Преглед на статистиката за приложенията

Можете да преглеждате статистическите данни за отделни приложения посредством уеб версията на Play Console или едноименното приложение.

Намиране и преглед на данните за приложението ви

Налични отчети

В Play Console има няколко страници за приложението ви, на които можете да преглеждате данни за инсталиранията, деинсталиранията, оценките, приходите и сривовете.

 • Табло за управление: Общ преглед на ключови показатели, тенденции, известия и статистически данни.
 • Страница със статистически данни: Персонализиращи се подробни отчети с ключови показатели и величини, представени в два раздела: 
  • Статистически данни за приложението: Абсолютни стойности за приложението, с чиято помощ можете да проследявате ефективността му.
  • Сравнение с подобни приложения: Относителни данни за ефективността с нормализиран мащаб, за да можете да сравнявате с групи с подобни приложения.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Табло за управление

За да прегледате таблото за управление на приложението си:

 1. Отворете Play Console и изберете приложение.
 2. В менюто вляво кликнете върху Табло за управление. Ще видите различни секции с карти, които показват скорошна информация за ефективността на приложението ви и ключови данни по зададени периоди от време.
  • Горе вдясно на всяка секция можете да кликнете върху иконите за разгъване или свиване, за да видите още от най-важната за вас информация.
  • В много секции до заглавията им има връзки, които ще ви отведат до уместни подробни отчети.
  • В повечето карти при кликване върху връзка долу вдясно получавате допълнителна информация.

Забележка: За подробности относно конкретен показател задръжте курсора на мишката върху иконата с въпросителен знак .

Персонализиране на ключовите индикатори за ефективността (KPI) в таблото за управление

Можете да персонализирате и фиксирате точните показатели, които са важни за вас, в секцията за персонализирани ключови индикатори за ефективността в горната част на таблото за управление. Персонализирането им няма да промени настройките за другите потребители в профила ви на програмист.

За да персонализирате ключовите индикатори за ефективността в таблото си за управление:

 1. Отворете Play Console и изберете приложение.
 2. В менюто вляво кликнете върху Табло за управление.
 3. Превъртете надолу до секцията „Вашите ключови идентификатори за ефективността (KPI)“.
 4. Кликнете върху Избиране на KPI.
 5. Разгледайте секцията „Всички налични показатели“, за да намерите ключовите индикатори за ефективността. Можете да си създадете собствен такъв индикатор или да изберете от предложените, които включват:
  • Растеж на аудиторията и загуба на потребители: Придобивания от отделни потребители, растеж на аудиторията и отлив.
  • Растеж на инсталиранията и загуба от устройства: Инсталирания, деинсталирания и актуализации на отделни устройства, растеж на общия брой инсталирания.
  • Ефективност на малката ви обява в магазина: Броят на посетителите и реализациите от малката ви обява в магазина.
  • Ангажираност: Отчети за активните потребители, включително активни потребители дневно и в рамките на 28 дни, както и завърнали се потребители.
  • Качество: Статистика за качеството на приложението ви, включително сривове, ANR и оценки.
  • Други карти в таблото за управление: Карти от други секции на таблото за управление на приложението.
 6. Кликнете върху + Добавяне към ключовите индикатори за ефективността, за да фиксирате даден показател в таблото си за управление и да го конфигурирате така, че да отговаря на нуждите ви:
  • Име на ключовия индикатор за ефективността (KPI): Въведете име на карта, с което бързо да идентифицирате и поставяте в контекст съответния KPI (например „Моите най-важни устройства“).
  • Величина: Изберете величините, които искате да преглеждате. Можете да преглеждате персонализирани избрани елементи или общи показатели, като например „Водещите 5“, чрез който автоматично се конфигурират петте водещи стойности за избраната от вас величина.
 7. Когато приключите с добавянето на ключовите индикатори за ефективността, можете да подредите избраните от вас, като ги хванете и преместите с мишката в секцията „Избрани ключови индикатори за ефективността (KPI)“. Ще имате и възможността да ги пренаредите там по-късно.
 8. Запазете промените.

