Izrada pretplate

Pregledajte ažurirana Pravila o pretplatama u Centru za pravila za razvojne programere da biste provjerili je li vaša aplikacija usklađena s najnovijim izmjenama.

Upotrebom sustava naplate Google Playa možete nuditi proizvode ponuđene putem aplikacije kojima se korisnike tereti za sadržaj ili usluge na ponavljajućoj osnovi, što se naziva pretplatom. Pretplate mogu obuhvaćati stavke kao što su zbirke aplikacija, igara ili drugog sadržaja za ponavljajuću naknadu unutar vaše aplikacije na Google Playu.

Unutar iste aplikacije možete nuditi više pretplata. Cijena pretplate mora biti u prihvaćenom rasponu cijena. Objava pretplate ne može se poništiti.

Važno: programska pravila za razvojne programere Google Playa i naknade za uslugu primjenjuju se na proizvode ponuđene unutar aplikacije i pretplate.

Dostupnost

Ako se nalazite na podržanoj lokaciji za registraciju trgovca, možete se koristiti sustavom naplate Google Playa.

Ako se nalazite na podržanoj lokaciji i želite se početi koristiti značajkama sustava naplate Google Playa u svojim aplikacijama, postavite profil za plaćanje i pregledajte dokumentaciju API-ja sustava naplate Google Playa.

Nakon što izradite pretplatu, ona će biti dostupna korisnicima koji se koriste najnovijom verzijom Trgovine Google Play.

Razdoblja pretplate i besplatna probna razdoblja

 • Tjedna
 • 1 mjesec
 • 3 mjeseca
 • 6 mjeseci
 • Godišnja
Napomena: tjedne pretplate sada se mogu naplatiti putem izravne naplate putem mobilnog operatera (DCB). Više informacija potražite u članku o prihvaćenim načinima plaćanja na Google Playu

Dodavanje pretplate za aplikaciju

Dodavanje pretplate slično je dodavanju proizvoda ponuđenog putem aplikacije, osim što se cijena određuje za razdoblje.

Prije izrade pretplate pažljivo isplanirajte ID-jeve proizvoda. ID-jevi proizvoda moraju biti jedinstveni za vašu aplikaciju, a nakon izrade ne mogu se mijenjati niti ponovo upotrebljavati.

 • ID-jevi proizvoda moraju započinjati malim slovom ili brojem i smiju sadržavati isključivo mala slova (a-z), brojeve (0 – 9), podvlake (_) i točke (.)
 • Napomena: ID proizvoda android.test nije dostupan za upotrebu, kao ni ID-jevi proizvoda koji započinju s android.test.

Prije dodavanja pretplate pregledajte naša Pravila o pretplatama.

Da biste dodali pretplatu:

 1. Otvorite Play konzolu, a zatim stranicu Pretplate (Unovčavanje > Proizvodi > Pretplate).
 2. Kliknite Izradi pretplatu.
 3. Unesite pojedinosti o pretplati.
  • Naziv: kratki naziv stavke (do 55 znakova, ali preporučujemo da naslove ograničite na 25 znakova radi ispravnog prikazivanja u svim kontekstima), npr. Čarobni napitak.
  • Opis: dugi opis stavke (do 80 znakova), npr. U trenutku će uspavati sva bića.
  • Pogodnosti: ponudite do četiri pogodnosti koje opisuju pojedinu značajku pretplate (do 40 znakova za svaku)
   • Pogodnosti bi trebale istaknuti značajke i dati korisnicima bolju sliku o onome što nudi vaša pretplata, npr. "Cijeli katalog TV emisija i filmova". 
   • Budući da neće svi korisnici ispunjavati uvjete za promotivnu cijenu ili besplatnu probu, u pogodnostima se ne smiju spominjati besplatna proba ili cijena, npr. nije dopušten opis "Isprobajte besplatno sedam dana".
 4. Pojedinosti o cijeni unesite u odjeljku Cijena:
  • Razdoblje naplate: odaberite vremenski interval između izvoda.
  • Zadana cijena: unesite zadanu cijenu ili je uvezite iz postojećeg predloška za cijene. Ta se opcija koristi za generiranje lokalnih cijena u drugim zemljama. Lokalne cijene temelje se na današnjem tečaju i uzorcima cijena za pojedine zemlje. Za zemlje za koje nije podržana lokalna valuta koristi se vaša zadana cijena.
 5. Dodatne opcije odaberite i definirajte u odjeljku Postavke pretplate:
  • Besplatna proba: korisnicima možete omogućiti da isprobaju pretplatu prije plaćanja. Ako odaberete Omogućeno, odaberite koliko će dana pretplata biti besplatno dostupna. Saznajte više u nastavku.
  • Početna cijena: novim pretplatnicima možete ponuditi nižu cijenu za određeno razdoblje. Ako je ponudite, početna cijena mora biti u prihvaćenom rasponu cijena i mora biti niža po danu od izvorne cijene. Saznajte više u nastavku.
  • Razdoblje odgode: korisnicima možete dati vremena da riješe poteškoće s plaćanjem uz zadržavanje aktivne pretplate. Razdoblje odgode može trajati 3, 7 ili 14 dana. Saznajte više u nastavku.
  • Ponovna pretplata: omogućivanje ponovne pretplate omogućuje korisnicima da se ponovo pretplate putem Trgovine Play nakon otkazivanja. Saznajte više u nastavku.
   • Važno: ponovna pretplata dostupna je samo za aplikacije koje upotrebljavaju Billing Library 2.0 u svim aktivnim APK-ovima.
 6. Kliknite Spremi.
 7. Kliknite Aktiviraj da biste aktivirali pretplatu koju ste izradili.
  • Da bi se mogao kupiti, proizvod mora biti aktivan, a njegova aplikacija mora biti objavljena.
  • Ako upotrebljavate testni račun, aktivne stavke dostupne su u neobjavljenim aplikacijama. Da biste saznali više, posjetite našu web-lokaciju za razvojne programere za Android.

Mogućnosti cijena pretplate

Cijene pretplate

Možete odabrati da određeni sadržaj ili usluge u vašoj aplikaciji korisnicima budu dostupni po ponavljajućoj cijeni za određeno razdoblje. Cijena koju odaberete naplaćivat će se korisnicima u odabranim intervalima sve dok ne odluče otkazati pretplatu. 

Na primjer, korisnik koji kupi jednogodišnju pretplatu 1. siječnja za 10 USD imat će pristup pretplati do 31. prosinca i naplatit će mu se 10 USD na sljedeći datum obnove.

Zahtjevi

 • Vi kao razvojni programer morate biti transparentni za sve usluge pretplate ili sadržaj koji nudite u svojoj aplikaciji. 
 • Ponudu morate jasno priopćiti u promocijama unutar aplikacije ili na pozdravnim zaslonima. 
 • Morate jasno navesti uvjete ponude, uključujući troškove pretplate, učestalost ciklusa naplate te je li za korištenje aplikacije potrebna pretplata. Za pregled informacija korisnici ne bi trebali obavljati nikakve dodatne radnje.
 • Cijena pretplate mora biti u prihvaćenom rasponu cijena.
 • Naslov pretplate ili kôd artikla mora točno odražavati vašu ponudu. Na primjer, nemojte nazvati svoju pretplatu "Besplatna proba".
Početne cijene

Početna cijena omogućuje vam da navedete cijenu koja se primjenjuje na određeni broj dana, tjedana, mjeseci ili razdoblja naplate. Na primjer, možete ponuditi pretplatu za 1 USD mjesečno prva tri mjeseca. Možete ponuditi i početnu cijenu od 1 USD za deset dana, nakon čega slijedi uobičajena mjesečna cijena.

Na kraju početnog razdoblja korisnicima će se naplatiti puna cijena pretplate.

