะสร้างแพ็กเกจเริ่มต้น รหัสแพ็กเกจเริ่มต้นของคุณจะต้องไม่ซ้ำกัน และหลังจากที่สร้างขึ้นแล้วจะเปลี่ยนแปลงหรือนำมาใช้ใหม่ไม่ได้

รหัสแพ็กเกจเริ่มต้นต้องขึ้นต้นด้วยตัวเลขหรือตัวพิมพ์เล็ก คุณสามารถใช้ตัวเลข (0-9) ตัวพิมพ์เล็ก (a-z) และขีดกลางได้

วิธีสร้างแพ็กเกจเริ่มต้น

 1. เปิด Play Console แล้วไปที่หน้าการสมัครใช้บริการ (สร้างรายได้ > ผลิตภัณฑ์ > การสมัครใช้บริการ)
 2. คลิกลูกศรขวาข้างการสมัครใช้บริการที่ต้องการสร้างแพ็กเกจเริ่มต้นในนั้นเพื่อดูรายละเอียดการสมัครใช้บริการดังกล่าว
 3. คลิกเพิ่มแพ็กเกจเริ่มต้น
 4. ป้อนรหัสแพ็กเกจเริ่มต้น รหัสแพ็กเกจเริ่มต้นของแอปของคุณจะต้องไม่ซ้ำกัน และหลังจากที่สร้างขึ้นแล้วจะเปลี่ยนแปลงหรือนํามาใช้ใหม่ไม่ได้
 5. เลือกประเภทการต่ออายุ ดังนี้
  • การต่ออายุใหม่อัตโนมัติ: ต่ออายุใหม่โดยอัตโนมัติเว้นแต่ผู้ใช้จะยกเลิก
  • ชำระล่วงหน้า: ผู้ใช้จะต้องชำระเงินด้วยตนเองเพื่อขยายแพ็กเกจ
 6. หากสร้างแพ็กเกจเริ่มต้นแบบต่ออายุใหม่อัตโนมัติ ให้กําหนดสิ่งต่อไปนี้
  • ช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงิน: เลือกระยะเวลาของการให้สิทธิ์การสมัครใช้บริการ ช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินที่ใช้ได้มีดังนี้
   • 1 สัปดาห์
   • 4 สัปดาห์
   • 1 เดือน
   • 3 เดือน
   • 6 เดือน
   • 1 ปี
  • ระยะเวลาผ่อนผัน: เลือกระยะเวลาที่ผู้ใช้จะยังได้รับสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้บริการอยู่ในขณะที่ระบบขอให้แก้ไขปัญหาการชําระเงินหากการต่ออายุอัตโนมัติเรียกเก็บเงินไม่ได้ ข้อเสนอใดๆ ที่คุณเพิ่มในแพ็กเกจเริ่มต้นนี้จะรับค่าช่วงระยะเวลาผ่อนผันนี้เสมอ
  • การเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจการเรียกเก็บเงินและข้อเสนอ: เลือกวิธีจัดการกับวันที่ชำระเงินแล้วที่เหลืออยู่เมื่อผู้ใช้เปลี่ยนข้อเสนอ
  • สมัครใช้บริการอีกครั้ง: อนุญาต (หรือไม่อนุญาต) ให้ผู้ใช้สมัครใช้บริการอีกครั้งจาก Google Play Store หลังการสมัครใช้บริการถูกยกเลิกหรือหมดอายุไปแล้ว
 7. หากสร้างแพ็กเกจเริ่มต้นแบบชําระล่วงหน้า ให้กําหนดสิ่งต่อไปนี้
  • ระยะเวลา: เลือกระยะเวลาให้สิทธิ์ของการสมัครใช้บริการ ตัวเลือกระยะเวลาที่ใช้ได้มีดังนี้
   • 1 วัน
   • 3 วัน
   • 1 สัปดาห์
   • 4 สัปดาห์
   • 1 เดือน
   • 3 เดือน
   • 6 เดือน
   • 1 ปี
  • อนุญาตการขยายระยะเวลา: อนุญาตให้ผู้ใช้ขยายระยะเวลาจาก Google Play Store
 8. (ไม่บังคับ) เพิ่มแท็กเพื่อระบุแพ็กเกจเริ่มต้นหรือข้อเสนอใน API แท็กเหล่านี้ใช้เพื่อเลือกว่าจะแสดงข้อเสนอใดหากผู้ใช้มีสิทธิ์ได้รับมากกว่า 1 ข้อเสนอ คุณเพิ่มได้สูงสุด 20 แท็ก
 9. คลิกจัดการประเทศ/ภูมิภาคที่พร้อมให้บริการที่ด้านขวาบนของส่วน "ราคาและความพร้อมให้บริการ" เพื่อเลือกสถานที่ตั้งที่จะให้ใช้บริการแพ็กเกจเริ่มต้นของคุณได้:
  • ผู้ใช้จะซื้อการสมัครใช้บริการของคุณได้ในภูมิภาคที่มีแพ็กเกจเริ่มต้นของคุณให้บริการเท่านั้น ประเทศใน Google Play ของผู้ใช้จะใช้เพื่อกำหนดว่าแพ็กเกจเริ่มต้นใดจะพร้อมให้บริการในประเทศเหล่านั้นบ้าง
  • หากเลือกทําให้แพ็กเกจเริ่มต้นของการสมัครใช้บริการพร้อมใช้งานใน "ประเทศ/ภูมิภาคใหม่" เมื่อ Google เพิ่มการรองรับสกุลเงินใหม่ของผู้ซื้อในประเทศที่คุณจัดจําหน่ายแอปอยู่แล้ว เราจะทําให้แพ็กเกจเริ่มต้นของคุณพร้อมให้บริการโดยอัตโนมัติเช่นกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอแอปในหลายสกุลเงิน
 10. หลังจากเลือกแล้ว ให้คลิกใช้