Съвет: Освен посочените по-горе показатели можете да добавите и друг панел в таблото си за управление към ключовите индикатори за ефективността. Трябва само да кликнете върху трите точки горе вдясно на съответния панел и след това – върху Добавяне към ключовите индикатори за ефективността.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Страница със статистически данни

Забележка: През юли 2019 г. въведохме важни актуализации в показателите, за да направим статистическите данни по-изчерпателни и по-полезни. Можете да научите повече за тези актуализации на сайта за програмисти за Android.

Можете да използвате страницата Статистически данни, за да разберете по-добре ефективността на приложението си, като сравнявате показатели, избирате персонализирани периоди от време и преглеждате данните по величини. Имате възможност също да сравните показателите за темпа на растеж с групи с подобни приложения в Google Play, за да добиете представа за ефективността на приложението си.

Съвет: Актуализираните показатели може да повлияят на начина, по който настройвате и тълкувате отчетите си. Препоръчваме ви да отделите време и да разберете промените, за да можете да конфигурирате показателите така, че да генерирате отчети, които са съвместими с предишните ви данни.

Настройване на отчета ви

 1. Отворете Play Console и страницата Статистически данни.
 2. За да прегледате абсолютните данни за ефективността на приложението, останете в раздела Статистически данни за приложението (раздела по подразбиране). За да прегледате нормализирани показатели и сравнителни анализи, изберете раздела Сравнение с подобни приложения.
 3. Горе вдясно на екрана изберете периода от време, който искате да прегледате.
  • ​За да сравните данните за два периода от време, преместете превключвателя за сравнение надясно, така че да се оцвети в синьо, след което изберете втори период.
 4. В секцията „Конфигуриране на отчета“ изберете показателя, който искате да прегледате, посредством синята стрелка надолу.
  • Забележка: Някои показатели имат третични опции. Например можете да конфигурирате Придобивания от потребители да показва нови, завърнали се или всички потребители.
 5. Определете как да се изчислява и изобразява показателят (избраният показател определя с какви опции разполагате):
   
  • Използвайте Тип на събитието, за да посочите какво да се изчислява: 
   • Всички събития: Всяко събитие, като например всяко инсталиране на приложението ви.
   • Отделни: Броят отделни потребители или устройства, на които е възникнало дадено събитие, като например на колко отделни устройства е инсталирано приложението ви.
    • Забележка: Тази опция е налице само за показателите за придобиване и отлив, когато изберете седмичен или по-дълъг интервал.
      
  • Използвайте Изчисляване на показателите, за да посочите как да бъдат изчислявани данните: 
   • За избран интервал: Събраните данни през всеки интервал от време, като например броят хора, инсталирали приложението за първи път всеки месец.
   • 30-дневна пълзяща средна стойност: Средната стойност от събраните данни за предходните 30 дни.
     
  • Използвайте времеви интервали, за да посочите как да се обобщават данните:
   • Почасово (налице само за периоди от 30 дни или по-малко)
   • За деня
   • На календарна седмица
   • На календарен месец
   • На тримесечие
    • Забележка: С увеличаването на данните във времето за някои показатели ще бъдат налични по-дълги интервали.
 6. Ако искате да се изобразява втори показател, за да го сравнявате с първия, кликнете върху Добавяне на показател. Можете да го конфигурирате, както е описано по-горе.
 7. Изберете стрелката надолу, за да посочите приложените величини, например държави или версии на Android, които да се показват в диаграмата под избраните от вас опции.
 8. Ако искате да се изобразява поднабор за дадена величина, например конкретна версия на Android или държава, кликнете върху Добавяне.

Избиране на величини

След като настроите отчета си, се показват таблица и диаграма с данните за приложението ви за избрания от вас период от време. За да прегледате подробни данни по дни, изберете дата в диаграмата.

