Създаване на абонамент

В Центъра за правила за програмисти разгледайте актуализираните ни правила за абонаментите, за да се уверите, че приложението ви спазва най-новите промени.

Посредством Google Play Billing можете да предлагате продукти в приложения, за които потребителите периодично се таксуват за съдържание или услуги. Те са известни като абонаменти и могат да включват различни елементи (като например колекция от приложения, игри или друго съдържание) срещу периодична такса в рамките на приложението ви в Google Play.

В състояние сте да предлагате няколко абонамента в едно и също приложение. Цените им трябва да са в приетите диапазони. Публикуването на абонаментите не може да бъде отменяно.

Важно: Програмните правила за програмистите в Google Play и таксите за транзакции са в сила за продукти в приложения – както за управлявани продукти, така и за абонаменти.

Наличност

Ако се намирате в поддържано местоположение за регистрация на търговци, можете да използвате Google Play Billing.

В случай че се намирате в поддържано местоположение и искате да започнете да използвате в приложенията си функциите на Google Play Billing, настройте потребителски профил за плащания и прегледайте документацията за API на услугата.

След като създадете абонамент, той е налице за потребителите, които използват най-новата версия на Google Play Магазин.

Продължителност на абонаментите и безплатните пробни периоди

 • Седмично: За седмичните абонаменти не може да се използва директно таксуване от оператор.
 • 1 месец
 • 3 месеца
 • 6 месеца
 • Годишно

Добавяне на абонамент към приложението ви

Добавянето на абонамент е подобно на добавянето на управляван продукт с изключение на това, че цената е зададена за определен период от време.

Преди да създадете абонамент, трябва внимателно да планирате идентификаторите на продукта си. Те трябва да са уникални за приложението ви и не могат да бъдат променяни или използвани повторно, след като са били създадени.

 • Идентификаторите на продукти трябва да започват с малка буква или цифра и да са съставени само от малки букви (a – z), цифри (0 – 9), долни черти (_) и точки (.).
 • Забележка: Идентификаторът на продукт android.test не може да се използва, както и всички такива идентификатори, започващи с android.test.

Преди да добавите абонамент, прегледайте Правилата ни за абонаментите.

За да добавите абонамент:

 1. Влезте в профила си в Play Console.
 2. Кликнете върху Всички приложения Всички приложения.
 3. Изберете приложение.
 4. В менюто вляво кликнете върху Присъствие в Google Play Магазин > Продукти в приложението > Абонаменти.
 5. Кликнете върху Създаване на абонамент.
 6. Въведете данните за продукта си.
  • Име: Кратко име за елемента (до 55 знака, но препоръчваме да се ограничите до 25 знака с цел правилно показване във всякакви ситуации), например „Отвара за сън“.
  • Описание: Дълго описание на елемента (до 80 знака), например „Незабавно приспива всякакъв вид създания“.
  • Предимства: Посочете до 4 предимства, всяко от които описва предлагана чрез абонамента функция (за всяко предимство има ограничение от 40 знака)
   • Предимствата трябва да открояват функциите, за да дадат на потребителите по-добра представа за това какво предлага абонаментът ви, като например „Пълен каталог с телевизионни предавания и филми“. 
   • Тъй като не всички потребители ще отговарят на условията за промоционална цена или безплатен пробен период, в предимството не трябва да се споменават подобни неща. Например не е разрешено то да гласи: „Изпробвайте 7 дни безплатно“.
  • Цена: Въведете цена в местната си валута.
 7. До „Състояние“ изберете Активно или Неактивно.
  • За да бъде наличен за купуване, продуктът трябва да е активен, а съответното приложение да е публикувано.
  • Ако използвате тестов профил, активните елементи са налице в непубликуваните приложения. За да научите повече, посетете сайта за програмисти под Android.
 8. Кликнете върху Запазване.

Опции за цените на абонаментите

Цени на абонаментите

Срещу периодична такса можете да предоставяте на потребителите определени услуги или съдържание в приложението си за даден период от време. Те ще бъдат таксувани по избрани от вас тарифа и честота на подновяване, докато не анулират абонамента. 

Например потребител, който купи едногодишен абонамент за 10 щ.д. на 1 януари, ще има достъп до него до 31 декември и ще бъде таксуван 10 щ.д. на следващата дата на подновяване.

