Създаване и управление на абонаменти

През май 2022 г. въведохме промени в начина, по който се дефинират и управляват продуктите с абонамент в Play Console. Ако имате съществуващи абонаменти и искате да научите как ще бъдат засегнати от промените, прочетете тази статия.

На тази страница се обяснява как да създавате и управлявате абонаменти в Play Console. Препоръчваме ви да прочетете тази статия, за да се запознаете с концепциите, целите и функциите на абонаментите, преди да продължите.

Когато използвате Play Console, трябва да поотделно да конфигурирате и управлявате абонаментите, основните планове и офертите в този ред.

Наличност

Ако се намирате в поддържано местоположение за регистрация на търговци, можете да използвате системата на Google Play за таксуване.

В случай че се намирате в поддържано местоположение и искате да започнете да използвате в приложенията си функциите на системата на Google Play за таксуване, настройте потребителски профил за плащания и прегледайте документацията за API на системата.

Създаване и управление на абонаменти

Кликнете върху дадена секция по-долу, за да я разгънете или свиете.

Създаване на нов абонамент

Преди да създадете абонамент, трябва внимателно да планирате идентификаторите на продукта си. Те трябва да са уникални за приложението ви и не могат да бъдат променяни или използвани повторно, след като са били създадени.

 • Идентификаторите на продукта трябва да започват с цифра или малка буква, могат да съдържат долни черти (_) и точки (.) и да имат най-много 40 знака.
 • Забележка: Идентификаторът на продукт android.test не може да се използва, както и всички такива идентификатори, започващи с android.test.

Преди да създадете абонамент, прегледайте Правилата ни за абонаментите.

За да създадете абонамент:

 1. Отворете Play Console и страницата Абонаменти (Осигуряване на приходи > Продукти > Абонаменти).
 2. Кликнете върху Създаване на абонамент.
 3. Въведете подробностите за абонамента.
  • Идентификатор на продукт: Идентификаторът на продукт трябва да започва с цифра или малка буква, може да съдържа долни черти (_) и точки (.) и да има най-много 40 знака.
  • Име: Кратко име за абонамента ви с дължина до 55 знака. Потребителите ще го виждат в имейлите и центъра за абонаменти.
   • Като програмист трябва да осигурите прозрачност относно абонаментните услуги или съдържанието, които предлагате в приложението си.
   • Името на абонамента ви трябва да отразява точно офертата ви. Например не наименувайте абонамента си „Пробен период без парично заплащане“.
 4. Кликнете върху Създаване.
 5. Кликнете върху Редактиране на подробностите за абонамента, за да прегледате и редактирате страницата „Подробности за абонамента“. Тук имате възможност да добавите още информация.
 6. До „Предимства“ кликнете върху + Добавяне на предимство и въведете описание на предлагана чрез абонамента функция. Можете да добавите до 4 предимства (за всяко предимство има ограничение от 40 знака).
  • Предимствата трябва да открояват функциите, за да дадат на потребителите по-добра представа за това, какво предлага абонаментът ви, като например „Пълен каталог с телевизионни предавания и филми“.
  • Тъй като не всички потребители ще отговарят на условията за промоционална цена или пробен период без парично заплащане, в предимството не трябва да се споменават подобни неща. Например не е разрешено то да гласи: „Изпробвайте 7 дни без парично заплащане“.
 7. До „Описание“ въведете описание (незадължително) за абонамента си. То е за ваша вътрешна употреба и не се показва на потребителите в Google Play.
 8. Може да се наложи да предоставите информация за съответния продукт във връзка със законодателството за защита на потребителите или за целите на данъчното облагане В този случай превъртете до секцията „Данък и спазване на изискванията“ и кликнете върху Управление на настройките. Научете повече за настройките, свързани с данъците и спазването на изискванията.
 9. Кликнете върху Запазване на промените.

За да направите абонаментите достъпни за потребителите на Google Play, трябва да създадете и активирате поне един основен план. Обърнете внимание, че след като създадете основен план, вече не можете да изтриете абонамента. Вместо това трябва да архивирате абонамента, след като спрете да го продавате.

Редактиране на съществуващ абонамент
 1. Отворете Play Console и страницата Абонаменти (Осигуряване на приходи > Продукти > Абонаменти).
 2. Кликнете върху стрелката надясно до абонамента, който искате да редактирате, за да прегледате подробностите за него.
 3. Кликнете върху Редактиране на подробностите за абонамента и извършете желаните промени.
 4. Кликнете върху Запазване на промените.

Създаване и управление на основни планове

Кликнете върху дадена секция по-долу, за да я разгънете или свиете.