Ето наличните величини на страницата Статистически данни:

 • Версия на Android: Версията на операционната система Android, съобщена от устройството на потребителя.
 • Устройство: Търговското наименование и името на устройството на потребителя (например Google Nexus 7/Flo).
 • Държава: Държавата на потребителя.
 • Език: Потребителската настройка за езика в операционната система Android.
 • Оператор: Безжичният оператор на потребителя (когато е приложимо).
 • Канал: Как потребителите стартират мигновеното ви приложение.
  • Когато преглеждате данните за канала, „Изпробвайте сега“ се отнася за бутона, който стартира мигновеното ви приложение от малката ви обява в магазина.
 • Версия на приложението: Версията на приложението ви.
  • За да прегледате версиите на приложението си по канали за разпространение (включително алфа, бета и поетапно пускане), изберете някой от тях в горната част на таблицата.
  • Алфа и бета версиите, които се разпространяват понастоящем, както и версиите, които не са повишени до стандартния канал, ще имат етикет. След като дадена версия бъде повишена до стандартна, етикетът се премахва. Пак можете да я видите в списъка.

Запазване и преглед на бързи отчети

Ако настроите отчет с показатели и величини, които искате да използвате повторно по-късно, можете да запазите настройките за него, като изберете Запазване като бърз отчет под отчетния период.

След като добавите заглавие и запазите отчета, можете да прегледате бързите си отчети, като изберете Бързи отчети > Запазени отчети в горната част на страницата.

Експортиране на отчета ви

След като настроите отчета си, можете да го експортирате като CSV файл, като изберете Експортиране на отчет до заглавието на диаграмата.

Анализ на данните ви

Вижте сравнение между темпа на растеж на приложението си и този на подобни приложения

Можете да използвате раздела Сравнение с подобни приложения, за да сравните избрани от вас показатели с тези на групи с подобни приложения през различни периоди от време. Относителните данни за ефективността в този раздел са с нормализиран мащаб. Така имате възможност да прецените ефективността на приложението си спрямо ключови области на екосистемата и да разберете дали то се представя добре в сравнение с групите с подобни приложения.

Налице са два инструмента за избор:

 • Група с подобни приложения: С този инструмент можете да изберете набор от приложения, с които да сравните своето.
 • Държава: Филтрирайте отчета си за конкретна държава или регион.

Забележка: Ще виждате сравнения, когато в посочената група с подобни има достатъчно приложения, съответстващи на избрания от вас показател.

Вижте лесно величините с най-голямо влияние за избраната от вас дата

Диаграмата „Анализ на промените“ автоматично анализира първия и последния период с пълен набор от данни в рамките на избрания от вас времеви интервал. Тя откроява величините, които са се променили най-много, за да добиете представа кои от тях имат най-голям принос за тенденциите ви.

Съвети за сравняването на данни

Ето някои начини, по които можете да използвате сравняването на показатели, за да анализирате ефективността на приложението си:

 • Сравнете общия брой потребители на приложението с този на извършените деинсталирания с течение на времето.
 • Сравнете броя сривове в приложението и средната му дневна оценка преди и след пускането на версия, която подобрява стабилността.
 • Сравнете дневния процент на деинсталиранията със съответната 30-дневна пълзяща средна стойност, за да оцените как дневните вариации допринасят за общите тенденции.
Вижте какво влияние оказват събитията върху показателите за приложението ви

Посредством хронологията на събитията можете да видите как промените в приложението ви влияят върху конкретни показатели. Като комбинирате данните за приложението си с датите на ключовите събития, можете бързо да преглеждате различни неща, като например:

 • какво влияние върху приходите оказва дадена продажба;
 • какво влияние върху сривовете оказва разпространението на нова версия;
 • какво влияние върху броя на купувачите оказва промяната в цената на даден абонамент.

След като конфигурирате отчет на страниците Статистически данни или Абонаменти, хронологията на събитията се показва под датите в диаграмата. Задръжте курсора на мишката върху дадена точка, за да видите описанието на съответното събитие. По-големите точки указват няколко събития в един и същ ден.

Показатели

Някои показатели се изчисляват въз основа на данни от потребителите, които са се съгласили да споделят данните си с програмистите като цяло. Показателите, предоставяни от нас в Play Console, се коригират, за да отразяват по-точно данните от всичките ви потребители.

Съвет: За да преглеждате обобщени статистически данни, можете да изтегляте месечни отчети.