Zahtjevi

 • Moratejasno i točno opisati uvjete svoje ponude, uključujući trajanje, cijenu i opis dostupnog sadržaja ili usluga. 
 • Jasno navedite što će se dogoditi kada istekne početna ponuda, među ostalim koji će se iznos naplatiti korisnicima i kako mogu otkazati pretplatu.
 • Minimalno je početno razdoblje tri dana, a maksimalno 12 mjeseci.
 • Početne cijene moraju biti u prihvaćenom rasponu cijena i niže od pune cijene pretplate.
 • Ako nudite besplatnu probu i početnu cijenu, početna cijena naplatit će se po isteku probnog razdoblja.
 • Korisnik određeni pretplatnički proizvod (kôd artikla) može dobiti po početnoj cijeni samo jedanput.
 • Ako se trajanje razdoblja s početnom cijenom razlikuje od trajanja razdoblja pretplate, početna cijena mora biti niža po danu od originalne cijene. Na primjer, ako je cijena pretplate 15 USD mjesečno (ili 0,50 USD dnevno), početna cijena za tjedan dana mora biti niža od 3,50 USD. U svrhu ovih izračuna uzima se da mjesec uvijek ima 30 dana. 

Više informacija i primjera potražite u odjeljku Besplatne probe i uvodne ponude u Centru za pravila za razvojne programere.

Dodavanje početne cijene

 1. Otvorite Play konzolu, a zatim stranicu Pretplate (Unovčavanje > Proizvodi > Pretplate).
 2. Pored stavke Početna cijena odaberite jednu od sljedećih opcija:
  • Jednokratno plaćanje: novi pretplatnici plaćaju jednokratnu početnu cijenu za određeno razdoblje. Nakon toga plaćaju vašu redovnu cijenu.
  • Ponavljajuće plaćanje: novi pretplatnici plaćaju početnu cijenu u svakom razdoblju naplate za određeni broj razdoblja. Nakon toga plaćaju vašu redovnu cijenu.
 3. Ako ste u drugom koraku odabrali Jednokratno plaćanje, unesite važeće trajanje i odaberite Dani, Tjedni ili Mjeseci. Ako ste u drugom koraku odabrali Ponavljajuće plaćanje, unesite broj mjesečnih razdoblja naplate tijekom kojih će se početna cijena ponavljati. 
  • Napomena: ako odaberete ponavljajuća razdoblja naplate, početna cijena ponavljat će se uneseni broj razdoblja naplate. Ako odaberete jednokratno plaćanje, korisniku se početna cijena naplaćuje samo jednom tijekom navedenih dana, tjedana ili mjeseci.
 4. Kliknite Odredite cijenu i unesite početnu cijenu (u zadanoj valuti).
  • Cijenu koju unesete koristit ćemo kao osnovu za izračunavanje cijena za pojedina tržišta. Da biste ručno ažurirali lokalne cijene, odaberite Uređivanje cijene.
  • Više informacija o tome kako upravljati cijenama pretplata za pojedina tržišta potražite u članku o opcijama konfiguracija za proizvode ponuđene putem aplikacije.
 5. Kliknite Primijeni cijene.
 6. Spremite promjene.
Besplatne probe
Postavljanjem besplatnih proba korisnicima možete omogućiti da isprobaju pretplatu prije nego što je kupe. Besplatne probe traju onoliko koliko vi odredite te potom automatski prelaze u punu pretplatu uz primjenu razdoblja i cijene pretplate. Besplatnu probu možete postaviti za bilo koju vrstu pretplate.
Napomena: od 10. siječnja 2018. prema zadanim postavkama korisnici mogu dobiti samo jednu besplatnu probu za sve dostupne pretplate u vašoj aplikaciji. Ako želite ponuditi jednu besplatnu probu po pretplatničkom proizvodu, možete promijeniti postavku u Play konzoli.