Създаване и активиране на основен план

Преди да създадете основен план, трябва внимателно да планирате идентификаторите му. Те трябва да са уникални за приложението ви и не могат да бъдат променяни или използвани повторно, след като са били създадени.

Идентификаторите на основния план трябва да започват с цифра или малка буква. Можете да използвате цифри (0 – 9), малки букви (a – z) и тирета.

За да създадете основен план:

 1. Отворете Play Console и страницата Абонаменти (Осигуряване на приходи > Продукти > Абонаменти).
 2. Кликнете върху стрелката надясно до абонамента, в който искате да създадете основен план, за да прегледате подробностите за абонамента.
 3. Кликнете върху Добавяне на основен план.
 4. Въведете идентификатор на основния план. Той трябва да е уникален за приложението ви и не може да бъде променян или използван повторно, след като е създаден.
 5. Изберете типа подновяване:
  • Подновява се автоматично: Подновява се автоматично, освен ако не бъде анулиран от потребителя.
  • С предплащане: Потребителите ще трябва да извършат ръчно плащане, за да удължат плана си.
 6. Ако създавате основен план с автоматично подновяване, дефинирайте следното:
  • Период на фактуриране: Изберете продължителността на правото на достъп до абонамента. Наличните периоди на фактуриране са:
   • 1 седмица
   • 4 седмици
   • 1 месец
   • 3 месеца
   • 6 месеца
   • 1 година.
  • Преходен период: Изберете продължителността на периода, през който потребителите ще запазят достъпа си до предимствата на абонамента, но трябва да решат проблема с плащането, в случай че автоматичното подновяване е неуспешно. Офертите, които добавите към този основен план, винаги ще наследяват продължителността на този преходен период.
  • Промени в плана за таксуване и офертите: Изберете как да се прилагат оставащите платени дни, когато потребителите сменят офертите.
  • Повторно абониране: Разрешете (или забранете) на потребителите да се абонират повторно от Google Play Магазин, след като абонаментът им е бил анулиран или е изтекъл.
 7. Ако създавате предплатен основен план, дефинирайте следното:
  • Продължителност: Изберете продължителността на правото на достъп до абонамента. Налице са следните опции за продължителност:
   • 1 ден
   • 3 дни
   • 1 седмица
   • 4 седмици
   • 1 месец
   • 3 месеца
   • 6 месеца
   • 1 година.
  • Разрешаване на удължаването: Разрешете на потребителите да удължат продължителността от Google Play Магазин.
 8. (По избор) Добавете маркери, за да идентифицирате основния план или офертата в API. Можете да ги използвате, за да определяте това коя оферта да се показва, когато потребителят отговаря на условията за повече от една оферта. Можете да добавите до 20 маркера.
 9. Горе вдясно на секцията „Цена и наличност“ кликнете върху Управление на наличността по държави/региони, за да изберете местоположенията, за които основният ви план ще бъде наличен.
  • Потребителите могат да купуват абонаментите ви само в регионите, където основният ви план е налице. За да се определи кои основни планове са налични за потребителя, се използва държавата му за Google Play.
  • Ако изберете да предлагате основния си абонаментен план в „Нови държави/региони“, Google автоматично ще го направи достъпен, когато добави поддръжка за нова валута на купувачите за държава, в която вече разпространявате приложението си. Научете повече за предлагането на приложения в няколко валути.
 10. След като направите избора си, кликнете върху Прилагане.

За да зададете цената на основен план в няколко държави/региона едновременно:

 1. Кликнете върху Актуализиране на цените и изберете държавите/регионите, за които искате групово да зададете цени.
 2. Кликнете върху Задаване на цена.
 3. Въведете цената без данъци и валутата, която искате да използвате.
  • Тази цена ще бъде конвертирана в подходящата валута за всяка държава/регион. Ще бъде добавен данък според съответните юрисдикции и след това цената ще бъде зададена така, че да спазва местните мита.
 4. Кликнете върху Актуализиране.
 5. Кликнете върху Запазване.

За да зададете цена на основен план в една държава/регион:

 1. Кликнете върху иконата на молив в графата „Цена“ в таблицата, за да въведете цена за това местоположение.
  • Данъците ще се приложат автоматично, след като въведете цена.
  • За регионите, където Google Play не поддържа местната валута, можете да посочите наличността на цената на основния си план в щатски долари или евро.
 2. Кликнете върху Запазване.

За да активирате основния план:

 1. Кликнете върху Запазване.
 2. Кликнете върху Активиране, за да направите основния план достъпен за потребителите.
Редактиране на съществуващ основен план

Ако искате да промените цените на основния си план, първо прочетете за промяната на цените за основните планове и офертите.