Статистически данни за инсталиранията

Данните за инсталиранията се изготвят въз основа на Тихоокеанското време (PT).

Показател Определение

Потребители

Отделните потребители на Google Play. Един потребител може да има няколко устройства.

Активни потребители

Броят потребители, които са инсталирали приложението ви поне на едно устройство и са използвали устройството през последните 30 дни.

Придобивания от потребители

Броят потребители, които са инсталирали приложението ви и не са го имали на други устройства по това време. Това включва потребителите, които са активирали устройство, на което приложението ви е предварително инсталирано, или са активирали неактивно устройство.

Загуба на потребители

Броят потребители, които са деинсталирали приложението ви от всичките си устройства или са спрели да използват устройствата, на които то е инсталирано, за повече от 30 дни (неактивни потребители).

Нови потребители

Потребителите, които са инсталирали приложението ви за първи път.

Завърнали се потребители

Потребителите, които са инсталирали приложението ви, след като по-рано са го деинсталирали от всичките си устройства. Това включва неактивните потребители, които отново са станали активни.

Всички потребители

Нови и завърнали се потребители.

Устройства

Устройствата с Android, свързани с даден потребител. Ако дадено устройство е нулирано или прехвърлено на друг потребител, то се счита за ново.

Активни устройства

Броят активни устройства, на които е инсталирано приложението ви. Активно устройство е такова, което е било включено поне веднъж през последните 30 дни.

Придобиване на устройства

Броят устройства, на които потребителите са инсталирали приложението ви. Това включва устройствата, на които приложението ви е инсталирано предварително.

Загуба от устройства

Броят устройства, от които потребителите са деинсталирали приложението ви. Това включва случаите, когато дадено устройство не е използвано повече от 30 дни (неактивни устройства).

Нови устройства

Устройствата, на които потребителите са инсталирали приложението ви за първи път.

Завърнали се устройства

Устройствата, на които приложението ви е инсталирано и на които е било инсталирано преди. Това включва неактивните устройства, които отново са станали активни.

Всички устройства

Нови и завърнали се устройства.

Актуализации на устройства

Броят устройства, на които приложението ви е било актуализирано.

Загуба от устройства след актуализация

Броят устройства, на които приложението ви е било деинсталирано след скорошна актуализация.

Инсталирания

Броят инсталирания на приложението ви, включително устройствата, на които е било инсталирано преди. Това не включва предварителните инсталирания и повторните активирания.

Деинсталирания

Броят деинсталирания на приложението ви. Това не включва неактивните устройства.

Активни потребители дневно

Броят потребители, които са отворили приложението ви за даден ден.

Активни потребители месечно (MAU)

Броят потребители, които са отворили приложението ви в рамките на 28 дни (пълзяща стойност).

Завърнали се потребители месечно

Броят потребители, които са отворили приложението ви за даден ден и поне в още един ден в рамките на 28 дни.

Придобивания от малката обява в магазина

Броят потребители, които са посетили малката ви обява в магазина и са инсталирали приложението ви, без по това време то да е било инсталирано на друго тяхно устройство.

Посетители на малката обява в магазина

Броят потребители, които са посетили малката ви обява в магазина, без по това време приложението ви да е било инсталирано на тяхно устройство.

Оценки

Данните за оценките се изготвят въз основа на Тихоокеанско време (PT).

Съвет: За да научите повече за оценките на приложението си, можете да сравните и анализирате данните за тях.

Показател Определение
Средна оценка Средната оценка със звезди, която това приложение е получило, въз основа на всички изпратени.

Количество оценки

Броят изпратени оценки.
Кумулативна средна оценка Средната оценка със звезди, която това приложение е получило, въз основа на всички оценки, изпратени през изминалия ден и преди това. Отчита се само най-скорошната оценка от всеки потребител.
Оценка в Google Play Текущата ви оценка, която се показва на потребителите в Google Play. Тя се изчислява въз основа на най-скорошните оценки.
Приходи

Финансовите данни се изготвят въз основа на часовата зона по Координираното универсално време (UTC). Можете да ги преглеждате, ако имате разрешението Преглед на финансовата информация.