วิธีกำหนดราคาของแพ็กเกจเริ่มต้นในหลายประเทศ/ภูมิภาคพร้อมกัน

 1. คลิกอัปเดตราคาแล้วเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่ต้องการกําหนดราคาจำนวนมาก
 2. คลิกกําหนดราคา
 3. ป้อนราคาที่ไม่รวมภาษีและสกุลเงินที่ต้องการใช้
  • ระบบจะแปลงราคานี้เป็นสกุลเงินที่เหมาะสมสําหรับแต่ละประเทศ/ภูมิภาค และจะเพิ่มภาษีสําหรับเขตอํานาจศาลที่รวมภาษีแล้ว และจากนั้นระบบจะกําหนดราคาให้เป็นไปตามศุลกากรในท้องถิ่น
 4. คลิกอัปเดต
 5. คลิกบันทึก

วิธีกำหนดราคาของแพ็กเกจเริ่มต้นในประเทศ/ภูมิภาคเดียว

 1. คลิกไอคอนดินสอในคอลัมน์ "ราคา" ของตารางเพื่อป้อนราคาในประเทศ/ภูมิภาคนั้น
  • จะมีการคิดภาษีโดยอัตโนมัติหลังจากป้อนราคา
  • คุณระบุความพร้อมให้บริการของราคาแพ็กเกจเริ่มต้นเป็นสกุลเงิน USD หรือ EUR ได้ในภูมิภาคที่ Google Play ไม่รองรับสกุลเงินท้องถิ่น
 2. คลิกบันทึก

วิธีเปิดใช้งานแพ็กเกจเริ่มต้น

 1. คลิกบันทึก
 2. คลิกเปิดใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้ใช้แพ็กเกจเริ่มต้นนั้นได้
แก้ไขแพ็กเกจเริ่มต้นที่มีอยู่

หากต้องการเปลี่ยนราคาของแพ็กเกจเริ่มต้น โปรดอ่านเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคาของแพ็กเกจเริ่มต้นและข้อเสนอก่อน