За да редактирате основен план:

 1. Отворете Play Console и страницата Абонаменти (Осигуряване на приходи > Продукти > Абонаменти).
 2. Кликнете върху стрелката надясно до абонамента, който искате да редактирате, за да прегледате подробностите за него.
 3. Под „Основни планове и оферти“ кликнете върху стрелката надясно до основния план, който искате да редактирате.
 4. Когато приключите с промените, кликнете върху Запазване на промените.

Забележка: Когато премахнете регион от основния план, планът вече няма да се предлага на потребителите в този регион за нови покупки. За съществуващите абонати с автоматично подновяващ се основен план обаче автоматичното подновяване продължава дори когато регионът им е премахнат от основния план.

Деактивиране или повторно активиране на основен план

Можете да деактивирате даден основен план, за да предотвратите нови покупки. Това не засяга съществуващите абонаменти. За да деактивирате основен план:

Важно: С деактивирането на основен план ще деактивирате и всички оферти за него.

За да деактивирате основен план:

 1. Отворете Play Console и страницата Абонаменти (Осигуряване на приходи > Продукти > Абонаменти).
 2. До абонамента, който искате да редактирате, кликнете върху стрелката надясно до основния план, който желаете да деактивирате.
 3. Под „Основни планове и оферти“ кликнете върху стрелката надясно, за да прегледате подробностите за основния план.
 4. Горе вдясно на страницата кликнете върху Деактивиране.

За да активирате основния план отново и да разрешите пак новите покупки:

 1. Отворете Play Console и страницата Абонаменти (Осигуряване на приходи > Продукти > Абонаменти).
 2. Кликнете върху стрелката надясно до абонамента, който искате да редактирате, за да прегледате подробностите за него.
 3. Под „Основни планове и оферти“ кликнете върху стрелката надясно до основния план, който искате да активирате отново.
 4. В долната част на страницата кликнете върху Разширени.

Създаване и управление на оферти

Кликнете върху дадена секция по-долу, за да я разгънете или свиете.

Създаване и активиране на оферта

Преди да създадете оферта, трябва внимателно да планирате идентификаторите ѝ. Те трябва да са уникални за приложението ви и не могат да бъдат променяни или използвани повторно, след като са били създадени.

Идентификаторите на офертите трябва да започват с цифра или малка буква. Можете да използвате цифри (0 – 9), малки букви (a – z) и тирета.

Преди да започнете да създавате оферта, имайте предвид следното:

 • Офертата ви трябва да бъде ясно описана във всички промоции в приложението или на първоначалните екрани.
 • Трябва подробно да опишете условията на офертата, изтичането ѝ, включително колко ще бъдат таксувани потребителите, честотата на цикъла на таксуване, как могат да анулират и дали за използване на приложението се изисква абонамент. Потребителите не трябва да извършват допълнително действие, за да прегледат информацията.
 • Офертите не са задължителни. Не е необходимо да създавате такава, за да бъде наличен основният ви план.
 • Трябва да имате запазен основен план (чернова или активен), за да създадете оферта. Офертата винаги е свързана с един основен план.
 • По подразбиране офертите са налице за същите региони като свързания с тях основен план. В рамките на една оферта можете по избор да ограничите наличността до някои региони с основен план.

За да създадете оферта:

 1. Отворете Play Console и страницата Абонаменти (Осигуряване на приходи > Продукти > Абонаменти).
 2. Кликнете върху стрелката надясно до абонамента, който искате да редактирате, за да прегледате подробностите за него.
 3. В секцията „Основни планове и оферти“ кликнете върху Добавяне на оферта.
 4. От падащия списък изберете основния план, към който искате да добавите офертата, и кликнете върху Добавяне на оферта.
  • Обърнете внимание, че офертите могат да се добавят само към автоматично подновяващи се основни планове.
 5. Въведете идентификатор на офертата. Той трябва да е уникален за приложението ви и не може да бъде променян или използван повторно, след като е създаден.
 6. Офертата ви автоматично наследява наличността на основния план, с който е свързана. За да промените това, кликнете върху Управление на наличността по държави/региони. Можете да избирате само региони, към които е насочен основният ви план.
 7. Изберете критериите за участие за офертата, за да определите за кои клиенти да е налице – Придобиване на нови клиенти,Надстройване или Определено от програмиста. Научете повече за условията за офертите.
 8. За оферта за придобиване на нови клиенти изберете една от следните опции:
  • Никога не са имали този абонамент: офертата ще бъде налице за потребители, които никога не са имали този абонамент.
  • Никога не са имали абонамент: офертата ще бъде налице за потребители, които никога не са имали абонамент в приложението ви.
 9. За оферта за надстройване попълнете следните полета:
  • Текущ абонамент: офертата е налице само за потребители, които понастоящем имат този абонамент.
  • Съществуващ период на фактуриране: офертата е налице само за потребителите с този период на фактуриране. Това е полезно например за създаването на оферта за надстройване до годишен план за потребители, които понастоящем имат месечен основен план или оферта.  
  • Честота на осребряване: колко пъти даден потребител може да купи тази оферта (веднъж или неограничен брой).
 10. За оферта, определена от програмиста, вие определяте условията в приложението си. Примерите включват повторни пробни периоди без парично заплащане или оферти за повторно спечелване на неактивни абонати.
 11. (По избор) Добавете маркери, за да идентифицирате основния план или офертата в API. Можете да ги използвате, за да определяте това коя оферта да се показва, когато потребителят отговаря на условията за повече от една оферта. Можете да добавите до 20 маркера.