Изисквания

 • Като програмист трябва да осигурите прозрачност относно абонаментните услуги или съдържанието, които предлагате в приложението си. 
 • Офертата ви трябва да бъде ясно описана във всички промоции в приложението или на първоначалните екрани. 
 • Трябва подробно да опишете условията на офертата, включително цената на абонамента, честотата на цикъла на таксуване и дали за използване на приложението се изисква абонамент. Потребителите не трябва да извършват допълнително действие, за да прегледат информацията.
 • Цената на абонамента трябва да е в рамките на приетия ценови диапазон.
 • Името на абонамента ви или на складовата единица на продукта трябва да отразява точно офертата ви. Например не наименувайте абонамента си „Безплатен пробен период“.
Промоционални цени при въвеждане

С промоционалните цени при въвеждане можете да посочите първоначална цена, която да е в сила за определен брой дни, седмици, месеци или периоди на фактуриране. В състояние сте например да предложите абонамент за 1 лев на месец за първите три месеца. Друга възможност е да зададете промоционална цена от 1 лев за 10 дни, след което да влиза в сила редовна месечна цена.

След края на промоционалния период потребителите ще бъдат таксувани с пълната цена на абонамента.

Изисквания

 • Трябваясно и точно да посочите условията на офертата си, включително продължителността, цената и описанието на достъпното съдържание или услуги. 
 • Ясно посочете какво се случва, когато изтече промоционалната оферта, включително с каква сума ще бъдат таксувани потребителите и как могат да анулират абонамента.
 • Минималният встъпителен период е 3 дни, а максималният е 12 месеца.
 • Промоционалните цени при въвеждане трябва да са в рамките на приетия ценови диапазон и да са по-ниски от пълната цена на абонамента.
 • Ако предлагате безплатен пробен период и промоционална цена при въвеждане, потребителите ще бъдат таксувани с тази цена след края на пробния период.
 • Даден потребител може да се възползва само веднъж от промоционална цена при въвеждане за конкретен абонаментен продукт (складова единица).
 • Ако промоционалният период е с различна дължина от този на абонамента, стойността на промоционалната цена при въвеждане на ден трябва да е по-малка от оригиналната цена. Например, ако цената на абонамента е 15 щ.д. на месец (или 0,50 щ.д. на ден), промоционалната цена при въвеждане за една седмица трябва да е по-малка от 3,50 щ.д. За тези изчисления един месец винаги се счита за 30 дни. 

За повече информация и примери вижте статията Оферти за безплатен пробен период и за промоционална цена при въвеждане в Центъра за правила за програмисти.

Добавяне на промоционална цена при въвеждане

 1. Влезте в профила си в Play Console.
 2. Кликнете върху Всички приложения Всички приложения.
 3. Изберете приложение.
 4. В менюто вляво кликнете върху Присъствие в Google Play Магазин > Продукти в приложението > Абонаменти.
 5. До „Промоционална цена при въвеждане“ въведете промоционалната цена (в стандартната валута) и броя на приложимите дни, седмици, месеци или периоди на фактуриране.
  • Ако изберете периоди на фактуриране, промоционалната цена при въвеждане ще се прилага за всеки период, докато не се достигне въведеният от вас брой. В случай че изберете дни, седмици или месеци, потребителят ще бъде таксуван с промоционалната цена само веднъж за посочения период от време. 
  • Използваме въведената от вас цена като основа за изчисляване на цените за конкретни пазари. За да актуализирате ръчно местните цени, изберете Редактиране на цената.
  • За повече информация относно това, как да управлявате цените на абонаментите за конкретни пазари, отворете опциите за конфигуриране на продуктите в приложенията.
 6. Запазете промените.
Безплатни пробни периоди
С настройването на безплатен пробен период давате възможност на потребителите си да изпробват даден абонамент, преди да го купят. Тези пробни периоди имат определен срок, зададен от вас, след което автоматично се превръщат в пълни абонаменти с посочените продължителност и цена. Можете да настроите безплатен пробен период за всеки тип абонамент.
Забележка: От 10 януари 2018 г. по подразбиране потребителите могат да се възползват само от един безплатен пробен период за всички налични абонаменти в приложението ви. Ако искате да предоставите по един безплатен пробен период за всеки абонаментен продукт, можете да промените настройката от Play Console.

Изисквания

 • Трябва да уведомите потребителите: 
  • до какви услуги или съдържание ще имат достъп с даден безплатен пробен период; 
  • как и кога той преминава в платен абонамент; 
  • колко ще струва този абонамент; 
  • и как да бъде анулиран, ако потребителят не желае да премине към платения абонамент.
 • Можете да създавате по един безплатен пробен период за всеки продукт с абонамент.
 • За всяка отделна абонаментна опция е необходим пробен период.
 • За безплатните пробни периоди цената винаги е 0 щ.д.
 • Продължителността на пробните периоди трябва да е поне 3 дни.
  • Можете да промените даден пробен период по всяко време, но актуализираният период ще се използва само за новите покупки на абонаменти.
 • Потребителите могат да се възползват от безплатен пробен период само ако преди това не са купили съответния абонамент.