วิธีแก้ไขแพ็กเกจเริ่มต้น

 1. เปิด Play Console แล้วไปที่หน้าการสมัครใช้บริการ (สร้างรายได้ > ผลิตภัณฑ์ > การสมัครใช้บริการ)
 2. คลิกลูกศรขวาข้างการสมัครใช้บริการที่ต้องการแก้ไขเพื่อดูรายละเอียดการสมัครใช้บริการ
 3. คลิกลูกศรขวาข้างแพ็กเกจเริ่มต้นที่ต้องการแก้ไขในส่วน "แพ็กเกจเริ่มต้นและข้อเสนอ"
 4. เมื่อเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้ว ให้คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: เมื่อนําภูมิภาคใดออกจากแพ็กเกจเริ่มต้น ผู้ใช้ในภูมิภาคนั้นจะไม่สามารถเลือกแพ็กเกจเริ่มต้นดังกล่าวได้สําหรับการซื้อใหม่ แต่สมาชิกเดิมที่ใช้แพ็กเกจเริ่มต้นแบบต่ออายุใหม่อัตโนมัติจะยังคงต่ออายุได้ แม้ว่าจะมีการนําภูมิภาคของสมาชิกนั้นออกจากแพ็กเกจเริ่มต้นแล้วก็ตาม

ปิดใช้งานหรือเปิดใช้งานแพ็กเกจเริ่มต้นอีกครั้ง

คุณสามารถปิดใช้งานแพ็กเกจเริ่มต้นได้เพื่อป้องกันการซื้อใหม่ การดําเนินการนี้จะไม่ส่งผลต่อการสมัครใช้บริการที่มีอยู่ วิธีปิดใช้งานแพ็กเกจเริ่มต้น

ข้อสําคัญ: การปิดใช้งานแพ็กเกจเริ่มต้นจะปิดใช้งานข้อเสนอทั้งหมดของแพ็กเกจนั้นด้วย

วิธีปิดใช้งานแพ็กเกจเริ่มต้น

 1. เปิด Play Console แล้วไปที่หน้าการสมัครใช้บริการ (สร้างรายได้ > ผลิตภัณฑ์ > การสมัครใช้บริการ)
 2. ด้านข้างการสมัครใช้บริการที่ต้องการแก้ไข ให้คลิกลูกศรขวาข้างแพ็กเกจเริ่มต้นที่ต้องการปิดใช้งาน
 3. คลิกลูกศรขวาเพื่อดูรายละเอียดแพ็กเกจเริ่มต้นในส่วน "แพ็กเกจเริ่มต้นและข้อเสนอ"
 4. คลิกปิดใช้งานที่ด้านขวาบนของหน้า

หากต้องการเปิดใช้งานแพ็กเกจเริ่มต้นและอนุญาตให้ซื้อใหม่อีกครั้ง ให้ทําดังนี้

 1. เปิด Play Console แล้วไปที่หน้าการสมัครใช้บริการ (สร้างรายได้ > ผลิตภัณฑ์ > การสมัครใช้บริการ)
 2. คลิกลูกศรขวาข้างการสมัครใช้บริการที่ต้องการแก้ไขเพื่อดูรายละเอียดการสมัครใช้บริการ
 3. คลิกลูกศรขวาข้างแพ็กเกจเริ่มต้นที่ต้องการเปิดใช้งานอีกครั้งในส่วน "แพ็กเกจเริ่มต้นและข้อเสนอ"
 4. คลิกเปิดใช้งานที่ด้านล่างของหน้า

สร้างและจัดการข้อเสนอ

คลิกส่วนด้านล่างเพื่อขยายหรือยุบ

สร้างและเปิดใช้งานข้อเสนอ

โปรดวางแผนรหัสข้อเสนออย่างรอบคอบก่อนที่จะสร้างข้อเสนอ รหัสข้อเสนอในแอปของคุณจะต้องไม่ซ้ำกัน และหลังจากที่สร้างขึ้นแล้วจะเปลี่ยนแปลงหรือนำมาใช้ใหม่ไม่ได้

รหัสข้อเสนอต้องขึ้นต้นด้วยตัวเลขหรือตัวพิมพ์เล็ก คุณสามารถใช้ตัวเลข (0-9) ตัวพิมพ์เล็ก (a-z) และขีดกลางได้