Zahtjevi

 • Morate korisnike obavijestiti o sljedećem: 
  • kojim će sadržajima ili uslugama moći pristupiti besplatnom probom 
  • kako i kada će se besplatna proba pretvoriti u pretplatu uz plaćanje
  • kolika je cijena pretplate uz plaćanje 
  • kako otkazati pretplatu ako se ne želi prebaciti na pretplatu uz plaćanje.
 • Možete izraditi jednu besplatnu probu po pretplatničkom proizvodu.
 • Za svaki kôd artikla pretplate potreban je probni rok.
 • Besplatne probe uvijek iznose 0 USD.
 • Probni rokovi moraju trajati najmanje tri dana.
  • Probni rok možete promijeniti u svakom trenutku, no ažurirani probni rok primijenit će se samo na nove kupnje pretplate.
 • Korisnici imaju pravo na besplatnu probu samo ako prethodno nisu kupili pretplatu na koju se ona odnosi.

Više informacija i primjera potražite u odjeljku Besplatne probe i uvodne ponude u Centru za pravila za razvojne programere.

Dodavanje besplatne probe

 1. Otvorite Play konzolu, a zatim stranicu Pretplate (Unovčavanje > Proizvodi > Pretplate).
 2. U odjeljku Postavke pretplate kliknite Upravljajte postavkama pretplate.
 3. U odjeljku Opcije pretplate kliknite strelicu prema dolje pored opcije Besplatna proba i odaberite Omogućeno.
 4. Unesite broj dana tijekom kojih korisnik može isprobati vašu pretplatu prije plaćanja (mora biti najmanje tri dana).
 5. Spremite promjene.

Kako korisnici započinju besplatnu probu

Kako bi započeo besplatnu probu, korisnik mora dovršiti standardni postupak kupnje pretplate na Google Playu. Isprva se neće teretiti jer je inicijalno razdoblje uključeno u besplatnu probu te će e-poštom biti obaviješten o tome da pretplata uključuje besplatno probno razdoblje. Google Play zabilježit će transakciju u iznosu od 0,00 USD, a pretplata će se označiti kao kupljena za vrijeme probnog roka ili dok se ne otkaže.

Dan nakon završetka probnog roka način plaćanja korisnika teretit će se za puni iznos pretplate, što se ponavlja primjenom zadanog razdoblja pretplate. Status plaćanja može se 24 sata prikazivati kao na čekanju, čak i ako se ne postavi razdoblje odgode.

Napomena: ako korisnik otkaže pretplatu u bilo kojem trenutku tijekom probnog roka, pretplata će ostati aktivna do kraja probnog roka, a korisnik neće biti terećen.

Istaknute pretplate

Osim prodaje pretplata unutar svoje aplikacije, možete prodavati istaknuti kôd artikla izravno iz Trgovine Play upotrebom istaknutih pretplata. 

Naše istraživanje pokazuje da prodaja pretplata izravno iz Trgovine Play može dovesti do povećanja broja pretplatnika, ali i do smanjenja broja instaliranja. Preporučujemo da pažljivo razmislite je li to pogodno za vašu aplikaciju prije nego što postavite istaknutu pretplatu. Istaknute pretplate mogu biti bolja opcija za aplikacije koje, primjerice, zadržavaju znatnu količinu sadržaja iza sustava za naplatu pretplate.

Napomena: od veljače 2020. ta je značajka dostupna samo u SAD-u.

Zahtjevi

 • Vaša aplikacija mora podržavati verziju Billing Library 2.0 ili noviju. O usluzi Billing Library možete saznati na web-lokaciji za razvojne programere za Android

 • U aplikaciji morate implementirati API za potvrdu kupnje. Saznajte više o implementaciji API-ja za potvrdu kupnje na web-lokaciji za razvojne programere za Android

 • Uneseni naziv pretplate trebao bi točno prenositi vrstu pretplate jer će se prikazivati na stranici s unosom u Trgovini Play. Na primjer, pretplata ne bi trebala imati naziv "Besplatna proba". Bolji naslov mogao bi biti poput "Mjesečna premium VIP pretplata".