Съвет: За да научите повече за приходите на приложението си, можете да прегледате съответната подробна разбивка.

Показатели Определение

Приходи

Общите приходи за избрания период от време, включително приходите от приложимите продажби, продуктите в приложението и абонаментите. Информацията за приходите е основана на прогнозни продажби (сумите, платени от купувачите, с включен данък).

Общи приходи

Общите приходи, генерирани от приложението ви след пускането му. Тази информация се основава на прогнозни продажби и включва всички данъци и други такси. 
Купувачи Броят отделни потребители, които са направили покупка в приложението ви.
Нови купувачи

Отделните потребители, които правят покупка в приложението ви за първи път.

Кумулативен брой купувачи

Общият брой отделни потребители, които са направили покупка в приложението ви.

Средни приходи на активен потребител дневно

Брутните дневни приходи, разделени на броя активни потребители дневно. Валутата навсякъде е щатски долари и времевата зона е PST8PDT, за да е възможно сравнение с подобни приложения.

Средни приходи на активен потребител месечно

Общите брутни приходи в рамките на 28 дни, разделени на броя активни потребители месечно (28-дневна пълзяща стойност). Валутата навсякъде е щатски долари и времевата зона е PST8PDT, за да е възможно сравнение с подобни приложения.

Покупки на активен потребител дневно

Броят покупки дневно, разделен на броя активни потребители дневно.

Покупки на активен потребител месечно

Общият брой покупки в рамките на 28 дни, разделен на броя активни потребители месечно (28-дневна пълзяща стойност).

Покупки на купувач дневно

Средният брой покупки, извършени всеки ден от купувачите за деня (потребителите, които са извършили поне една покупка за ден).

Покупки на купувач месечно

Средният брой покупки, извършени за 28 дни от купувачи за месец (хората, извършили поне една покупка в рамките на 28 дни).

Процент на купувачите дневно

Процентът активни потребители дневно, извършили поне една покупка през този ден.

Процент на купувачите месечно

Процентът активни потребители месечно (хората, които са отворили приложението ви поне веднъж в рамките на 28 дни), извършили поне една покупка през тези 28 дни.

Средна дневна стойност на покупките

Брутните дневни приходи, разделени на броя покупки през този ден.

Средна месечна стойност на покупката

Брутните приходи за 28 дни, разделени на броя покупки през този период.

Сривове и грешки от типа „Приложението не отговаря (ANR)“

Данните за сривовете и ANR се изготвят въз основа на Тихоокеанско време (PT).

Съвет: За да научите повече за сривовете и ANR на приложението си, можете да прегледате данни за отделните грешки и да опростите трасиранията на стека, свързани със сривове.

Показател Определение
Сривове Отчетите за сривове, събрани от устройствата с Android, чиито потребители са включили автоматичното споделяне на данни за употребата и диагностиката. 
ANR Отчетите за грешки от типа „Приложението не реагира (ANR)“, събрани от устройствата с Android, чиито потребители са включили автоматичното споделяне на информация за употребата и диагностиката.
Мигновени приложения за Android

Ако сте публикували мигновено приложение за Android, на страницата Статистически данни е налице следната информация. Данните за мигновените приложения за Android се изготвят въз основа на Тихоокеанско време (PT). За да разпространявате мигновено приложение, научете как да създадете и разпространите версия .

Забележка: От съображения за поверителност Google не показва данни за мигновени приложения при малък брой потребители.

Показател Определение
Стартирания по устройство Броят отделни устройства, на които мигновеното ви приложение е било стартирано поне веднъж на ден.
Стартирания Колко пъти на ден е отваряно мигновеното ви приложение.
Реализации Колко пъти на ден пълната версия на приложението ви е била инсталирана на устройство, на което мигновената версия е била стартирана по-рано.

Изтегляне на отчети от Google Cloud Storage

Можете да осъществявате достъп до отчетите и да ги изтегляте като CSV файлове от Google Cloud Storage. Отчетите се генерират ежедневно и се събират в месечни CSV файлове.

Сродно съдържание

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
92637
false