ก่อนที่จะเริ่มสร้างข้อเสนอ โปรดทราบว่า

 • คุณต้องสื่อสารเกี่ยวกับข้อเสนอให้ชัดเจนสำหรับโปรโมชันในแอปหรือหน้าจอแนะนำ 
 • คุณต้องระบุข้อกําหนดและการสิ้นสุดลงของข้อเสนอไว้อย่างชัดแจ้ง รวมถึงราคาที่จะเรียกเก็บจากผู้ใช้ ความถี่ของรอบการเรียกเก็บเงิน วิธียกเลิก และอธิบายว่าต้องมีการสมัครใช้บริการเพื่อใช้แอปหรือไม่ ผู้ใช้ไม่ควรต้องดําเนินการใดๆ เพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว
 • ข้อเสนอเป็นทางเลือก คุณไม่จําเป็นต้องสร้างข้อเสนอเพื่อทำให้แพ็กเกจเริ่มต้นพร้อมให้บริการ
 • คุณต้องมีแพ็กเกจเริ่มต้นที่บันทึกไว้ (ฉบับร่างหรือที่ใช้งานอยู่) เพื่อสร้างข้อเสนอ ข้อเสนอจะลิงก์กับแพ็กเกจเริ่มต้นรายการเดียวเสมอ
 • โดยค่าเริ่มต้น ข้อเสนอจะพร้อมให้บริการสําหรับภูมิภาคเดียวกับแพ็กเกจเริ่มต้นที่เกี่ยวข้อง ภายในข้อเสนอ คุณเลือกที่จะจํากัดความพร้อมให้บริการให้อยู่ภายในภูมิภาคย่อยของแพ็กเกจเริ่มต้นได้

วิธีสร้างข้อเสนอมีดังนี้

 1. เปิด Play Console แล้วไปที่หน้าการสมัครใช้บริการ (สร้างรายได้ > ผลิตภัณฑ์ > การสมัครใช้บริการ)
 2. คลิกลูกศรขวาข้างการสมัครใช้บริการที่ต้องการแก้ไขเพื่อดูรายละเอียดการสมัครใช้บริการ
 3. คลิกเพิ่มข้อเสนอในส่วน "แพ็กเกจเริ่มต้นและข้อเสนอ"
 4. เลือกแพ็กเกจเริ่มต้นที่ต้องการเพิ่มข้อเสนอจากรายการแบบเลื่อนลง แล้วคลิกเพิ่มข้อเสนอ
  • โปรดทราบว่าสามารถเพิ่มข้อเสนอได้ในแพ็กเกจเริ่มต้นแบบต่ออายุใหม่อัตโนมัติเท่านั้น
 5. ป้อนรหัสข้อเสนอ รหัสข้อเสนอในแอปของคุณจะต้องไม่ซ้ำกัน และหลังจากที่สร้างขึ้นแล้วจะเปลี่ยนแปลงหรือนํามาใช้ใหม่ไม่ได้
 6. ข้อเสนอจะมีความพร้อมให้บริการที่ได้มาจากแพ็กเกจเริ่มต้นที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่านี้ ให้คลิกจัดการความพร้อมให้บริการในประเทศ/ภูมิภาค เลือกได้เฉพาะภูมิภาคที่กำหนดเป้าหมายโดยแพ็กเกจเริ่มต้นของคุณ
 7. เลือกเกณฑ์การมีสิทธิ์ของข้อเสนอเพื่อกําหนดลูกค้าที่จะรับข้อเสนอ การได้ลูกค้าใหม่ การอัปเกรด หรือนักพัฒนาแอปเป็นผู้กําหนด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีสิทธิ์รับข้อเสนอ
 8. สําหรับข้อเสนอการได้ลูกค้าใหม่ ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้ 
  • ไม่เคยสมัครใช้บริการนี้: ข้อเสนอนี้มีไว้สําหรับผู้ใช้ที่ไม่เคยสมัครใช้บริการนี้เลย
  • ไม่เคยสมัครใช้บริการใดๆ: ข้อเสนอนี้จะมีไว้สําหรับผู้ใช้ที่ไม่เคยสมัครใช้บริการใดๆ ในแอปของคุณ
 9. สําหรับข้อเสนอการอัปเกรด ให้กรอกข้อมูลในช่องต่อไปนี้
  • การสมัครใช้บริการปัจจุบัน: ข้อเสนอนี้มีใว้เฉพาะผู้ใช้ที่สมัครใช้บริการนี้อยู่เท่านั้น
  • ช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินเดิม: ข้อเสนอนี้มีไว้เฉพาะผู้ใช้ที่มีช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินนี้เท่านั้น ซึ่งจะมีประโยชน์ เช่น ในการสร้างข้อเสนอการอัปเกรดรายปีให้กับผู้ใช้ที่มีแพ็กเกจเริ่มต้นหรือข้อเสนอรายเดือน  
  • จำนวนการแลกสิทธิ์สูงสุด: จํานวนครั้งที่ผู้ใช้อาจซื้อข้อเสนอนี้ (1 ครั้งหรือไม่จํากัด)
 10. สําหรับข้อเสนอที่นักพัฒนาแอปกำหนด คุณสามารถกำหนดตรรกะของการมีสิทธิ์ในแอปของคุณได้ เช่น ให้มีโอกาสทดลองใช้ฟรีครั้งที่ 2 หรือข้อเสนอดึงดูดผู้ใช้ให้กลับมาสมัครใช้บริการสำหรับสมาชิกเก่า
 11. (ไม่บังคับ) เพิ่มแท็กเพื่อระบุแพ็กเกจเริ่มต้นหรือข้อเสนอใน API แท็กเหล่านี้ใช้เพื่อเลือกว่าจะแสดงข้อเสนอใดหากผู้ใช้มีสิทธิ์ได้รับมากกว่า 1 ข้อเสนอ คุณเพิ่มได้สูงสุด 20 แท็ก