 • Opis pretplate treba točno opisivati vrstu pretplate. Nemojte jednostavno ponoviti naslov u polju opisa, na primjer Mjesečna Premium VIP pretplata. Dobar opis ističe prednosti pretplate i korisnicima daje bolju sliku o onome što nudi vaša pretplata, na primjer "Otključajte pristup našem cjelovitom katalogu TV emisija i filmova bez oglasa. Upotrebljavajte na svim svojim uređajima."

Postavite istaknutu pretplatu

Prije postavljanja istaknute pretplate provjerite ima li točan naslov i opis na stranici unosa u trgovini te je li lokalizirana na druge jezike. Korisnici će vidjeti te podatke na stranici unosa u trgovini.

 1. Otvorite Play konzolu, a zatim stranicu Pretplate (Unovčavanje > Proizvodi > Pretplate).
 2. U odjeljku Istaknute pretplate kliknite Izradi da biste postavili novu istaknutu pretplatu ili kliknite ikonu strelice desno pored postojeće istaknute pretplate da biste unijeli promjene.
 3. Kliknite + Zemlja/regija i odaberite lokacije koje želite ciljati.
 4. U odjeljku Pretplate kliknite + Dodaj pretplatu. Za isticanje možete odabrati 1 – 3 pretplate. Provjerite jesu li pretplate koje odaberete ispravno lokalizirane.
 5. U odjeljku Površine odaberite površine na kojima želite ponuditi svoju istaknutu pretplatu. Za svaku površinu dostupne su do tri opcije:
  • Upotrebljavaj za sve: svi korisnici koji ispunjavaju uvjete mogu vidjeti i kupiti vašu istaknutu pretplatu.
  • Upotrebljavaj samo za licencirane testere: samo licencirani testeri mogu vidjeti i kupiti vašu istaknutu pretplatu. Tu opciju možete upotrijebiti kako biste testirali svoju pretplatu prije nego što je objavite u produkciji.
  • Nemoj upotrebljavati: istaknuta pretplata nije dostupna nijednom korisniku. Ta je opcija odabrana prema zadanim postavkama.
 6. Spremite promjene.

Kako korisnici kupuju istaknute pretplate

Nakon što omogućite istaknutu pretplatu, korisnici Trgovine Play u zemljama u kojima je ta značajka dostupna vidjet će naslov, opis i cijenu pretplate na stranici s unosom u trgovini. Korisnici će moći odabrati opciju Instaliraj, koja preuzima aplikaciju bez pretplate ili Besplatna proba i instalacija, što ih poziva na kupnju pretplate.

Nakon što odaberu opciju Besplatna proba i instalacija, korisnike se poziva da kupe pretplatu. Ako je kupnja bila uspješna, aplikacija se automatski instalira na korisnikov uređaj.

Napomena: neki korisnici mogu vidjeti opciju Pretplati se i instaliraj umjesto Besplatna proba i instalacija, ovisno o ispunjavanju uvjeta za besplatnu probu.

Upravljanje promjenama pretplata

Promjene cijene

Korisnički doživljaj

Evo kako promjena cijene postojeće pretplate utječe na nove korisnike i postojeće pretplatnike:

 • Novi korisnici mogu odmah vidjeti novu cijenu pretplate i pretplatiti se na Google Playu.
 • Postojeći pretplatnici koji primaju povećanje cijene dobit će obavijest e-poštom i na Google Playu sedam dana nakon promjene cijene. Pretplatnici će tada imati 30 dana za prihvaćanje promjene cijene, u suprotnom njihova će se pretplata otkazati sljedećeg datuma obnove.
  • Važno: povećanja cijene mogu uzrokovati povećanje prestanka upotrebe ako pretplatnici ne prihvate promjenu cijene. Preporučujemo da kontaktirate pogođene pretplatnike kako biste ih obavijestili o povećanju cijene u roku od sedam dana da biste dali objašnjenje za promjenu i podsjetili ih na vrijednost koju primaju.
  • Napomena: ako promijenite cijenu više puta prije sljedećeg datuma obnove, korisnik treba odgovoriti samo na najnoviju promjenu cijene
 • Postojeći pretplatnici koji primaju smanjenje cijene dobit će obavijest i dobit će nižu cijenu sljedećeg datuma obnove.