За да добавите фази към дадена оферта:

 1. Под „Фази“ кликнете върху Добавяне на фаза, за да добавите фази с пробен период без парично заплащане и/или промоционална цена при въвеждане. Офертата трябва да съдържа поне една фаза на ценообразуване.
 2. Изберете типа фаза на ценообразуване:
  • Тип: Изберете типа фаза от следните:
   • Едно плащане: абонатите плащат предварително за определен период.
   • Периодично плащане: абонатите плащат за всеки от определения брой периоди.
   • Пробен период без парично заплащане: абонатите получават определен брой дни, седмици, месеци или години без парично заплащане.
    • Продължителността на тези пробни периоди трябва да бъде между 3 дни и 3 години.
  • Продължителност: за типовете с пробен период без парично заплащане и единично плащане въведете броя дни, седмици или месеци.
  • Периоди на фактуриране: ако типът е периодично плащане, изберете броя на периодите на фактуриране.
  • Замяна на цената: за единични или периодични плащания изберете типа замяна на цената от следните:
   • Фиксирана сума: зададена сума, като например 5 щ.д.
   • Процентна отстъпка: процентна отстъпка от основната цена, например 50%.
   • Фиксирана отстъпка: фиксирана отстъпка от основната цена, като например отстъпка от 1 щ.д.

За да зададете цената или отстъпката в няколко държави/региона наведнъж:

 1. Кликнете върху Актуализиране на всички отстъпки/Актуализиране на всички цени и изберете държавите/регионите, за които искате да зададете цените групово.
 2. Кликнете върху Задаване на цена/Задаване на отстъпка.
 3. Въведете цената без данъци и валутата, която искате да използвате.
  • Тази цена ще бъде конвертирана в подходящата валута за всяка държава/регион. Ще бъде добавен данък според съответните юрисдикции и (само за оферти с фиксирана сума) цената ще бъде зададена така, че да спазва местните мита.
 4. Кликнете върху Актуализиране.
 5. Кликнете върху Прилагане.

За да зададете цената или отстъпката в една държава/регион:

 1. Кликнете върху иконата на молив в графата „Цена“ в таблицата, за да въведете цена за това местоположение.
  • Данъците ще се приложат автоматично, след като въведете цена.
  • За регионите, където Google Play не поддържа местната валута, можете да посочите наличността на цената на основния си план в щатски долари или евро.
 2. Кликнете върху Прилагане.

За да активирате офертата:

 1. След като добавите фазите, кликнете върху Запазване.
 2. Кликнете върху Активиране, за да направите офертата достъпна за отговарящите на условията потребители.
Редактиране на съществуваща оферта

Ако искате да промените цените на офертите си, първо прочетете за промяната на цените за основните планове и офертите.

За да редактирате оферта:

 1. Отворете Play Console и страницата Абонаменти (Осигуряване на приходи > Продукти > Абонаменти).
 2. Кликнете върху стрелката надясно до абонамента, който искате да редактирате, за да прегледате подробностите за него.
 3. Под „Основни планове и оферти“ кликнете върху стрелката надясно до офертата, която искате да редактирате.
 4. Когато приключите с промените, кликнете върху Запазване на промените.
 5. Кликнете върху Запазване на промените.
Деактивиране или повторно активиране на оферта

Можете да деактивирате дадена оферта, за да предотвратите нови покупки. Всички съществуващи абонати обаче ще продължат да се възползват от нея.