วิธีเพิ่มเฟสลงในข้อเสนอ

 1. คลิกเพิ่มเฟสในส่วน "เฟส" เพื่อเพิ่มเฟสช่วงทดลองใช้ฟรีและ/หรือเฟสราคาช่วงแนะนํา ข้อเสนอต้องมีเฟสการกําหนดราคาอย่างน้อย 1 เฟส 
 2. เลือกประเภทของเฟสการกำหนดราคา ดังนี้
  • ประเภท: เลือกประเภทของเฟสจากรายการต่อไปนี้
   • การชําระเงินครั้งเดียว: สมาชิกชําระเงินล่วงหน้าสําหรับระยะเวลาที่กําหนดไว้
   • การชําระเงินตามรอบ: สมาชิกชําระเงินแต่ละงวดตามจํานวนงวดที่กําหนดไว้
   • ช่วงทดลองใช้ฟรี: สมาชิกจะได้รับจํานวนวัน สัปดาห์ เดือน หรือปีที่ระบุไว้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
    • ช่วงทดลองใช้ฟรีต้องอยู่ระหว่าง 3 วันถึง 3 ปี
  • ระยะเวลา: สําหรับช่วงทดลองใช้ฟรีและการชําระเงินครั้งเดียว ให้ป้อนจํานวนวัน สัปดาห์ หรือเดือน
  • ช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงิน: สำหรับประเภทการชําระเงินตามรอบ ให้เลือกจํานวนรอบของช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงิน
  • การปรับราคา: สําหรับการชําระเงินแบบครั้งเดียวหรือแบบตามรอบ ให้เลือกประเภทการปรับราคาจากรายการต่อไปนี้
   • จํานวนเงินที่กําหนดแน่นอน: จํานวนเงินที่กําหนดไว้ เช่น $5
   • ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์: ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์จากราคาฐาน เช่น 50%
   • ส่วนลดสุทธิ: ส่วนลดที่กำหนดไว้จากราคาฐาน เช่น ลด $1