За повече информация и примери вижте статията Оферти за безплатен пробен период и за промоционална цена при въвеждане в Центъра за правила за програмисти.

Добавяне на безплатен пробен период

 1. Влезте в профила си в Play Console.
 2. Кликнете върху Всички приложения Всички приложения.
 3. Изберете приложение.
 4. В менюто вляво кликнете върху Присъствие в Google Play Магазин > Продукти в приложението > Абонаменти.
 5. Кликнете върху Настройки за абонаментите.
 6. Поставете отметка в квадратчето до „Безплатен пробен период на ниво абонамент“.

Как потребителите стартират безплатния пробен период

За да стартира безплатния пробен период, потребителят купува абонамент в Google Play по обичайния начин. Отначало не бива таксуван, тъй като първоначалното време за ползване включва безплатен пробен период, и получава известие по имейл, че абонаментът включва такъв период. Google Play записва транзакция от 0,00 щ.д. и абонаментът се означава като купен за пробния период или докато не бъде анулиран.

В деня след изтичането на пробния период начинът на плащане на потребителя се таксува с пълната сума на абонамента и това се прави периодично въз основа на посочения за абонамента период от време. Дори да не е зададен гратисен период, състоянието на плащането може да се показва като изчакващо за период до 24 часа.

Забележка: Ако потребителят анулира абонамента когато и да било по време на пробния период, абонаментът остава активен до края на пробния период и потребителят няма да бъде таксуван.

Представени абонаменти

В допълнение към продажбата на абонаменти в рамките на приложението ви можете да продавате представени складови единици на продукт директно от Google Play Магазин чрез представени абонаменти. 

Проучванията ни показват, че продажбата на абонаменти директно от Google Play Магазин потенциално може да доведе до увеличаване на абонатите, но и до понижаване на броя инсталирания. Препоръчваме ви внимателно да обмислите дали този компромис е подходящ за приложението ви, преди да настроите представен абонамент. Представените абонаменти може да са по-добра опция например за приложения, при които значителна част от съдържанието се предлага чрез система за платен достъп посредством абонамент.

Забележка: От февруари 2020 г. тази функция е активирана само в САЩ.

Изисквания

 • Приложението ви трябва да поддържа версия 2.0 или по-нова версия на библиотеката за таксуване. Можете да научите повече за библиотеката за таксуване от сайта за програмисти за Android

 • Трябва да внедрите в приложението си API за потвърждаване на покупките. Можете да научите повече за внедряването на приложния програмен интерфейс на сайта за програмисти за Android

 • Въведеното име на абонамента трябва да предава точно естеството му, тъй като то ще се показва на страницата на малката ви обява в Google Play Магазин. Например абонаментът не трябва да се нарича „Безплатен пробен период“. Едно по-добро име може да е „Платен месечен VIP абонамент“.

 • Описанието на абонамента трябва точно да предава естеството на абонамента. Не повтаряйте името (напр. „Платен месечен VIP абонамент“) в полето за описанието. Доброто описание подчертава предимствата на абонамента и дава на потребителите по-ясна представа какво предлага той. Например: „Отключете достъпа до пълния ни каталог с телевизионни предавания и филми без реклами. Използвайте услугата на всичките си устройства.“

Настройване на представен абонамент

Преди да настроите представения си абонамент, уверете се, че на страницата на малката ви обява в магазина са посочени правилните заглавие и описание и че абонаментът е локализиран на други езици. Потребителите ще виждат тази информация на страницата на малката ви обява в магазина.

 1. Влезте в профила си в Play Console.
 2. Изберете приложение.
 3. В менюто вляво кликнете върху Присъствие в Google Play Магазин > Продукти в приложението > Абонаменти.
 4. Под „Настройки за представените абонаменти“ кликнете върху Управление на настройките.
 5. До „Представен абонамент“ изберете абонамента, който искате да представите на страницата на малката си обява в магазина.
 6. Под „Платформи“ изберете платформите, в които искате да предлагате представения си абонамент. За всяка платформа са налице до три опции:
  • Активирано за всички: Всички отговарящи на условията потребители могат да виждат и купуват предствения ви абонамент.
  • Активирано само за лицензирани изпитатели: Само лицензирани изпитатели могат да виждат и купуват представения ви абонамент. Можете да използвате тази опция, за да тествате абонамента си, преди да го публикувате в стандартния канал.
  • Не е активирано: Представеният абонамент не е налице за потребители.
 7. Запазете промените.