За да деактивирате оферта:

 1. Отворете Play Console и страницата Абонаменти (Осигуряване на приходи > Продукти > Абонаменти).
 2. Кликнете върху стрелката надясно до абонамента, който искате да редактирате, за да прегледате подробностите за него.
 3. Под „Основни планове и оферти“ кликнете върху стрелката надясно до офертата, която искате да деактивирате.
 4. Горе вдясно на страницата кликнете върху Деактивиране.

За да активирате офертата отново и да разрешите пак новите покупки:

 1. Отворете Play Console и страницата Абонаменти (Осигуряване на приходи > Продукти > Абонаменти).
 2. Кликнете върху стрелката надясно до абонамента, който искате да редактирате, за да прегледате подробностите за него.
 3. Под „Основни планове и оферти“ кликнете върху стрелката надясно до офертата, която искате да активирате отново.
 4. В долната част на страницата кликнете върху Активиране.

Прекратяване на наследени ценови кохорти

За основните планове с автоматично подновяване можете да решите да прекратите дадена наследена ценова кохорта и да прехвърлите съответните потребители към текущата цена на основния план. Имайте предвид обаче следното:

 • Прекратяването на наследена ценова кохорта засяга само цената на основния план; не е възможно да се променя цената на фаза на офертата след покупка.
 • Също така не можете да прехвърлите наследената кохорта към каквато и да е цена, а само към текущата цена на основния план.
Прекратяване на наследена ценова кохорта

За да прекратите наследена ценова кохорта:

 1. Отворете Play Console и страницата Абонаменти (Осигуряване на приходи > Продукти > Абонаменти).
 2. Кликнете върху стрелката надясно до абонамента, който искате да редактирате, за да прегледате подробностите за него.
 3. Под „Основни планове и оферти“ кликнете върху иконата с три точки  до основния план, съдържащ наследената ценова кохорта, която искате да прекратите, и изберете Мигриране на наследените ценови точки.
 4. Изберете държавите/регионите, където искате да прекратите ценовата кохорта, и кликнете върху Избор на дата и мигриране.
 5. Изберете датата на наследените ценови кохорти, които искате да прекратите, и кликнете върху Потвърждаване на мигрирането.
  • Потребителите, които са се абонирали до тази дата (включително), ще бъдат мигрирани към текущата цена.

Представени абонаменти

В допълнение към продажбата на абонаменти в рамките на приложението ви можете да продавате представени складови единици на продукт директно от Google Play Магазин чрез представени абонаменти.

Проучванията ни показват, че продажбата на абонаменти директно от Google Play Магазин потенциално може да доведе до увеличаване на абонатите, но и до понижаване на броя инсталирания. Препоръчваме ви внимателно да обмислите дали този компромис е подходящ за приложението ви, преди да настроите представен абонамент. Представените абонаменти може да са по-добра опция например за приложения, при които значителна част от съдържанието се предлага чрез система за платен достъп посредством абонамент. Тази функция е активирана само в САЩ.

Забележка: Трябва да внедрите в приложението си API за потвърждаване на покупките. Можете да научите повече за внедряването на приложния програмен интерфейс на сайта за програмисти за Android.

Настройване на представен абонамент

Преди да настроите представения си абонамент, уверете се, че на страницата на малката ви обява в магазина са посочени правилните заглавие и описание и че абонаментът е локализиран на други езици. Потребителите ще виждат тази информация на страницата на малката ви обява в магазина.

За да настроите представен абонамент:

 1. Отворете Play Console и страницата Абонаменти (Осигуряване на приходи > Продукти > Абонаменти).
 2. Под „Представени абонаменти“ кликнете върху Създаване, за да настроите нов представен абонамент, или върху стрелката надясно до съществуващ представен абонамент, за да направите промени.
 3. Кликнете върху + Държава/регион и изберете местоположенията, към които искате да насочвате.
 4. Под „Абонаменти“ кликнете върху + Добавяне на абонамент. Можете да изберете от 1 до 3 абонамента, които да бъдат представени. Проверете дали разполагате с правилното локализиране за тях.
 5. Под „Платформи“ изберете платформите, в които искате да предлагате представения си абонамент. За всяка платформа са налице до три опции:
  • Използване за всички: Всички отговарящи на условията потребители могат да виждат и купуват предствения абонамент.
  • Използване само за лицензирани изпитатели: Само лицензирани изпитатели могат да виждат и купуват представения абонамент. Можете да използвате тази опция, за да тествате абонамента си, преди да го публикувате в стандартния канал.
  • Без използване: Представеният абонамент не е налице за потребители. Тази опция е избрана по подразбиране.
 6. Запазете промените.

Сродно съдържание

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
92637
false
false