วิธีกำหนดราคาหรือส่วนลดในหลายประเทศ/ภูมิภาคพร้อมกัน

 1. คลิกอัปเดตส่วนลดทั้งหมด/อัปเดตราคาทั้งหมด แล้วเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่ต้องการกําหนดราคาหลายรายการพร้อมกัน
 2. คลิกกําหนดราคา/กำหนดส่วนลด
 3. ป้อนราคาที่ไม่รวมภาษีและสกุลเงินที่ต้องการใช้
  • ระบบจะแปลงราคานี้เป็นสกุลเงินที่เหมาะสมสําหรับแต่ละประเทศ/ภูมิภาค และจะเพิ่มภาษีสําหรับเขตอํานาจศาลที่รวมภาษีแล้ว และระบบจะกําหนดราคาให้เป็นไปตามศุลกากรในท้องถิ่น (สําหรับข้อเสนอที่กําหนดจํานวนเงินแน่นอนเท่านั้น)
 4. คลิกอัปเดต
 5. คลิกใช้

วิธีตั้งราคาหรือส่วนลดในประเทศ/ภูมิภาคเดียว

 1. คลิกไอคอนดินสอในคอลัมน์ "ราคา" ของตารางเพื่อป้อนราคาในสถานที่ตั้งนั้น
  • จะมีการคิดภาษีโดยอัตโนมัติหลังจากป้อนราคา
  • คุณระบุความพร้อมให้บริการของราคาแพ็กเกจเริ่มต้นเป็นสกุลเงิน USD หรือ EUR ในภูมิภาคที่ Google Play ไม่รองรับสกุลเงินท้องถิ่นได้
 2. คลิกใช้

วิธีเปิดใช้งานข้อเสนอ 

 1. หลังเพิ่มเฟสแล้ว ให้คลิกบันทึก
 2. คลิกเปิดใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์สามารถใช้ข้อเสนอได้
แก้ไขข้อเสนอที่มีอยู่

หากต้องการเปลี่ยนราคาของข้อเสนอ โปรดอ่านเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคาของแพ็กเกจเริ่มต้นและข้อเสนอก่อน

วิธีแก้ไขข้อเสนอ

 1. เปิด Play Console แล้วไปที่หน้าการสมัครใช้บริการ (สร้างรายได้ > ผลิตภัณฑ์ > การสมัครใช้บริการ)
 2. คลิกลูกศรขวาข้างการสมัครใช้บริการที่ต้องการแก้ไขเพื่อดูรายละเอียดการสมัครใช้บริการ
 3. คลิกลูกศรขวาข้างข้อเสนอที่ต้องการแก้ไขในส่วน "แพ็กเกจเริ่มต้นและข้อเสนอ"
 4. เมื่อเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้ว ให้คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง
 5. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง
ปิดใช้งานหรือเปิดใช้งานข้อเสนออีกครั้ง

คุณสามารถปิดใช้งานข้อเสนอเพื่อป้องกันการซื้อใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม สมาชิกปัจจุบันจะได้รับสิทธิประโยชน์จากข้อเสนอนี้ต่อไป

วิธีปิดใช้งานข้อเสนอ

 1. เปิด Play Console แล้วไปที่หน้าการสมัครใช้บริการ (สร้างรายได้ > ผลิตภัณฑ์ > การสมัครใช้บริการ)
 2. คลิกลูกศรขวาข้างการสมัครใช้บริการที่ต้องการแก้ไขเพื่อดูรายละเอียดการสมัครใช้บริการ
 3. คลิกลูกศรขวาข้างข้อเสนอที่ต้องการปิดใช้งานในส่วน "แพ็กเกจเริ่มต้นและข้อเสนอ"
 4. คลิกปิดใช้งานที่ด้านขวาบนของหน้า