Как потребителите купуват представените абонаменти

След като активирате представен абонамент, потребителите на Google Play Магазин в държавите, в които се предлага функцията, ще виждат името, описанието и цената му на страницата на малката ви обява в магазина. Те ще имат възможност да изберат опцията Инсталиране, при която приложението се изтегля без абонамент, или Безплатен пробен период и инсталиране, която ги подканва да закупят абонамент.

След като изберат Безплатен пробен период и инсталиране, потребителите ще бъдат подканени да закупят абонамента. Ако покупката е успешна, приложението се инсталира автоматично на устройството на потребителя.

Забележка: Някои потребители може да виждат опцията Абониране и инсталиране вместо Безплатен пробен период и инсталиране в зависимост от това, дали отговарят на условията за безплатен пробен период.

Управление на промените в абонаментите

Промени на цената

Практическа работа на потребителите

След като промените цената на съществуващ абонамент, това се отразява на новите потребители и съществуващите абонати по следния начин:

 • Новите потребители могат веднага да видят новата цена на абонамента и да се абонират в Google Play.
 • Уведомяваме съществуващите абонати, за които цената ще се промени, по имейл и чрез известие в Google Play 7 дни след промяната. Ако абонатите не приемат промяната на цената до 30 дни, абонаментът ще бъде анулиран на следващата дата за подновяване.
  • Важно: Увеличаването на цената може да доведе до увеличаване на отлива, ако абонатите не приемат промяната. Препоръчваме ви да се свържете със засегнатите абонати в рамките на 7 дни, за да ги информирате за увеличението на цената и да обясните причините за промяната, както и да им напомните за ползите, които получават.
  • Забележка: Ако промените цената няколко пъти преди датата на следващото подновяване за съответния потребител, той трябва да реагира само на най-скорошната промяна.
 • Уведомяваме съществуващите абонати, за които цената ще се намали. Те ще могат да се възползват от намалената цена на датата на следващото подновяване.

Промяна на цената на абонамент

 1. Влезте в профила си в Play Console.
 2. Изберете приложение.
 3. В менюто вляво кликнете върху Присъствие в Google Play Магазин > Продукти в приложението > Абонаменти
 4. Изберете абонамент.
 5. Под „Ценообразуване“ променете цената на абонамента.
 6. Кликнете върху Запазване.

Съвети за управление на промените на цената

 • След като промените цената на даден абонамент, не можете да върнете старата.
 • Можете да променяте цената на абонамента многократно, но не го препоръчваме. Всеки път, когато го направите, може да загубите абонати, затова планирайте всички промени на цената внимателно.
  • Забележка: Ако промените цената на даден абонамент два пъти за кратък период от време, за да влезе тя в сила, абонатите ви ще трябва да приемат първата промяна и след това втората.
 • Ако желаете да посочите една цена за съществуващите абонати и друга за новите, можете да създадете нов абонамент с цената, която искате да предложите на новите потребители. Така съществуващите ви абонати могат да продължат да подновяват абонаментите си, без да се налага да приемат промяна на цената.
Надстройване или понижаване

Чрез абонаментите в приложенията можете да добавите за потребителите възможността да надстройват или понижават съществуващия си абонамент до друг предлаган от приложението ви план – например да го променят от месечен в годишен или от основен в първокласен.

Няма да възстановяваме суми за старите планове на потребителите. За да се отрази неизползваното оставащо време от съществуващ абонамент, първото таксуване по новия план ще бъде отложено.

Гратисни периоди

Гратисните периоди позволяват на абонатите да актуализират начина си на плащане, ако периодично плащане бъде отхвърлено. Това може да бъде полезно, ако те използват предплатена карта, кредитната карта им е изтекла или са анулирали карта, без да актуализират данните си за плащане.

Отхвърлени плащания и гратисни периоди

В началото на гратисния период абонатите ви ще получават имейл, който ги известява за отхвърлено плащане. Те ще имат време да актуализират начина си на плащане, без абонаментът им да бъде прекъснат. Щом направят това, следващата дата на таксуване ще остане същата.

За новите продукти с абонамент са зададени по подразбиране следните гратисни периоди:

 • Седмични абонаменти: 3 дни.
 • Месечни абонаменти: 7 дни.
 • Други абонаментни периоди: 14 дни.

Промяна на гратисния период

Можете да променяте гратисния период (3, 7, 14 или 30 дни) за отделни абонаменти или да го изключите.