Promjena cijene pretplate

 1. Otvorite Play konzolu, a zatim stranicu Pretplate (Unovčavanje > Proizvodi > Pretplate).
 2. Pored pretplate koju želite promijeniti kliknite Prikaži pretplatu.
 3. U odjeljku Cijena kliknite Uredite cijenu, a zatim unesite ažuriranu cijenu.
 4. Kliknite Primijeni cijene.
 5. Spremite promjene.

Savjeti za upravljanje promjenom cijene

 • Cijenu pretplate nakon promjene više nije moguće vratiti na prethodnu.
 • Cijenu pretplate možete promijeniti više puta, no to se ne preporučuje. Svaki put kad promijenite cijenu možete izgubiti nekoliko pretplatnika, zato promjene cijene planirajte pažljivo.
  • Napomena: ako dvaput promijenite cijenu pretplate u kratkom razdoblju, vaši će pretplatnici oba puta morati prihvatiti promjenu cijene da bi vaša planirana cijena počela vrijediti.
 • Ako postojećim pretplatnicima želite ponuditi jednu cijenu, a novim korisnicima neku drugu, možete izraditi novu pretplatu s cijenom koju želite ponuditi novim korisnicima. Tako vaši postojeći pretplatnici mogu nastaviti obnavljati svoje pretplate bez prihvaćanja promjene cijene.
Nadogradnje pretplate ili vraćanje pretplate na drugi oblik

Uz pretplate putem aplikacije korisnicima možete pružiti mogućnost nadogradnje ili vraćanja postojeće pretplate na neki drugi paket koji nudi vaša aplikacija. Na primjer, korisnici mogu prijeći s mjesečne na godišnju pretplatu ili s osnovne na premijsku pretplatu.

Korisnici neće dobiti povrat za stari paket. Neiskorišteno vrijeme njihove trenutačne pretplate nadoknadit će im se tako što će se plan pretplate početi naplaćivati kasnije.

Razdoblja odgode

Razdoblja odgode omogućuju pretplatnicima da ažuriraju način plaćanja uz zadržavanje pristupa u slučaju odbijanja ponavljajućeg plaćanja. To može biti korisno ako je pretplatniku istekla kreditna kartica, ako se pretplatio pomoću pretplatne kartice ili mu je kartica otkazana, a prethodno nije ažurirao svoje podatke o plaćanju.

Odbijena plaćanja i razdoblja odgode

Na početku razdoblja odgode pretplatnici će e-poštom primiti obavijest o odbijenom plaćanju. Imat će vremena za ažuriranje načina plaćanja bez prekidanja pretplate. Nakon što pretplatnici ažuriraju način plaćanja na važeći oblik, sljedeći datum plaćanja pretplate ostat će isti.

Za nove pretplatničke proizvode zadana su sljedeća razdoblja odgode:

 • tjedne pretplate: 3 dana
 • mjesečne pretplate: 7 dana
 • ostala razdoblja pretplate: 14 dana.

Promjena razdoblja odgode

Razdoblje odgode (3, 7, 14 ili 30 dana) za pojedinačne pretplate možete promijeniti ili možete isključiti razdoblja odgode.

 1. Otvorite Play konzolu, a zatim stranicu Pretplate (Unovčavanje > Proizvodi > Pretplate).
 2. Pored pretplate koju želite promijeniti kliknite Prikaži pretplatu.
 3. Promijenite postavke razdoblja odgode.
 4. Spremite promjene.

Kraj razdoblja odgode

Ako se pretplatnikov način plaćanja odbije i na kraju razdoblja odgode, za pretplatu će se pokrenuti privremena obustava računa i pretplatnik će izgubiti pristup sadržaju pretplate.