หากต้องการเปิดใช้งานข้อเสนอและอนุญาตให้ซื้อใหม่อีกครั้ง ให้ทําดังนี้

 1. เปิด Play Console แล้วไปที่หน้าการสมัครใช้บริการ (สร้างรายได้ > ผลิตภัณฑ์ > การสมัครใช้บริการ)
 2. คลิกลูกศรขวาข้างการสมัครใช้บริการที่ต้องการแก้ไขเพื่อดูรายละเอียดการสมัครใช้บริการ
 3. คลิกลูกศรขวาข้างข้อเสนอที่ต้องการเปิดใช้งานอีกครั้งในส่วน "แพ็กเกจเริ่มต้นและข้อเสนอ"
 4. คลิกเปิดใช้งานที่ด้านล่างของหน้า

การสิ้นสุดกลุ่มราคาเดิม

สําหรับแพ็กเกจเริ่มต้นแบบต่ออายุใหม่อัตโนมัติ คุณสามารถสิ้นสุดกลุ่มราคาเดิมและย้ายผู้ใช้เหล่านั้นไปยังราคาแพ็กเกจเริ่มต้นปัจจุบันได้ อย่างไรก็ตาม ควรทราบข้อมูลต่อไปนี้

 • การสิ้นสุดกลุ่มประชากรตามรุ่นราคาเดิมส่งผลต่อราคาของแพ็กเกจเริ่มต้นเท่านั้น คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงราคาของระยะข้อเสนอใดๆ หลังการซื้อได้
 • นอกจากนั้น คุณจะย้ายกลุ่มราคาเดิมไปยังราคาอื่นไม่ได้นอกจากราคาแพ็กเกจเริ่มต้นปัจจุบันเท่านั้น
สิ้นสุดกลุ่มราคาเดิม

 วิธีสิ้นสุดกลุ่มราคาเดิม

 1. เปิด Play Console แล้วไปที่หน้าการสมัครใช้บริการ (สร้างรายได้ > ผลิตภัณฑ์ > การสมัครใช้บริการ)
 2. คลิกลูกศรขวาข้างการสมัครใช้บริการที่ต้องการแก้ไขเพื่อดูรายละเอียดการสมัครใช้บริการ
 3. ในส่วน "แพ็กเกจเริ่มต้นและข้อเสนอ" ให้คลิกไอคอน 3 จุด ด้านข้างแพ็กเกจเริ่มต้นที่มีกลุ่มราคาเดิมที่ต้องการสิ้นสุด แล้วเลือกย้ายข้อมูลจุดราคาเดิม
 4. เลือกประเทศ/ภูมิภาคที่ต้องการสิ้นสุดกลุ่มราคา แล้วคลิกเลือกวันที่และย้ายข้อมูล
 5. เลือกวันที่ที่ต้องการสิ้นสุดกลุ่มราคาเดิม แล้วคลิกยืนยันการย้ายข้อมูล
  • ผู้ใช้ที่สมัครใช้บริการจนถึงวันนี้จะถูกย้ายไปยังราคาปัจจุบัน

การสมัครใช้บริการที่แนะนำ

นอกเหนือจากการขายการสมัครใช้บริการจากภายในแอป นักพัฒนาแแอปที่ได้รับเลือกจะขาย SKU ที่แนะนำได้โดยตรงจาก Play Store โดยใช้การสมัครใช้บริการที่แนะนำ 

การวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่าการขายการสมัครใช้บริการโดยตรงจาก Play Store อาจทำให้มีสมาชิกเพิ่มขึ้น แต่ก็อาจทำให้การติดตั้งลดลงด้วย ก่อนตั้งค่าการสมัครใช้บริการที่แนะนำ เราขอแนะนำให้คุณพิจารณาอย่างรอบคอบว่าข้อดีที่มีข้อเสียแฝงอยู่นี้เหมาะสำหรับแอปของคุณหรือไม่ ตัวอย่างเช่น การสมัครใช้บริการที่แนะนำอาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับแอปที่มีเนื้อหาปริมาณมากอยู่เบื้องหลังเพย์วอลล์การสมัครใช้บริการ ฟีเจอร์นี้เปิดใช้ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

หมายเหตุ: คุณต้องใช้ Purchase Ack API ในแอป ดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ Purchase Ack API ได้ในเว็บไซต์นักพัฒนาแอป Android