 1. Влезте в профила си в Play Console.
 2. Изберете приложение.
 3. В менюто вляво кликнете върху Присъствие в Google Play МагазинПродукти в приложението.
 4. Изберете раздела Абонаменти.
 5. Изберете абонамент.
 6. Променете настройките за гратисния си период.

Край на гратисния период

Ако в края на гратисния период начинът на плащане на абонатите ви продължава да бъде отхвърлян, абонаментът им се анулира и те губят достъп до съответното съдържание.

Временно спиране на профила за отхвърлени плащания

Ако периодично плащане на даден абонат бъде отхвърлено, можете временно да спрете абонамента на потребителя и да ограничите достъпа му до съдържанието за 30 дни. Междувременно ние отново ще опитаме да осъществим плащането. Ако функцията за временно спиране на профили е активирана, тя се прилага за всички абонаменти в приложението ви.

 1. Влезте в профила си в Play Console.
 2. Изберете приложение.
 3. В менюто вляво кликнете върху Присъствие в Google Play Магазин > Продукти в приложението > Абонаменти.
 4. Разгънете секцията „Настройки за абонаментите“.
 5. Поставете отметка в квадратчето до „Активиране на функцията за временно спиране на профили“. 

Важно: От 1 ноември 2020 г. временното спиране на профили ще стане задължително.

Ако искате да научите повече за внедряването на опцията за временно спиране на профили, за още информация посетете сайта за програмисти под Android

Поставяне на пауза

За да намалите отлива в резултат на доброволно отписване и да предоставите алтернатива на анулирането, можете да дадете възможност на потребителите да поставят абонаментите си на пауза. Ако функцията за поставяне на пауза е активирана, тя се прилага за всички абонаменти в приложението ви освен за годишните складови единици на даден продукт. За да я активирате, първо трябва да включите функцията за временно спиране на профили. За да дадете възможност на потребителите да поставят абонаментите си на пауза:

 1. Влезте в профила си в Play Console.
 2. Изберете приложение.
 3. В менюто вляво кликнете върху Присъствие в Google Play Магазин > Продукти в приложението > Абонаменти
 4. Разгънете секцията „Настройки за абонаментите“.
 5. Поставете отметка в квадратчето до „Активиране на функцията за поставяне на пауза“.

Важно: От 1 ноември 2020 г. функцията за поставяне на пауза ще бъде активирана по подразбиране.

Анулирания

Практическа работа на потребителите

Когато потребителят анулира абонамента, сумата няма да му бъде възстановена. Вместо това той има достъп до купеното съдържание до края на предплатения период.

Възстановяване на абонамент в приложението

За да помогнете на потребителите, които са анулирали абонамент и искат да го възобновят, можете да добавите в приложението възможността да се абонират повторно, без да им се налага да чакат до края на съществуващия си абонаментен период. Когато потребител се абонира отново преди края на този период, таксата ще се показва като 0,00 щ.д.

Възстановяване на абонамент от приложението Google Play Магазин

Ако дадете възможност на потребителите да възстановяват абонаменти, от приложението Google Play Магазин те могат да възстановят достъпа до анулиран абонамент, който още не е изтекъл. Когато го направят, те ще потвърдят следващата дата на плащане и вие ще получите известие. 

Съвет: Тази функция работи най-добре, ако настроите известията за програмисти в реално време.

За да дадете възможност на потребителите да възстановяват абонаменти:

 1. Влезте в профила си в Play Console.
 2. Изберете приложение.
 3. В менюто вляво кликнете върху Присъствие в Google Play Магазин > Продукти в приложението > Абонаменти.
 4. Разгънете секцията „Настройки за абонаментите“.
 5. Поставете отметка в квадратчето до „Разрешаване на потребителите да възстановяват абонаменти в Google Play“.

Отговорности на програмистите

 • Трябвада се уверите, че приложението ви ясно разкрива как потребителят може да управлява или анулира абонамента си.
 • В качеството си на доставчик на съдържанието или достъпа имате право непосредствено да реализирате за потребителите си по-гъвкави правила за възстановяване на средства. Ваше задължение е да ги уведомявате за промените в тези правила и да гарантирате, че правилата спазват приложимото законодателство.
 • Възможно е понякога потребителите да се свързват директно с вас, за да поискат анулиране на абонамента си. В тези и подобни случаи можете да използвате сървърната версия на приложния програмен интерфейс (API), за да изпълнявате съответните заявки.
 • Трябва да поддържате абонаментите, докато имат поне един активен потребител. Ако програмистът не прави това, профилът му ще бъде спрян и от него на потребителя ще се възстанови съответната сума.

За повече информация и примери вижте статията Управление и анулиране в Центъра за правила за програмисти.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си