Privremene obustave računa zbog odbijenih plaćanja

Ako se pretplatnikovo ponavljajuće plaćanje odbije, pretplata će se privremeno obustaviti, a pristup vašem sadržaju bit će ograničen 30 dana dok ponovo ne pokušamo obraditi plaćanje. Značajka privremene obustave računa obavezna je i primjenjuje se na sve pretplate u vašoj aplikaciji.

Ako želite saznati više o primjeni privremenih obustava računa, posjetite web-lokaciju Android Developers.

Pauziranja

Da biste smanjili namjerni prestanak upotrebe i pružili alternativu otkazivanju pretplate, korisnicima možete omogućiti pauziranje pretplate. Pauziranje se aktivira prema zadanim postavkama. Kad se aktivira, značajka pauziranja primjenjuje se na sve pretplate osim na godišnje kodove artikala u vašoj aplikaciji. Za omogućivanje pauziranja mora se omogućiti privremena obustava računa. Da biste korisnicima omogućili pauziranje:

 1. Otvorite Play konzolu, a zatim stranicu Pretplate (Unovčavanje > Proizvodi > Pretplate). 
 2. Kliknite Upravljajte postavkama pretplate.
 3. Pored opcije Pauziraj odaberite Omogućeno.
 4. Spremite promjene.
Otkazivanja

Korisnički doživljaj

Kada korisnik otkaže pretplatu, time ne ostvaruje pravo na povrat novca. Umjesto toga ima pristup svojoj kupljenoj pretplati do kraja plaćenog razdoblja pretplate.

Ponovno pretplaćivanje u aplikaciji

Da biste pomogli korisnicima koji su otkazali pretplatu i žele se ponovo pretplatiti, u aplikaciji možete dodati mogućnost ponovne pretplate bez čekanja do kraja trenutačnog razdoblja pretplate. Kada se korisnik ponovo pretplati prije završetka tekućeg razdoblja pretplate, vidjet će terećenje od 0,00 HRK.

Ponovno pretplaćivanje putem aplikacije Trgovina Play

Ako korisnicima omogućite vraćanje pretplate, pristup otkazanoj pretplati koja još nije istekla mogu vratiti putem aplikacije Trgovina Play. Kada korisnik ponovo dobije pristup, potvrdit će datum sljedećeg plaćanja, a vi ćete primiti obavijest. 

Savjet: za optimalno funkcioniranje te značajke najprije postavite obavijesti za razvojne programere u stvarnom vremenu.

Da biste omogućili korisnicima da se ponovo pretplate:

 1. Otvorite Play konzolu, a zatim stranicu Pretplate (Unovčavanje > Proizvodi > Pretplate). 
 2. Kliknite Upravljajte postavkama pretplate.
 3. Pored opcije Ponovna pretplata odaberite Omogućeno za sve.
 4. Spremite promjene.

Odgovornosti razvojnih programera

 • Vaša aplikacija mora jasno navesti kako korisnik može upravljati pretplatom ili je otkazati.
 • Kao davatelj sadržaja ili pristupa možete korisnicima izravno ponuditi fleksibilnija pravila povrata. Obavještavanje korisnika o promjenama pravila povrata vaša je odgovornost, kao i usuglašenost tih pravila s primjenjivim zakonima.
 • U nekim vam se slučajevima korisnik može izravno obratiti i zatražiti otkazivanje pretplate. U tim i sličnim slučajevima možete upotrijebiti poslužiteljski API i putem njega izravno otkazati korisnikovu pretplatu na svojim poslužiteljima.
 • Pretplatu morate podržavati sve dok postoji barem jedan aktivan korisnik. Ako razvojni programer prestane podržavati pretplate koje imaju aktivne korisnike, njegov će se račun obustaviti, a korisniku će se uplatiti povrat za pretplatu s računa razvojnog programera.

Više informacija i primjera potražite na adresi Upravljanje i otkazivanje u Centru za pravila za razvojne programere.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
92637
false