ตั้งค่าการสมัครใช้บริการที่แนะนำ

ก่อนตั้งค่าการสมัครใช้บริการที่แนะนำ โปรดตรวจสอบว่าได้ใส่ชื่อและคำอธิบายที่ถูกต้องในหน้าข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store รวมทั้งมีการแปลเป็นภาษาอื่นๆ แล้ว ผู้ใช้จะเห็นข้อมูลนี้ในหน้าข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ของคุณ

วิธีตั้งค่าการสมัครใช้บริการที่แนะนํา

 1. เปิด Play Console แล้วไปที่หน้าการสมัครใช้บริการ (สร้างรายได้ > ผลิตภัณฑ์ > การสมัครใช้บริการ)
 2. ในส่วน "การสมัครใช้บริการที่แนะนำ" ให้คลิกสร้างเพื่อตั้งค่าการสมัครใช้บริการใหม่ที่จะแนะนำ หรือคลิกไอคอนลูกศรขวาข้างการสมัครใช้บริการที่แนะนำซึ่งมีอยู่เพื่อทําการเปลี่ยนแปลง
 3. คลิก + ประเทศ/ภูมิภาค และเลือกสถานที่ตั้งที่ต้องการกําหนดเป้าหมาย
 4. ในส่วน "การสมัครใช้บริการ" ให้คลิก + เพิ่มการสมัครใช้บริการ คุณเลือกการสมัครใช้บริการที่จะแนะนำได้ 1-3 รายการ โดยการสมัครใช้บริการที่คุณเลือกต้องมีการปรับให้เข้ากับท้องถิ่นที่ถูกต้อง
 5. ในส่วน "แพลตฟอร์ม" ให้เลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการให้นำเสนอการสมัครใช้บริการที่แนะนำ แต่ละแพลตฟอร์มมีตัวเลือกสูงสุด 3 รายการดังนี้
  • ใช้สำหรับทุกคน: ผู้ใช้ทุกคนที่มีสิทธิ์จะดูและซื้อการสมัครใช้บริการที่แนะนำของคุณได้
  • ใช้สำหรับผู้ทดสอบที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น: เฉพาะผู้ทดสอบที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะดูและซื้อการสมัครใช้บริการที่แนะนำได้ คุณใช้ตัวเลือกนี้เพื่อทดสอบการสมัครใช้บริการก่อนที่จะเผยแพร่เป็นเวอร์ชันที่ใช้งานจริงได้
  • ไม่ใช้: การสมัครใช้บริการที่แนะนําจะไม่พร้อมใช้สําหรับผู้ใช้ทุกคน ตัวเลือกนี้เลือกอยู่โดยค่าเริ่มต้น
 6. บันทึกการเปลี่ยนแปลง

เปิดหรือปิดใช้การหยุดสมัครใช้บริการชั่วคราว

การเปิดใช้การหยุดชั่วคราวในการตั้งค่าการสมัครใช้บริการช่วยให้ผู้ใช้สามารถหยุดสมัครใช้บริการชั่วคราวแทนการยกเลิกได้ ข้อควรทราบมีดังนี้

 • การหยุดสมัครใช้บริการชั่วคราวใช้ไม่ได้กับช่วงทดลองใช้ฟรีหรือการสมัครใช้บริการแบบรายปี
 • ไม่สามารถเปิดใช้การหยุดสมัครใช้บริการชั่วคาวสำหรับการสมัครใช้บริการที่มีระยะเวลาตามรอบนานกว่า 3 เดือน และ
 • ขีดจำกัดการหยุดสมัครใช้บริการชั่วคราว 1 สัปดาห์และ 3 เดือนอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ

วิธีเปิดหรือปิดใช้การหยุดสมัครใช้บริการชั่วคราว

 1. เปิด Play Console แล้วไปที่หน้าการตั้งค่าการสร้างรายได้ (สร้างรายได้ > การตั้งค่าการสร้างรายได้)
 2. ในส่วน "การตั้งค่าการสมัครใช้บริการ" ให้เลือกสร้างหรือปิดใช้ข้าง "หยุดชั่วคราว"
 3. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
92637